Mediji o korupciji

Datum: 23.01.2019

Medij: Blic     Strana: 15

Rubrika: Hronika

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE

hapšenje zbog korupcije

Direktorka Centra za socijalni rad u Prijepolju S. H. i službenica u ovoj ustanovi A. T. uhapšene su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Danas     Strana: 1,12

Rubrika: Ekonomija

Autori: Ljiljana Bukvić

Teme: Informacije od javnog značaja

Naslov: Velike razlike u kvalitetu lečenja u Srbiji

Podadozdravstvenojzaštitipokazuju dageslo„boljesprečiti"ovdenevaži

Velike

razlike u kvalitetu lečenja u Srbiji

Podaci o zdravstvenoj zaštitipokazuju dageslo „bolje sprečiti“ ovde ne važi

Velike razlike u kvalitetu lečenja u Srbiji

U Podunavskom okrugu od 100 pregleda čak 32,2 odsto završi se uputom za specijalističke konsultacije - najviše u Srbiji, dok u Sremskom okrugu samo 6,5 odsto pacijenata biva poslato kod specijaliste

Na jednu bolničku postelju u proseku dolazi jedna medicinska sestra, ali su i tu razlike izrazite. Tako na u Klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije dolazi samo jedna sestra na tri kreveta, dok u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine rade tri sestre na jednu zauzetu postelju. To je odnos 1:9 između ove dve institucije

Hirurzi u Srbiji godišnje operišu po 121 pacijenta

Beograd - lako je svima dobro poznato da je „bolje sprečiti nego lečiti“, podaci o kvalitetu zdravstvene zaštite o tome da je od ukupnog broja pregleda kod lekara u zdravstvenim ustanovama u Srbiji svega 3,5 do osam odsto preventivnih govore drugačije. Ovaj procenat preventivnih pregleda kod lekara u odnosu na ukupan broj pregleda, prema podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, ne pokazuje značajna odstupanja u odnosu na ranije.

Dnevni list Danas je na osnovu Zakona o o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pitao Institut Batut i kakav je odnos broja uputa za specijalističke preglede u odnosu na ukupan broj pregleda.

- Prosečna vrednost ovog pokazatelja u službama opšte medicine u domovima zdravlja u Srbiji je 21,8 uputa na 100 poseta. U poređenju sa prethodnom godinom je uporastujerjetadabilo 19,6 uputa na 100 poseta. Ovaj pokazatelj ukazuje na lekara opšte prakse kao na „čuvara kapije“ za ulaz u zdravstveni sistem, što j e pozitivno kada je u pitanju korišćenje primarne zdravstvene zaštite - napominju u Institutu za javno zdravlje.

Najveći broj specijalističkih konsultacija imali su lekari Podunavskog okruga 32,2, a najmanje lekari Sremskog okruga, gde je u proseku dato 6,5 uputa na 100 pregleda.

Kada se gleda pojedinačno, odnosno po određenim granama, u pedijatriji prosečan broj uputa na 100 poseta je 11,5, dok je odnos uputa za specijalistu i opštih pregleda u ginekologiji 10.1 uput na 100 pregleda. I ovaj poslednji podatak je, kako tvrde u Batutu, za nijansu bolji od onog koji je zabeležen godinu dana ranije 2016. kada je u proseku bilo 9,2 uputa na 100 pregleda. Kada se radi o ginekološkim pregledima, procenat preventivnih u odnosu na ukupan broj je mnogo veći u odnosu na opšti prosek.

- Broj preventivnih pregleda prosečno u Srbiji u ginekologiji je 42.2 odsto. Osim toga, procenat žena koje su upućene na ciljani pregled radi otkrivanja raka grlića materice je 15,8 odsto i za 1,2 odsto je više u odnosu na prethodni period - ističu u Batutu. Procenat žena starosti od 45 do 69 godina koje su upućene na mamografje 11,4 odsto.

Podaci o kvalitetu zdravstvene zaštite pokazuju i da u Srbiji pacijenti provedu prosečno osam dana u bolničkom lečenju, odnosno 6,1 dan je prosek u opštim bolnicama (2016. to je bilo 6.3 dana), a šest dana je u proseku dužina leženja u kliničko-bolničkim centrima. U kliničkim centrima dužina lečenja iznosi 7.3 dana (u 2016. bilo 7,8), a u Batutu napominju da prosečna dužina ležanja u bolnicama pokazuje trend smanjenja, posebno u ustanovama za kratkotrajnu hospitalizaciju.

Jedan od pokazatelja kojim se meri kvalitet zdravstva tiče se i broja zdravstvenih radnika sa kojim naš sistem raspolaže. S obzirom na to da je poslednjih godina primetan trend odlaska lekara i medicinskih sestara u inostranstvo zarad posla od Batuta smo zatražili i podatke o tome koliko je medicinskih sestara po bolničkoj postelji kao i koliko pacijenata hirurzi godišnje operišu.

- Prosečno je tokom 2017. bila jedna sestra na jednu postelju u svim bolnicama, a kreće se od jedne sestre na tri kreveta u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije do tri sestre na jednu zauzetu postelju u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Prosečan broj operisanih pacijenata u opštoj i regionalnoj i lokalnoj anestezijipohirurguje 121 zasve bolnice - navode u Batutu.

U Institutu za javno zdravlje za Danas kažu da je rađeno i istraživanje o profesionalnom zadovoljstvu zdravstvenih radnika koje je pokazalo da je broj onih koji su veoma zadovoljni poslom porastao u 2017. za dva procentna poena u odnosu na 2016. S druge strane, procenat indiferentnih i nezadovoljnih poslom nešto je manji bio 2017. nego ranije, što, kako kažu u Batutu, dovodi do zaključka da su radnici u zdravstvu te 2017. bili zadovoljniji poslom nego godinu dana ranije.

- Najzadovoljniji su zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na primarnom nivou zadovoljstvo zaposlenih je veće nego po svim aspektima u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti ističu u Batutu.

