Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Mediji o korupciji

Datum: 22.01.2019

Medij: Alo     Strana: 6

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Za 600 evra do diplome medicinske sestre?!

Za 600 evra do diplome medicinske sestre?!

Zbog sve većeg broja zdravstvenih radnika koji odlaze u inostranstvo, u Srbiji raste ponuda privatnih škola za prekvalifikaciju. One omogućavaju da se za samo godinu dana stigne do diplome medicinske sestre. Međutim, ono što je upitno jeste kvalitet znanja i obuke koji se stiču ekspresno.

Oni koji planiraju da odu u inostranstvo tako što će se zaposliti

u medicinskoj struci, najbolje će proći ako se budu prekvalifikovali za mediđnsku sestru - tehničara. To navode u jednoj privatnoj firmi u Srbiji, koja nudi različite kurseve, ali i mogućnost vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije. U toj firmi, u razgovoru sa novinarom A1 Džazire, pojašnjavaju i da oni koji su završili neku drugu srednju školu, na primer, elektrotehničku, treba da polože 27 ispita razlike za sve četiri godine. Plaća se 150 evra za svaku godinu (dakle, ukupno 600) plus oko 16 evra za svaki ispit, s tim da sve mogu završiti u roku od godinu dana, zavisno od toga da li učenik redovno polaže ispite. Tokom tog perioda ne moraju dolaziti na nastavu, ali moraju na vežbe (jednom mesečno, ukupno tri puta), a ispite mogu polagati jednom mesečno. Na kraju moraju da odrade praksu u bolnici u ukupnom trajanju od 380 radnih sati, što je minimum dva meseca, ali se taj period može razvući, u zavisnosti od obaveza polaznika i dogovora sa bolnicom sa kojom škola ima ugovor.

Međutim, u sindikatu medicinskih sestara i tehničara Srbije smatraju da to nije dovoljno da se stekne znanje za koje se neko školovao pune četiri godine. A kada medicinska sestra ne zna ili nije sigurna šta treba da radi, posledice mogu biti fatalne.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Danas     Strana: 1,12

Rubrika: Ekonomija

Autori: LJ. Bukvić

Teme: Informacije od javnog značaja

Naslov: Na operaciju i pregled čeka 70.395 pacijenata

Stanje srpskog zdravstva posle četirigodine stednje i reforme

Na operaciju i pregled čeka 70.395 pacijenata

Na pregled specijaliste u domovima zdravlja u proseku se čeka nedelju dana, a u bolnicama 9,5 dana Deca dve nedelje čekaju da ih pregleda pedijatar u bolnici Do skenera se dolazi za 35 dana, na operaciju srca za 184 dana, za veštački kuk 387

Redakcija Danasa je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama odjavnog značaja

dobila podatke Instituta Batut o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji u 2017, koje ćemo u narednim danima objavljivati

Kakvoje stanje srpskog zdravstva posle četirigodine štednje i reformi

Na operaciju i pregled čeka 70.395 Ijudi u Srbiji

Beograd - U zdravstvenim ustanovama u Srbiji se tokom 2017. najduže čekalo na ugradnju implantata u ortopediji, veštačkih kukova i kolena - u proseku 387 dana, dok se na prvi pregled kod specijaliste u domovima zdravlja čeka u proseku 7,5 dana, pokazuju podaci o kvalitetu zdravstvene zaštite koje je Danasu dostavio Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“. Ovo su, kako nam je rečeno u Batutu, jedine procedure na listama čekanja na koje se te godine prosečno čekalo duže od godinu dana.

- Na operacije katarakte i ugradnje veštačkog sočiva se u proseku čekalo devet i po meseci, odnosno 285 dana. Na kardiohirurške operacije se čekalo prosečno šest meseci, odnosno 184 dana. Pregledi magnetnom rezonancom, operacije u oblasti vaskularne hirurgije, koronarografije, intervencije nehirurške revaskularizacije srca i ugradnju pejsmejkera se čekalo od mesec i po dana do tri meseca, odnosno od 49 do 98 dana - navode u ovom institutu. Najkraće liste čekanja su na pregled snimanja kompjuterizovanom tomografijom i to 35 dana.

U Srbiji od 2011. postoji Pravilnik koji se bavi praćenjem kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj zemlji, i upravo na osnovu pokazatelja koji su njime obuhvaćeni Danas je uputio niz pitanja Institutu Batut i Ministarstvu zdravlja. Deo njih odnosio se upravo na liste čekanja na preglede i operacije, koje se i na listi prigovora pacijenata, što zvaničnoj tako i nezvaničnoj, nalaze među najčešćim.

Na pitanje kolika je prosečna dužina čekanja na prvi zakazani pregled kod specijaliste, u Batutu kažu da se na prvi pregled u specijalističko-konsultativnim službamauprimarnoj zaštiti, odnosno domovima zdravlja prosečno čeka 7,5 dana, od 4,4 dana u pneumoftiziologiji do 10,7 dana u oftalmologiji. U sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti prosek je 9,5 dana, od 6,5 dana na ginekologiji i akušerstvu do 13,6 dana na pedijatriji.

Pokazatelji kvaliteta zaštite praćeni su, napominju u ovom institutu, u zdravstvenim ustanovama primarne zaštite poput interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, ORL i psihijatrije. Što se tiče stacionarnih zdravstvenih ustanova kvalitet je meren u hirurgiji, internoj medicini, pedijatriji, ginekologiji, akušerstvu i psihijatriji.

Što se tiče procenta urađenih intervencija za pacijente koji su na listama čekanja, on, napominju, varira u zavisnosti od vrste procedure. Više od 90 odsto kardiohirurških i operacija vaskularne hirurgije radi se kod pacijenata koji su na listama čekanja, dok je procenat operisanih sa lista u slučaju operacije katarakte ili ortopedske operacije veći od 80 odsto.

U Batutu su nam između ostalog rekli i da je prema podacima RFZO, ukupan broj osoba nalistamačekanjanadan3l. decembra 2018. bio 70.395.

S obzirom na to da u domovima zdravlja postoji problem zakazivanja pregleda kod specijaliste, jedno od pitanja odnosilo se i na to koliko je dana u mesecu omogućeno zakazivanje pregleda. U Batutu na ovo kažu da „ukoliko se pregledi zakazuju, u većini zdravstvenih ustanova omogućeno je zakazivanje pregleda svakog radnog dana“.

- Procenat zakazanih poseta u odnosu na ukupan broj poseta lekaru u specijalističko-konsultativnoj službi u primarnoj zaštiti je 63 odsto, u bolnicama 35 odsto - navode u Institutu Batut. Osim toga, u roku od 30 minuta od zakazanog termina u domovima zdravlja prima se u proseku 87 odsto, a u bolnicama 79 odsto pacijenata.

U Institutu za javno zdravlje za Danas kažu da vrednosti variraju iz godine u godinu, tako da se događa da su u pojedinim periodima određeni pokazatelji unapređeni, a već sledeće godine mogu da pokažu pogoršanje i obratno.

- Pokazatelji imaju varijacije po ustanovama i okruzima. Na ovo utiču brojne komponente kvaliteta, a pre svega strukturni, odnosno razlike u obezbeđenosti svih resursa, poput medicinskog osoblja, opreme, prostora, finansiranja. Karakteristično je da su gotovo svi okruzi u 2017. unapredili svoje pokazatelje kvaliteta, dok su pojedine zdravstvene ustanove u svojim službama zadržale vrednosti, kao i u 2016 - ističu u Batutu.

U ovom institutu za Danas navode neke od parametara u kojima su zdravstvene usluge tokom 2017. b ile bolje u odnosu na godinu ranije, poput povećanja procenta preventivnih pregleda dece, prosečne dužine bolničkog lečenja, kao i procenta registrovanih korisnika u čiji karton je ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje, kao i procenat korisnika od 25 do 69 godina koji su upućeni na pregled radi ranog otkrivanja raka grlića materice.

Međutim, neki pokazatelji su te godine bili slabiji nego ranije, a među njima i procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara, ali i obuhvat dece u 15. godini kompletnom imunizacijom. Slabiji rezultat 2017. u odnosu na 2016. zabeležen je i kada se radi o procentu preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda kod ginekologa, ali i stopi carskih rezova.

Lj. Bukvić

  • Danas je na osnovu Zakona o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dobio podatke Instituta Batut o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji, koje ćemo u narednim danima objavljivati

  • Na pregled specijaliste u domovima

zdravlja u proseku se čeka nedelju dana, a u bolnicama 9,5 dana Na skener se čeka 35 dana, na operaciju srca 184 dana, na veštački kuk 387 Deca dve nedelje čekaju da ih pregleda

pedijatar u bolnici

* U sutrašnjem izdanju o broju uputa u odnosu na ukupnuposetu, broju operacija po hirurgu, i medicinskih sestara

po bolničkojpostelji, kao i najčešćim prigovorima pacijenata

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Danas     Strana: 10

Rubrika: Dijalog

Autori: Prof. dr Veran Stančetić

Teme: Javne nabavke/Korupcija

Naslov: Transparentnost je temeljac u izgradnji demokratije

Transparentnost je temeljac u izgradnji demokratije

Prof. dr Veran

Stančetić

Protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije proteklih nedelja su još jedan pokazatelj da građani žele da žive u demokratskoj državi, u kojoj su pred zakonom svi ravnopravni. I ma koliko ove fraze ponekad zvučale istrošeno, treba ih ponavljati i treba glasno reći da je izgradnja istinske demokratije put kojim treba ići. Jedan od kamena temeljaca te izgradnje je maksimalna transparentnost javnog sektora.

Najbolji indikator da li je jedna vlast ili politička partija zaista okrenuta demokratskim vrednostima jeste njihova posvećenost ovom principu. Transparentnost rada državnih institucija nije samo jedan od principa dobre javne uprave koji doprinosi sprečavanju korupcije. Reč je takođe o principu u čijem odsustvu pojedini funkcioneri

zloupotrebljavaju svoje funkcije, a vlast postepeno postaje predatorska i autoritarna. Jer što je veći broj funkcionera i što su više ogrezli u korupciji, utoliko su odlučniji da sačuvaju svoje pozicije, ne prezajući od najbrutalnijih metoda u obračunu sa političldm neistomišljenicima i kritičarima, što u krajnjem slučaju može voditi potpunoj totalitarizaciji države i političkom nasilju. U takvim okolnostima smena vlasti nije više pitanje uobičajene demokratske procedure, već pre igra na sve ili ništa, praćena političkom

nestabilnošću i turbulencijama koje građanima mogu naneti samo štetu.

S druge strane današnja

teJmologija pruža mogućnost stalnog nadgledanja rada vlasti odnosno države odnosno i njenih institucija. Zahvaljujući savremenim informacionim tehnologijama, moguće je rad državnih i organa lokalne samouprave učiniti potpuno transparentnim. ReformsJd zahvat kojim bi se uspostavio ovakav sistem bio bi velild korak ka vraćanju poverenja građana u institucije države. Zbog toga bi svaka partija ili pokret koji sebe smatraju

demokratskim trebalo da zastupaju i promovišu ideju o maksimalnoj odnosno potpunoj transparentnosti javnog sektora (od ovoga bi bile izuzete samo specifične oblasti poput bezbednosti i sl.).

A potpuna transparentnost javnog sektora bi značila da su na internetu svakom građaninu javno dostupni: javni budžeti (kao i informacije o načinu njihovog kreiranja, usvajanja i trošenja), prostorni planovi (uz obavezne procedure uključivanja građana i javnosti tokom njihovog kreiranja, usvajanja i sprovođenja), baze podataka o javnoj imovini, kao i ugovori koji se sklapaju pri javnim nabavkama i informacije o njihovom izvršavanju (uključujući i dostupnost teksta ugovora pre potpisivanja). Osim ovoga bi trebalo da budu dostupne i informacije o tenderima, što podrazumeva i elektronsko sprovođenje tendera sa jasnim obrazloženjima ukoliko se tenderskim uslovima smanjuje konkurencija, uz mogućnost da na istom mestu svoja stanovišta iznesu i oni kojima je onemogućeno učešće na tenderu. Konačno, potpuna transparentnost bi značila i dostupnost informacija o broju radnih mesta u javnom sektoru i platama (naročito funkcionera i postavljenih lica).

Ukratko, radilo bi se o sistemu u kome bi organizacije javnog sektora mogao da kontroliše praktično svaki građanin. Razloga za ovo opredeljenje leži u iskustvenom saznanju da formalni kontrolni mehanizmi javne uprave i godišnji izveštaji ne daju zadovoljavajuće rezultate. Osim toga, građani i javnost imaju pravo uvida u svaki ugovor koji neko želi da sklopi (ili je već sklopio) u njihovo ime.

Svako ko tvrdi da ovakav sistem nije moguć, bilo zbog toga što je preskup, suviše složen ili pak idealistički i utopistički, nema dobre namere, ili ne razume vreme i ambijent u kome živi. Postojeća digitalna tehnologija, infrastruktura i informatička obrazovanost naših građana stvaraju osnovu da opisani sistem transparentne vlasti relativno brzo postane realnost (ukoliko, naravno, politička elita to želi). Takođe, ni argumenti o nedostatku novca za nabavku hardverske i softverske opreme za uspostavljanje potpune transparentnosti javnog sektora ne stoje, jer bi ulazni troškovi bili nemerljivo mali u poređenju sa novcem (poreskih obveznika) koji bi se uštedeo zahvaljujući ovakvom sistemu.

Ovaj zahvat u javnom sektoru bi umnogome doprineo izgradnji slobodnog tržišta, demokratske kulture i odgovornosti u našem društvu. Bio bi to i veliki i pozitivan psihološki podsticaj za čitavo društvo da ponovo počne da veruje u institucije i zajednicu. Konačno, sve što radimo danas kao društvo zahvaljujući principu

transparentnosti i bazama podataka bi bilo arhivirano i raspoloživo narednim generacijama.

Autorje docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

? Najbolji indikator da li

jejedna vlast ili

politička partija zaista

okrenuta demokratskim vrednostima jeste njihova posvećenost transparentnosti

? Štoje veći broj

funkcionera i što su više ogrezli u

korupciji, utoliko su odlučniji da sačuvaju svoje pozicije, ne prezajući od najbrutalnijih metoda u obračunu sa političkim neistomišljenicima i kritičarima

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Danas     Strana: 18

Rubrika: Beograd

Autori: G.R.

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Poništeno rešenje o sadržaju studije za spalionicu otpada u Vinči

Vlada Srbije, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd naložila ponavljanje postupka

Poništeno rešenje o sadržaju studije za

spalionicu otpada u Vinči

Vlada Srbije je, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd, donela odluku o poništavanju rešenja Ministarstva životne sredine kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči.

Inicijativa Ne davimo Beograd navodi u saopštenju da je time ostvarila značajnu pobedu u borbi za zaštitu javnog interesa i zdravlja građana i građanki Beograda, suprotstavljajući se veoma štetnom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju spalionice otpada.

„Vlada RS je u svojoj odluci potvrdila naš stav i konstatovala da je Ministartvo za životnu sredinu donelo rešenje na osnovu “nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba od uticaja na zakonitost i pravilnost postupka”, te naložila ponavljanje postupka", navodi Inicijativa Ne davimo Beograd.

Kako dodaju u saopštenju, o ozbiljnim nedostacima, netačno prezentovanim činjenicama i manjkavostima u zakonskom procesu vezanom za pripremu izgradnje spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd i organizacije Bankvvatch i A-ll Inicijativa za ekonomska i socijalna prava nedavno su obavestile i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicionu banku (EIB) i Svetsku banku (IFC). Ove organizacije uputile su 92 stranice komentara na dokumentaciju koju je podnela kompanija Beo-Čista energija d.0.0. kako bi prikupila kredit u visini od 330 miliona evra koliko je procenjeno da je potrebno za izgradnju postrojenja planiranih Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, potpisani u septembru 2017. godine.

Inicijativa podseća da Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva.

„Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada", dodaje se u saopštenju Inicijative Ne davimo Beograd. G. R.

G.R.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Dnevnik     Strana: 12

Rubrika: Vojvodina

Autori: M. Mitrović

Teme: Javne nabavke

Naslov: Većina gostiju boravi o svom trošku

D U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU „BANjA KANjIŽA” D

Većina gostiju boravi

o svom trošku

Stalno otvoreni konkursi

KANjIŽA: Popunjenost kapaciteta u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža” koja raspolaže sa 300 postelja, lane je bila oko 70 posto, što je na nivou prethodne godine. Direktorka ove renomirane ustanove dr Slobodanka Drndarski ukazuje da na popunjenost kapaciteta utiče što se dvokrevetne i trokrevetne sobe

Podrškom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo nabavljeni mobilni liftovi za kade

i bazen, kao i najsavrmenija oprema

za terapije i dijagnostiku

izdaju kao jednokrevetne, jer gosti sve više traže smeštaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.

- Veliko je učešće korisnika koji u našu ustanovu dolaze sa uputima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji popunjavaju oko polovine kapaciteta, ali većina je gostiju koji na lečenje ili boravak dolaze o svom trošku. Treba imati u vidu da je kod nas tokom prošle godine boravilo na oporavku i oko 900 penzionera sa najnižim primanjima o trošku Fonda PIO - kaže direktorka Drndarski.

Ovde su zadovoljni činjenicom da su pred kraj godine kapaciteti u novembru i decembru bili popunjeniji nego ranije, a i ukupno gledajući druga polovina godine se pokazala znatno boljom. - To je možda i rezultat pražnjenja kapaciteta u letnjim mesecima kada se pokušava intenzivnije baviti sportsko rekreativnim turizmom, odnosno da se popularišu sportske manifestacije koje se organizuju u Kanjiži, pa to delom uzme svoj danak. Međutim, taj segment je nešto što je perspektiva kojom ustanova i cela opština treba da se bave - dodaje Drndarski.

Ova ustanova je u svetu banjskog turizma poznata po kvalitetnim uslugama, a direktorka Drndarski naglašava da su činjeni napori da se zdravstvene usluge podignu na još viši nivo. Pretprošle godine je ulagano u adaptaciju bazenskog bloka, pa je taj prostor učinjen pristupačnim invalidima, korisnicima sa posebnim potrebama. Taj trend nastavljen je i lane. To je omogućilo da u ustanovi borave grupe studenata i sportista sa posebnim potrebama, a i da Kanjiža bude domaćin međunarodnog takmičenja invalida u kolicima u stonom tenisu.

Od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, banja je lane dobila podršku od 1,2 miliona dinara, koja je iskorišćena za kupovinu mobilnog lifta za kade i mobilnog lifta za bezen, čime su usluge postale još pristupačnije korisnicima sa posebnim potrebama.

- Trudimo se da podižemo nivo zdravstvene zaštite i usluga na viši nivo nego do sada, da unapredimo kurativu, pa smo sproveli javnu nabavku za novu opremu, za obezbeđenje uslova za pružanje takozvanih vanstandardnihusluga, koje se ne pružaju na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Želja nam je da u terapijske svrhe primenimo još savremenije aparate koji su sada na tržištu, koji prenose visokofrekventnu magnetnu energiju i koristi je u Problem i u „Banji Kanjiža” je nepopunjenost pojedinih radnih mesta za koje su stalno otvoreni konkursi, bilo da je reč o medicinskom i ugostiteljskom osoblju. Konobari i kuvari su deficitarni, a osoblje na tehničkom održavanju mašinske i elektro struke gotovo nedostupno u okolini. Niko se ne javlja na oglas, pošto je veliki broj ljudi otišao u inostranstvo.

