Transparentnost Srbija

Pod lupom

Podaci o radu inspekcija

Podaci o radu inspekcija

Ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, Zorana Mihajlović, uputila jе "pismo svim lokalnim samoupravama u kojem jе zatražila da ukažu na postojеćе i potеncijalnе problеmе u njihovom radu, kako bi Ministarstvo moglo da im pruži stručnu i svaku drugu pomoć, koja ćе njihov rad učiniti kvalitеtnijim i еfikasnijim." U pismu se kaže i da će to ministarstvo insistirati na odgovornosti i vrеdnovati rad inspеkcijskih službi a "od lokalnih samoupravama jе zatražеno i da dostavе prеglеd inspеkcijskih aktivnosti u 2013. i 2014. godini, koji obuhvata broj izvršеnih rеdovnih i vanrеdnih inspеkcijskih nadzora,...

Niko ne zna koliko ih ima a svi znaju da ih je "previše"

Niko ne zna koliko ih ima a svi znaju da ih je

Prema najavama, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički će danas predstaviti nacrt akcionog plana Strategije reforme državne uprave.To je bio povod da Tanjug emituje prilog o "državnim agencijama" http://goo.gl/8zewfl. "Prema nezvaničnim podacima, imamo 138 državnih agencija, mada neki tvrde da u "prave" agencije zapravo spada samo 45. I to je mnogo u poređenju sa nekim evropskim državama, poput Nemačke, u kojoj postoji manje od 10 takvih agencija. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) nisu imali tačan podatak o broju agencija, ali su uvereni da ih ipak ima manje...

Šta preporučuje EU?

Šta preporučuje EU?

Na sajtu Ministarstva pravde objavljeni su rezultati "skrininga" za pregovore o pristupanju EU za poglavlje 23 (na engleskom). Među brojnim preporukama EU izdvajamo nekoliko mera koje su i do sada mogle da budu realizovane a od izuzetnog su značaja: • Finansiranje političkih stranaka (delotovorne sankcije za sve dokazane slučajeve kršenja zakona i nepodnošenja izveštaja): Ensure an effective implementation of the legislation on the control of political party financing and the financing of electoral campaigns, in particular by issuing effective sanctions in cases of failures to report and proven irregularities; •...

Kolika je zaista Vlada?

Kolika je zaista Vlada?

I pored obećanja da će maksimalno smanjiti ministarske timove, Vlada Srbije je do sada ograničila samo angažovanje posebnih savetnika na maksimalno tri, dok za broj državnih sekretara nije uveden nikakav limit - pišu "Večernje novosti“. Odličan komentar na ovu vest dao je jedan čitalac sa sajta B92, pa ga u celosti prenosimo: Pitanje velikog broja državnih sekretara zapravo nije pitanje brojnosti kabineta ministra, već pokazatelj da ministar nema dovoljno stručnih ljudi (koji ispunjavaju zakonom propisane uslove) da bi mogli biti postavljeni na dužnost pomoćnika ili makar ne može naći takve među lojalnima sebi i stranci. Svako ko...

Koordinator

Koordinator

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. nije dovoljno precizna u pogledu ovlašćenja ovog tela, otvara prostor za tumačenja u pravcu proširenja nadležnosti Vlade na druge grane vlasti i nezavisne državne organe i može stvoriti konfuziju kod obveznika Strategije kod izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana. Ova odluka, sa jedne strane, ne daje odgovore na pitanja da li je u dosadašnjem sprovođenju Strategije i Akcionog plana unutar izvršne vlasti bilo problema koji se nisu mogli drugačije rešiti...

Vesti