Blaga kazna za direktora Luke Novi Sad

Datum kreiranja: nedelja, 03 decembar 2017

voice luka ns

Kazna koju je platio funkcioner Aleksandar Milovančev, kako ne bi bio krivično gonjen zbog davanja lažnih podataka o svojoj imovini, izuzetno je blaga. On je krivično gonjenje izbegom (legalnom) uplatom 300 hiljada dinara u dobrotvorne svrhe. Za krivično delo iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije je predviđena kazna od 6 meseci do pet godina zatvora, a ne bi se ni po čemu moglo reći da je u ovom slučaju reč o nekom blažem obliku izvršenja. Iako je glavna krivica u neprijavljivanju imovine koja je u vlasništvu supruge ovog funkcionera, on je takođe davao lažne podatke i o sopstvenim, nipošto zanemarljivim, prihodima (a za njih je svakako morao da zna). Pored toga, njemu je već izrečena mera zbog slučaja drugog kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Kod ovakve vrste krivičnih dela se zaista može argumentovano tvrditi da upućivanje u zatvor nije neophodno. Stvari se menjaju ukoliko neprijavljeni prihod i imovina ni inače nisu stečeni zakonito. Prijavljivanje imovine i prihoda, između ostalog, služi upravo da se to utvrdi. Međutim, u objavljenim podacima iz dokumenata Agencije i tužilaštva nema traga da se neko bavio tim pitanjem (pa makar i da je utvrđeno da je sve u redu).

Tekst sa portala VOICE: 

Zbog pokušaja da prikrije ili da lažne podatke o imovini, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je krivičnu prijavu protiv direktora Luke Novi Sad i kadra Srpske napredne stranke Aleksandra Milovančeva krajem prošle godine. Postupak je završen, a prijava je odbačena, pošto je Milovančev uplatio 300.000 dinara na račun predviđen za javne prihode, prenosi portal VOICE.

U krivičnoj prijavi koju je 21.12.2016. godine podnela Agencija za borbu protiv korupcije, a u koju je VOICE imao uvid, navodi se da agencija sumnja da je Milovančev u svoja tri izveštaja o imovini predata 2014. godine pokušao da prikrije imovinu tako što nije prijavio da je njegova supruga Mira Ač, inače predsednica nadzornog odobra Novosadskog sajma, vlasnica dva stana u Beogradu, vozila marke „daimler krajsler“, kao i da nije prijavio da je ona pored prijavljenih prihoda iz svog privatnog preduzeća tokom 2014. i 2015. zaradila još 1,27 miliona dinara od Novosadskog sajma. U krivičnoj prijavi navodi se da je Milovančev tokom 2014. godine predao tri, dok se na sajtu agencije vide samo dva izveštaja jedan od 17. februara 2014 godine i drugi od 9. juna 2014. godine.

Milovančev takođe nije prijavio da mu je supruga vlasnica preduzeća sa kojim on ima zakupovadni odnos. Agencija je sumnjala i da je Milovančev lažno prijavio da je prihodovao od davanja u zakup svog poslovnog prostora firmi svoje supruge. On je agenciji prijavio da po osnovu zakupa godišnje zarađuje 2,75 miliona dinara, ali je agencija proverom podataka Poreske uprave došla do saznanja da je Milovančev od zakupa tokom 2014. godine zaradio 535.426 dinara, a da u 2015. godinu uopšte nije ima takvih prihoda.

Agencija za borbu protiv korupcije je još 2014. godine pokrenula vanredni postupak provere imovine Aleksandra Milovančeva. Milovančev je tri puta dostavljao izjašnjenja agenciji u postupku provere podataka o imovini iz izveštaja koje je podnosio 2014. godine, a proverama u Ministarstvu finansija, Sektoru za za kontorlu Poreske uprave, utvrđeno je da Milovančev nije dostavio tačne podatke o svojim prihodima i prihodima svoje supruge. Prema podacima koje je agencija dobila od ministarstva unutrašnjih poslova, Milovančev nije dostavio ni tačne podatke o vlasništvu nad motornim vozilima, dok je prema podacima Republičkog geodestkog zavoda utvrđeno da je supruga Aleksandra Milovančeva vlasnica dva stana koja nisu prijavljena.

Kako se vidi iz krivične prijave, Milovančev i pored insistiranja Agencije nije odgovorio zašto nije prijavio svu imovinu. Milovančev je i ranije bio predmet kontrole Agencije.