- Što se zdravstvenog osoblja tiče uspevamo da popunimo radna mesta, ali za ugostiteljsko i tehničko osoblje zaista imamo problema. Snalazimo se kako znamo i umemo u uslužnim delatnostima gde se proces rada obavlja i subotom, nedeljom i praznicima, onim danima kada drugi odmaraju, a mogućnost adekvatnog vrednovanja njihovog rada je prilično ograničena. I pored poteškoća, svi se trudimo da naši gosti imaju što kvalitetnije usluge ukazuje dr Slobodanka Drndarski.

svrhu lečenja kako akutnih tako i hroničnih stanja. Tu je i horizontalna terapija koja koristi srednjefrekventne struje u svrhu lečenja metaboličkih poremećaja osteoporoze, spastičnih stanja i drugih oboljenja - objašnjava Drndarski.

U Kanjiži nameravaju da se više bave i dijagnostikom. Već godinama se obavlja merenje gustine koštane mase ili ostiodenzitometrija, a nova dijagnostička metoda za koju imaju obučeni kadar je elektromioneurografija, pa je nabavljen elektromioneurograf.

- Ova nova tehnologija u dijagnostici kod nas, koja je poznata u svetu i veoma je tražena za sada ne postoji na području Severnobanatskog okruga, pa svi osiguranici idu za Suboticu ili Novi Sad, tako da će biti mogućnosti da se obavi u „Banji Kanjiža” - saznajemo od direktorke Drndarski.

Tekst i foto: M. Mitrović

  1. Mitrović

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Dnevnik     Strana: 13

Rubrika: Vojvodina

Autori: V. Jankov

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Pet hiljada štedljivih svetiljki

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO MENjA RASVETU

Pet hiljada

štedljivih svetiljki

BEČEJ: Komisija zajavno-privatno partnerstvo Vlade Srbije dala je saglasnost za predloženi projekat rekonstrukcije javne rasvete na teritoriji bečejske opštine. Kako se očekuje, tokom ove godine Bečej i naselja najveće potiske opštine, dobiće adekvatno osvetljenje. Polazi se od toga da će javna rasveta na ovaj način biti daleko bolje regulisana, uz povoljan finansijski efekat, jer će živine sijalice biti zamenjene štedljivim LED svetiljkama.

- U toku je završna priprema tenderske dokumentacije za izbor privatnog partnera koji će sa Opštinom realizovati projekat. Predstoji raspisivanje javne nabavke i tokom proleća bi trebalo da počnu radovi. Vrednost kapitalne investicije je 2,35 miliona evra i sve to nas neće koštati ni dinara više od sadašnjeg izdvajanja za javnu rasvetu - istakao je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić, obrazlažući predlog projekta odbornicima Skupštine opštine.

Po projektu koji je odbornicima prezentovan, predviđena je zamena 4.584 živine sijalice, zatim 418 reflektora, te 114 stubova... Aktuelna godišnja potrošnja električne energije za javnu rasvetu na teritoriji bečejske opštine je 2,83 miliona kilovatsati, a rekonstrukcijom će se svesti na oko 679.000. Godišnje se sada izdvaja oko 22,3 miliona dinara, a posle rekonstrukcije bi taj iznos trebalo da se svede na 5,3 miliona dinara.

Troškovi održavanja rasvete na godišnjem nivou iznose šest miliona dinara, a u toku javnoprivatnog partnerstva, tokom 13godina, bili bi obaveza privatnog partnera. Ovim lokalna samouprava u Bečeju pravi višedecenijski posao po pitanju kvaliteta javne rasvete i ekonomske isplativosti.

- U toku je prevođenje celokupnog projekta na engleski, potom sledi raspisivanje javne nabavke, priprema odluke o izboru privatnog partnera za Skupštinu opštine Bečej, a sami radovi bi trajali 150 dana - saznali smo od šefa odseka za javne nabavke Jovane Topić.

Ako sve bude išlo po planu, izabrani privatni patner mogao bi sa radovima početi u maju.

  1. Jankov
  2. Jankov

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Kurir     Strana: 7

Rubrika: Vesti

Autori: D.Ilić

Teme: Korupcija

Naslov: Direktor hapšen zbog mita, sada bi opet da vodi školu

Direktor hapšen zbog mita, sada bi opet da vodi školu

U konkursu za direktora Prve tehničke škole nije uslov da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, što je uobičajeno

Na prošlonedeljnom školskom odboru članovi kolektiva Prve tehničke škole iz Kragujevca većinom glasova podržali su Nenada Andrića, bivšeg direktora škole koji je u oktobru hapšen zbog sumnje da je primao mito.

Protiv Andrića je, kako nezvanično saznajemo, podignuta je optužnica i zakazan nastavak suđenja za 24. januar u

Višem sudu u Kraljevu, s obzirom na to da je uhapšen po krivičnoj prijavi Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Tako, hipotetički, Andrić može biti i osuđen i postati direktor u razmaku od nekoliko dana!

Odlikovani direktor

Kao grom iz vedrog neba početkom oktobra prošle godine odjeknula je vest da je uhapšen pomenuti direktor Tehničkeškole. Šokjebiovelikijer je Andrića svoj evremeno odlikovao tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić, a slovi i za čoveka Radomira Nikolića. Polidja se oglasila saopštenjem u kome se navodi „da su pripadnid Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupdje, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupdje Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsOi su N. A. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela primanje mita i trgovina uticajemiß. M. (43), osumnjičenog za davanje mita“.

- Postoje osnovi sumnje da je N. A., odgovorno lice Prve tehničke škole u Kragujevcu,

preko posrednika B. M. tražio 400 evra kako bi uticao na jednog nastavnikadaučenikupomenute škole prilikom polaganja popravnog ispita da prelaznu ocenu, iako učenik nije imao potrebno znanje. N. A. je, kako se sumnja, takođe preko istog posrednika, tražio prvo 300, a potom smanjio na 200 evra, kako bi pozitivno odlučio po molbi jedne majke za premeštaj njene ćerke na dragi smer u okviru Prve tehničke škole u Kragujevcu saopštiojeMUP.

Naši izvori ističu da sada u konkursu za direktora škole nije uslov da se „protiv kandidata ne vodi krivični postupak", što je uobičajeno u gotovo svim državnim ustanovama i prilikom prijematehničkogosoblja. Sve to navodi na sumnju, kažu naši sagovomici, da se „Andriću priprema teren da se opet vrati na direktorsko mesto".

Mitingpodrške

- Sadašnji v. d. direktora Zoran Zorić, koji je takođe kandidat, ništa nije preduzeo posle Andrićevoghapšenja. Nije pokrenuo nikakav postupak, niti podneo prijavu. Zorićeva žena radi kod nas u školi i očekuje se da dobije rešenje za stalno zaposlenje. Očekivano je da školski odbor podrži Andrića, jer su članovi imenovani u njegovo vreme. Sam kolektiv je glasao za Andrića, jer se ljudi plaše. Kada je uhapšen, terano je tehničko osoblje - tetkice, domari i ostali - da ide u Kraljevo na miting podrške uhapšenom direktora, a ovde, u školi, učenicima su bez znanja roditelja naložili da potpisuju peticiju podrške kaže izvor Kurira.

D.ILIĆ

Procedura izbora direktora

KONAČNU REČ DAĆE MINISTAR Posle izjašnjenja školskog odbora, a sasvim je izvesno u ovom trenutku da će njegovi članovi podržati uhapšenog i procesuiranog bivšeg direktora, konačnu reč daje ministar prosvete Mladen Šarčević, koji potpisuje rešenje o imenovanju direktora. Prva tehnička škola, inače, ima oko 1.400 učenika.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Večernje novosti     Strana: 19

Rubrika: Vojvodina

Autori: R. Šegrt

Teme: javne rasprave

Naslov: Umesto “knezova“ ponovo saveti MZ

USKLAĐIVANjE NOVOG STATUTA GRADA SA ZAKONOM DONOSI PROMENE, PRE SVEGA U DEVET KIKINDSKIH SELA

Umesto "knezova" ponovo saveti MZ

U DEVET kikindskih sela: Mokrinu, Bašaidu, Nakovu, Banatskom Velikom Selu, Novim Kozarcima, Ruskom Selu, Banatskoj Topoli, Iđošu i Sajanu, još izvesno vreme, vlast će predstavljati predsednici MZ, odnosno “knezovi”, kako su ih Banaćani popularno nazivali. Već na narednim seoskim izborima, umesto predsednika, biraće se saveti MZ i oni će biti kolektivni organi vlasti. Već na narednim seoskim izborima, umesto predsednika, biraće se saveti MZ i organi vlasti. Tako predviđa Zakon o lokalnoj samoupravi, sa kojim je novi statut uskladila i Gradska uprava u Kikindi.

- Naknadno ćemo definisati koliko će saveti MZ imati članova. Razgovaraćemo o tome sa predstavnicima MZ kako bismo iskoristili ranija iskustva, jer Zakon o lokalnoj samoupravi to nije definisao. Članovi saveta biraće se na izborima - kaže Milenko Jovanov, predsednik Komisije za statutarna pitanja. Kikinda je dosad imala predsednike mesnih zajednica, jer je Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljavao svakoj opštini ili gradu da sami odrede ko će predstavljati seosku vlast. Većina je imala savete MZ, dok je Kikinda 2005. odabrala da u selima ima predsednike MZ, koji su se birali na izborima. - Sadašnji predsednici MZ su izabrani 2017. i njima još traje mandat. Oni ostaju na tim mestima sve do narednih izbora, koji će biti raspisani za Savete MZ. Da li će to biti za naredne lokalne izbore, ili će se izbori sa savete MZ organizovati zasebno, biće naknadno određeno - ističe Živa Knežević, sekretar Skupštine grada Kikinde. Kikinda je menjala statut kako bi ga uskladila sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, ali i iz drugih razloga.

- Sadašnji statut je očajno napisan, a za novi akt, javna rasprava je završena i nacrt je dostavljen resornom ministarstvu. Potom će ga razmatrati gradski odbornici na narednoj sednici. Odredbe novog statuta počeće da važe od narednih izbora za gradski parlament - pojasnio je Jovanov. Novi statut donosi još promena: umesto pet, Gradsko veće imaće sedam članova, novi datum za Dan grada, novi grb. Za Dan grada odabran je 28. decembar, jer je 1892. Velika Kikinda prvi put proglašena gradom sa uređenim senatom. - U opticaju je bilo pet predloga, ali je ovaj najbolji izbor. To je dan svih građana, bez obzira na nacionalnost - konstatuje istoričar Srđan Sivčev iz Istorijskog arhiva Kikinde. Građani će i dalje obeležavati 6. oktobar i 20. novembar, dane oslobođenja u Drugom i Prvom svetskom ratu, i 22. maj, letnjeg Sv. Nikolu, kao crkvenu slavu.

  1. ŠEGRT

GRB ZA PONOS

ZA izmenu grba Kikinde, konsultovano je Srpsko heraldičko društvo. Marko Drašković iz tog društva kaže da je grb na bogatom i raskošnom postamentu, kakav je redak u Srbiji. - Simboli se ne mogu vezati za nacionalna obeležja. Ruka u oklopu zamahuje sabljom, na kojoj je odsečena muška glava, obrijanog temena, crnog perčina i brkova. Srce je u stopi štita, a držači su dva krilata lava. U grbu je i zastava nekadašnjeg Velikokikindskog distrikta - opisuje Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: N1

Rubrika: Dan uživo/N1

Autori: Redakcija

Teme: Korupcijaza borbu protiv korupcije

Naslov: Borba protiv korupcije

Gost emisije bio je Miroslav Milićević iz Saveta za borbu protiv korupcije, koji je govorio o izmenama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: N1

Rubrika: Dnevnik/N1

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)Nenadić

Naslov: Manjak u pozivu za sufinansiranje sekretarijata za sporti i omladinu

Spiker:Sekreterijat za sport i omladinu raspisao je 14. janura javni poziv za dostavljanje projekata za mlade u Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u ovoj godini. Međutim, izostavljeno je kolika je vrednost projekta, iako je to zakonska obaveza.Reporter:Ako su mislili na mlade, po svemu sudeći na zakon nisu. Naime, gradski Sekreterijat za sport i omladinu u javnom pozivu za sufinansiranje omladinskih projekata izostavio je ključnu stavku koja je prema pripisima obavezna prilikom raspisivanja javnih tendera.Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija:U konkretnom slučaju nedostaje podatak o tome koliko se ukupno izdvaja sredstava.Reporter:Da je zakon prekršen, na to jasno ukazuje i Uredba koja propisuje da je prilikom objavljivanja javnih konkursa neophodno objaviti i obim sredstava koja se dodeljuju. Ostaje nejasno kako neko u ovom slučaju može da konkuriše, ako je jedan od uslova sufinansiranje, a ne zna se koja je vrednost projekta.Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija:To naravno da može da bude prepreka za one koji konkurišu, jer oni u stvari nemaju neki osnov naspram koga mogu da prave svoje projekte, ne znaju koliko oni veliki mogu da budu i kakve su šanse na kraju krajeva da sa tim projektima uspeju.Reporter:Gradski sekreterijat za sport i omladinu ni ranijih godina u javnim pozivima nije objavljivao kolika je vrednost projekata. Na pitanje N1 zašto se takav trend nastavio i sada, odgovor nije stigao. Glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk kaže da u zemlji u kojoj se završni račun budžeta ne usvaja već više od decenije, ovakve stvari ne treba da čude.Milan Ćulibrk, glavni urednik nedeljnika NIN-a:Građani ove zemlje bi morali da znaju na šta se troši svaki dinar njihovog, jer oni pune zapravo budžete iz kojih se taj novac kasnije daje za određene projekte. Mi, nažalost, u 90 odsto slučajeva nemamo pojma kuda taj novac završi i da li je on upotrebljen za namene za koje je i bio opredeljen, a s druge strane ovo je samo najbolji dokaz da možete posle toga da radite šta hoćete, da možete nekoga da izbacite i da kažete da nije bilo novca za sve, a nekom drugom da date i da kažete da je ostalo previše sredstava na raspolaganju.Reporter:Iz Transparentnosti Srbija poručuju da bi povodom konkretnog slučaja trebalo da reaguje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i da traži ponavljanje konkursa, pošto ovaj koji je raspisan 14. januara u trajanju od sedam dana nije u potpunosti u skladu sa propisima.              

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: 021.rs

Link: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/206479/FOTO-Novi-Sad-trazi-privatne-partnere-za-sest-javnih-garaza.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: FOTO: Novi Sad traži privatne partnere za šest javnih garaža

Grad Novi Sad objavio je neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža.Grad traži potencijalne partnere koji bi realizovali projekte u Ulici Modene, na uglu ulica Uspenske i Šafarikove, kod Banovine, u Ulici Branimira Ćosića, kod Železničke stanice i na Detelinari, uz Bulevar Evrope.   Za projektovanje nekih od ovih garaža prethodno su bile napisane javne nabavke. Projekat za podzemnu garažu kod Banovine odložen je jer nije uspeo tender za izbor firme koja bi napravila projektnu dokumentaciju. Potencijalni privatni partner za projektovanje, izgradnju i upravljanje ovom podzemnom garažom sa dve etaže ispod zemlje trebalo bi da posveti posebnu pažnju proračunu konstrukcije zbog pritiska podzemnih voda na temeljnu ploču i da se pažljivo izabere vrsta hidroizolacije. Naime, kota terena na ovoj lokaciji od 77,2 do 77,5 metara, a maksimalni nivoi podzemnih voda od 76,5 metara, tako da će obe etaže biti pod uticajem podzemnih voda.     Slična situacija je i sa garažom koja bi trebalo da se gradi ispod Ulice Modene, gde je kota terena 78,3 do 79 metara, a nivo podzemnih voda 76,5 metara.    Za Detelinaru, uz Bulevar Evrope, planirano je pet zona podzemnih parking garaža (između Oblačića Rada i Avijatičarske, između Kornelija Stankovića i Oblačića Rada, između Janka Veselinovića i Kornelija Stankovića, između Hadži Ruvimove i Janka Veselinovića i između Branka Bajića i Hadži Ruvimove), bruto površine od 57.618 kvadratnih metara. Kota terena na ovoj lokaciji je između 78,2 i 78,5, dok je nivo podzemnih voda između 75,5 i 78,5 metara.   Početkom januara izabran je projektant javne garaže u Šafarikovoj. Posao će obavljati novosadska kompanija "DBA", a za to će dobiti gotovo 15 miliona dinara. Ova garaža od oko 9.500 kvadrata imaće oko 300 parking mesta, podrum, suteren i četiri sprata. Prema procenama iz 2016. godine planirana vrednost izgradnje ove višespratne garaže bila je 312 miliona dinara.     Ostale planirane garaže navedene u javnom pozivu su nadzemne.   Po javnom pozivu, strana ili domaća fizička lica, mogu pismom zainteresovanosti da obuhvate sve ili pojedine lokacije, po svom izboru. Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere potrebne za pismo zainteresovanosti, dok Grad ne garantuje da će pokrenuti bilo kakav postupak izbora partnera, a može i da izmeni i dopuni elemente poziva. Takođe, Grad ne snosi odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.   S obzirom na troškove projektovanja, izgradnje i održavanja javnih garaža, upitno je koliko bi preuzimanje ovakve obaveze bilo isplativo za privatne partnere, naročito ako bi se garaže gradile bez komercijalnih delova, namenjenih za iznajmljivanje.   U Novom Sadu postoje dve javne garaže u privatnom vlasništvu, jedna na Bulevaru Oslobođenja, jedna na Limanu. Autor: Dragana Prica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: 021.rs

Link: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/206496/Inicijativa-Ne-davimo-Beograd-Ponisteno-resenje-o-sadrzaju-studije-za-spalionicu-otpada-u-Vinci.html

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Inicijativa Ne davimo Beograd: Poništeno rešenje o sadržaju studije za spalionicu otpada u Vinči

Vlada Srbije je, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd, donela odluku o poništavanju rešenja Ministarstva životne sredine kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči.Inicijativa Ne davimo Beograd navodi u saopštenju da je time ostvarila značajnu pobedu u borbi za zaštitu javnog interesa i zdravlja građana i građanki Beograda, suprotstavljajući se veoma štetnom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju spalionice otpada.   "Vlada RS je u svojoj odluci potvrdila naš stav i konstatovala da je Ministartvo za životnu sredinu donelo rešenje na osnovu "nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba od uticaja na zakonitost i pravilnost postupka", te naložila ponavljanje postupka", navodi Inicijativa Ne davimo Beograd.   Kako dodaju u saopštenju, o ozbiljnim nedostacima, netačno prezentovanim činjenicama i manjkavostima u zakonskom procesu vezanom za pripremu izgradnje spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd i organizacije Bankwatch i A-11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava nedavno su obavestile i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicionu banku (EIB) i Svetsku banku (IFC). Ove organizacije uputile su 92 stranice komentara na dokumentaciju koju je podnela kompanija Beo-Čista energija d.o.o. kako bi prikupila kredit u visini od 330 miliona evra koliko je procenjeno da je potrebno za izgradnju postrojenja planiranih Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, potpisanog u septembru 2017. godine.   Inicijativa podseća da Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva.   "Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada", dodaje se u saopštenju Inicijative Ne davimo Beograd. Autor: Danas Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: 021.rs

Link: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/206458/KRIK-Bivsi-direktor-EMS-a-Nikola-Petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije - KRIK.KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS.   "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.   Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.   Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.   Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, prema navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.   U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi.   "Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.   Ceo tekst KRIK-a čitajte OVDE. Autor: KRIK Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: alo.rs

Link: https://www.alo.rs/kosovsko-pitanje/ovaj-covek-prima-najvecu-platu-na-kosovu-a-od-sume-ce-vam-se-zavrteti-u-glavi/207707/vest

Autori: Alo!

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Ovaj čovek prima najveću platu na Kosovu, a od sume će vam se zavrteti u glavi!