Sudeći prema podacima zadovoljnija je 2017. bila i „druga strana“ odnosno pacijenti jer su u odnosu na godinu ranije imali 132 prigovora manje. Prema podacima iz 100 zdravstvenih ustanova, koliko ih je dostavilo podatke Institutu, u 2017. podneto je 1.349 prigovora. Petina svih prigovora (21,1 odsto) odnosi se na prava pacijenata, najviše primedbi bilo je na postupak zdravstvenih radnika, a odmah iza ova dva su i refundacija i vreme čekanja. Ljiljana Bukvić

Ljiljana Bukvić

Na šta se pacijenti žale

Vrste prigovora Broj prigovora Procenat Kvalitetzdrav. usluga 127 9,4 Postupakzdrav. radnika 318 23,6 Način naplaćivanja 13 1 Organizacija zdrav. službe 157 11,6 Vremečekanja 179 13,3 Refundacija 225 16,7 Prava pacijenata 285 21,1 Drugo 45 3,3 Ukupno 1.349 100“

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Danas     Strana: 13

Rubrika: Ekonomija

Autori: G.V.

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Delta holding u 2018. ostvario prihod od 58,27 milijardi dinara

Delta holding u 2018. ostvario prihod od 58,27 milijardi dinara

G.V.

Beograd - U prošloj godini Delta holding ostvario je ukupni prihod od 58,27 milijardi dinara, dok je EBITDA (operativna dobit) dostigla4,B milijardi dinara. Ubudžet Srbije uplaćenoje 10,2 milijarde dinara. Najveći prihod u okviru holdinga, 44 odsto, ostvario je Delta agrar, a potom Delta distribucija 34 odsto - izjavilaje Marija Desivojević Cvetković, viša potpredsednica za strategiju i razvoj Delta holdinga.

Prema njenim rečima u novembru prošle godine, Delta je započela realizaciju društveno odgovornog projekta, Naše selo.

- Cilj projekta je da se na primeru dva sela u okolini Zaječara, Dubočne i Mala Jasikova, pokaže da je moguće srpsko selo dovesti do nivoa savremenog evropskog sela uz ekonomsko osnaživanje stanovnika i unapređenje društvenog i kulturnog života. Marija Desivojević Cvetković je naglasila da je Delta fondacija tokom 2018. kroz 226 humanitarnih akcija i projekata uložila 710.544 evra, a pomoć je dobilo skoro 50.000 ljudi.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare je naglašeno da Delta agrar beleži rekordne prinose ratarskih kultura i to 7,3 tone po hektaru pšenice, 12,4 tone po hektaru kukuruza i 4,4 tone po hektaru soje.

Delta holding je najavio kupovinu lokacije za izgradnju hotela Holidej in u Ljubljani. Početak izgradnje planiran je nakon završetka pravno administrativnih procedura koje su u procesu.

„Završavamo tri velika projekta, otvaramo Delta planet u Banjaluci 21. marta, Delta planet u Varni sedam dana kasnij e i Indigo hotel u Beogradu krajem godine. Time oslobađamo resurse za dalji razvoj našeg real estate portfolija u Srbiji i regionu. Spremni smo da počnemo izgradnju tri značajna projekta u Srbiji čim se za to stvore uslovi. Ti projekti su Delta planet Autokomanda, nova poslovna zgrada Delta holdinga i Delta centar u okviru kojeg će se nalaziti hotel Interkontinental Beograd", izjavila je Zorana Ždrale Burlić, generalna direktorka Delta real estete.

Delta DMD potpisao je ugovore sa kompanijama Diageo, Ferero, SC Johnson, Glaxo Smith Kline, što je rezultiralo rastom EBITDA od 139 odsto.

Na konferenciji za novinare je naglašeno i to da su u toku pregovori sa gradom Beogradom o sklapanju javno-privatnog partnerstva o preuzimanju Centra „Sava“ kojim bi kao manjinski partner upravljao Deltaholding. Rečeno je i da projekat izgradnje Delta planet u Nišu stoji zbog toga što lokalna samouprava insistira na plaćanju taksi, što kompanija kategorično odbija jer želi da posluje samo u uslovima u kojima su svi investitori ravnopravni. G. V.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Danas     Strana: 20

Rubrika: Bez naslova

Autori: R.D.

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Poziv za izgradnju šest novih garaža

Grad. objavio neobavezujući javnipoziv

Poziv za izgradnju šest novih garaža

U cilju poboljšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, fmansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada.

Neobavezujući javni poziv odnosi se na sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, a lokacije za realizaciju Projekta su Ulica Modene, Ulica Branimira Ćosića, ugao ulica Uspenske i Šafarikove, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kod Železničke stanice Novi Sad, i naselje Detelinara, uz Bulevar Evrope.

„Potencijalni partneri imaju mogućnost da pismom o zainteresovanosti upute ponude kojima će obuhvatiti sve ili samo pojedine lokacije za realizaciju Projekta, po svom izboru. Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zemljište za realizaciju Projekta. Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost Projekta", stoji u zvaničnom saopštenju.

Nakon analize primljenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajuči postupak za izbor partnera za realizaciju Projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju javnoprivatno partnerstvo i koncesije. Analizu primljenih pisama o zainteresovanosti obaviče radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.

Pisma o zainteresovanosti se dostavljaju poštom ili neposrednom predajom u dva primerka na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovicŽuprava.novisad.rs najkasnije do 8. aprila 2019. godine, do 12 časova. Sam projekat objavljen je na sajtu novisad.rs. R. D.

R.D.

