Ministarstvo finansija i Vlada ponovo krše Zakon o budžetskom sistemu

Transparentnost Srbija obaveštava javnost da su ponovo probijeni rokovi iz Zakona o budžetskom sistemu, što će dodatno umanjiti mogućnost da se najznačajniji zakon temeljno razmotri pre usvajanja. Vlada Srbije, četvrti put za redom, nije na vreme dostavila Skupštini predlog budžeta Republike Srbije za sledeću godinu.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, Vlada Srbije je dužna da do 1. novembra dostavi predlog zakona o budžetu Narodnoj skupštini. Skupština nakon toga ima rok do 15. decembra da usvoji budžet. Međutim, u praksi, usled probijanja rokova, umesto 45, narodni poslanici imaju na raspolaganju svega nekoliko dana da razmotre više hiljada stranica predloga budžeta i koriguju ga amandmanima. Građani i dalje nemaju mogućnost da utiču na budžet, pošto se o ovom aktu ne organizuje javna rasprava.

Posebno zabrinjava to što nema naznaka da su obavljene ni radnje koje prethode formulisanju predloga budžeta. Naime, na sajtu Ministarstva finansija i Vlade nisu objavljeni Fiskalna strategija, koju je Vlada trebalo da usvoji do 1. oktobra, niti nacrt zakona o budžetu koji je Ministarstvo trebalo da pripremi najkasnije do 15. oktobra.

Transparentnost Srbija upozorava da upravo zbog kršenja budžetskog kalendara, Srbija zauzima veoma lošu poziciju u okviru uglednog međunarodnog istraživanja Indeks otvorenosti budžeta (Open budget index - OBI).  U okviru poslednjeg rangiranja Srbija je imala 47 od mogućih 100 poena i zauzela je 47. mesto među 102 zemlje, a objavljivanje novih rezultata se očekuje u januaru 2018.