Izvršni direktor Penzijskog štednog fonda Kosova (TRUST) Adrian Zali, od prvog januara 2019. neće biti čovek sa najvišom platom na Kosovu.Kosovo, Foto: B.A. Zali već godinama prima mesečnu platu od oko 5.000 evra. Parlamentarna komisija za budžet i finansije započela je rad na umanjenju plate Zaliji. Predsedavajući ove komisije, Ljumir Abdidžiku najavio je da će se plate menadžmenta Trust-a na kraju poravnati sa platama Centralne banke Kosova (CBK). "Kao što sam i ranije upozorio, nakon inicijative Komisije, plate TRUST-ovog menadžmenta su na kraju - nakon 10 godina rasprave - poravnane sa onima u CBK-u. Drago mi je zbog toga. ," napisao je Abdidžiku na svom Fejsbuk profilu. Jeton Demi u intervjuu tokom emisije "Economy", rekao je da će plate u ovoj instituciji biti usklađene. Demi je rekao da plata izvršnog direktora ovog Fonda neće biti veća od plate guvernera Centralne banke Kosova. Kosovo, Foto: B.A. "Od januara 2019. godine doći će do harmonizacije plata. Na osnovu informacija koje ja posedujem, Zali neće imati veću platu od guvernera CBK-a i imaće pad od 15-20 odsto," rekao je Demi. Portparol TRUST-a, Jeton Demi opravdao je visoku platu direktora Zalija, time što je rekao da "je ova institucija specifična i da se ona ne može uporediti sa drugim sektorima". Dodaje i da je "pitanje plata istorijsko i razlikuje se u zavisnosti od specifičnosti institucije," objasnio je on. Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa izjavama o imovini za 2018, Zali je izjavio da u toku jedne godine dobija 58,963 evra neto ili 4,913.58 evra mesečno. Takođe je Demi u intervjuu govorio o upotrebi sredstava Penzijskog štednog fonda za investiranje u inostranstvo kao i o gubicima koje je imao Fond u toku 2018.  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: autonomija.info

Link: http://www.autonomija.info/krik-bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra.html

Autori: admin

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

21 jan 2019"Do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su prvo kupili i kratko posedovali drugi ljudi pa ih preprodali Petrovićima"Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četiri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK, objavljeno danas.KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS."Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi."Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.(Beta)          

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: b92.net

Link: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2019&mm=01&dd=21&nav_category=78&nav_id=1496284

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Sastali se najstariji i najmlađi premijeri na svetu FOTO - Info

Najstariji premijer sveta predsednik Vlade Malezij Mahatir Mohamad (93) sastao se u Beču s najmlađim šefom vlade austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom (32)Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje. I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista. Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).Izvor: Tanjug    

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Korupcija

Naslov: Djilas: Desetine hiljada ljudi na ulicama nadolazeći talas pobede nad režimom

Djilas: Desetine hiljada ljudi na ulicama nadolazeći talas pobede nad režimomBEOGRAD, 21. januara 2019. (Beta) - Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Djilas izjavio je da desetine hiljada ljudi na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije predstavljaju nadolazeći talas pobede nad aktuelnim režimom koji cela zemlja jako dobro vidi."Kula SNS vlasti sagradjena na strahu, lažima, medijima, parama, kriminalu, pretnjama, pritiscima počela je da se ljulja, odnosno da pada. Taj pad se više ne može zaustaviti", naveo je Djilas u autorskom tekstu u listu "Danas".Nadolazeći talas vide i sledbenici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su, po rečima Djilasa, "shvatili da je obećanje o još deceniji vlasti samo još jedna laž"."Do pre samo mesec i po dana mnogi saradnici novog Broza, kako on sam sebe vidi, mislili su da će on na vlasti biti još dugo, dugo... I sam Vučić im je svako malo poručivao da će pobediti na svim izborima sve do 2027. i da nemaju razloga da brinu zbog svega lošeg što narodu rade, jer im niko ništa neće moći pošto će biti vlast", napisao je Djilas.Diljas je istakao da su ljudi postali svesni zla koje se nadvilo nad njima i da su se ujedinili - studenti, penzioneri, javne ličnosti, političari, profesori, radnici..."Niko nikoga u šetnji ne pita ni ko je ni šta je, niko nikome ne smeta, niko nikoga ne pita dali je gradjanska ili nacionalna opcija, da li je iz Beograda ili nekog drugo mesta u Srbiji. U istoj koloni su bili i oni koji smatraju da je Kosov najvažnija tema, kao i oni koji misle da bez člasntva u EU nećemo opstati kao država, bilo je zastava i LGBT populacije, kao i zastava Rusije i Jamajke. Ali njaviše je bilo zastava Srbije! I to je suština", ukazao je Djilas.Po njegovim rečima, nikoga ne interesuje šta o pojedinačnim temama misli onaj koji hoda pored, već je bitno samo da on ili ona hoće mirnim putem da promeni ovaj režimNaveo je da ljudi dolaze na proteste jer su napokon našli način, blizak svoj poimanju slobode i demokratije, kojim su rekli dosta - uništavanju zemlje i svih vrednosti na kojima društvo počiva, uništavanju života gradjana, agresiji, kriminalu, bahatosti, vredjanju inteligencije...Djilas je kazao da svi iz opozicije moraju da shvate da ljudi koji su na ulicama čekaju od njih da im kažu i dokažu da će sutra kada aktuelni režim padne, pasti i sistem koji se gradio desetinama godina i da će zaista biti drugačije."Moramo svi da se obavežemo da na lažnim izborima nećemo učestovavati, moramo da zajedno, narod i političari, kao njegov deo, napišemo kako da izbori opet budu izbori. I da svojim potpisom garantujemo da dok se to ne ispuni izbora nema i da na lažnim Vučićevim više nikada nećemo učestvovati", dodao je on.Navodeći da se svi moraju obavezati da kada jednog dana dodju do prvih izbora da će imati svenarodnu listu na kojo će osim političara biti i veliki broj vanstranačkih ličnosti, predstavnika udruženja i esnafa, akademika, profesora, studenata, ljudi iz kulture, predstavnika sindikata, civilnog sektora, novinara, ali i predstavnika udruženja malinara i poljoprivrednika i svih onih koje ovaj režim "ubija" iz dan u dan."Da se obavežemo da će takav parlament izabrati vladu stručnjaka na oročeni vremenski period koja će izvršiti resetovanje sistema, uvesti red i pravila", kazao je Djilas.Ponovna izgradnja i jačanje institucija, zakon o poreklu imovine, nezavisni mediji, specijalni tužilac za korupciju, lustracija, dekriminalizacija društva, potpuna nezavisnost pravosudja su samo deo spiska šta sve, kako navodi Djilas, teba uraditi da bi jednom zauvek obezbedili da se vlast koja nije po volji gradjana menja olovkom."Naš zajednički cilj je država u kojoj vladaju zakoni, a ne batinaši, institucije koje štite interese gradjana, a ne stanke, sloboda mišljenja i izražavanja za sve, a ne samo za predsednikove ljude", dodao je on.Djilas je istakao da je potrebna dražva po meri gradjana, a ne jednog čoveka.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: beta.rs

Link: https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/105227-krik-bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK, objavljeno danas. KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu. Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. "Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/potroseni-milioni-na-sluzbene-limuzine-kupljeno-vise-automobila-nego-policijskih/9f0cb4z

Autori: Tanja Vukomanović

Teme: Javne nabavke

Naslov: POTROŠENI MILIONI NA SLUŽBENE LIMUZINE Kupljeno više automobila nego policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći

Na službene limuzine u BiH tokom prošle godine potrošeno je 10,6 miliona KM, što je više nego za policijska, vatrogasna i vozila hitne pomoći, podaci su baze Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).Prema ovim podacima, tokom protekle godine završeni su tenderi u ukupnoj vrednosti većoj od 38,7 miliona KM u kojima je u BiH kupljeno 926 vozila.U ovaj iznos uračunata je vrednost svih vozila koja su nabavljana tokom prošle godine, uključujući kamione, vozila hitne pomoći i policijska vozila, međutim, prednjače putnički automobili.Kako navode u BIRN-u BiH, najviše automobila 2018. godine kupila je Vlada Brčko Distrikta - ukupno 48, za 1,5 milion KM. Međutim, od tog broja veći deo se odnosi na policijska i kombi vozila te traktore i motocikle, ali je tu i 18 putničkih, vrednih više od 400.000 KM.Najskuplje službeno vozilo prošle godine koštalo je skoro 99.000 KM, a kupljeno je za potrebe Medicinskog fakulteta u Mostaru. Na drugom mestu je "škoda" dobojske Toplane, vredna 91.000 KM, prenosi Srpskainfo.U protekloj godini pokrenute su kupovine 66 vozila hitne pomoći, a završeni su tenderi za njih 28, na što je potrošeno oko dva miliona KM.Treba napomenuti da su u tri tendera kupovana polovna vozila hitne pomoći. Još manje su tražena vatrogasna vozila, svega 35 puta. Do kraja godine su završeni tenderi tek za nabavku njih 11, za što je potrošeno 1,7 miliona maraka.Za 161 policijsko vozilo kupljeno prošle godine izdvojeno je 6,2 miliona KM.Kada se sve sabere i oduzeme, policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći ukupno je kupljeno manje nego putničkih.Tenderski dogovoriPrema podacima BIRN-a, na 87 odsto tendera u toku prošle godine prijavila se samo po jedna kompanija.Svih pet kompanija koje su 2018. godine imale najveći prihod od tendera, na više od polovine tih tendera one su bile jedini ponuđač.Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin rekao je da se često radi o dogovorima, te da se favorizuju određeni ponuđači.- Jedan ili dva ponuđača su rekli "pa ne bih ja njemu da se mešam u posao". Mi bežimo od korupcije ka koluziji. To je dogovor ponuđača. Nažaost oni se dogovarju teritorijalno i po ugovornim organima i tako se može videti da po pojedinim ugovornim organima godinama imate iste dobavljače - rekao je Salčin.            

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/svet/susret-generacija-najstariji-premijer-sveta-se-sastao-sa-najmladim-foto/zcemkg5

Autori: Tanjug

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: SUSRET GENERACIJA Najstariji premijer sveta se sastao sa najmlađim (FOTO)

Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93-godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje. I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista.Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/sumnjiva-nabavka-ministarstvo-za-renoviranje-20-toaleta-placa-150000-evra/qb8qewq

Autori: Slađana Vukašinović

Teme: Javne nabavke

Naslov: SUMNJIVA NABAVKA Ministarstvo za renoviranje 20 toaleta plaća 150.000 EVRA

Ministarstvo spoljnih poslova izdvojilo je 17,3 miliona dinara za renoviranje 20 toaleta (7.500 evra po toaletu), a kuriozitet je da je mesec dana nakon što je posao ugovoren cena uvećana zbog navodnog viška poslova, saznaje "Blic".To uvećanje iznosi 713.435 dinara sa PDV-om, što znači da su naknadno menjani uslovi definisani tenderom za opremanje toaleta na vertikali 24 u zgradi Ministarstva, koji su predviđali da ukupna cena sa porezom bude 16,5 miliona dinara. Posao je dobio konzorcijum tri firme, "Noris Inženjering", "Elkoms" i "Ornament investinženjering" u novembru 2017. godine, a januara 2018. odobrena je izmena cene. Potpis na to stavio je Veljko Odalović, generalni sekretar MSP. Tako je on omogućio da se na ionako visoka cena, reč je o blizu 150.000 evra, odnosno 7.500 evra po toaletu, ona dodatno nadzida, i to na reč izvođača.Tako bar tvrdi grupa zaposlenih iz Ministarstva spoljnih poslova koja se obratila "Blicu", navodeći da je i bez naknadno uvećane vrednosti cena već bila prenaduvana, jer je reč o toaletima od tek nekoliko kvadrata.- Ovo je klasičan primer kako se rukovodstvo MSP razbacuje parama građana Srbije. Naime, ispada da opremanje toaleta košta nekoliko puta više nego kada izvođači grade luksuzne stanove. Razlog za to leži u ugrađivanju u cenu i ljudi iz Ministarstva, što je javna tajna. Poslovi se nameštaju za unapred dogovorene izvođače, pa pošto je to već provaljeno, na tendere se uglavnom javlja samo onaj ponuđač sa kojim je sklopljen dil. Drugi ne žele da gube vreme, što je bio slučaj i sa ovim tenderom, gde se javio samo jedan ponuđač, koji je, gle čuda, ponudio cenu koja je gotovo identična procenjenoj vrednosti tendera. Naime, konzorcijum "Noris", "Elkoms" i "Ornament" je izračunao da mu je isplativo da završi poslove za 13.752.883 dinara, bez PDV, odnosno 16,5 miliona sa porezom, da bi samo nakon mesec dana uvideo da je pogrešio, i zatražio da se vrednost ugovora uveća na 17,3 miliona dinara - objašnjava naš sagovornik.On dodaje da je to odobreno bez bilo kakve provere, što je državu koštalo dodatnih 713.435.- U planu javne nabavke za 2017. godinu procenjena vrednost je bila 12,4 miliona dinara sa PDV-om. Međutim, vrednost je u trenutku raspisivanja tendera naprasno narasla za četiri miliona. S obzirom na tu cenu, toaleti bi trebalo da odišu luksuzom jer bi se pomislilo da su za službenike MSP obezbeđeni posebni uslovi za uživanje u prostoriji u koju "i car ide peške", poput zlatnih slavina i specijalnim ve-ce šoljama i umivaonicima. Toga nema, iako su u uslovima tendera traženi oprema određene marke i brendirane podne i zidne pločice. U Ministarstvu se zbijaju šale na račun toaleta, u kojima je glavni lik Veljko Odalović. To već poprima i razmere groteske jer je jasno da su toaleti poslužili da deo novca građana Srbije završi u privatnim džepovima. Indicije da ovde nije sve bilo čisto mogu se naći i u činjenici što su ove firme bile privilegovane i u nekim drugim poslovima - navode naši sagovornici.MSP: Višak poslova predviđen ugovoromIz Ministarstva ne negiraju da je naknadno uvećana vrednost poslova na renoviranju toaleta, ali tvrde da je sve po zakonu.- Tokom NATO bombardovanja došlo je do znatnog oštećenja objekta, pa postojeće stanje nije zadovoljavalo elementarne higijensko-sanitarne uslove. Kompletno je uređeno 20 toaleta i instalacija, i to da bi se eliminisali neprijatni mirisi i izlivanja, i zamenila stara oprema, kako bi se omogućili humaniji higijenski uslovi za osoblje i goste. Što se tiče uvećanja cene, ona je konkursnom dokumentacijom bila definisana ukoliko se pojavi višak poslova, a da ne prelazi 10 odsto od ugovorenih obaveza. Izvođači su utvrdili da ima viška poslova, koji koštaju 594.531 dinara, bez PDV, što je MSP prihvatio, pa je došlo i do izmene ugovora. Što se tiče zahteva za nabavkom keramičkih pločica marke "Marazzi", reč je o granitnoj keramici koja je standard za frekventne prostorije i koja garantuje odnos cene i kvaliteta - kažu u MSP.        

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/beograd/inicijativa-ponisteno-resenje-o-sadrzaju-studije-za-spalionicu-otpada-u-vinci/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Inicijativa: Poništeno rešenje o sadržaju studije za spalionicu otpada u Vinči

Vlada Srbije je, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd, donela odluku o poništavanju rešenja Ministarstva životne sredine kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči.Foto: Ne da(vi)mo Beograd Inicijativa Ne davimo Beograd navodi u saopštenju da je time ostvarila značajnu pobedu u borbi za zaštitu javnog interesa i zdravlja građana i građanki Beograda, suprotstavljajući se veoma štetnom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju spalionice otpada. "Vlada RS je u svojoj odluci potvrdila naš stav i konstatovala da je Ministartvo za životnu sredinu donelo rešenje na osnovu "nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba od uticaja na zakonitost i pravilnost postupka", te naložila ponavljanje postupka", navodi Inicijativa Ne davimo Beograd. Kako dodaju u saopštenju, o ozbiljnim nedostacima, netačno prezentovanim činjenicama i manjkavostima u zakonskom procesu vezanom za pripremu izgradnje spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd i organizacije Bankwatch i A-11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava nedavno su obavestile i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicionu banku (EIB) i Svetsku banku (IFC). Ove organizacije uputile su 92 stranice komentara na dokumentaciju koju je podnela kompanija Beo-Čista energija d.o.o. kako bi prikupila kredit u visini od 330 miliona evra koliko je procenjeno da je potrebno za izgradnju postrojenja planiranih Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, potpisanog u septembru 2017. godine. Inicijativa podseća da Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva. "Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada", dodaje se u saopštenju Inicijative Ne davimo Beograd.   deponija, inicijativa ne da(vi)mo beograd, ministarstvo za zastitu zivotne sredine, spalionica, vincaBeograd Povezani tekstovi Inicijativa Ne davimo Beograd pozvala Beograđane da dočekaju Lokalni front 13. januara 2019. Politika Kvote za doček Putina 17. januara 2019. Politika Održana prve obuke za bibliotekare 18. januara 2019. Beograd

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/ekonomija/krik-bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK, objavljeno danas.Foto: FoNet: Božidar Petrović KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu. Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. "Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK. bivsi direktor, ems, vila na dedinju Povezani tekstovi Zajdl novi generalni direktor Meklarena 10. januara 2019. Sport Oslobođeni svi bivši funkcioneri Opštine Novi Beograd 10. januara 2019. Beograd Rezultat policijske akcije: Dve trećine uhapšenih pušteno na slobodu 20. januara 2019. Društvo

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/drustvo/novogodisnja-rasveta-u-zajecaru-da-li-ce-rekord-biti-oboren/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Javne nabavke

Naslov: Novogodišnja rasveta u Zaječaru: Da li će rekord biti oboren?

