Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije

Transparentnost Srbija izvestavanje i odgovornostTransparentnost Srbija predstavila je izveštaj o propisima i praksi u vezi sa izradom planova rada, pripremom i objavljivanjem izveštaja o radu i funkcionisanju sistem odgovornosti u slučajevima da nisu ispunjene obaveze utvrđene planom.

Na ovaj način smo želeli da ukažemo na značaj izveštavanja i uspostavljanja sistema za „polaganje računa“, kao važnog mehanizma za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti. Takođe smo želeli da podstaknemo diskusiju o normativnim i drugim reformama, kako bi ubuduće obaveze u vezi sa izradom, objavljivanjem i razmatranjem planova rada i izveštaja o radu bile detaljnije i jasnije formulisane, i kako bi u većoj meri trud koji se ulaže u pravljenje planova i izveštaja doneo rezultate kroz povećanu odgovornost donosilaca odluka.

Izveštaj je predstavljen u Medija centru, 4. decembra 2014. godine. Na predstavljanju su govorili Toršten Gajsler, direktor programa za vladavinu prava u jugoistočnoj Evropi, Konrad Adenauer fondacija, Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija, Ivan Bošnjak, državni sekretar, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Marijana Obradović, pomoćnca direktora za poslove prevencije, Agencija za borbu protiv korupcije. 

Materijal:

Projekat je sproveden tokom 2014, uz podršku fondacije Konrad Adenauer. Svi izloženi stavovi pripadaju isključivo organizaciji Transparentnost – Srbija, i ne moraju odražavati stavove KAS.