TS ponovo tužila Vladu Srbije Upravnom sudu

Datum kreiranja: četvrtak, 15 mart 2018

TS N1 aeroTransparentnost Srbija je od Vlade Srbije dobila odgovor da je sve u vezi sa koncesijom Aerodroma "Nikola Tesla" proglašeno tajnom i da ništa od dokumentacije ne može da nam dostavi.

Podsećamo, pre više od godina dana smo od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja tražili da nam dostave koncesioni akti i studiju opravdanosti, koja pokazuje zašto je koncesija izabrana kao model razvoja aerodroma, ali je Ministarstvo odbilo da to učini jer bi, prema njihovom obrazloženju, to moglo da naruši bezbednost.

Na to smo uložili žalbu, pa je Poverenik za informacije od javnog značaja naložio ministarstvu da dokumentaciju dostavi. Ministarstvo je potom saopštilo da nema tu studiju opravdanosti, već da je Vlada ta koja je ima.

Vlada nije odgovorilla na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila tužba Transparentnosti Srbija Upravnom sudu koji je Vladi naložio da odgovori.

Tako smo saznali od Vlade da je sve u vezi sa koncesijom aerodroma tajna i da ne mogu da dostave dokumente.

Usledila je nova tužba Upravnom sudu koji bi trebalo da naloži Vladi da dostavi delove dokumenata i ugovora iz kojih bi bilo moguće saznati zašto se uopšte ušlo u javno-privatno partnerstvo i koje su bile alternative.

"Postojala je sigurno mogućnost, pitanje je da li je isplativija, ali je postojala mogućnost da džava sama investira u neke dodatne sadržaje aerodroma, a ne da ide na ovaj vid poslovanja", kaže Nemanja Nenadić.

Zašto su baš sve informacije strogo poverljive, TV N1 je pokušala da sazna u kabinetu predsednice Vlade.

"Koncesioni akt sa studijom opravdanosti sadrži informacije koje su precizno definisane zakonom, između ostalog i informacije u vezi sa očekivanom vrednošću koncesionih naknada, visine ulaganja kao i maksimalne obaveze koje je davalac koncesije spreman da preuzme. Imajući to u vidu, objavljivanje tih informacija u toku trajanja kompetitivnog međunarodnog tendera, potpuno bi umanjilo pregovaračku poziciju Republike Srbije, ceo proces kompetitivnog nadmetanja bio bi obesmišljen, a javni interes ugrožen", navela je Vlada.

A uoči odabira koncesionara premijerka je sama obećala transparentnost ugovora.

"Mogu da garantujem da će koncesioni ugovor biti javan. I aneksi će biti javni", rekla je Ana Brnabić 8. 12. 2017. godine.

Inače, analiza Transparentnosti, predstavljena 14. marta, pokazuje da postojeći zakon o javno-privatnom partnerstvu ostavlja prostor za korupciju i to još u fazi donošenja odluka, kao i da građani koje odluke najviše dotiču nemaju nikakvog učešća. Zakonu nedostaju kaznene odredbe, a praksa pokazuje da je javno-privatno partnerstvo ranjivije od drugih oblika poslovanja.

"Eventualna korupcija kod javno-privatnih partnerstava je s jedne strane posledica sasvim očekivane težnje onoga ko je privatni partner na određenom poslu da maksimizira svoju korist, a da eventualne rizike prevali, koliko god je moguće, na javnog partnera", kaže Nenadić.

Dok čeka uređenje postojećih zakona, javnost u Srbiji čeka i na transparentnost odluka o javno-privatnim partnerstvima, što bi otvorilo prostor za otkrivanje eventualnih koruptivnih mehanizama.