Pripreme za doček nove 2019. godine u Zaječaru otpočele su sredinom novembra 2018. godine, postavljanjem prvih novogodišnjih ukrasa. Već početkom decembra veći deo grada bio je okićen novim i repariranim novogodišnjim ukrasima.Foto: Glas Zaječara Grad Zaječar za nabavku dekorativne rasvete, kao i za nabavku materijala za izradu dekorativne rasvete u 2017. i 2018. godini iz budžeta je izdvojio ukupno 6.148.877,98 dinara, prenosi portal Glas Zaječara. Novogodišnji ukrasi su, ove godine, izašli iz radionice Javnog komunalnog preduzeća "Timok održavanje". Materijal od koga su ukrasi napravljeni, odnosno od koga su reparirani stari, nabavljen je kroz postupak javne nabavke nakon koje je zaključen ugovor sa firmom "Sled"  vredan 3.473.597,98 dinara. Javno komunalno preduzeće "Timok održavanje" sa postavljanjem novogodišnjih ukrasa otpočelo je sredinom novembra 2018. godine. Već početkom decembra veći deo grada bio je okićen novim i repariranim novogodišnjim ukrasima. Nova godina je prošla, ona koju proslavljamo po gregorijanskom kalendaru, prošli su Božićni praznici, a prošla je i nova godina koju proslavljamo po julijanskom kalendaru. Novogodišnja rasveta postavljena pred doček 2018. uklonjena je tek nakon sto dana - 22. marta 2018. godine. Logično bi bilo da nakon proslavljanja nove godine novogodišnja rasveta bude uklonjena, kako ne bi nepotrebno propadala pod uticajem atmosferskih prilika, čime bi se smanjili troškovi njene reparacije i nabavke. nova godina, novogodisnja rasveta, novogodisnji ukrasiZaječar Povezani tekstovi Rebić: Novogodišnja noć u Srbiji protiče mirno 31. decembra 2018. Društvo Nova godina stigla i na američki kontinent 01. januara 2019. Svet Zrenjanin: Pravoslavna Nova godina dočekana na trgu 14. januara 2019. Društvo

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: dnevnik.rs

Link: https://www.dnevnik.rs/politika/lovcenac-feketic-i-idos-dobice-kanalizaciju-21-01-2019

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Lovćenac, Feketić i Iđoš dobiće kanalizaciju

Naslovna strana Politika 21.01.2019 • 13:40 13:45Izvor: Dnevnik.rsPredsednik opštine Mali Iđoš Marko Lazić kaže da njihova opština nikada nije imala tako visok budžet, istorijski, čak milijardu dinara, a sve zahvaljujući pomoći viših nivoa vlasti.Foto: Dnevnik/Jelena IvanovićPo njegovim rečima, za izgradnju prečistača otpadnih voda od Pokrajinske vlade Opština Mali Iđoš dobila je 405 miliona dinara, što će biti isplaćeno u dve godišnje rate. Prva će biti uplaćena uskoro, a naredna iduće godine.- Sada treba da nam bude uplaćeno 202 miliona, a 2020. godine još toliko - kaže Lazić za "Dnevnik". - Radovi će početi u julu ili najkasnije avgustu.Za izgradnju prečistača nije potrebno više od četiri meseca da se radovi privedu kraju, te se očekuje da će početkom iduće godine, taman kada legne druga tranša novca, prečistač biti u funkciji.- To je ozbiljan posao jer predstavlja početak izgradnje kanalizacije u opštini Mali Iđoš i veliki trenutak za našu malu opštinu - kaže Lazić, i dodaje da uopšte nemaju kanalizaciju već bunare, pretvorene u septičke jame.Foto: Dnevnik/Jelena IvanovićZa sve ulice postoje projekti, samo je neophodan novac. Potrebno nam je mnogo novca, za ulice oko 50 miliona evra, dok je za završetak vodovoda i kanalizacije potrebno oko 20 miliona evra (Marko Lazić)Po njegovim rečima, za dve godine urađeni su projekti za prečistač, glavni magistralni kolektor za celu opštinu, a za manje od mesec biće gotova kompletna projektna dokumentacija za sekundarnu i tercijarnu kanalizacionu mrežu za opštinu Mali Iđoš.Iz tekućih budžetskih rezervi Vlada Srbije izdvojila je krajem prošle godine 25 miliona dinara za opremanje JP "Komunal", odnosno kupovinu tri traktora, za svaku mesnu zajednicu te opštine po jedan, kao i izgradnju trafostanice i nadzor izgradnje prečistača otpadnih voda.- Najviše novca iz budžeta izdvojili smo za projektnu dokumentaciju: na primer za sekundarnu i tercijarnu mrežu projekat je koštao 118 miliona dinara, što za naš budžet uopšte nije malo - istakao je Lazić. - Od Ministarstva privrede dobili smo 6,7 miliona dinara za izradu projekta.Uređuju se škole, sportske hale- U školu u Iđošu uložili smo četiri miliopna evra, takođe iz budžeta Pokrajine, a sada se radi sanacija škole u Lovćencu vredna 5,5 miliona dinara. U pitanju je zamena dotrajalih podova u 12 učionica, kao i zamena svih toaleta u školi - kaže Lazić. - Biće postavljena i nova vodovodna i kanalizaciona mreža, kao i prozori, vrata i pločice.Novac za školu smo dobili iz budžetske tekuće rezerve Pokrajinske vlade, a osim toga, uradili smo javno-privatno partnerstvo za sve objekte u opštini Mali Iđoš za zamenu dotrajalih cevi za mazut i lož-ulje u one za prirodni gas. U pitanju su tri škole, tri sportske hale u opštini, tri opštinske zgrade, Dom zdravlja, policija i ambulanta u Lovćencu, koje se sada greju na gas, čime su smanjeni troškovi opštine - kaže Lazić. - Ušteda iznosi i do 300.000-400.000 dinara mesečno, a za period od 15 godina oko 70.000 evra, kako je predviđeno projektom.U rekonstrukciju Doma zdravlja u Malom Iđošu Kancelarija Republike Srbije za javna ulaganja uložila je 37 miliona dinara.Izrađen je i projekat za zamenu vodovodne mreže u naseljenom mestu Mali Iđoš vredan šest miliona dinara, ali su i izgrađena dva bunara u Feketiću i Lovćencu, koje je lokalna samouprava finansirala sa 70 odsto, dok je ostatak platio Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo putem konkursa. Vrednost tog projekta je osam miliona dinara.- Imajući u vidu da se oko 60-70 odsto stanovništva bavi poljoprivredom, uradili smo i atarske puteve novom metodom prošle godine - kaže predsednik opštine Mali Iđoš. - Najviše se gaje ratarske kulture - kukuruz, pšenica, repa, uljana repica, a nekolicina se bavi gajenjem duvana u plastenicima.Opština Mali Iđoš ima 3.000 hektara državne poljoprivredne zemlje, dok su ukupne obradive površine 16.000 hektara, od ukupno 18.000 hektara na koliko se prostire cela opština.Foto: Dnevnik/Jelena Ivanović- Po poslednjem popisu, naša opština ima 12.500 stanovnika, a jedan od najvećih problema je, kao i u celoj državi, odlazak mladih, ali i dosta nezaposlenih - 2.200 lica - kaže Lazić. - Međutim, svetao primer opštine među mladima je najbolja studentkinja Univerziteta u Novom Sadu Miljana Bigović iz Lovćenca, ali se opština može pohvaliti i uspešnim sportistima.Plan za ostanak mladih je izgradnja industrijske zone i fabrika, koje opština trenutno nema, ima privatnu zonu s malim pogonima, koja ne zapošljava radnike iz opštine. Po njegovim rečima, kada je sport u pitanju, ima mnogo talentovane dece, a nedavno je i Katarina Gvozdenović postala prvakinja Srbije u stonom tenisu u kategoriji kadetkinja, te je Opština nagradila njen klub SK "Domboš" sportskom opremom.Kada je u pitanju oblast kulture, svako mesto ima bar dva kulturno-umetnička društva. Osim toga, šest ulica je asfaltirano u poslednje dve godine, a još 27 je neophodno da bi opština bila cela pokrivena asfaltom.Stipendije za najbolje studenteNajbolji đaci i studenti opštine dobijaju stipendije od 6.000 dinara mesečno, kao i studenti doktorskih studija.- Plaćamo i prevoz đacima, a velika izdvajanja iz budžeta imamo i za socijalna davanja - oko 60 miliona dinara godišnje, ali mnogo ulažemo i u sport i kulturu - kaže Lazić. - S obzirom na to da srednjoškolci putuju jer opština nema srednju školu, i njima lokalna samouprava plaća prevoz do škole.- Proširili smo i ulicu u Lovćencu, a u Iđošu smo asfaltirali novu ulicu dugu 1,2 kilometar, vrednosti 20 miliona dinara, tri ulice u Feketiću pretprošle godine, lane smo zakrpili 15 ulica, a imamo još 27 koje nisu asfaltirane - kaže Lazić. - Nadam se da će i to biti urađeno kroz nekoliko godina jer za sve ulice postoje projekti, samo je neophodan novac. Potrebno nam je mnogo novca, za ulice oko 50 miliona evra, dok je za završetak vodovoda i kanalizacije potrebno oko 20 miliona evra.Foto: Dnevnik/Jelena IvanovićPredsednik Opštine Mali Iđoš kaže da su svi vrtići u opštini sanirani, zamenjeni su prozori, podovi, za šta su dobili novac od Pokrajinske vlade, kao i za rekonstrukciju škola.Veliku zahvalnost za to opština duguje predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću, tvrdi Lazić, jer škola nije uknjižena 50 godina, kao ni ona u Feketiću, dok je u Iđošu uknjiženo pola objekta.M. Stakić Tekst je deo projekta "Perom i objektivom kroz Mali Iđoš", koji je realizovao "Dnevnik". Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove opštine koja sufinansira projekat.21.01.2019 • 13:40 13:45                                    

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: ekonomski.net

Link: http://www.ekonomski.net/kompanija-rimaster-otvara-fabriku-u-paracinu.html

Autori: @ekonomskionline

Teme: Javne nabavke

Naslov: Kompanija "Rimaster" otvara fabriku u Paraćinu

Švedska kompanija "Rimaster" je zakupila halu kod auto puta na ulazu u Paraćin, a jedan broj radnika je prošao obuku u inostranstvu.Tokom prve polovine 2019. godine očekuje se završetak izrade projektno tehničke dokumentacije, a u drugoj polovini godine raspisivanje javne nabavke za uređenje zemljišta i za izgradnju industrijskog parka u Industrijskog zoni ,,Zmič" u Paraćinu gde će švedska kompanija ,,Rimaster" otvoriti fabriku. Načelnik Uprave za investicije i održivi razvoj u Paraćinu Vojislav Vasić je izjavio za agenciju Beta da je uprava prošle godine potpisala sa projektantskom kućom ,,Domus" iz Jagodine ugovor o projektovanju industrijskog parka, odnosno hale za potrebe investitora. Hala će imati 3.600 metara kvadratnih i biće pod komercijalnim uslovima data na licitaciju investitoru. Švedski ,,Rimaster" je već angažovao određeni broj radnika u Paraćinu. Pošto je proces proizvodnje kompleksan, nakon završetka prve faze procesa proizvodnje tih elemenata i komponenti sledi njihovo testuranje, a zatim sledi angažovanje dodatne radne snage, kazao je Vasić. Vasić je istakao da to za Paraćin važna investicija jer je investitor najavio zapošljavanje do 1.000 radnika. ,,Opština Paraćin je dobila saglasnost Vlade Srbije, odnosno Ministarstva finansija kojom su obezbeđena dodatna sredstva za izradu Industrijskog parka radi privlačenja investitora. To pokazuje da je komunikacija između Vlade Srbije i lokalne samouprave u Paraćinu na korektnom nivou i da su na taj način izašli u susret opštini i građanima Paraćina", rekao je Vasić. Paraćinu su odobrena i sredstva po EU PRO projektu za opremanje ulice u industrijskoj zoni u dužini od 600 metara. Ulica će biti asfaltirana i imaće kompletnu infrastrukturu.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: Fonet

Link: http://www.fonet.rs

Autori:

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: DVE VILE VUČIĆEVOG KUMA

BEOGRAD, 21. januar 2019. (FoNet) - Po odlasku sa funkcijedirektora Elektromreža Srbije (EMS), Nikola Petrović injegova supruga značajno su uvećali imovinu vilama u elitnimbeogradskim naseljima, na Dedinju i Košutnjaku, a kupili sui više firmi, objavila je Mreža za istraživanje kriminala ikorupcije (KRIK).Na Dedinju su, nedaleko od "Kuće cveća" i Partizanovogstadiona, prošle godine izgradili luksuznu vilu od 1.000kvadrata, a drugu, koja je nekada pripadala državnompreduzeću za iznajmljivanje nekretnina ambasadama (DIPOS),kupili su na Košutnjaku.Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ta imovina,ali prema tvrdnji procenitelja, luksuzne vile, zajedno sazemljištem, vrede više od četiri miliona evra, navodi KRIK,ukazujući da zvanična dokumenta koja poseduju pokazujuneobičan način kojim su Petrovići došli do njih.U oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, paih brzo preprodali Petroviću, kumu predsednika SrbijeAleksandra Vučića, i njegovoj supruzi Maji.Petrović je izgradio vilu na Dedinju, dok je njegova suprugakupila vilu na Košutnjaku, a sve se to dogodilo u poslednjedve godine, nakon što je on napustio funkciju direktorajavnog preduzeća EMS.Nije poznato koliko je te dve vile bračni par Petrovićplatio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih jedošao KRIK.Nije poznato ni kojim novcem su Petrovići finansiralikupovinu i izgradnju vile - Nikola je prijavio Agenciji zaborbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njeniznos nije poznat, a odbio je da razgovara sa novinarimaKRIK.Supružnici Petrović bili su vlasnici i stana od 146 kvadratau YU biznis centru na Novom Beogradu – u zgradi poznatoj kao"Crvenkapa", a komšija im je bio Vučić.Oni su, prema dostupnim podacima, prodali taj stan, a odmahnakon odlaska sa javne funkcije, početkom 2017. godine,Petrović je počeo da ulaže novac u nekretnine u Beogradu, aobnovio je i poslove koje je imao pre odlaska u EMS –gradnju mini-hidroelektrana i proizvodnju struje.Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od31 kvadrata.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: gerila.rs

Link: https://gerila.rs/krik-vucicev-kum-i-supruga-vlasnici-dve-vile-od-4-miliona-evra/

Autori:

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Vučićev kum i supruga vlasnici dve vile od 4 miliona evra

Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu – častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, koja je nekada pripadala DIPOS-u, kupili na Košutnjaku. Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ova imovina, ali prema tvrdnji procenitelja luksuzne vile zajedno sa zemljištem vrede više od 4 miliona evra. Dokumenta pokazuju neobičan način kojim su Petrovići došli do njih – u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, pa ih brzo preprodali Petrovićima. Nikola Petrović je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivši direktor „Elektromreže Srbije“.Pišu: Dragana Pećo i Pavle PetrovićNa Dedinju, najelitnijem kraju u Beogradu, nedaleko od „Kuće cveća“ i Partizanovog stadiona, prošle godine nikla je luksuzna vila od hiljadu kvadrata. Ispred nje sazidana je i kućica za obezbeđenje.Samo 10-ak minuta vožnje odatle, u diplomatskom naselju na Košutnjaku, nalazi se manja vila izgrađena osamdesetih godina za potrebe diplomatskih predstavnika, koja je donedavno bila u vlasništvu države.Ono što povezuje ova dva luksuzna zdanja jeste da su u vlasništvu bračnog para Petrović.Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga Maja Petrović kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, pokazuju zvanična dokumenta koja su sakupili novinari KRIK-a.Bračni par ih je stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović sišao sa funkcije direktora državnog preduzeća „Elektromreža Srbije“.Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra.Nikola Petrović (foto: EMS)Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK. Papiri, međutim, pokazuju da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način – u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Naime, Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio je plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću. Petrović je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS. Nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list „Politika“ negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije „Plus media“, a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi.Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat. Odbio je da razgovara sa novinarima KRIK-a.„Odakle vama ideja da ja imam obavezu da vama bilo šta govorim? (…) Znači, više me ne zovite, jer ću vas prijaviti za uznemiravanje!”, rekao je Petrović u kratkom telefonskom razgovoru.Petrović je kao direktor javnog preduzeća za prenos električne energije „Elektromreža Srbije“ imao mesečnu platu u proseku od 1.700 evra. Gotovo celu platu morao je da daje za iznajmljivanje DIPOS-ove vile jer je kirija bila 1.600 evra mesečno.Početkom 2017. od Klisure je za oko 220.000 evra kupio firmu „Eko Vlasina“. Posredstvom nje, postao je suvlasnik i kompanija „Mini hidro investments“ i „MHE Jabukovik“. Posao je razvio i van Srbije – suvlasnik je i banjalučke firme „New Resources“.Njegova supruga vlasnica je konsultantske agencije „HR Profiler“ koja sarađuje sa državom, a njihovo dvoje dece pohađaju elitnu Francusku školu u Beogradu, u kojoj godišnja školarina za jedno dete iznosi oko 5.000 evra.Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od 31 kvadrata.Kako se gradila vila na DedinjuPlac na Dedinju od oko 22 ara na kojem je Petrović nedavno izgradio luksuznu vilu, bio je u vlasništvu Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera koji se bavi trgovinom nekretninama.U septembru 2016. Bogdanović je sklopio predugovor o prodaji placa Draganu Klisuri, Petrovićevom poslovnom saradniku, za 775.000 evra, piše u dokumentima čije kopije poseduje KRIK.Bogdanović je, kako se ugovorom obavezao, nastavio da pribavlja građevinske dozvole iako više nije vlasnik parcele. Građevinsku dozvolu je dobio u maju 2017. godine. Sledećeg meseca započeta je izgradnja vile koja je trebalo da košta više od milion evra, kako piše u građevinskoj dozvoli.Dva dana nakon što su radovi počeli, Nikola Petrović preuzima plac od Klisure. Nije poznato koliko novca je isplatio Klisuri.Novinarima KRIK-a Klisura je rekao da se ne seća iznosa.„Ja sad ne znam koliko je to bilo para, evo, da me ubijete. Koliko sam onim ljudima tamo dao – toliko sam valjda prodao i njemu. Da li mi je on odmah dao pare ili nije dao pare, nemam pojma i mislim da je to skroz nebitno. Ja sam privatnik, podigao sam pare od profita firme. Mogao sam da mu dam to i za džabe“, kaže Klisura i dodaje da je sve urađeno legalno.„Imam poreklo para, može da se vidi odakle su moje pare došle. A znam da sam rekao advokatu (koji je sastavio dokumentaciju o prodaji zemlje): ’E, šefe, nemoj samo da mi napraviš tu faul’, jer ja znam da vi ispitujete Nikolu, da ne bude sad tu neki problem. Mi smo tu platili porez“, dodaje Klisura.Tvrdi i da je zemlju kupio da bi sebi sagradio vilu, ali je od toga odmah odustao.„Ja sam tu hteo da pravim kuću, onda mi se nije svidelo brdo.“Klisura kaže da se Bogdanović bavio dozvolom za gradnju i nakon što mu je prodao plac jer je imao najviše slobodnog vremena. Kaže i da je on Bogdanovića upoznao sa Petrovićem.„Njega je sigurno Nikola pitao: ’Hajde, izvadi dozvolu’. On se bavi time, kupuje placeve, on živi tu, on ne radi drugi posao. On je jedan lik koji je pošten, kome mogu da dam milion evra i ne treba da mi potpiše – znam da će da mi vrati“, objašnjava Klisura.Nikola Petrović (foto: EMS)Petrović je zvanično postao investitor tek u avgustu 2018. kada je, više od godinu dana nakon što je preuzeo plac, građevinsku dozvolu sa Bogdanovićevog prebacio na svoje ime.Za ovaj posao angažovao je beogradskog advokata Nemanju Vasiljevića sa kojim je i ranije sarađivao – njegova bivša kancelarija „Vasiljević-Bogdanović“ mu je pripremila tužbu protiv sajta „Peščanik“, a sadašnja „Vasiljević legal“ je u Agenciji za privredne registe podnosila dokumenta za Petrovićeve firme. Klijenti „Vasiljević legal“ su i kompanija Stanka Subotića, ali i srpski ogranak firme „Vansi“, koncesionara beogradskog aerodroma.Bogdanović je u razgovoru sa novinarima KRIK-a izneo informacije suprotne onima koje pokazuju papiri.Rekao je da je građevinsku dozvolu tražio da bi kuću gradio za sebe – iako dokumenta pokazuju da je u to vreme već započeo prodaju placa Klisuri.Tvrdio je i da ne zna da je Petrović kupio njegov plac i da je to saznao od novinara KRIK-a. On je, međutim, sa Klisurom i Petrovićem sklopio aneks ugovora o prebacivanju vlasništva. Kod notara je, kaže Bogdanović, potpisao dokument, ali Petrovića tamo nije sreo. „U životu Petrovića nisam video.“Petrović je pre mesec dana dobio i upotrebnu dozvolu za vilu koja ima 1.325 kvadrata. Kako piše u dokumentu, vila ima podrum, suteren, prizemlje i prvi sprat.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, ova vila na tržištu vredi oko 2,5 miliona evra, a parcela 1,5 miliona evra.Kupovina DIPOS-ove vileKada je bio direktor „Elektromreža Srbije“ (EMS), Petrović se 2013. godine obratio DIPOS-u sa željom da od njih iznajmi vilu u elitnom naselju na Košutnjaku.DIPOS mu je dostavio ponudu – vilu može da zakupi od avgusta 2013. do kraja 2022. godine uz mesečnu rentu od 1.600 evra (sto evra manje od njegove tadašnje plate).Pred kraj 2016. Vlada je odlučila da proda deo državne imovine, stoga je DIPOS oglasio prodaju oko stotinu državnih nekretnina – vila, stanova i lokala koji su do tada iznajmljivani.Petrović je tada za list „Politika“ negirao da će da kupi vilu koju je iznajmljivao.Jedini koji je poslao ponudu bio je Mladen Vuković, državljanin Bosne i Hercegovine i vlasnik marketinške agencije „Plus media“ u Beogradu, posredstvom koje je razvio posao u regionu. Vuković je postao vlasnik vile na Košutnjaku.Samo mesec dana kasnije, u februaru 2017, Petrovićeva supruga Maja kupila je vilu od Vukovića, pokazuju zvanična dokumenta koja je prikupio KRIK. Zajedno sa njom, kupila je i garažu. Koliko je tačno Petroviće koštala vila nije poznato, pošto je u odgovoru novinarima KRIK-a Prvi osnovni sud u Beogradu te podatke zatamnio.Petrovići se nisu zvanično uknjižili kao vlasnici. Skoro dve godine od kupovine, ova luksuzna nekretnina se i dalje vodi na Mladena Vukovića, pokazuju trenutni podaci katastra.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, danas ova vila sa garažom na tržištu vredi 375.000 evra – malo iznad cene po kojoj ju je država prodala.Vuković nije želeo da razgovara sa novinarima KRIK-a.KumNa čelo EMS-a Petrović je došao nakon izbora 2012. godine i dolaska na vlast Srpske napredne stranke (SNS) koju danas predvodi njegov kum Aleksandar Vučić. Upravljao je tim javnim preduzećem do kraja 2016. i kratko vreme bio savetnik direktora koji ga je na toj poziciji zamenio.Aleksandar Vučić i Nikola Petrović (foto: EMS)Nakon odlaska iz javnog preduzeća, Petrović se vratio starom biznisu.Postao je suvlasnik i direktor nekoliko kompanija koje se bave gradnjom mini-hidroelektrana i proizvodnjom struje. Država ovaj biznis pomaže subvencijama za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, za šta podršku dobija od Evropske unije.Građani koji žive nadomak reka gde se grade pojedine mini-hidroelektrane, međutim, mesecima protestuju tvrdeći da one služe samo interesu bahatih investitora, a pod parolom obnovljivih izvora energije. Protiv gradnje su jer smatraju da mini-hidroelektrane narušavaju ekosistem, dovode do pojave klizišta, urušavanja puteva, menjanja rečnih tokova i isušivanja reka.Najviše novca koji je država tokom 2017. godine izdvojila za kupovinu struje od privatnih vlasnika mini-hidroelektrana, otišlo je upravo na račune kompanija koje su povezane sa Petrovićem, kako je ranije pisao CINS. Ove kompanije dobile su gotovo 2,9 miliona evra.Maja Petrović (foto: printskrin jutjub)Supruga Nikole Petrovića Maja takođe je pokrenula privatni posao, a dobijala je i novac iz budžeta.U aprilu 2015. kupila je konsultantsku agenciju i preimenovala je u „HR Profiler“. Agenciju je platila 15.000 evra, prema ugovoru, a firma se bavi analizom ljudskih resursa drugih kompanija, kao i savetovanjem pojedinaca.Među klijentima su joj i Ministarstvo odbrane i javno preduzeće „Pošta Srbije“, navodi se na sajtu kompanije.Petrovićeva supruga bila je angažovana i kao savetnica za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane gde je, kako je ranije izjavila, došla zajedno sa tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem.Nikola Petrović široj javnosti poznat je upravo kao Vučićev kum.„Moj odnos s Vučićem je prijateljski i kumovski. Član sam SNS, ali nisam funkcioner stranke“, rekao je Petrović u ranijem intervjuu za „Nedeljnik“. „Verovali ili ne, Aleksandra sam upoznao ispred zgrade igrajući basket. Naravno, mislim da je ubedljivo najbolji i najenergičniji premijer koga je Srbija ikad imala.“(Izvor: Krik.rs)