Istraživanje tržišta

Kako je objašnjeno, ovo je u svemu neobavezujuće i objavljuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera. Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Danas     Strana: 1

Rubrika: Društvo

Autori: Katarina Živanović

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije/Korupcija

Naslov: Milan Jovanović: Sloboda medija je Vučićeva laž

Reakcije na govorpredsednika Srbije u Davosu o stanju u medijima

Milan Jovanović: Sloboda medija je Vučićeva laž

¦ Jugoslav Cosić: Vlast verbalnu agresiju na slobodne novinare i medije vidi kao pravo da odgovori kako želi ¦ Tamara Skrozza: Pranje sopstvenog imidža

Predsednik Srbije učestvovao na panel-diskusiji „Medijske slobode u uslovima krize“ na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu

Vučić poslednji čovek u Srbiji koji bi trebalo da govori o slobodi medija

Dragović Savić: Ako je ideja organizatora bila da uživo prikažu jednog autokratskog lidera, protivnika slobode medija, onda su u tome i uspeli

Beograd, Davos - Mediji u Srbiji su polarizovani. Imamo podeljenu štampu. Situacija nije sjajna, ali za godinu, najviše dve, verujem da ću sa ove pozicije moći da kažem da sam ponosan na slobodu govoru i medija u Srbiji. Ovom prilikom neću da kritikujem opoziciju koja novinare naziva „droljama" i „kurvama" - rekao je, između ostalog, predsednik Srbije Aleksandar Vučić na panel-diskusiji „Medijske slobode u uslovima krize“, održanoj juče na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Vučić je naglasio da je ponosan na ekonomske reforme u Srbiji, ali ne i na situaciju u vezi sa medijskim slobodama.

- Godinama unazad ne dobijamo dobre ocene od Reportera bez granica i Fridom hausa. Razgovarao sam sa Reporterima, pozvao ih u Srbiju da povedu svoje stručnjake i da zajedno poboljšamo situaciju, koja bi za godinu, najviše dve, trebalo da u oblasti medija da rezultate poput onih koje smo postigli u ekonomskim reformama - istakao je Vučić. Veći deo njegovog izlaganja odnosio se na ekonomske reforme, a moderator ga je u jednom momentu prekinuo ističući da bi zbog vremena trebalo da se drži teme panela.

Jedan od učesnika diskusije bio je Metju Karuan Galicija, sin ubijene novinarke sa Malte, koji je rekao da kada bi institucije radile svoj posao, korupcije ne bi ni bilo i njegova majka bi verovatno bila živa. Vučić se nadovezao, govoreći da je Galicija na jednoj konferenciji u Poljskoj rekao da je dobio informacije od srpskih novinara da je stanje u medijima u Srbiji teško i da se nešto može dogoditi, te da bi Srbija moglabiti sledeća zemlja u kojoj će biti ubijen novinar u Evropi. - To se nije dogodilo. Desilo se u pet zemalja EU, kao i pucnjava na novinara u Crnoj Gori. Ali, nisam tu da napadam Metjua. U Srbiji nije ubijen nijedan novinar. Zapaljena je garaža i prvi sprat kuće novinara koji se bavio temama na lokalu. Uhapsili smo napadače, uskoro ćemo i nalogodavce. Znamo ko stoji iza napada - rekao j e V učić, govoreći o slučaju novinara Milana Jovanoviča iz Vrčina.

- Taj slučaj mora da se reši i u sličnim situacijama bićemo brutalni, podvukao je Vučić. On je dodao da u Srbiji nisu kriminalizovane lažne vesti ili kršenje standarda novinarske profesije kad je reč o obavezi istinitog izveštavanja. Rekao je da ne zna kako ćemo to učiniti jer se boji da bi to bilo kritikovano kao ograničavanje slobode. Takođe je naveo da je problem što mediji u Srbiji izveštavaju vođeni emocijama a ne činjenicama.

Sama najava gostovanja predsednika Srbije na panelu o medijima, gde su ostali učesnici bili iz novinarske branše dok je on bio jedini političar, izazvala je negodovanje u stručnoj javnosti u Srbiji. Novinarska udruženja smatraju da je Vučić poslednji čovek u Srbiji koji bi trebalo da govori o slobodi medija jer je upravo on taj koji je ograničava.

Predsednik NUNS-a Slaviša Lekić kaže za Danas da iako je skromno priznao da nije zaslužio priliku da govori iz, kako je naveo, „raznih razloga", predsednik Vučić je osvetlao obraz Srbije učešćem na panelu o slobodi medija.

- Tako se ponaša, tako analizira, tako govori i tako obećava čovek koji prepoznaje srž onog što tišti novinare u zemlji, rekao je Lekić. On je dodao da je predsednik rekao kako je siguran da će za godinu ili dve biti ponosan na slobodu medija i slobodu izražavanja i obećao brutalnost, da bi to postigao.

- Opšte je poznato da on svoje mnoge ideje, strategije i modele ponašanja najpre proverava na tuđem terenu a onda ih implementira na ovim našim koordinatama - kaže Lekić, ističući da očekuje da Vučić odmah po povratku okupi „razne Biljane, Jadranke, Marije i Vladanke, „napredne“ gej, NATO i ostale nevladine aktiviste, marketinške stručnjake, analitičare i eksperte..., predoči im podatak da je za tri poslednje godine evidentiran 81 slučaj pritisaka, napada, vređanja i diskriminacije novinara od strane javnih funkcionera i naredi im da prestanu sa blaćenjem, vređanjem ili ignorisanjem onih koji pišu, izveštavaju i istražuju u interesu javnosti“.

Predsednica Izvršnog odbora NDNV Branka Dragović Savić ocenjuje za Danas da ni Njuz.net ne bi domislio takvu šaradu kao što je nastup Vučića na debati o slobodi medija u Davosu.

- Ako je ideja organizatorabila da uživo prikažu jednog autokratskog lidera, protivnika slobode medija, onda su u tome i uspeli. Neko ko je ključni protagonista i proizvođač lažnih vesti u svojoj zemlji svakako nije propustio ni u Davosu da se pohvali imaginarnim ekonomskim uspesima, niti da pecne opoziciju u Srbiji, prebacujući na nju ovaj put odgovornost za gušenje medijskih sloboda u Srbiji jer je, eto, nesklona provladinim novinarima. Zbog vremenskog ograničenja debate nije uspeo da pomene Đilasa i Šolaka, ali sve ostalo iz njegovog redovnog repertoara je pomenuto - ističe Dragović Savić. Katarina Živanović

Katarina Živanović

Skroza: Pranje sopstvenog imidza Novinarka Tamara Skroza kaže za Danas da je Vučićev nastup ličio na sve njegove medijske nastupe - floskule, neistine, skretanje teme. Nedostajali su, dodaje, samo glasovi lojalnih novinara s režiranim pitanjima. „II tom smislu nije bilo nikakvih iznenađenja. Čudi, međutim, to što jeVučić uopšte pozvan i što mu je dozvoljeno da se, uprkos činjenicama, predstavi kao vladar pun razumevanja za medije. Čovek čija je biografija u suprotnosti sa bilo čime što se zove „sloboda medija", nije tamo imao šta da traži. Posebno imajući u vidu da je to pranje sopstvenog imidža plaćeno našim novcem", smatra Skroza.

