LTI Srbija


 Smederevska Palanka
rang: 144. mesto
LTI: 11
Indeksi po kategorijama

** Najvažniji indikatori, njih 13, ponderisani su sa 2 boda. Postoje 74 indikatora koji donose 1 ili 0 bodova i 13 koji donose 2 ili 0 pa je teoretski zbir, odnosno indeks, između 0 i 100.

Skupština

Budžet

JLS I građani

Slobodan pristup informacijama

Javne nabavke

 

Informator

 

Javna preduzeća I javne ustanove

 

Javne rasprave i javni konkursi

 

Ostalo