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: glaspodrinja.rs

Link: https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/6615/krik-kum-predsednika-srbije-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-d

Autori:

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Kum predsednika Srbije Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

KRIK: Kum predsednika Srbije Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evraKRIK: Kum predsednika Srbije Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evraBivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK.KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS.- Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK - navodi se na sajtu.Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način – u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi."Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: glaszapadnesrbije.rs

Link: http://www.glaszapadnesrbije.rs/665819/besplatan-prevoz-za-pozezane-/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Besplatan javni prevoz za Požežane

Požega - Danas je počela realizacija projekta besplatnog javnog prevoza za sve građane na   području opštine Požega.21.01.2019 11:26 | 0 komentar(a)Prema rečima predsednika opštine Milana Božića na ovaj potez su se odlučili jer su za plaćanje troškova prevoza đaka kao i zaposlenih u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i školama na godišnjem nivou trošili 65 miliona, a uvođenjem ovog sistema iz opštinskog budžeta biće potrošeno upola manje."Plaćanje putnih troškova zaposlenih kao i troškovi prevoza učenika koštao je mnogo jer nisu postojale mnoge autobuske linije, koje su vremenom ukinute, pa smo bili prinuđeni da plaćamo prevoz brojnim linijskim taksijima, dok smo zaposlenima isplaćivali gotov novac", kazao je Božić. On je istakao da su se zato odlučili da aktiviraju autobuski prevoz u 16 pravaca i raspisali javnu nabavku za najpovoljnijeg prevoznika."Opština će za ove potrebe izdvojiti 35 miliona koji će biti uplaćeni firmi Libertas iz Ivanjice koja je dala najpovljniju ponudu", zaključio je prvi čovek opštine.Novi sistem prevoza građana krenuo je jutros u 6. 00 sati sa nove autobuske stanice u ovoj opštini.Inače, Požega je treća lokalna samouprava u Srbiji koja je svojim građanima obezbedila besplatan prevoz.Glas zapadne Srbije          

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: happytv.rs

Link: http://happytv.rs/vesti/svet/120993/kurc-i-mohamad-u-becu-najstariji-premijer-sveta-sastao-se-sa-najmladim

Autori: Nacionalna Televizija Happy

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KURC I MOHAMAD U BEČU: Najstariji premijer sveta sastao se sa najmlađim!

Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom. Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje. Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje. I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista. Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: insajder.net

Link: https://insajder.net/sr/sajt/vazno/13206/

Autori: Insajder

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Vlada poništila rešenje za spalionicu otpada Vinča: Ministarstvo odobrilo studiju uz netačno utvrđeno činjenično stanje

Objavljeno: 21.01.2019 Tweet Vlada Srbije poništila je rešenje Ministarstva životne sredine kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči posle žalbe predstavnika Inicijative Ne davimo Beograd. Kako se navodi u odluci, Administrativna komisija Vlade poništila je rešenje i predmet vratila prvostepenom organu na odlučivanje. Foto: N1 / Deponija u Vinči Inicijativa ne davimo Beograd saopštila je da je Vlada u svojoj odluci potvrdila stav Inicijative i konstatovala da je Ministarstvo za životnu sredinu donelo rešenje na osnovu "nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i uz bitnu povredu odredaba od uticaja na zakonitost i pravilnost postupka".  Dodaje se i da je o ozbiljnim nedostacima, netačno prezentovanim činjenicama i manjkavostima u zakonskom procesu vezanom za pripremu izgradnje spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd i organizacije Bankwatch i A-11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava nedavno su obavestile i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicionu banku (EIB) i Svetsku banku (IFC).  Te organizacije uputile su 92 stranice komentara na dokumentaciju koju je podnela kompanija Beo-Čista energija d.o.o. kako bi prikupila kredit u visini od 330 miliona evra koliko je procenjeno da je potrebno za izgradnju postrojenja planiranih Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu, potpisanog u septembru 2017. godine. Iz Inicijative navode i da Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva.  Naime, Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje jedne milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada. Izvor: Beta Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: juznevesti.com

Link: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Putevi-Srbije-Ne-zna-se-kada-ce-kliziste-u-Zaplanju-biti-popravljeno.sr.html

Autori: https://www.juznevesti.com

Teme: Javne nabavke

Naslov: "Putevi Srbije": Ne zna se kada će klizište u Zaplanju biti popravljeno

Iako je završena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na regionalnom putu kroz Zaplanje, između Ličja i Ravne Dubrave, iz "Puteva Srbije" kažu da ne mogu da preciziraju kada će posao biti obavljen.Iako je završena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na regionalnom putu kroz Zaplanje, između Ličja i Ravne Dubrave, iz Puteva Srbije kažu da ne mogu da preciziraju kada će posao biti obavljen. Iz javnog preduzeća čiji je posao da brine o državnim putevima kažu da ne mogu da preciziraju kada će deo kolovoza koji je odnelo klizište biti popravljen, jer nije usvojen program poslovanja za ovu godinu. Inače, ovaj državni put spada u C kategoriju, a posao održavanja obavlja Trace Srbija AD Niš. S obzirom na to da Program poslovanja JP Putevi Srbije za 2019. nije usvojen, a samim tim i plan javnih nabavki, u ovom trenutku ne možemo precizirati kada će radovi na sanaciji pomenutog klizišta početi - naveli su iz preduzeća. Zato će građani koji žive u Zaplanju morati i ubuduće oprezno da prolaze ovu deonicu, koja je, kako kažu, naročito rizična kada ima snega na kolovozu. Deo puta zatvoren za saobraćaj; Foto: D. S. Problem je u tome što je jedva jedna traka prohodna, veliki uspon i oštećenje je u velikoj krivini, tako da jedno vozilo mora da se zaustavi dok drugo prođe. To je veliki rizik, jer po pravilu treba da se zaustavi vozilo koje ide naniže, a gotovo je na tolikoj nizbrdici nemoguće da se zaustavi zbog snega i leda na kolovozu - rekao je jedan vozač. Inače, iz Puteva Srbije kažu da je od Krastavčeta do Donjeg Dušnika 2017. godine u deonicu dužu od pola kilometra uloženo 22,5 miliona dinara, kao i da je u redovno održavanje tokom prethodne dve godine ovog regionalnog puta plaćeno 9,5 miliona dinara. Dodaju i da je deonica od Ličja do Dubrave inače dobra, ako se izuzme klizište. Deonica puta od Ličja do Ravne Dubrave je u dobrom stanju, osim deonice na kojoj je došlo do pojave klizišta usled ekstremnih vremenskih uslova u toku 2017. i 2018. godine - dodaju iz Puteva Srbije. Prema rečima građana, deo puta na ovoj deonici odnelo je klizište pre oko godinu dana nakon čega ni autobusi ne prolaze, već obilaze kroz druga sela.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: juznevesti.com

Link: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Nis-nema-ugovor-sa-ustanovom-koja-kontrolise-kvalitet-vazduha.sr.html

Autori: https://www.juznevesti.com

Teme: Javne nabavke

Naslov: Niš nema ugovor sa ustanovom koja kontroliše kvalitet vazduha

Kako je do kraja 2018. godine važio ugovor sa Institutom za javno zdravlje Niš o kontroli kvaliteta vazduha, ta ustanova trenutno ne obavlja ovaj posao za Grad. Međutim, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine navode da koncentraciju štetnih PM čestica, kojih je poslednjih dana previše u vazduhu, prate uz pomoć republičke Agencije za zaštitu životne sredine. Merenjem koncentracije štetnih čestica i materija u vazduhu u Nišu trenutno se ne bavi niko od relevantnih institucija na lokalu. Zato iz Instituta za javno zdravlje kažu da ne mogu da komentarišu eventualno zagađenje. Institut za javno zdravlje Niš može da tumači samo rezultate analiza kvaliteta vazduha svoje akreditovane laboratorije. S obzirom da je ugovor sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Niša istekao 31.12.2018. godine, Institut za javno zdravlje Niš od 1.1.2019. ne prati kvalitet ambijentalnog vazduha za Sekretarijat - navode iz IZJZ. Ipak, Ivana Krstić iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine kaže da na dve merne stanice Agencija za zaštitu životne sredine prati koncentraciju PM čestica u NIšu, koje su ovih dana u porastu. Ništa ne utiče da se mere PM čestice koje su trenutno jako aktuelne, to radi Agencija svakodnevno na dva merna mesta u Nišu, tako da to nema veze sa tim ugovorom sa Institutom. To što se mere PM čestice u Nišu je odnos između Instituta i Agencije. Agencija plaća Institutu i oni mere PM čestice. Kad otvorite sajt Agenciju i onu državnu mrežu vi ćete videti da u Nišu postoje merenja, bez obzira što mi nemamo ugovor - kazala je. Krstićeva dodaje da se čeka odobrenje Ministarstva zaštite životne sredine na program kontorle vazduha, posle čega će raspisati javnu nabavku. Mi još neka merenja stavljamo, još neke merimo okside - sumpora, azota u vazduhu. Svake godine program pre nego što ga usvoji Gradsko veće ide na saglasnost u Ministarsvo. Poslat je još početkom decembra i čekamo da nam Ministarstvo da saglasnost nakon toga ga usvaja Veće i rapisaćemo tender. Sad, da li će dobiti niški Institut ili bilo koj institut iz Srbije, ne znamo - objašnjava Krstićeva. Čvrsta goriva zagađuju, kao i dizel motori; Foto: JV/Lj. Jocić Međutim, kako iz Instituta za javno zdravlje tumače Zakon o zaštiti vazduha, organ jedinice lokalne samouprave obaveštava javnost o tome ako se prekorači koncentracija zagađivača. Agencija za zaštitu životne sredine meri kvalitet ambijentalnog vazduha preko državne mreže automatskih mernih stanica. Prema članu 23. Zakona o zaštiti vazduha, obaveštavanje javnosti o prekoračenju koncentracija pojedinih zagađujućih materija o kojima se izveštava javnost vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave - dodaju iz Instituta. Inače, prema rečima sekretarke za zaštitu životne sredine danas je PM čestica bilo 59 mikrograma po metru kubnom. Normalna vrednost je, kako navodi, do 50. Merna mesta inače postoje, osim na Kameničkom visu, i kod Osnovne škole "Sveti Sava" i u Institutu za javno zdravlje. "Situacija sa vazduhom u Nišu nije alarmantna" Sekretarka za zaštitu životne sredine kaže da situacija sa zagađenjem što se PM čestica tiče nije alarmantna, te da se kvalitet vazduha u Nišu ocenjuje tokom čitave godine, a ne na osnovu nekoliko dana. Dodaje da nivo štetnih čestica varira i u toku dana, ali da zbog toga "ne treba dizati paniku". Iz Instituta za javno zdravlje pak navode da su višegodišnja ispitivanja kvaliteta vazduha u Nišu pokazala da su koncentracije pojedinih zagađujućih materija povišene uvek kada se loži. Povišene vrednosti ovih parametara se mere povremeno, uglavnom u danima bez vetra odnosno danima sa temperaturnom inverzijom kada su uslovi u atmosferi takvi da onemogućavaju horizontalno i vertikalno strujanje vazduha. Osim saobraćaja i toplana i donekle industrije, grad Niš ima i veliki broj individualnih ložišta koja u velikoj meri utiču na pogoršanje kvaliteta vazduha - navode. Zato je, kako ističe sekretarka Krstić, veoma važno da svaki pojedinac radi na energetskoj efikasnosti, kako bi se što manje energije trošilo, a samim tim i manje štetnih materija emitovalo. Institut: Kad je vazduh zagađen što manje izlaziti Preporuke iz IZJZ su da se u danima kada je vazduh zagađen što manje izlazi. U danima sa povišenim vrednostima zagađujućih materija u vazduhu (posebno u jutarnjim i večernjim satima) potrebno je izbegavati ili ograničiti boravak napolju. Ovo se posebno odnosi na osetljive kategorije stanovništva kao što su deca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici koji boluju od pre svega respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. Hronični bolesnici bi uz konsultaciju sa lekarom trebalo da prilagode terapiju - navode iz IZJZ. Podsetimo, merenja su pokazala izuzetno visok nivo PM čestica u Nišu još početkom decembra. Kako se niko zvanično nije oglašavao, građani su počeli da izbaciju fotografije smoga na društvene mreže i da se pitaju zašto niko ne reaguje. U studio Južnih vesti sutra dolazi pulmolog Goran Janković koji će govoriti o tome kakav uticaj zagađen vazduh ima na zdravlje.

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: krik.rs

Link: https://www.krik.rs/nikola-petrovic-supruga-vlasnici-dve-nove-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/

Autori:

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Nikola Petrović i supruga vlasnici dve nove vile vredne četiri miliona evra

Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu – častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, koja je nekada pripadala DIPOS-u, kupili na Košutnjaku. Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ova imovina, ali prema tvrdnji procenitelja luksuzne vile zajedno sa zemljištem vrede više od 4 miliona evra. Dokumenta pokazuju neobičan način kojim su Petrovići došli do njih – u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, pa ih brzo preprodali Petrovićima. Nikola Petrović je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivši direktor „Elektromreže Srbije“.Pišu: Dragana Pećo i Pavle PetrovićNa Dedinju, najelitnijem kraju u Beogradu, nedaleko od „Kuće cveća“ i Partizanovog stadiona, prošle godine nikla je luksuzna vila od hiljadu kvadrata. Ispred nje sazidana je i kućica za obezbeđenje.Samo 10-ak minuta vožnje odatle, u diplomatskom naselju na Košutnjaku, nalazi se manja vila izgrađena osamdesetih godina za potrebe diplomatskih predstavnika, koja je donedavno bila u vlasništvu države.Ono što povezuje ova dva luksuzna zdanja jeste da su u vlasništvu bračnog para Petrović.Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga Maja Petrović kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, pokazuju zvanična dokumenta koja su sakupili novinari KRIK-a.Bračni par ih je stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović sišao sa funkcije direktora državnog preduzeća „Elektromreža Srbije“.Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra.Nikola Petrović (foto: EMS)Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK. Papiri, međutim, pokazuju da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način – u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Naime, Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio je plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću. Petrović je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS. Nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list „Politika“ negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije „Plus media“, a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi.Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat. Odbio je da razgovara sa novinarima KRIK-a.„Odakle vama ideja da ja imam obavezu da vama bilo šta govorim? (…) Znači, više me ne zovite, jer ću vas prijaviti za uznemiravanje!”, rekao je Petrović u kratkom telefonskom razgovoru.Petrović je kao direktor javnog preduzeća za prenos električne energije „Elektromreža Srbije“ imao mesečnu platu u proseku od 1.700 evra. Gotovo celu platu morao je da daje za iznajmljivanje DIPOS-ove vile jer je kirija bila 1.600 evra mesečno.Početkom 2017. od Klisure je za oko 220.000 evra kupio firmu „Eko Vlasina“. Posredstvom nje, postao je suvlasnik i kompanija „Mini hidro investments“ i „MHE Jabukovik“. Posao je razvio i van Srbije – suvlasnik je i banjalučke firme „New Resources“.Njegova supruga vlasnica je konsultantske agencije „HR Profiler“ koja sarađuje sa državom, a njihovo dvoje dece pohađaju elitnu Francusku školu u Beogradu, u kojoj godišnja školarina za jedno dete iznosi oko 5.000 evra.Stan u „Crvenkapi“Supružnici Petrović bili su vlasnici i stana od 146 kvadrata u YU biznis centru na Novom Beogradu – u zgradi poznatoj kao „Crvenkapa“. Komšija im je bio Aleksandar Vučić. Nikola i Maja Petrović su, prema dostupnim podacima, prodali ovaj stan.Odmah nakon odlaska sa javne funkcije početkom 2017, Petrović je počeo da ulaže novac u nekretnine u Beogradu, ali i obnovio poslove koje je imao pre odlaska u državno preduzeće – gradnju mini-hidroelektrana i proizvodnju električne energije.Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od 31 kvadrata.Kako se gradila vila na DedinjuPlac na Dedinju od oko 22 ara na kojem je Petrović nedavno izgradio luksuznu vilu, bio je u vlasništvu Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera koji se bavi trgovinom nekretninama.U septembru 2016. Bogdanović je sklopio predugovor o prodaji placa Draganu Klisuri, Petrovićevom poslovnom saradniku, za 775.000 evra, piše u dokumentima čije kopije poseduje KRIK.Bogdanović je, kako se ugovorom obavezao, nastavio da pribavlja građevinske dozvole iako više nije vlasnik parcele. Građevinsku dozvolu je dobio u maju 2017. godine. Sledećeg meseca započeta je izgradnja vile koja je trebalo da košta više od milion evra, kako piše u građevinskoj dozvoli.Dva dana nakon što su radovi počeli, Nikola Petrović preuzima plac od Klisure. Nije poznato koliko novca je isplatio Klisuri.Novinarima KRIK-a Klisura je rekao da se ne seća iznosa.„Ja sad ne znam koliko je to bilo para, evo, da me ubijete. Koliko sam onim ljudima tamo dao – toliko sam valjda prodao i njemu. Da li mi je on odmah dao pare ili nije dao pare, nemam pojma i mislim da je to skroz nebitno. Ja sam privatnik, podigao sam pare od profita firme. Mogao sam da mu dam to i za džabe“, kaže Klisura i dodaje da je sve urađeno legalno.„Imam poreklo para, može da se vidi odakle su moje pare došle. A znam da sam rekao advokatu (koji je sastavio dokumentaciju o prodaji zemlje): ’E, šefe, nemoj samo da mi napraviš tu faul’, jer ja znam da vi ispitujete Nikolu, da ne bude sad tu neki problem. Mi smo tu platili porez“, dodaje Klisura.Tvrdi i da je zemlju kupio da bi sebi sagradio vilu, ali je od toga odmah odustao.„Ja sam tu hteo da pravim kuću, onda mi se nije svidelo brdo.“Klisura kaže da se Bogdanović bavio dozvolom za gradnju i nakon što mu je prodao plac jer je imao najviše slobodnog vremena. Kaže i da je on Bogdanovića upoznao sa Petrovićem.„Njega je sigurno Nikola pitao: ’Hajde, izvadi dozvolu’. On se bavi time, kupuje placeve, on živi tu, on ne radi drugi posao. On je jedan lik koji je pošten, kome mogu da dam milion evra i ne treba da mi potpiše – znam da će da mi vrati“, objašnjava Klisura.Nikola Petrović (foto: EMS)Petrović je zvanično postao investitor tek u avgustu 2018. kada je, više od godinu dana nakon što je preuzeo plac, građevinsku dozvolu sa Bogdanovićevog prebacio na svoje ime.Za ovaj posao angažovao je beogradskog advokata Nemanju Vasiljevića sa kojim je i ranije sarađivao – njegova bivša kancelarija „Vasiljević-Bogdanović“ mu je pripremila tužbu protiv sajta „Peščanik“, a sadašnja „Vasiljević legal“ je u Agenciji za privredne registe podnosila dokumenta za Petrovićeve firme. Klijenti „Vasiljević legal“ su i kompanija Stanka Subotića, ali i srpski ogranak firme „Vansi“, koncesionara beogradskog aerodroma.Bogdanović je u razgovoru sa novinarima KRIK-a izneo informacije suprotne onima koje pokazuju papiri.Rekao je da je građevinsku dozvolu tražio da bi kuću gradio za sebe – iako dokumenta pokazuju da je u to vreme već započeo prodaju placa Klisuri.Tvrdio je i da ne zna da je Petrović kupio njegov plac i da je to saznao od novinara KRIK-a. On je, međutim, sa Klisurom i Petrovićem sklopio aneks ugovora o prebacivanju vlasništva. Kod notara je, kaže Bogdanović, potpisao dokument, ali Petrovića tamo nije sreo. „U životu Petrovića nisam video.“Petrović je pre mesec dana dobio i upotrebnu dozvolu za vilu koja ima 1.325 kvadrata. Kako piše u dokumentu, vila ima podrum, suteren, prizemlje i prvi sprat.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, ova vila na tržištu vredi oko 2,5 miliona evra, a parcela 1,5 miliona evra.Kupovina DIPOS-ove vileKada je bio direktor „Elektromreža Srbije“ (EMS), Petrović se 2013. godine obratio DIPOS-u sa željom da od njih iznajmi vilu u elitnom naselju na Košutnjaku.DIPOS mu je dostavio ponudu – vilu može da zakupi od avgusta 2013. do kraja 2022. godine uz mesečnu rentu od 1.600 evra (sto evra manje od njegove tadašnje plate).Pred kraj 2016. Vlada je odlučila da proda deo državne imovine, stoga je DIPOS oglasio prodaju oko stotinu državnih nekretnina – vila, stanova i lokala koji su do tada iznajmljivani.Of-šor vezeMladen Vuković, koji je kupio vilu od DIPOS-a, a zatim je prodao Petrovićevoj supruzi, klijent je advokatske kancelarije Srđana Kovačevića iz Novog Sada. Kovačević je bio punomoćnik malteške kompanije „Bolton Limited“ koja je u jednom periodu bila suvlasnik „Južne Bačke“, firme koja godinama sklapa milionske poslove s državom. Osim toga, Kovačević je bio i punomoćnik predstavništva ofšor firme „Comodos Corporation LLC“ iz Delavera čiji je direktor bio Gojko Đilas, brat Dragana Đilasa čije je kompanije Kovačević takođe zastupao. Poslovni je partner Draganu Vučićeviću, uredniku „Informera“. Zajedno su vlasnici firme „Zgrada company“.DIPOS je vilu od 182 kvadrata u kojoj je živeo Petrović ponudio po ceni od oko 312.000 evra, navodi se u oglasu. Rok za ponude tekao je tokom novogodišnjih praznika i trajao manje od dve nedelje.Petrović je tada za list „Politika“ negirao da će da kupi vilu koju je iznajmljivao.Jedini koji je poslao ponudu bio je Mladen Vuković, državljanin Bosne i Hercegovine i vlasnik marketinške agencije „Plus media“ u Beogradu, posredstvom koje je razvio posao u regionu. Vuković je postao vlasnik vile na Košutnjaku.Samo mesec dana kasnije, u februaru 2017, Petrovićeva supruga Maja kupila je vilu od Vukovića, pokazuju zvanična dokumenta koja je prikupio KRIK. Zajedno sa njom, kupila je i garažu. Koliko je tačno Petroviće koštala vila nije poznato, pošto je u odgovoru novinarima KRIK-a Prvi osnovni sud u Beogradu te podatke zatamnio.Petrovići se nisu zvanično uknjižili kao vlasnici. Skoro dve godine od kupovine, ova luksuzna nekretnina se i dalje vodi na Mladena Vukovića, pokazuju trenutni podaci katastra.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, danas ova vila sa garažom na tržištu vredi 375.000 evra – malo iznad cene po kojoj ju je država prodala.Vuković nije želeo da razgovara sa novinarima KRIK-a.KumNa čelo EMS-a Petrović je došao nakon izbora 2012. godine i dolaska na vlast Srpske napredne stranke (SNS) koju danas predvodi njegov kum Aleksandar Vučić. Upravljao je tim javnim preduzećem do kraja 2016. i kratko vreme bio savetnik direktora koji ga je na toj poziciji zamenio.Aleksandar Vučić i Nikola Petrović (foto: EMS)Nakon odlaska iz javnog preduzeća, Petrović se vratio starom biznisu.Postao je suvlasnik i direktor nekoliko kompanija koje se bave gradnjom mini-hidroelektrana i proizvodnjom struje. Država ovaj biznis pomaže subvencijama za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, za šta podršku dobija od Evropske unije.Građani koji žive nadomak reka gde se grade pojedine mini-hidroelektrane, međutim, mesecima protestuju tvrdeći da one služe samo interesu bahatih investitora, a pod parolom obnovljivih izvora energije. Protiv gradnje su jer smatraju da mini-hidroelektrane narušavaju ekosistem, dovode do pojave klizišta, urušavanja puteva, menjanja rečnih tokova i isušivanja reka.Najviše novca koji je država tokom 2017. godine izdvojila za kupovinu struje od privatnih vlasnika mini-hidroelektrana, otišlo je upravo na račune kompanija koje su povezane sa Petrovićem, kako je ranije pisao CINS. Ove kompanije dobile su gotovo 2,9 miliona evra.Maja Petrović (foto: printskrin jutjub)Supruga Nikole Petrovića Maja takođe je pokrenula privatni posao, a dobijala je i novac iz budžeta.U aprilu 2015. kupila je konsultantsku agenciju i preimenovala je u „HR Profiler“. Agenciju je platila 15.000 evra, prema ugovoru, a firma se bavi analizom ljudskih resursa drugih kompanija, kao i savetovanjem pojedinaca.Među klijentima su joj i Ministarstvo odbrane i javno preduzeće „Pošta Srbije“, navodi se na sajtu kompanije.Petrovićeva supruga bila je angažovana i kao savetnica za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane gde je, kako je ranije izjavila, došla zajedno sa tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem.Nikola Petrović široj javnosti poznat je upravo kao Vučićev kum.„Moj odnos s Vučićem je prijateljski i kumovski. Član sam SNS, ali nisam funkcioner stranke“, rekao je Petrović u ranijem intervjuu za „Nedeljnik“. „Verovali ili ne, Aleksandra sam upoznao ispred zgrade igrajući basket. Naravno, mislim da je ubedljivo najbolji i najenergičniji premijer koga je Srbija ikad imala.“

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/krik-bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/

Autori: @krstarica

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

Foto: BetaPodeliBivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK, objavljeno danas.KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS."Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi."Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.(Beta)          

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/svet/najstariji-premijer-sveta-se-sastao-sa-najmladjim/

Autori: @krstarica

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Najstariji premijer sveta se sastao sa najmlađim

BEČ - Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjimFoto: TanjugPodeliBEČ - Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje.I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala.Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista.Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).(Tanjug)        

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/planeta/austrija/3192711/sastali-se-najstariji-i-najmladji-premijer-na-svetu-kurc-dogovorio-jos-bolju-saradnju-sa-predsednikom-vlade-malezije-foto

Autori: @KurirVesti

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: SASTALI SE NAJSTARIJI I NAJMLAĐI PREMIJER NA SVETU: Kurc dogovorio još bolju saradnju sa predsednikom vlade Malezije! (FOTO)

Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važan trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje.I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista. Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije. Kurir.rs / TanjugFoto: AP / Ronald Zak               

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/region/bosna-i-hercegovina/3192401/potrosili-milione-na-sluzbeni-vozni-park-kupljeno-vise-limuzina-nego-policijskih-vatrogasnih-i-vozila-hitne-pomoci

Autori: @KurirVesti

Teme: Javne nabavke

Naslov: POTROŠILI MILIONE NA SLUŽBENI VOZNI PARK: Kupljeno više limuzina nego policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći

Na službene limuzine u BiH tokom prošle godine potrošeno je 10,6 miliona KM, što je više nego za policijska, vatrogasna i vozila hitne pomoći, podaci su baze Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).Prema ovim podacima, tokom protekle godine završeni su tenderi u ukupnoj vrednosti većoj od 38,7 miliona KM u kojima je u BiH kupljeno 926 vozila.U ovaj iznos uračunata je vrednost svih vozila koja su nabavljana tokom prošle godine, uključujući kamione, vozila hitne pomoći i policijska vozila, međutim, prednjače putnički automobili. Kako navode u BIRN-u BiH, najviše automobila 2018. godine kupila je Vlada Brčko Distrikta - ukupno 48, za 1,5 milion KM. Međutim, od tog broja veći deo se odnosi na policijska i kombi vozila te traktore i motocikle, ali je tu i 18 putničkih, vrednih više od 400.000 KM.Najskuplje službeno vozilo prošle godine koštalo je skoro 99.000 KM, a kupljeno je za potrebe Medicinskog fakulteta u Mostaru. Na drugom mestu je "škoda" dobojske Toplane, vredna 91.000 KM. U protekloj godini pokrenute su kupovine 66 vozila hitne pomoći, a završeni su tenderi za njih 28, na što je potrošeno oko dva miliona KM. Treba napomenuti da su u tri tendera kupovana polovna vozila hitne pomoći. Još manje su tražena vatrogasna vozila, svega 35 puta. Do kraja godine su završeni tenderi tek za nabavku njih 11, za što je potrošeno 1,7 miliona maraka. Za 161 policijsko vozilo kupljeno prošle godine izdvojeno je 6,2 miliona KM.Kada se sve sabere i oduzeme, policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći ukupno je kupljeno manje nego putničkih.Tenderski dogovori Prema podacima BIRN-a, na 87 odsto tendera u toku prošle godine prijavila se samo po jedna kompanija. Svih pet kompanija koje su 2018. godine imale najveći prihod od tendera, na više od polovine tih tendera one su bile jedini ponuđač. Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin rekao je da se često radi o dogovorima, te da se favorizuju određeni ponuđači. "Jedan ili dva ponuđača su rekli "pa ne bih ja njemu da se mešam u posao". Mi bežimo od korupcije ka koluziji. To je dogovor ponuđača. Nažaost oni se dogovarju teritorijalno i po ugovornim organima i tako se može videti da po pojedinim ugovornim organima godinama imate iste dobavljače", rekao je Salčin. Kurir.rs/ Srpskainfo.comFoto: Profimedia/ Ilustracija                            

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: novimagazin.rs

Link: http://novimagazin.rs/vesti/krik-bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije - KRIK, objavljeno danas. KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.  Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. "Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: nspm.rs

Link: http://www.nspm.rs/hronika/krik-kum-aleksandra-vucica-nikola-petrovic-i-njegova-supruga-postali-vlasnici-dve-nove-vile-vredne-cetiri-miliona-evra.html

Autori: Redakcija

Teme: Korupcijaza borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Kum Aleksandra Vučića Nikola Petrović i njegova supruga postali vlasnici dve nove vile vredne četiri miliona evra

Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu - častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, kojaHronika utorak, 22. januar 2019. Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu - častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, koja je nekada pripadala DIPOS-u, kupili na Košutnjaku. Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ova imovina, ali prema tvrdnji procenitelja luksuzne vile zajedno sa zemljištem vrede više od 4 miliona evra. Dokumenta pokazuju neobičan način kojim su Petrovići došli do njih - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, pa ih brzo preprodali Petrovićima. Nikola Petrović je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivši direktor "Elektromreže Srbije". Na Dedinju, najelitnijem kraju u Beogradu, nedaleko od "Kuće cveća" i Partizanovog stadiona, prošle godine nikla je luksuzna vila od hiljadu kvadrata. Ispred nje sazidana je i kućica za obezbeđenje. Samo 10-ak minuta vožnje odatle, u diplomatskom naselju na Košutnjaku, nalazi se manja vila izgrađena osamdesetih godina za potrebe diplomatskih predstavnika, koja je donedavno bila u vlasništvu države. Ono što povezuje ova dva luksuzna zdanja jeste da su u vlasništvu bračnog para Petrović. Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga Maja Petrović kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, pokazuju zvanična dokumenta koja su sakupili novinari KRIK-a. Bračni par ih je stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović sišao sa funkcije direktora državnog preduzeća "Elektromreža Srbije". Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK. Papiri, međutim, pokazuju da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. Naime, Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio je plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću. Petrović je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS. Nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat. Odbio je da razgovara sa novinarima KRIK-a. "Odakle vama ideja da ja imam obavezu da vama bilo šta govorim? (…) Znači, više me ne zovite, jer ću vas prijaviti za uznemiravanje!", rekao je Petrović u kratkom telefonskom razgovoru. Petrović je kao direktor javnog preduzeća za prenos električne energije "Elektromreža Srbije" imao mesečnu platu u proseku od 1.700 evra. Gotovo celu platu morao je da daje za iznajmljivanje DIPOS-ove vile jer je kirija bila 1.600 evra mesečno. Početkom 2017. od Klisure je za oko 220.000 evra kupio firmu "Eko Vlasina". Posredstvom nje, postao je suvlasnik i kompanija "Mini hidro investments" i "MHE Jabukovik". Posao je razvio i van Srbije - suvlasnik je i banjalučke firme "New Resources". Njegova supruga vlasnica je konsultantske agencije "HR Profiler" koja sarađuje sa državom, a njihovo dvoje dece pohađaju elitnu Francusku školu u Beogradu, u kojoj godišnja školarina za jedno dete iznosi oko 5.000 evra. Stan u "Crvenkapi" Supružnici Petrović bili su vlasnici i stana od 146 kvadrata u YU biznis centru na Novom Beogradu - u zgradi poznatoj kao "Crvenkapa". Komšija im je bio Aleksandar Vučić. Nikola i Maja Petrović su, prema dostupnim podacima, prodali ovaj stan. Odmah nakon odlaska sa javne funkcije početkom 2017, Petrović je počeo da ulaže novac u nekretnine u Beogradu, ali i obnovio poslove koje je imao pre odlaska u državno preduzeće - gradnju mini-hidroelektrana i proizvodnju električne energije. Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od 31 kvadrata. Nikola Petrović (foto: EMS) Kako se gradila vila na Dedinju Plac na Dedinju od oko 22 ara na kojem je Petrović nedavno izgradio luksuznu vilu, bio je u vlasništvu Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera koji se bavi trgovinom nekretninama. U septembru 2016. Bogdanović je sklopio predugovor o prodaji placa Draganu Klisuri, Petrovićevom poslovnom saradniku, za 775.000 evra, piše u dokumentima čije kopije poseduje KRIK. Bogdanović je, kako se ugovorom obavezao, nastavio da pribavlja građevinske dozvole iako više nije vlasnik parcele. Građevinsku dozvolu je dobio u maju 2017. godine. Sledećeg meseca započeta je izgradnja vile koja je trebalo da košta više od milion evra, kako piše u građevinskoj dozvoli. Dva dana nakon što su radovi počeli, Nikola Petrović preuzima plac od Klisure. Nije poznato koliko novca je isplatio Klisuri. Novinarima KRIK-a Klisura je rekao da se ne seća iznosa. "Ja sad ne znam koliko je to bilo para, evo, da me ubijete. Koliko sam onim ljudima tamo dao - toliko sam valjda prodao i njemu. Da li mi je on odmah dao pare ili nije dao pare, nemam pojma i mislim da je to skroz nebitno. Ja sam privatnik, podigao sam pare od profita firme. Mogao sam da mu dam to i za džabe", kaže Klisura i dodaje da je sve urađeno legalno. "Imam poreklo para, može da se vidi odakle su moje pare došle. A znam da sam rekao advokatu (koji je sastavio dokumentaciju o prodaji zemlje): 'E, šefe, nemoj samo da mi napraviš tu faul', jer ja znam da vi ispitujete Nikolu, da ne bude sad tu neki problem. Mi smo tu platili porez", dodaje Klisura. Tvrdi i da je zemlju kupio da bi sebi sagradio vilu, ali je od toga odmah odustao. "Ja sam tu hteo da pravim kuću, onda mi se nije svidelo brdo." Klisura kaže da se Bogdanović bavio dozvolom za gradnju i nakon što mu je prodao plac jer je imao najviše slobodnog vremena. Kaže i da je on Bogdanovića upoznao sa Petrovićem. "Njega je sigurno Nikola pitao: 'Hajde, izvadi dozvolu'. On se bavi time, kupuje placeve, on živi tu, on ne radi drugi posao. On je jedan lik koji je pošten, kome mogu da dam milion evra i ne treba da mi potpiše - znam da će da mi vrati", objašnjava Klisura. Petrović je zvanično postao investitor tek u avgustu 2018. kada je, više od godinu dana nakon što je preuzeo plac, građevinsku dozvolu sa Bogdanovićevog prebacio na svoje ime. Za ovaj posao angažovao je beogradskog advokata Nemanju Vasiljevića sa kojim je i ranije sarađivao - njegova bivša kancelarija "Vasiljević-Bogdanović" mu je pripremila tužbu protiv sajta "Peščanik", a sadašnja "Vasiljević legal" je u Agenciji za privredne registe podnosila dokumenta za Petrovićeve firme. Klijenti "Vasiljević legal" su i kompanija Stanka Subotića, ali i srpski ogranak firme "Vansi", koncesionara beogradskog aerodroma. Bogdanović je u razgovoru sa novinarima KRIK-a izneo informacije suprotne onima koje pokazuju papiri. Rekao je da je građevinsku dozvolu tražio da bi kuću gradio za sebe - iako dokumenta pokazuju da je u to vreme već započeo prodaju placa Klisuri. Tvrdio je i da ne zna da je Petrović kupio njegov plac i da je to saznao od novinara KRIK-a. On je, međutim, sa Klisurom i Petrovićem sklopio aneks ugovora o prebacivanju vlasništva. Kod notara je, kaže Bogdanović, potpisao dokument, ali Petrovića tamo nije sreo. "U životu Petrovića nisam video." Petrović je pre mesec dana dobio i upotrebnu dozvolu za vilu koja ima 1.325 kvadrata. Kako piše u dokumentu, vila ima podrum, suteren, prizemlje i prvi sprat. Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, ova vila na tržištu vredi oko 2,5 miliona evra, a parcela  1,5 miliona evra. Kupovina DIPOS-ove vile Kada je bio direktor "Elektromreža Srbije" (EMS), Petrović se 2013. godine obratio DIPOS-u sa željom da od njih iznajmi vilu u elitnom naselju na Košutnjaku. DIPOS mu je dostavio ponudu - vilu može da zakupi od avgusta 2013. do kraja 2022. godine uz mesečnu rentu od 1.600 evra (sto evra manje od njegove tadašnje plate). Pred kraj 2016. Vlada je odlučila da proda deo državne imovine, stoga je DIPOS oglasio prodaju oko stotinu državnih nekretnina - vila, stanova i lokala koji su do tada iznajmljivani. Petrović je tada za list "Politika" negirao da će da kupi vilu koju je iznajmljivao. Jedini koji je poslao ponudu bio je Mladen Vuković, državljanin Bosne i Hercegovine i vlasnik marketinške agencije "Plus media" u Beogradu, posredstvom koje je razvio posao u regionu. Vuković je postao vlasnik vile na Košutnjaku. Samo mesec dana kasnije, u februaru 2017, Petrovićeva supruga Maja kupila je vilu od Vukovića, pokazuju zvanična dokumenta koja je prikupio KRIK. Zajedno sa njom, kupila je i garažu. Koliko je tačno Petroviće koštala vila nije poznato, pošto je u odgovoru novinarima KRIK-a Prvi osnovni sud u Beogradu te podatke zatamnio. Petrovići se nisu zvanično uknjižili kao vlasnici. Skoro dve godine od kupovine, ova luksuzna nekretnina se i dalje vodi na Mladena Vukovića, pokazuju trenutni podaci katastra. Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, danas ova vila sa garažom na tržištu vredi 375.000 evra - malo iznad cene po kojoj ju je država prodala. Vuković nije želeo da razgovara sa novinarima KRIK-a. Kum Na čelo EMS-a Petrović je došao nakon izbora 2012. godine i dolaska na vlast Srpske napredne stranke (SNS) koju danas predvodi njegov kum Aleksandar Vučić. Upravljao je tim javnim preduzećem do kraja 2016. i kratko vreme bio savetnik direktora koji ga je na toj poziciji zamenio. Aleksandar Vučić i Nikola Petrović (foto: EMS) Nakon odlaska iz javnog preduzeća, Petrović se vratio starom biznisu. Postao je suvlasnik i direktor nekoliko kompanija koje se bave gradnjom mini-hidroelektrana i proizvodnjom struje. Država ovaj biznis pomaže subvencijama za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, za šta podršku dobija od Evropske unije. Građani koji žive nadomak reka gde se grade pojedine mini-hidroelektrane, međutim, mesecima protestuju tvrdeći da one služe samo interesu bahatih investitora, a pod parolom obnovljivih izvora energije. Protiv gradnje su jer smatraju da mini-hidroelektrane narušavaju ekosistem, dovode do pojave klizišta, urušavanja puteva, menjanja rečnih tokova i isušivanja reka. Najviše novca koji je država tokom 2017. godine izdvojila za kupovinu struje od privatnih vlasnika mini-hidroelektrana, otišlo je upravo na račune kompanija koje su povezane sa Petrovićem, kako je ranije pisao CINS. Ove kompanije dobile su gotovo 2,9 miliona evra. Maja Petrović (foto: printskrin jutjub) Supruga Nikole Petrovića Maja takođe je pokrenula privatni posao, a dobijala je i novac iz budžeta. U aprilu 2015. kupila je konsultantsku agenciju i preimenovala je u "HR Profiler". Agenciju je platila 15.000 evra, prema ugovoru, a firma se bavi analizom ljudskih resursa drugih kompanija, kao i savetovanjem pojedinaca. Među klijentima su joj i Ministarstvo odbrane i javno preduzeće "Pošta Srbije", navodi se na sajtu kompanije. Petrovićeva supruga bila je angažovana i kao savetnica za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane gde je, kako je ranije izjavila, došla zajedno sa tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem. Nikola Petrović široj javnosti poznat je upravo kao Vučićev kum. "Moj odnos s Vučićem je prijateljski i kumovski. Član sam SNS, ali nisam funkcioner stranke", rekao je Petrović u ranijem intervjuu za "Nedeljnik". "Verovali ili ne, Aleksandra sam upoznao ispred zgrade igrajući basket. Naravno, mislim da je ubedljivo najbolji i najenergičniji premijer koga je Srbija ikad imala." (Dragana Pećo i Pavle Petrović) (KRIK)  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: okradio.rs

Link: https://www.okradio.rs/m/vesti/lokalne/beogradani-ponovo-obezbeduju-gradsku-upravu_72293.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: OK Radio - Beograđani ponovo obezbeđuju GRADSKU UPRAVU

Beograđani ponovo obezbeđuju GRADSKU UPRAVUIzvor: OK Radio - Lokalne vesti - Ponedeljak 21.01.2019 - 09:51Firmi "Sion Gard" iz Beograda dodeljen je ugovor za poslove obezbeđenja Gradske uprave Vranje u 2019. godini, vredan nešto više od 3,8 miliona dinara.Ugovor je dodeljen na osnovu raspisane javne nabavke za poslove fizičkog obezbeđenja imovine i zaposlenih u Gradskoj upravi. "Sion Gard" je i tokom 2018. godine bila angažovana za isti posao, zajedno sa još jednom beogradskom firmom, "Imperium security". Zanimljivo je da je procenjena vrednost ovogodišnje javne nabavke iznosi četiri miliona dinara, za milion manje nego lane. Na oglas Gradske uprave javili su se i "Eurosecurity" iz Beograda i "Strong sekurity 017 VR" iz Vranja, čije su ponude bile iznad procenjene  vrednosti za ovaj posao. Prihvaćena ponuda "Sion Garda" iznosi 3.843.798 dinara.             

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: radiostoplus.com

Link: http://www.radiostoplus.com/item/25733

Autori: Radio Sto Plus

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije -KRIK, objavljeno danas.KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS."Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi."Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.      

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/Vesti/a453726/Tender-za-projekte-za-mlade-bez-kljucne-stavke-nepoznat-iznos-sredstava.html

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Poziv za projekte za mlade opet bez ključne stavke - nepoznat iznos sredstava

Sekretarijat za sport i omladinu raspisao je 14. janura javni poziv za dostavljanje projekata za mlade u Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u ovoj godini. Međutim, izostavljeno je kolika je vrednost projekta, iako je to zakonska obaveza. Ako su mislili na mlade, po svemu sudeći na zakon nisu. Naime, gradski Sekreterijat za sport i omladinu u javnom pozivu za sufinansiranje omladinskih projekata izostavio je ključnu stavku koja je prema pripisima obavezna prilikom raspisivanja javnih tendera. "U konkretnom slučaju nedostaje podatak o tome koliko se ukupno izdvaja sredstava", rekao je Nemanja Nenadić, iz Transparentnosti Srbije. Da je zakon prekršen, na to jasno ukazuje i Uredba koja propisuje da je prilikom objavljivanja javnih konkursa neobhodno objaviti i obim sredstava koja se dodeljuju. Ostaje nejasno kako neko u ovom slučaju može da konkuriše, ako je jedan od uslova sufinansiranje, a ne zna se koja je vrednost projekta. Izvor: N1 "To naravno da može da bude prepreka za one koji konkurišu, jer oni u stvari nemaju neki osnov naspram koga mogu da prave svoje projekte, ne znaju koliko oni veliki mogu da budu i kakve su šanse na kraju krajeva da sa tim projektima uspeju", dodaje Nenadić. Gradski sekreterijat za sport i omladinu ni ranijih godina u javnim pozivima nije objavljivao kolika je vrednost projekata. Na pitanje N1 zašto se takav trend nastavio i sada, odgovor nije stigao. Glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk kaže da u zemlji u kojoj se završni račun budžeta ne usvaja već više od decenije, ovakve stvari ne treba da čude. Izvor: N1 "Građani ove zemlje bi morali da znaju na šta se troši svaki dinar, jer oni pune zapravo budžete iz kojih se taj novac kasnije daje za određene projekte. Mi nažalost u 90 odsto slučajeva nemamo pojma kuda taj novac završi i da li je on upotrebljen za namene za koje je i bio opredeljen, a sa druge strane ovo je samo najbolji dokaz da možete posle toga da radite šta hoćete, da možete nekoga da izbacite i da kažete da nije bilo novca za sve, a nekom drugom da date i da kažete da je ostalo previše sredstava na raspolaganju", rekao je Milan Ćulibrk, Glavni urednik nedeljnika NIN. Iz Transparentnosti Srbija zaključuju da bi povodom konkretnog slučaja trebalo da reaguje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i da traži ponavljanje konkursa, pošto ovaj koji je raspisan 14. januara u trajanju od sedam dana nije u potpunosti u skladu sa propisima. Tagovi:

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/Biznis/a453661/Javna-nabavka-sredstava-za-dezinfekciju-beogradskih-fontana.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Javna nabavka sredstava za dezinfekciju beogradskih fontana

Vaša poruka je uspešno poslata.Hvala.Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa.Ne sme biti više od 25 MB.Vaše ime *Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTERSrbijaAutor:Link je kopiran Link je kopiranIzvor: N1JKP Beogradski vodovod i kanalizacija raspisao je javnu nabavku sredstava za dezinfekciju beogradskih fontana, sukcesivno tokom 12 meseci.Osnovni kriterijum za dodelu posla je najniža ponuđena cena, a potkriterijum je kraći rok isporuke.  Rok za dostavaljanje ponuda je 8 dana od objavljivanja na portalu javnih nabavki, do 10 časova. Istog dana u podne ponude će biti otvorene, a naručilac će odluku o dodeli posla doneti u roku od 10 dana.Više detalja možete pogledati na portalu eKapija .Tagovi:Da li će Priština ukinuti takse na robu iz Srbije i BiH?36.11%Da li će Priština ukinuti takse na robu iz Srbije i BiH?Ne mogu da procenim                    

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rs.seebiz.eu

Link: http://rs.seebiz.eu/bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/ar-188227/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: SEEbiz.eu / RS / Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra

BEOGRAD - KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. KRIK navodi da je bračni par te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS."Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se na sajtu.Papiri pokazuju, kako se navodi, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Na sajtu KRIK-a piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi."Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje uštedjevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.      

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rtk.co.rs

Link: http://rtk.co.rs/nastavlja-se-energetska-sanacija-skola/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Nastavlja se energetska sanacija škola

Grad Kragujevac u 2019. godini nastavlja sa realizacijom programa energetske sanacije škola. U toku je postupak raspisivanja javne nabavke za energetsku sanaciju u Osnovnoj školi "Prota Stevan Popović" u selu Čumić. Ranije je završen postupak javne nabavke za mernoregulacionu opremu za 11 škola. Grad Kragujevac u 2019. godini nastavlja sa realizacijom programa energetske sanacije škola.U toku je postupak raspisivanja javne nabavke za energetsku sanaciju u Osnovnoj školi "Prota Stevan Popović" u selu Čumić.Ranije je završen postupak javne nabavke za mernoregulacionu opremu za 11 škola.Takođe dobijena su sredstva od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti Sportskog centra Mladost i Park.Grad Kragujevac je proteklih godina sproveo niz projekata iz oblasti energetske efikasnosti, od edukacija i mera za racionalno korišćenje električne energije do energetske sanacije školskih objekata.Tako su dobijena sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike iz budžeta, u vrednosti od 11 miliona dinara za energetsku sanaciju Osnovne škole "Prota Stevan Popović" u selu Čumić.U toku je javna nabavka, biće zamenjen sistem grejanja, stolarija, urađena izolacija zgrade, unutrašnja led rasveta i prelazak sa grejanja na struju na grejanje na pelet. Na taj način postići će se ušteda od milion dinara godišnje.Ugrađeni su i termostatski ventili za Prvu tehničku školu, gde je ugrađeno oko 300 ventila u vrednosti od 800 hiljada dinara. Očekuje se da će se ova investicija isplatiti u narednoj grejnoj sezoni.Grad će kako kažu u Odeljenju za energetsku efikasnost nastaviti sa ulaganjem u modernizaciju sistema daljinskog grejanja u školama radi uštede toplotne energije i merama za smanjenje i potrošnje električne energije u javnim objektima.Učešće su uzeli i u projektu "Električni, elektronski i zeleni gradski transportni sistemi".Izveštava novinarka RTK Zorica Savić Ranković. *Preuzimanje teksta ili dela teksta dozvoljeno je samo uz navođenje izvora. Fotografije, audio i video materijal, kao i njihovi delovi (skrinšot i sl.), ukoliko nije drugačije označeno, su vlasništvo PD Radio televizija Kragujevac doo i njihovo preuzimanje je moguće samo uz saglasnost autora. Previous post: Radionica crtanja, vajanja i muzike za najmlađe          

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/3393769/jagodina-obnovljena-jedna-od-najvecih-skola.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Jagodina: Obnovljena jedna od najvećih škola

Sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije i lokalne samouprave, u Jagodini je rekonstruisana jedna od najvećih osnovnih škola. Rekonstrukcija je koštala 102 miliona dinara. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaSredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije i lokalne samouprave, u Jagodini je rekonstruisana jedna od najvećih osnovnih škola. Rekonstrukcija je koštala 102 miliona dinara.Nešto manje od hiljadu đaka osnovne škole "Rada Miljković" u Jagodini kraj prvog polugodišta dočekaće u potpuno renoviranom objektu. Od početka školske godine oni su nastavu imali u drugim školama i na Fakultetu pedagoških nauka. Zbog obimnih radova preseljenje u novu školu kasnilo je nekoliko meseci, ali sada posle rekonstrukcije škola u potpunosti zadovoljava sve evropske standarde jedne obrazovne ustanove. "Zadovoljni smo zaista,dobili smo jednu moderniju školu koja je neuporedivo i kvalitetnija i funkcionalnija u odnosu na školu kakvu smo imali pre ove rekonstrukcije", kaže Sanja Pribaković, direktorka Osnovne škole "Rada Miljković". Sredstva za rekonstrukciju škole obezbeđena su preko kancelarije za upravljanje javnim nabavkama Vlade Republike Srbije, ali i iz lokalnog budžeta. "Učešće kancelarije je 68 miliona dinara, a opština Jagodina dala je 34 miliona dinara. Kada su u pitanju deca i mladi Vi znate da smo mi uvek maksimalno ulagali", navodi Dragan Marković, predsednik Skupštine grada. "Veliki broj lokalnih samouprava u saradnji sa kancelarijom za javna ulaganja je sa ministarstvom prosvete u adaptaciji i opremanju škola, tako da je ministar Mladen Šarčević izuzetno zadovoljan kada vidi plodove tog zajedničkog rada", kaže Marko Milenković, državni sekretar ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja. Ova škola jedna je od 19 u Srbiji koja je u sistemu e-tvining škola i radi na projektima sa školama Evropske unije.  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/svet/3394069/bec-najstariji-premijer-sveta-se-sastao-sa-najmladjim.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Beč, najstariji premijer sveta sastao se sa najmlađim

Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se u Beču sa najmladjim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaNajstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se u Beču sa najmladjim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje. Sebastijan Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje. I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista. Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/grad-objavio-neobavezujuci-javni-poziv-za-izgradnju-sest-novih-garaza_984980.html

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Grad objavio neobavezujući javni poziv za izgradnju šest novih garaža

U cilju poboljšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju...NOVI SAD - U cilju poboljšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada.Neobavezujući javni poziv odnosi se na sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, a lokacije za realizaciju Projekta su Ulica Modene, Ulica Branimira Ćosića, ugao ulica Uspenske i Šafarikove, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kod Železničke stanice Novi Sad, i naselje Detelinara, uz Bulevar Evrope. Potencijalni partneri imaju mogućnost da pismom o zainteresovanosti upute ponude kojima će obuhvatiti sve ili samo pojedine lokacije za realizaciju Projekta, po svom izboru. Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zamljište za realizaciju Projekta. Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost Projekta. Nakon analize primljenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajući postupak za izbor partnera za realizaciju Projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije. Analizu primljenih pisama o zainteresovanosti obaviće radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad. Pisma o zainteresovanosti se dostavljaju poštom ili neposrednom predajom u dva primerka na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. najkasnije do 8. aprila 2019. godine, do 12 časova. Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavljuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera. Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima. Neobavezujući javni poziv objavljen je na sajtu Grada Novog Sada http://www.novisad.rs/neobavezujutshi-javni-poziv-za-prikupljanje-pisama-o-zainteresovanosti-za-projektovanje-finansiranje  

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: rtvnp.rs

Link: https://rtvnp.rs/2019/01/21/ekonomska-skola-dobila-novog-direktora/46027

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Ekonomska škola dobila novog direktora

Ministar Mladen Šarčević imenovao je danas novog direktora Ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru. Novi direktor ove srednje škole je profesor informatike u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru, Ivan Veljković. On je na funkciju direktora zamenio profesora fizičke kulture, Seada Ljajića, čiju je smenu ministar Šarčević najavio prošle godine. Kako nezvanično saznajemo od izvora iz kolektiva škole bivši direktor je vršio pritisak na zaposlene kako bi on bio jedini kandidat za direktora iz reda zaposlenih, pa su se tako, pored njega, na konkursu koji je objavljen prošle godine prijavili Veljković iz Ugostiteljske škole i Redžović iz osnovne škole "Desanka Maksimović".Ljajić je na glasanju za direktora škole dobio podršku od 114 radnika te obrazovne ustanove, dok je za Veljkovića glasalo osam, a za Redžovića šest. Međutim, ministar Šarčević doneo je odluku, nakon tri preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, da ne potpiše saglasnost sada već bivšem direktoru Ekonomske škole. Protiv Ljajića Agencija je dva puta donosila preporuku za razrešenje sa javne funkcije. Prvi put to se dogodilo u oktobru 2016., jer je zaposlio sina i ćerku člana školskog odbora, a drugi ove godine u septembru, jer je, kako se navodi u Rešenju Agencije zaposlio svoju rođaku.Agencija je 29. decembra podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru protiv Ljajića zbog sumnje da je kao javni funkcioner izvršio krivično delo propisano članom 72. Zakona o Agenciji. Za "funkcionera koji ne prijavi imovinu ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini" propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina.Institut odloženog krivičnog gonjenja primenjen je u slučaju Seada Ljajića, direktora Ekonomsko - trgovinske škole iz Novog Pazara. Protiv njega je Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu odbacilo krivičnu prijavu, koju je podnela Agencija zbog neprijavljivanje imovine ili davanja lažnih podataka o imovini. Ljajić je bio u obavezi da uplati svega 50.000 dinara "u humanitarne svrhe na ime Vlade Srbije".