Ćosić: Vučić promenio taktiku Novinar N1 Hrvoje Krešić postavio je pitanje predsedniku Vučiću zbog čega stalno naglašava da je N1 „američka televizija", što predstavlja direktno etiketiranje imajući u vidu kakve emocije to izaziva u većem delu javnosti. Vučić je rekao da toga nije bio svestan, da nikada ništa loše nije rekao o toj televiziji, kao i da je prestao da je naziva „američka" kada mu je novinar N1 na jednoj konferenciji za medije skrenuo pažnju na to. Direktor programa N1 za Srbiju Jugoslav Cosić kaže za Danas da je Vučić promenio taktiku, jer je shvatio da je direktno etiketiranje N1 kao američkog medija, posle tri godine, kontraproduktivno. „Času je prelila izjava ministra policije da smo CIA medij. Sada nas etiketira kao opozicioni medij. Dakle, direktno etiketiranje su zamenili verbalnom agresijom. Sa tezom da ako mi imamo pravo da pitamo šta želimo i oni imaju pravo da odgovaraju kako žele, pa i napadima i agresijom. Vlast u Srbiji verbalnu agresiju na slobodne novinare i medijevidi kao pravo da odgovori kako želi", zaključuje Čosić.

Jovanović: Sloboda medija je Vučićeva laž

Beograd - Sve dokaze o korupciji koje smo objavili dostavili smo i predsedniku Aleksandru Vučiću u više navrata i nikada odgovor nismo dobili. Meni je spaljena kuća zbog toga, a niko iz opštinske, gradske i republičke vlasti mi se nije obratio. 0 kakvoj slobodi medija i brizi za novinare mi onda pričamo? To su njegove patološke laži, kaže novinar Milan Jovanović povodom govora predsednika države Aleksandra V učića na panelu o slobodi medija u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Predsednik Srbije se, govoreći na ovu temu, zadržao i na slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića iz Grocke krajem prošle godine, što je okarakterisao kao „neverovatno" ali se osvrnuo i na pisanje Jovanovića koje je mogući uzrok napada.

- Nisam mogao da verujem da se to desilo u mojoj zemlji. I dalje mislim da je deo tih optužbi lažan. Uhapsili smo čoveka koji je to uradio, i ženu koja mu je pomagala, ali „mastermajnd" nije bio uhapšen. Mislim da znam ko je bio iza toga i očekujem da fmaliziramo slučaj za nedelju ili deset dana - rekaoje Vučić.

Novinar Milan Jova nović kaže za Da nas da Vučićev pokušaj diskreditacije onoga o čemujepisaovi-

di kao pokušaj da se cela priča zaboravi, adajepredsednikignorisao i sva ranija upozorenja da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

- Nema lažnih optužbi, mi smo sve materijalne dokaze i dokumentaciju dostavili i njemu u više navrata, tražili smo odgovor u pisanoj formi ali nikada nije odgovorio. Vučića smo o krađi na teritoriji opštine Grocka obavestili još dok je bio premijer, a onda sam mu kasnije pisao da se „zahvalim" što su mi isekli vodu i kanalizaciju nedugo posle toga. Obraćao sam mu se i kao predsedniku, sa svom dokumentacijom o tome koje su krađe u pitanju, ali on ništa ne preduzima. Očigledno je da Dragoljub Simonović (predsednik opštine Grocka, prim. aut.) nije mogao sam da ukrade 29.360.000 evra, on ima Vučićevu podršku, ističe Jovanović.

On dodaje i da na dve krivične prijave i navedenih 30 tačaka o krađi, nijedan od državnih organa kojima se obraćao nije razmotrio - ni Ministarstvo pravde, Ministarstvo lokalne samouprave, Odeljenje za organizovani kriminal, Agencija za borbu protiv korupcije, premijerka...

- Jedino patrijarhu nismo pisali. Odemo u policiju, oni kažu „pe možemo ništa dok ga stranka ne pusti niz vodu". Znači dovoljno je da imate člansku kartu jedne partije i možete slobodno da pljačkate,

a šta li tek oni viši firnkcione-

ri rade, pita se Jovanović, bez mnogo optimizma da će se ova priča do kraja istražiti. A. Popović

  1. Popovic

Vučićodavno obavešten: Milan

Jovanović

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Danas     Strana: 5

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Zašto podržavamo građanske proteste?

Pismo 26 sociologa i sociološkinja Filozofskogfakulteta u Beogradu

Zašto podržavamo građanske proteste?

Pismo podrške građanskim protestima potpisalo je i 26 sociologa i sociološkinja zaposlenih na Filozofskom fakultetu UB. Kako su nam naveli u objašnjenju, pismoje specifično sociološko i nije isključivo u odnosu na prethodniproglas nastavnika i saradnika Filozofskog. Nekoliko kolega/nicajepotpisalo obapisma. „Namaje stalo da iz ugla naših profesionalnih saznanja zasnovano objasnimo podrškuprotestima“ - rekli su nampotpisnici

ZATO što nam profesionalna dužnost i građanska svest nalažu da ukažemo na to da mnoga istraživanja koje smo sproveli mi i drugi pokazuju daje društvo Srbije nepravično i rastrzano brojnim ekonomskim i društvenim nejednakostima.

ZATO što znamo koliko je rašireno i duboko siromaštvo u Srbiji. Više od trećine stanovništva je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Prosečna primanja ima jedva trećina zaposlenih, a polovina prima mesečno jednu od najnižih zarada u Evropi (ekvivalent 330 evra) ili manje, dok je minimalni dohodak 26.000 dinara, što je nedovoljno za dostojan život.

ZATO što znamo da su u Srbiji ekonomske nejednakosti između malog broja najbogatijih i velikog broja građana sa niskim prihodima najveće među svim evropskim zemljama.

