Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Govor novog predsednika i najava izmene Ustava

Datum kreiranja: nedelja, 11 jun 2017

ustavPredsednik Republike nema mnogo nadležnosti koje su u vezi sa borbom protiv korupcije. Po svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, predsednik može da privremeno zaustavi donošenje štetnih zakona, da predloži dobre kandidate na pojedine državne funkcije, da ne daje pomilovanja onima koji su osuđeni za koruptivna krivična dela. Stoga je i razumljivo da u inauguracionom govoru bivšeg premijera ova tema nije pomenuta. Međutim, bitno je da je pomenuta izmena Ustava.

To je učinjeno na sledeći način: "Planiram da otvorimo razgovore o ustavnim reformama. Na to smo obavezani nastavkom našeg evropskog puta, ali i unutrašnjim potrebama. Do tih promena ne možemo da dođemo bez dogovora, bez mnogo razgovora i rasprava o onome što bi, možda po prvi put, bili naši strateški ciljevi u budućnosti. U te razgovore biće neophodno da uključimo sve društvene činioce, od Akademije nauka, civilnog društva, političkih stranaka. Uostalom, to je veliki i važan cilj, a ako ne uspemo, i onako biće samo još jedan od naših neuspeha da se saglasimo oko ključnih državnih pitanja".

Ustav, u članu 203, zaista ovlašćuje predsednika Srbije (pored jedne trećine poslanika, Vlade ili najmanje 150.000 birača) da pokrenu postupak promene Ustava. Vučićeva opaska o reformama koje su u vezi sa evropskim putem je u direktnoj vezi sa preuzetom obavezom da se izmene odredbe o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Sa ovim se izmenama, inače veoma kasni. Podsećamo da je Transparentnost Srbija i pre donošenja važećeg Ustava iz 2006 ukazivala na potrebu utvrđivanja pojedinih pravila, a spisak izmena i dopuna koje su bitne za borbu protiv korupcije smo objavili u martu 2016. 

Kao što se može videti, stvari koje bi trebalo uneti ili izmeniti u Ustavu je mnogo više nego što je to uočeno u kontekstu EU integracija. Ovaj spisak predloga ćemo uz eventualne dopune dostaviti uskoro Predsedniku, Vladi i poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini. Ukoliko imate predloge za druge dopune, molimo da nam to ukažete.