Šta treba da se promeni u pristupu reformama u poglavljima 23 i 24 nakon objavljivanja Strategije proširenja?

Objavljivanjem Strategije proširenja, EU je najavila moguć datum članstva Srbije u EU, kao i niz novih inicijativa za unapređenje vladavine prava i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Pored toga, Vlada Srbije je usvojila novi plan usaglašavanja zakonodavstva sa EU i najavila reviziju akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Glavno pitanje koje koalicija prEUgovor postavlja na ovom događaju jeste da li će predložene izmene suštinski unaprediti vladavinu prava ili je potrebno postojeći pristup pregovorima u ovoj oblasti dopuniti.

U Medija centru, sala na I spratu, 13. aprila 2018. u 12h koalicija prEUgovor predstaviće ocenu pristupa EU i Vlade Srbije reformama u oblasti vladavine prava i način da se pregovori iskoriste za suštinske reforme u Srbiji.

Predlozi koalicije su zasnovani na uvidima stečenim kroz praćenje reformi u oblastima pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) u okviru pristupnih pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a koji će biti predstavljeni u okviru polugodišnjeg izveštaja - Alarm. 

Ovaj događaj prethodi objavljivanju Izveštaja EK o napretku Srbije u pristupanju koji će izaći 17. aprila, te predstavlja jedinstvenu priliku za zainteresovanu javnost u Srbiji da upozna nezavisnu procenu stanja u oblasti vladavine prava.

Na konferenciji će govoriti: 

Diskusiju moderira: 

preugovor logo