U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu za VOICE da su po službenoj dužnosti i ranije vodili postupak protiv Milovančeva te da mu je 2016. godine izrečena i mera upozorenja, jer je „jer je suprotno odredbi čl. 28. st. 4 . Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije bez saglasnosti Agencije, u periodu od 01.11.2013. godine do 29.12.2014. godine, istovremeno vršio javne funkcije odbornika Skupštine grada novog Sada i člana Nadzornog odbora Javnog skladišta Slobodna carinska zona Novi Sad a.d. Novi Sad.

Član 28. Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije tiče se zabrane vršenja druge javne funkcije i prema tom članu postavljen ili imenovan funkcioner koji namerava da vrši više funkcije istovremeno, dužan je da u roku od tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja o vršenju drugih funkcija zatraži saglasnog Agencije za borbu protiv korupcije.

Aleksandar Milovančev nije odgovorio na pitanja koja smo poslali mejlom. Umesto odgovora, iz Luke Novi Sad su zatražili da im dostavimo krivičnu prijavu Agencije, ne dodavši da li će nakon toga odgovoriti na naša pitanja.

Najbolje zarađuje

Milovančev i njegova supruga zajedno su imali privatnu frimu koja je ugašena 2015. godine, dok je ona vlasnica još jedne firme. Njih dvoje imali su po 50 odsto udela u preduzeću Pan hem papir D.O.O. Novi Sad, dok je Mira Ač vlasnica preduzeća Eurobanat Gas D.O.O. Novi Sad.

Prema izveštaju o imovini i prihodima koji je Milovančev predao agenciji on je jedan od najplaćenijih javnih funkcionera u Vojvodini. Mesečna plata na mestu direktora Luke Novi Sad iznosi skoro 290.000 dinara. U njegovom izveštaju navode se i primanja kao odbornika u novosadskoj skupštini, ali od prošlogodišnjih lokalnih izbora on nije više odbornik u novosadskom parlamentu. Međutim, kako se navodi u izveštaju, on je član Nadzornog odbora Carinske zone Novi Sad, gde mesečno prima 36.500 dinara, dok na Institutu za plućne bolesti Vojvodine gde je hirurg, mesečno zarađuje 9.000 dinara, a predaje i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu gde zarađuje skoro 4.500 dinara mesečno. Milovančev mesečno samo od javnih funkcija zarađuje skoro 340.000 dinara.

Inače, Milovančev je prijavio vlasništvo nad stanom veličine 72 kvadratna metara, kućom veličine 128 kvadrata i njivom površine jednog hektara. On je i vlasnik automobila „golf“ iz 2010. godine, “ševroleta K30“ iz 1985. godine, a poseduje i kombi marke „pežo“ i jednu radnu mašinu. Kako se navodi, ima ušteđevinu u banci.

Odbacivanje prijave ga koštalo 300.000 dinara

Kako nam je rečeno u novosadskom Osnovnom javnom tužilaštvu krivična prijava protiv Milovančeva je odbačena,pošto je ispunio nalog zamenika javnog tužioca i uplatio 300.000 dinara na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

– Ovo Tužilaštvo je , na osnovu člana 283. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku, odbacilo krivičnu prijavu Agencije za borbu protiv korupcije podnetu protiv Milovančev Aleksandra zbog krivičnog dela neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je osumnjičeni izvršio obavezu iz člana 283. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku, naloženu naredbom zamenika javnog tužioca tako što je u ostavljenom roku od dana prijema naredbe izvršio uplatu novčanog iznosa od 300.000,00 dinara na račun propisan za uplatu javnih prihoda- rečeno je za VOICE u Osnovnom tužilaštvu.

Član 283. Zakonika o krivičnom postupku na koji se tužilaštvo poziva, predviđa da javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, a za delo za koje se Milovančev sumnjičio previđena je zatvorska kazna od šest meseci do pet godina zatvora, ukoliko on prihvati jednu od propisanih obaveza. Među tim obavezama su otklanjanje ili nadoknada štete, uplata novca na račun propisan za uplatu javnih prihoda koji se kasnije koristi za humanitarne ili druge javne svrhe, a osumnjičenom se može dodeliti i društveno-koristan ili humanitaran rad.

Ekipa VOICE