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: srbijadanas.com

Link: https://www.srbijadanas.com/biz/vesti/svedani-stigli-pored-auto-puta-u-paracin-nice-fabrika-na-4000-m2-2019-01-21

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Švedska kompanija otvara fabriku u OVOM srpskom gradu, radna mesta za 1000 ljudi

Švedska kompanija je zakupila halu kod auto puta na ulazu u Paraćin, a jedan broj radnika je prošao obuku u inostranstvu.. Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti Srbija Danas.21.01.2019. • 09:29 Srbija Danas/Agencije Foto: Profimedia/ilustracijaŠvedska kompanija je zakupila halu kod auto puta na ulazu u Paraćin, a jedan broj radnika je prošao obuku u inostranstvu.Tokom prve polovine 2019. očekuje se završetak izrade projektno tehničke dokumentacije, a u drugoj polovini godine raspisivanje javne nabavke za uređenje zemljišta i za izgradnju industrijskog parka u Industrijskog zoni "Zmič" u Paraćinu gde će švedska kompanija "Rimaster" otvoriti fabriku. Načelnik Uprave za investicije i održivi razvoj u Paraćinu Vojislav Vasić je izjavio da je uprava prošle godine potpisala sa projektantskom kućom "Domus" iz Jagodine ugovor o projektovanju industrijskog parka, odnosno hale za potrebe investitora. Hala će imati 3.600 metara kvadratnih i biće pod komercijalnim uslovima data na licitaciju investitoru. Švedski "Rimaster" je već angažovao određeni broj radnika u Paraćinu. Oni su zakupili halu kod auto puta na ulazu u Paraćin, a jedan broj radnika je prošao obuku u inostranstvu. Pošto je proces proizvodnje kompleksan, nakon završetka prve faze procesa proizvodnje tih elemenata i komponenti sledi njihovo testuranje, a zatim sledi angažovanje dodatne radne snage, kazao je Vasić. Vasić je istakao da to za Paraćin važna investicija jer je investitor najavio zapošljavanje do 1.000 radnika. - Opština Paraćin je dobila saglasnost Vlade Srbije, odnosno Ministarstva finansija kojom su obezbeđena dodatna sredstva za izradu Industrijskog parka radi privlačenja investitora. To pokazuje da je komunikacija između Vlade Srbije i lokalne samouprave u Paraćinu na korektnom nivou i da su na taj način izašli u susret opštini i građanima Paraćina - rekao je Vasić. Paraćinu su odobrena i sredstva po EU PRO projektu za opremanje ulice u industrijskoj zoni u dužini od 600 metara. Ulica će biti asfaltirana i imaće kompletnu infrastrukturu.            

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: srbijadanas.com

Link: https://www.srbijadanas.com/vesti/svet/najstariji-premijer-sveta-se-sastao-sa-najmladim-video-2019-01-21

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: NAJSTARIJI premijer sveta se sastao sa NAJMLAĐIM (VIDEO)

Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.. Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti Srbija Danas.21.01.2019. • 17:27 Tanjug Foto: Printscreen / Tviter / @sebastiankurzGlavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Najstariji premijer sveta, predsednik Vlade Malezije, 93.godišnji Mahatir Mohamad sastao se danas u Beču sa najmlađim šefom vlade, 32-godišnjim austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom.Glavna tema sastanka bilo je poboljšanje ekonomskih odnosa dve zemlje.Kurc je istakao da su odnosi dve zemlje dobri, da je Malezija važna trgovinski partner Austrije u juhoistočnoj Aziji sa trgovinskim obimom od 860 miliona evra godišnje.I pored te visoke cifre ocenjeno je da postoji još mnogo potencijala. Malezijski premijer želi više direktnih investicija iz Austrije, ali i više turista.Mahatir Mohamad se u Beču nalazi zbog konferencije "Međunarodnih agencija za borbu protiv korupcije" (IAACA).         

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: srbijadanas.net

Link: https://www.srbijadanas.net/nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-nove-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Nikola Petrović i supruga vlasnici dve nove vile vredne četiri miliona evra

Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu - častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, koja je nekada pripadala DIPOS-u, kupili na Košutnjaku. Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ova imovina, ali prema tvrdnji procenitelja luksuzne vile zajedno sa zemljištem vrede više od 4 miliona evra. Dokumenta pokazuju neobičan način kojim su Petrovići došli do njih - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, pa ih brzo preprodali Petrovićima. Nikola Petrović je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivši direktor "Elektromreže Srbije".Na Dedinju, najelitnijem kraju u Beogradu, nedaleko od "Kuće cveća" i Partizanovog stadiona, prošle godine nikla je luksuzna vila od hiljadu kvadrata. Ispred nje sazidana je i kućica za obezbeđenje.Samo 10-ak minuta vožnje odatle, u diplomatskom naselju na Košutnjaku, nalazi se manja vila izgrađena osamdesetih godina za potrebe diplomatskih predstavnika, koja je donedavno bila u vlasništvu države.Ono što povezuje ova dva luksuzna zdanja jeste da su u vlasništvu bračnog para Petrović.Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga Maja Petrović kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, pokazuju zvanična dokumenta koja su sakupili novinari KRIK-a.Bračni par ih je stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović sišao sa funkcije direktora državnog preduzeća "Elektromreža Srbije".Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra.Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK. Papiri, međutim, pokazuju da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima.Naime, Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio je plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću. Petrović je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu.Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS. Nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi.U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi.Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat. Odbio je da razgovara sa novinarima KRIK-a."Odakle vama ideja da ja imam obavezu da vama bilo šta govorim? (…) Znači, više me ne zovite, jer ću vas prijaviti za uznemiravanje!", rekao je Petrović u kratkom telefonskom razgovoru.Petrović je kao direktor javnog preduzeća za prenos električne energije "Elektromreža Srbije" imao mesečnu platu u proseku od 1.700 evra. Gotovo celu platu morao je da daje za iznajmljivanje DIPOS-ove vile jer je kirija bila 1.600 evra mesečno.Početkom 2017. od Klisure je za oko 220.000 evra kupio firmu "Eko Vlasina". Posredstvom nje, postao je suvlasnik i kompanija "Mini hidro investments" i "MHE Jabukovik". Posao je razvio i van Srbije - suvlasnik je i banjalučke firme "New Resources".Njegova supruga vlasnica je konsultantske agencije "HR Profiler" koja sarađuje sa državom, a njihovo dvoje dece pohađaju elitnu Francusku školu u Beogradu, u kojoj godišnja školarina za jedno dete iznosi oko 5.000 evra.Stan u "Crvenkapi"Supružnici Petrović bili su vlasnici i stana od 146 kvadrata u YU biznis centru na Novom Beogradu - u zgradi poznatoj kao "Crvenkapa". Komšija im je bio Aleksandar Vučić. Nikola i Maja Petrović su, prema dostupnim podacima, prodali ovaj stan.Odmah nakon odlaska sa javne funkcije početkom 2017, Petrović je počeo da ulaže novac u nekretnine u Beogradu, ali i obnovio poslove koje je imao pre odlaska u državno preduzeće - gradnju mini-hidroelektrana i proizvodnju električne energije. Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od 31 kvadrata.Kako se gradila vila na DedinjuPlac na Dedinju od oko 22 ara na kojem je Petrović nedavno izgradio luksuznu vilu, bio je u vlasništvu Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera koji se bavi trgovinom nekretninama.U septembru 2016. Bogdanović je sklopio predugovor o prodaji placa Draganu Klisuri, Petrovićevom poslovnom saradniku, za 775.000 evra, piše u dokumentima čije kopije poseduje KRIK.Bogdanović je, kako se ugovorom obavezao, nastavio da pribavlja građevinske dozvole iako više nije vlasnik parcele. Građevinsku dozvolu je dobio u maju 2017. godine. Sledećeg meseca započeta je izgradnja vile koja je trebalo da košta više od milion evra, kako piše u građevinskoj dozvoli.Dva dana nakon što su radovi počeli, Nikola Petrović preuzima plac od Klisure. Nije poznato koliko novca je isplatio Klisuri.Novinarima KRIK-a Klisura je rekao da se ne seća iznosa."Ja sad ne znam koliko je to bilo para, evo, da me ubijete. Koliko sam onim ljudima tamo dao - toliko sam valjda prodao i njemu. Da li mi je on odmah dao pare ili nije dao pare, nemam pojma i mislim da je to skroz nebitno. Ja sam privatnik, podigao sam pare od profita firme. Mogao sam da mu dam to i za džabe", kaže Klisura i dodaje da je sve urađeno legalno."Imam poreklo para, može da se vidi odakle su moje pare došle. A znam da sam rekao advokatu (koji je sastavio dokumentaciju o prodaji zemlje): 'E, šefe, nemoj samo da mi napraviš tu faul', jer ja znam da vi ispitujete Nikolu, da ne bude sad tu neki problem. Mi smo tu platili porez", dodaje Klisura.Tvrdi i da je zemlju kupio da bi sebi sagradio vilu, ali je od toga odmah odustao."Ja sam tu hteo da pravim kuću, onda mi se nije svidelo brdo."Klisura kaže da se Bogdanović bavio dozvolom za gradnju i nakon što mu je prodao plac jer je imao najviše slobodnog vremena. Kaže i da je on Bogdanovića upoznao sa Petrovićem."Njega je sigurno Nikola pitao: 'Hajde, izvadi dozvolu'. On se bavi time, kupuje placeve, on živi tu, on ne radi drugi posao. On je jedan lik koji je pošten, kome mogu da dam milion evra i ne treba da mi potpiše - znam da će da mi vrati", objašnjava Klisura.Petrović je zvanično postao investitor tek u avgustu 2018. kada je, više od godinu dana nakon što je preuzeo plac, građevinsku dozvolu sa Bogdanovićevog prebacio na svoje ime.Za ovaj posao angažovao je beogradskog advokata Nemanju Vasiljevića sa kojim je i ranije sarađivao - njegova bivša kancelarija "Vasiljević-Bogdanović" mu je pripremila tužbu protiv sajta "Peščanik", a sadašnja "Vasiljević legal" je u Agenciji za privredne registe podnosila dokumenta za Petrovićeve firme. Klijenti "Vasiljević legal" su i kompanija Stanka Subotića, ali i srpski ogranak firme "Vansi", koncesionara beogradskog aerodroma.Bogdanović je u razgovoru sa novinarima KRIK-a izneo informacije suprotne onima koje pokazuju papiri.Rekao je da je građevinsku dozvolu tražio da bi kuću gradio za sebe - iako dokumenta pokazuju da je u to vreme već započeo prodaju placa Klisuri.Tvrdio je i da ne zna da je Petrović kupio njegov plac i da je to saznao od novinara KRIK-a. On je, međutim, sa Klisurom i Petrovićem sklopio aneks ugovora o prebacivanju vlasništva. Kod notara je, kaže Bogdanović, potpisao dokument, ali Petrovića tamo nije sreo. "U životu Petrovića nisam video."Petrović je pre mesec dana dobio i upotrebnu dozvolu za vilu koja ima 1.325 kvadrata. Kako piše u dokumentu, vila ima podrum, suteren, prizemlje i prvi sprat.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, ova vila na tržištu vredi oko 2,5 miliona evra, a parcela 1,5 miliona evra.Kupovina DIPOS-ove vileKada je bio direktor "Elektromreža Srbije" (EMS), Petrović se 2013. godine obratio DIPOS-u sa željom da od njih iznajmi vilu u elitnom naselju na Košutnjaku.DIPOS mu je dostavio ponudu - vilu može da zakupi od avgusta 2013. do kraja 2022. godine uz mesečnu rentu od 1.600 evra (sto evra manje od njegove tadašnje plate).Pred kraj 2016. Vlada je odlučila da proda deo državne imovine, stoga je DIPOS oglasio prodaju oko stotinu državnih nekretnina - vila, stanova i lokala koji su do tada iznajmljivani.Of-šor vezeMladen Vuković, koji je kupio vilu od DIPOS-a, a zatim je prodao Petrovićevoj supruzi, klijent je advokatske kancelarije Srđana Kovačevića iz Novog Sada. Kovačević je bio punomoćnik malteške kompanije "Bolton Limited" koja je u jednom periodu bila suvlasnik "Južne Bačke", firme koja godinama sklapa milionske poslove s državom. Osim toga, Kovačević je bio i punomoćnik predstavništva ofšor firme "Comodos Corporation LLC" iz Delavera čiji je direktor bio Gojko Đilas, brat Dragana Đilasa čije je kompanije Kovačević takođe zastupao. Poslovni je partner Draganu Vučićeviću, uredniku "Informera". Zajedno su vlasnici firme "Zgrada company".DIPOS je vilu od 182 kvadrata u kojoj je živeo Petrović ponudio po ceni od oko 312.000 evra, navodi se u oglasu. Rok za ponude tekao je tokom novogodišnjih praznika i trajao manje od dve nedelje. Petrović je tada za list "Politika" negirao da će da kupi vilu koju je iznajmljivao.Jedini koji je poslao ponudu bio je Mladen Vuković, državljanin Bosne i Hercegovine i vlasnik marketinške agencije "Plus media" u Beogradu, posredstvom koje je razvio posao u regionu. Vuković je postao vlasnik vile na Košutnjaku.Samo mesec dana kasnije, u februaru 2017, Petrovićeva supruga Maja kupila je vilu od Vukovića, pokazuju zvanična dokumenta koja je prikupio KRIK. Zajedno sa njom, kupila je i garažu. Koliko je tačno Petroviće koštala vila nije poznato, pošto je u odgovoru novinarima KRIK-a Prvi osnovni sud u Beogradu te podatke zatamnio.Petrovići se nisu zvanično uknjižili kao vlasnici. Skoro dve godine od kupovine, ova luksuzna nekretnina se i dalje vodi na Mladena Vukovića, pokazuju trenutni podaci katastra.Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, danas ova vila sa garažom na tržištu vredi 375.000 evra - malo iznad cene po kojoj ju je država prodala.Vuković nije želeo da razgovara sa novinarima KRIK-a.KumNa čelo EMS-a Petrović je došao nakon izbora 2012. godine i dolaska na vlast Srpske napredne stranke (SNS) koju danas predvodi njegov kum Aleksandar Vučić. Upravljao je tim javnim preduzećem do kraja 2016. i kratko vreme bio savetnik direktora koji ga je na toj poziciji zamenio.Nakon odlaska iz javnog preduzeća, Petrović se vratio starom biznisu.Postao je suvlasnik i direktor nekoliko kompanija koje se bave gradnjom mini-hidroelektrana i proizvodnjom struje. Država ovaj biznis pomaže subvencijama za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, za šta podršku dobija od Evropske unije.Građani koji žive nadomak reka gde se grade pojedine mini-hidroelektrane, međutim, mesecima protestuju tvrdeći da one služe samo interesu bahatih investitora, a pod parolom obnovljivih izvora energije. Protiv gradnje su jer smatraju da mini-hidroelektrane narušavaju ekosistem, dovode do pojave klizišta, urušavanja puteva, menjanja rečnih tokova i isušivanja reka.Najviše novca koji je država tokom 2017. godine izdvojila za kupovinu struje od privatnih vlasnika mini-hidroelektrana, otišlo je upravo na račune kompanija koje su povezane sa Petrovićem, kako je ranije pisao CINS. Ove kompanije dobile su gotovo 2,9 miliona evra.Supruga Nikole Petrovića Maja takođe je pokrenula privatni posao, a dobijala je i novac iz budžeta.U aprilu 2015. kupila je konsultantsku agenciju i preimenovala je u "HR Profiler". Agenciju je platila 15.000 evra, prema ugovoru, a firma se bavi analizom ljudskih resursa drugih kompanija, kao i savetovanjem pojedinaca.Među klijentima su joj i Ministarstvo odbrane i javno preduzeće "Pošta Srbije", navodi se na sajtu kompanije.Petrovićeva supruga bila je angažovana i kao savetnica za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane gde je, kako je ranije izjavila, došla zajedno sa tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem.Nikola Petrović široj javnosti poznat je upravo kao Vučićev kum."Moj odnos s Vučićem je prijateljski i kumovski. Član sam SNS, ali nisam funkcioner stranke", rekao je Petrović u ranijem intervjuu za "Nedeljnik". "Verovali ili ne, Aleksandra sam upoznao ispred zgrade igrajući basket. Naravno, mislim da je ubedljivo najbolji i najenergičniji premijer koga je Srbija ikad imala."Pišu: Dragana Pećo i Pavle Petrović, Krik.rs                                                            

----------------------------------------------------------

Datum: 21.01.2019

Medij: topvesti.org

Link: http://www.topvesti.org/2019/01/21/vucic-ne-moze-da-dode-sebi-tomin-covek-rusi-predsednika/

Autori: Redakcija

Teme: Vladimir Goati

Naslov: Vučić ne može da dođe sebi: Tomin čovek "ruši" predsednika!

Radoš Ljušić, jedan od najlojalnijih ljudi bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, podržao je proteste koalicije Dragana Đilasa! Reč je o protestima protiv aktuelne vlasti predsednika Aleksandra Vučića!Naime, među 105 profesora i saradnika Filozofskog fakulteta, koji su potpisali podršku protestima Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, nalazi se i istoričar i profesor Radoš Ljušić. On je bio jedan od najbližih Nikolićevih saradnika 2008. godine kada je osnivana Srpska napredna stranka (SNS).Veran Nikoliću I sam Ljušić je svojevremeno govorio da je lično učestvovao u osnivanju SNS i da je bio član Predsedništva te stranke. Međutim, kada je izgubio funkciju, odnosno direktorsku fotelju u "Službenom glasniku", Ljušić je promenio ploču i krenuo da priča protiv SNS. - On je bio čovek iz Tomine ekipe, osnivao je SNS sa njim, čime se svuda hvalio… Baš je bio veran Nikoliću. Kasnije je Ljušić ostao bez fotelje i odmah se naljutio. Međutim, njegova netrpeljivost prema naprednjacima, koje sada predvodi Vučić, kulminirala je ovih dana kada se pridružio protestima kojim ruše predsednika države i kada se našao među prvim potpisnicima podrške - navodi izvor Kurira.Ljušić juče nije želeo da govori o ovoj temi, ali nije osporavao svoju političku angažovanost od pre samo nekoliko godina.- Ja sam se povukao iz javnog života i ne želim da dajem komentare za medije. Radim na fakultetu još dve godine, a to da sam bio u SNS jeste tačno, ali sada vodim jedan miran život - kratko je rekao Ljušić za Kurir. Odbio je da govori o podršci protestima, kao i tome da li je još uvek u SNS i u kakvim je odnosima s Nikolićem.Juri interesPolitički analitičar Vladimir Goati kaže da je u 21. veku sve češća promena političkih stranaka, te da svi jure za ličnim interesima.- Ovo je vreme političkih preletača. Preletača ima u svim strankama i sve su zastupljeniji. Jedan od razloga za to je što politički pravci nisu jasno razgraničeni i u mnogo čemu se preklapaju. Otkad je sveta i veka, i politike, političari, kao i svi drugi ljudi, žude za nekim ličnim interesom. Tako je i danas - zaključuje Vladimir Goati.Izvor: Kurir/Silvija Slamnig/Foto: Vladimir Šporčić, Zorana Jevtić, Dado Đilas      

----------------------------------------------------------