ZATO što iz naših istraživanja znamo da su šanse deteta čiji su roditelji siromašni da upiše fakultet i da studira iz godine u godinu sve manje. U zemlji koja navodno ima od države podržano školovanje na svim nivoima.

ZATO što iz naših istraživanja znamo da su korupcija i klijentelizam metastazirali u društvenom tkivu Srbije i da se hrane, s jedne strane, različitim interesima, a s druge strane strahom. Oni razaraju institucije i gutaju resurse koji su potrebni zemlji za razvoj a građanima za kvalitetan život i premeštaju ih u uske krugove političke i ekonomske elite. Oni sve više ukidaju mogućnost građanima da kroz institucije države ostvare svoja prava, bez straha i ucena da moraju biti lojalni političkoj eliti.

ZATO što znamo daje zaposlenost u Srbiji i dalje niska i jedna od najnižih u Evropi, zato što petina zaposlenih i dalje radi u neformalnoj ekonomiji, a najuspešniji mehanizam zapošljavanja je partijska patronaža. Zato što dosadašnje mere i politike vode povećanju rizičnih oblika zaposlenosti od kojih ljudi ne mogu da obezbede pristojnu egzistenđju, a zbog kojih radnici izlažu opasnosti svoje živote radeći u nebezbednim uslovima.

ZATO što znamo da je Srbija rastrzana regionalnim nejednakostima, između sela i grada, između Beograda i ostatka Srbije, a posebno su ugroženi regioni na jugoistoku ijugozapaduSrbije.

ZATO što znamo da je Srbija zemlja izraženih rodnih nejednakosti i žilavog patrijarhata. Žene se teže zapošljavaju i njihova zaposlenost je lošija u poređenju sa muškarcima, manje učestvuju u političkom životu, imaju nesrazmerno više obaveza vezanih za brigu o domaćinstvu i porodici, izložene su različitim oblicima nasilja.

ZATO što iz naših istraživanja znamo da se u Srbiji deca rađaju uprkos teškim uslovima života, jer su željena. Zato što znamo sa kakvim se problemima suočavaju mladi roditelji i koliko im je stoga teško da donesu odluku da imaju još jedno dete, pa je najčešće i ne donesu. Znamo kako se osećaju mlade žene kada ih država vređa da su razmažene i zahteva da rađaju, a na porodiljskom odsustvu ih ponižava primanjima od par hiljada dinara mesečno. Znamo sa kakvim se problemima nose i koliko su diskriminisani roditelji koji sami odgajaju decu, posebno vanbračne i razvedene majke.

ZATO što iz naših istraživanja znamo da su mladi isključeni iz svega i da planiraju odlazak ne iz bahatosti što traže „hleba preko pogače", već zato što žele da žive u pouzdanom sistemu sa odgovornim institucijama. ZATO što znamo da se stari ljudi shvataju kao teret za državu. Od njih se očekuje da pomažu mlađim članovima porodice, a s druge strane, malo je državne brige usmereno da im se obezbede adekvatni uslovi života. Stari su izloženiji materijalnoj deprivaciji, a u udaljenim seoskim područjima često su izolovani i prepušteni sebi samima.

ZATO što znamo da brojne društvene grupe žive u posebno teškim uslovima ili su suočene sa različitim oblicima diskriminacije: seosko stanovništvo (a posebno seoske žene), Romi i Romkinje (a posebno oni koji žive u neuslovnim naseljima), osobe sa invaliditetom, prisilni migranti/kinje, LGBT osobe.

ZATO podržavamo proteste PROTIV svih politika koje su dovele do osiromašenja i vode daljem osiromašenju i iskorišćavanju, povećanju nejednakosti i sukoba između društvenih grupa, namesto da podstiču odnose saradnje i solidarnosti; politika koje kontrolom nad medijima ukidaju pravo da se stanovništvo informiše o ovim problemima, koje kontrolišu i zloupotrebljavaju prirodne, ekonomske i društvene resurse koji pripadaju svima u Srbiji. Podržavamo proteste protiv uvreda, laži i manipulacija, korupcije, ucena i straha.

ZATO podržavamo proteste ZA dostojanstven život, istinu, pravičnost i solidarnost. Pristojna država je ona koja ne ponižava svoje građane. Mi se borimo za takvu državu.

U Beogradu,

  1. januara 2019. godine

Sociološkinje isociolozi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Smiljka Tomanović,

redovna profesorka Marija Babović, redovna

profesorka

Đokica Jovanović, redovni profesor Nada Sekulić, redovna profesorka Slobodan Cvejić, redovni profesor Mina Petrović, redovna profesorka Dalibor Petrović, vanredni profesor Dušan Mojić, vanredni profesor Jelena Pešić, docentkinja Jovo Bakić, docent

Vera Backović, docentkinja Jelisaveta Petrović, docentkinja Ana Birešev, docentkinja Željka Manić, docentkinja Irena Petrović, asistentkinja Nemanja Kostić, asistent Marija Radoman,

istraživaćica saradnica Milica Resanović,

istraživaćica pripravnica Tamara Petrović Trifunović,

istraživaćica saradnica Milena Toković,

istraživaćica saradnica Selena Radović,

istraživaćica saradnica

Stefan Janković, istraživać saradnik Dunja Poleti Ćosić,

istraživaćica saradnica

Jelena Nikolić, strućna saradnica Dragica Krsmanović,

strućna saradnica

Dragana Radisavljević Ćiparizović,

strućna saradnica

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Dnevnik     Strana: 1,9

Rubrika: Sudska hronika

Autori: M. Vujačić

Teme: Korupcija

Naslov: Za deset meseci 115 predmeta, 126 osuđenih

RAD POSEBNIH ODELjENjA NOVOSADSKOG SUDA I TUŽILAŠTVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Za deset meseci 115 predmeta, 126 osuđenih

RAD POSEBNIH ODELjENjA NOVOSADSKOG SUDA I TUŽILAŠTVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Za deset meseci 115 predmeta, 126 osuđenih

Od početka rada, odnosno od 1. marta 2018. do kraja godine, dakle za deset meseci, Posebno odeljenje novosadskog Višeg suda za borbu protiv korpucije zaprimilo je 115 krivičnih predmeta, od kojih je rešeno više od polovine.

