Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama - kako unaprediti antikorupcijske potencijale

Transparentnost Srbija predstavla je danas analizu rizika od korupcije u propisima o javno – privatnom partnerstvu i preporuke za poboljšanje zakonskih resenja. Sastavni deo analize je i studija o antikoruptivnim odredabama u zakonodavstvu o javno-privatnom partnerstvu u regionu.

Analize i preporuke predstavili su programski direktor TS Nemanja Nenadić i saradnik TS Zlatko Minić, a naš gost na konferenciji, ekspert za javne nabavke Saša Varinac govorio je o ključnim problemima u vezi sa procedurama JPP na koje se primenjuju u celosti ili delimično odredbe Zakona o javnim nabavkama.

JPP kzn TSNemanja Nenadić je ukazao da rizik od korupcije može da postoji već kod samog donošenja odluke da se uopšte udje u neki projekat javno-privatnog partnerstva. "Proces planiranja treba da obezbedi da javno-privatna pratnerstva budu odobrena samo kada je upravo to najbolje rešenje, odnosno dugoročno najisplativije", rekao je Nenadić.

Istakao je da propisi u oblasti javno-privatnog partnerstva ne sadrže pravila koja bi obezbedila da se čuje glas gradjana i ocenio da ne postoji prepreka da organi vlasti prikupe ove podatke, ali da ne postoji ni obaveza da to učine. Potrebno je i povećanje transpartentnosti JPP i koncesija i jačanje efikasnosti nadzora nad planiranjem i izvršenjem ugovornih obaveza privatnog partnera.

Neophodno je, ocena je TS, i propisivanje posebnih mera nadzora u slučajevima kada se antikorupcijski mehanizmi iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu ne primenjuju usled postojanja dozvoljenog izuzetka od primene zakona i izbegavanje takvih aranžmana.

Naglašeno je i da je potrebno propisivanje kazni za slučajeve kršenja pravila o javno-privatnim partnerstvima, kao i jačanja nezavisnosti Komisije za privatno javna partnerstva.

Transparentnost Srbija je uporedjivala iskustva drugih zemalja u regionu u projektima javno-privatnog partnerstva i smatra da se ti propisi u celini ne mogu označiti kao kvalitetniji od zakona u Srbiji, ali da ima rešenja koja bi mogla da se primene.

Saša Varinac je ukazao da da Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama nedostaju jasne procedure i da to stvara problem. On je rekao da je važno da država paralelno rešava probleme u oblasti javnih nabavki i javno-privatnih partnerstava, kako bi sistem bio sinhronizovan.

Izradu analize pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.