- Zaprimljeno je i 48 predmeta u kojima je Tužilaštvo zaključilo sporazum s okrivljenima, a koje je sud potvrdio - objašnjava za „Dnevnik” predsednik Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u No-

vom Sadu Borivoj Pap. - S obzirom na to da je reč o početku rada i početku primene pripadajućeg zakona, u narednom periodu očekuje se znatno veći priliv srodnih krivičnih predmeta.

U nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije su krivična dela protiv službene dužnosti, posebno izdvojeno krivična dela davanja i primanja mita u vezi s glasanjem, krivična dela protiv privrede i protiv državnih organa, kao i krivična dela protiv pravosuđa.

U statistici Posebnog odeljenja Tužilaštva u Novom Sadu je mnogo veća gužva. U pomenutom periodu obrađivano je u predmetima 2.179 osoba, a prijave za 1.706 lica primljene su od drugih javnih tužilaštva s područja novosadskog Apelacionog suda. Brojke, takođe govore da su iz te oblasti čak prema 1.344 lica sprovedene dokazne radnje, ali su i 442 odbačene.

U ovom trenutku vodi se pedesetak proaktivnih istraga, a odnose se na slučajeve kojima rukovodi tužilac kada dobije informaciju da postoji sumnja na neko krivično delo. Ta istraga se vodi pre podnošenja krivične prijave, znači, proverava se da li ima elemenata da se ona podnese.

0 živosti u tom odeljenju govori i podatak da je u navedenom periodu bilo 99 prigovora na odbačaj prijava, od čega je većina odbijena jer je ocenjeno da su neosnovani, a 12 je usvojeno. Za 80 lica istrage još traju

Takođe, jezikom brojki u analizi, valja reći da je izrečeno 14 zatvorskih kazni, 56 uslovnih osuda i osam novčanih. Sa 48 je sklopljen sporazum o priznanju krivice, od toga za pet lica dosuđene su zatvorske kazne, a 42 su uslovne.

Uskoro u novim prostorijama? Sudska i tužilačka odeljenja nalaze se u Palati pravde. Ta zgrada u Sutjeskoj 2 je već prenatrpana: u njoj su Osnovni, Viši, Apelacioni i Privredni sud. „Dnevnik” nezvanično saznaje da će Ministarstvo pravde, po postojećem planu, obezbediti u toku ove godine posebne prostorije na novoj lokaciji za Posebna odeljenja Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva. Zgrada u kojoj će se useliti ta odeljenja već je određena, čeka se samo zvanična potvrda pa da počne useljenje.

Prijavljena su 1.884 muškarca, od toga je 129 optuženo, a 294 prijave podnete su protiv žena, od kojih je 12 optuženo

Od 1. marta najviše krivičnih dela podneto je za zloupotrebu položaja odgovornog lica - 282, pronevere - 104 i za prevare u obavljanju privredne delatnosti - 47, saopštila je kroz brojke za „Dnevnik” zamenica tužioca i portparolka Posebnog odeljenja za korupciju Mirjana Peković.

Podsetimo, Zakonom o organizaciji i nadležosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije formirana su posebna odeljenja pri višim tužilaštvima i višim sudovima. Njihova sedišta su pri višim sudovima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kraljevu. U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije pri Višem sudu u Novom Sadu od 1. marta imenovano je šest sudija koje će postupati u tim predmetima u prvostepenoj krivičnoj materiji i rešavaju predmete u vezi s nadležnošću vanraspravnog krivičnog veća, i dvojica sudija za prethodni postupak. M. Vujačić

  1. Vujačić

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Kurir     Strana: 3

Rubrika: Vesti

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Građani su za EU Jer žele uređeno društvo

ANAUZA CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE

Građani su za EU Jor žele uređeno društvo

Građani Srbije vide članice EU kao uređene zemlje, društva u kojima je uspostavljena vladavina prava, i veruju da je put u EU dobar za razvoj, izgradnju institucija i povećanje standarda, ocenjuju u Centru za evropske politike (CEP).

U CEP navode da rezultati najnovijeg istraživanja Ministarstva evropskih integracija (MEI), po kojem 55 odsto građanapodržavaučlanjenje Srbije u EU, zapravo poruka državi daje građanima, pre svega, stalo da žive u uređenom društvu.

Programska menadžerka i viša istraživačica u CEP Sena Marić navodi da rezultati pokazuju da građani kao najznačajnije izdvajaju one reforme koje utiču na njihovu svakodnevicu - borba protiv korupcije, reforma pravosuđa, zaštita ljudskih prava, reforma zdravstvenog i obrazovnog sistema, zaštita građana, odnosno, kaže, izgradnja vladavine prava je građanima na prvom mestu. Premanjenim rečima, rezultati ankete su pokazali i da članstvo u EU donosi i više prilika za bolju budućnost mladih i više mogućnosti zapošljavanja.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Večernje novosti     Strana: 21

Rubrika: Srbija

Autori: M.N.

Teme: Korupcija/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: VELjKOVIĆ DIREKTOR UMESTO LjAJIĆA

VELjKOVIĆ DIREKTOR UMESTO LjAJIĆA

DOSADAŠNjI profesor informatike u novopazarskoj Turističkoj školi Ivan Veljković postavljen je za novog čelnika Ekonomske škole, koja je jedna od najvećih u ovom delu Srbije, i zameniće Esada Ljajića čije je razrešenje dva puta - zbog nezakonitog zapošljavanja - preporučivala i Agencija za borbu protiv korupcije. Doskorašnji direktor je, inače, odgovarao i zbog davanja netačnih podataka o svojoj imovini.

  1. N.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: Večernje novosti     Strana: 11

Rubrika: Svet

Autori: A. ROVČANIN

Teme: Javne nabavke

Naslov: Ojadila Centar za socijalni rad?

DIREKTORKA CSR U PRIJEPOLjU S. H. (44) OSUMNjIČENA ZA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA

Ojadila Centar za socijalni rad?

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije u Kraljevu, uhapsili su S. H. (44) zbog sumnje da je mahinacijama oštetila Centar za socijalni rad u Prijepolju. Ona se tereti da je kao direktor ove ustanove zloupotrebila službeni položaj i pričinila štetu od približno 1.142.000 dinara.

- Sumnja se da je S. H., u svojstvu odgovornog lica Centra za socijalni rad Prijepolje, tokom decembra 2017. godine omogućila pravnim i fizičkim licima da u postupku nabavke pribave imovinsku korist od oko 990.000 dinara. Time je Centru za socijalni rad nanela štetu od oko 1.142.000 dinara, uključujući i iznos PDV-a - navodi se u saopštenju MUP. Iza rešetaka se našla i A. T., koja je takođe zaposlena u Centru za socijalni rad Prijepolje. Ona se tereti da je, zloupotrebom službenog položaja, pomogla S. H. da počini navedeno krivično delo.

  1. T. je u dva navrata bila odbornik u Skupštini opštine Prijepolje ispred Stranke pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Ostavku na odborničko mesto podnela je pošto je dobila zaposlenje u Centru za socijalni rad. S. H. je visoki funkcioner ove partije u Prijepolju i slovi za jednu od najbližih saradnika Zukorlića. Protiv nje su krajem decembra prošle godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova podneli krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju, zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. Naime, ona se teretila da je tada prvo verbalno, a potom i fizički, nasrnula na policijske službenike koji su obavljali pretres jedne od prostorija koje koristi ustanova na čijem je čelu.

Inače ovo je prvi put u novijoj istoriji Prijepolja da je direktor javne ustanove uhapšen.

  1. ROVČANIN

OSUMNjIČENIMA je određeno zadržavanje do 48 sati i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. Naime, policijski službenici lisice na ruke A. T. su stavili u prostorijama Centra za socijalni rad. Nedugo zatim pripadnici MUP, lišili su slobode i direktorku ustanove S. H. koju su izveli sa sastanka iz zgrade Opštinske uprave.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: N1

Rubrika: Dnevnik/N1

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)Minićza borbu protiv korupcije

Naslov: Poklon za stranku

Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija vrednost od oko 1,3 miliona evra prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Iz Srpske napredne stranke se o ovoj temi nisu oglašavali, ali ni iz Agencije za borbu protiv korupcije, koja je nadležna za slične slučajeve.Kada funkcioner dobije poklon, mora da ga prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, a ukoliko vrednost tog poklona prelazi zakonom određenu visinu, on mora biti vraćen. To precizira zakon koga bi trebalo da se pridržavaju svi političari, ali i političke stranke.Za SNS, međutim, kao da važe druga pravila. Prema dokumentaciji do koje je došao CINS odbornik te stranke iz Kruševca Velibor Jovanović, poklonio je poslovni prostor od skoro 600 kvadratnih metara, stranci čiji je član, objašnjava novinarka CINS-a Milica Šarić. "SNS sme da prima poklone, i prostorije kao poklon, bilo koja vrsta donacije, usluga, nevažno da li je neko dobro, usluga ili novac, oni smeju to da rade, problem je u tome što je ova donacija bila preko svake mere“, ističe Šarić.Iako se u Ugovoru ne navodi vrednost poklona, iz finansijskog izveštaja stranke proizilazi da ona iznosi 156 miliona dinara, odnosno oko 1,3 miliona evra.Zakon o finansiranju političkih aktivnosti dozvoljava mogućnost davanja poklona stranci, ali do određene granice."Maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou, koje jedno fizičko lice može dati političkim subjektima za redovan rad, iznosi najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, a pravno lice - najviše 200 prosečnih mesečnih zarada", stoji u Zakonu.Prema računici CINS-a, u tom trenutku, ta suma nije smela da pređe 920 hiljada dinara. Međutim, to nije sve. U toj organizaciji došli su i do podataka da je Jovanović bio na čelu konzorcijuma koje je godinu dana ranije SNS-u poklonio 396 metara kvadrata poslovnog prostora u Kruševcu, koje vrede oko 13 miliona dinara."Čini nam se da je to neki obrazac. Iz nekog razloga SNS konstantno uzima na tuđe ime, ili to makar tako deluje, prostorije za sebe, a onda ih dobija na poklon. Zašto SNS ne kupuje sam te prostorije, pošto Zakonom iz 2014. godine imaju na to pravo", pita se Milica Šarić.U CINS-u navode da je Srpska napredna stranka trebalo da vrati poklon, čim je utvrdila da njena vrednost premašuje zakonsku granicu, ali i da je Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim ovlašćenjima, odmah morala da reaguje. Zlatko Minić iz organizacije Transparentost Srbija kaže da ne bi bilo prvi put da Agencija ne reaguje na vreme i podseća da su nekoliko jasnih slučajeva kršenja zakona iz te agencije negirali, prihvatajući kako kažu, "smušena obrazloženja državnih funkcioenra i organa“."Neefikasnost zaista ne bi bila opravdanje i bila bi jedna dodatna cigla izvađena iz temelja pravne države i čini mi se da nam jedino ostaje insistiranje da svi moraju da rade svoj posao da bismo sačuvali ili ponovo izgradili pravnu državu, i da bismo pokazali da ne postoje alternativni način da se stvari u Srbiji dovedu na svoje mesto", ističe Minić.U CINS-u kažu da sa tom Agencijom, na čijem čelu je bivši član naprednjaka i nekadašnji stranački donator Dragan Sikimić, nisu uspeli da ostvare kontakt, kao ni sa Jovanovićem, za koga su spremili posebna pitanja."Zašto je to uradio. Zar neko toliko voli partiju da mu pokloni 1,3 miliona vredne prostorije. I to samo u Beogradu", ukazuje Milica Šarić.TV N1 zatražila je informacije o spornim poklonima koje je dobijala Srpska napredna stranka od Agencije za borbu protiv korupcije, iz koje su potvrdili da su pitanja dobili, bez naznaka kada bi mogli da uslede i odgovori, dok se iz Srpske napredne stranke nisu oglašavali.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: RT Vojvodina 1

Rubrika: Vojvodinom

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Javno - privatno partnerstvo

VoditeljU nastavku idemo do Zrenjanina. I dalje traju problemi sa državnom apotekom u tom gradu, međutim, izgleda da im se sada nazire kraj. Da li se on zove javno-privatno partnerstvo zna Jelena Milićević.ReporterU Belom blatu lekar ordinira tri puta nedeljno, dok apoteka radi svega dva puta. Dolaskom privatnog partnera meštani ovog sela se nadaju boljoj mogućnosti za nabavku lekova, jer neće ostalim danima morati da putuju u Zrenjanin.SagovornikLekar nam radi tri puta nedeljno, pa bar da se poklopi sa tim danima kada radi lekar. Ovako, dva puta je malo možda. SagovornikSamo da imamo lekova, da ne idemo po gradu i tako.SagovornikJako nam je bitno da ne moramo da odlazimo u Zrenjanin za svaki lek ili za šta ja znam.ReporterApoteka Janković je ispunila sve uslove kao najpovoljniji partner na javnom postupku dodele kocesije i u narednih 15 godina obavljaće farmaceutsku delatnost na području Zrenjanina, odlučilo je javno telo za izbor najpovoljnijeg ponuđača.Milan Miljuš, direktor Apoteke ZrenjaninOsnovna stvar je bila da se očuva farmaceutska delatnost na teritoriji cele opštine. Pri tome podrazumevamo i sva sela, što je bio uslov svih uslova, takođe da očuvamo znači radna mesta svih zaposlenih; da lokalna samouprava ubira neku koncesionu naknadu, odnosno ne neku nego u nivou 120.100 eur na godišnjem nivou i naravno da se revitalizuju i adaptiraju sve apoteke koje su u sastavu sadašnje Apoteke Zrenjanin.ReporterApoteka Janković obavezuje se da plati avansno koncesionu naknadu od preko 840.000 eur. U narednom periodu očekuje se saglasnost skupštine grada, a zatim potpisivanje koncesionog ugovora.              

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: RTS1

Rubrika: Upitnik

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Da li su potrebni vanredni parlamentarni izbori?

Dok sa jedne strane, mediji spekulišu da bi vanredni parlamentarni izbori mogli da budu zakazani za poslednju nedelju marta ili polovinu aprila, na drugoj, predstavnici vlasti kažu da odluka o tome zavisi od više faktora koji se tiču državnih interesa, Kosova i Metohije i ekonomije.Da li su Srbiji potrebni vanredni parlamentarni izbori? Kome izbori više odgovaraju - vlasti ili opoziciji?O tome su govorili: Goran Vesić, član Predsedništva SNS, Aleksandar Antić, visoki funkcioner SPS, Boris Tadić, predsednik Socijaldemokratske stranke i Sanda Rašković Ivić, potpredsednica Narodne stranke.SNS ima ogromnu podršku naroda i to govore i istraživanja javnog mnjenja i lokalni izbori,kaže Goran Vesić i dodaje da ovoj stranci odgovaraju izbori.Međutim,prema zakonu,izbore raspisuje predsedsednik u dogovoru sa predsednikom vlade,tako da će oni proceniti ima li potrebe za raspisivanjem izbora.Razlozi koje SNS vidi za raspisivanje je očuvanje ekonomska stabilnosti,koja prema rečima Vesića,može biti narušena pismima Dragana Đilasa koja on upućuje stranim investitorima narušavajući ugled Srbije.Aleksandar Antić ocenjuje da postoje razlozi za i protiv izbora i siguran je da će predsednik Vučić odluku doneti u skladu sa državničkim razlozima.Ako imamo blokadu dijaloga sa Prištinom i generisanje veštačkog nezadovoljstva opozicionih lidera,onda bi trebalo proveriti politiku na izborima,kaže Antić.Boris Tadić kaže da gostuje na RTS-u kako bi objasnio abnormalnost društvene situacije i loše medije.Vesić odgovara da su tokom vlasti Borisa Tadića smenjeni urednici Ljiljana Smajlović,Antonije Kovačević,Dušan Janjić,zatvorena Borba,uhapšena Olivera Zekić,dok opozicija danas ima Blic,N1,Danas,KRIK,sve nedeljnike...Tadić demantuje sve navode i kaže da su u pitanju notorne laži.Poziva na bojkot RTS-a,kako se ne bi simulirala demokratija.Kada Vučić ne zna šta će,on posegne za izborima,kaže Sanda Rašković Ivić i najavljuje bojkot izbora od strane Saveza za Srbiju.Odlazak na izbore pod ovim uslovima je odlazak na klanicu,zaključuje ona.Prilikom Vesićeve prezentacije grafikona pada nezaposlenosti,Tadić pita kakve veze ima nezaposlenost sa Draganom Šolakom.Vesić navodi da papair, koji je Tadić uzeo, prikazuje rast Šolaković prihoda tokom kojih nije plaćao porez.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: RTV Sunce- Aranđelovac

Rubrika: Kamerom kroz Šumadiju

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Borba protiv korupcije

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović govorio je o nacrtu novog Zakona o sprečavanju korupcije.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: 021.rs

Link: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/206582/CINS-SNS-dobila-na-poklon-prostorije-cija-je-vrednost-13-miliona-evra.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila na poklon prostorije čija je vrednost 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra, piše CINS. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.   Kako se dalji navodi u tekstu CINS-a, ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra, piše CINS.    "Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara", piše u tekstu.     Dodaje se da je ove prostorije stranka i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.     CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.     Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. CINS navodi da se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.   Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS.   Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.  Autor: CINS Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.  

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: autonomija.info

Link: http://www.autonomija.info/cins-nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra.html

Autori: Autonomija Autor

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

22 jan 2019 "U ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti" Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.(Beta)Podelite ovu stranicu!              

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: b92.net

Link: https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2019&mm=01&dd=22&nav_id=1496615

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Sava centar ipak Miškoviću? Nova pasarela u Beogradu - Biz

Pregovori kompanije Delta holding i Grada Beograda oko preuzimanja Sava Centra su pri kraju, rekao je Živorad Vasić potpredsednik te kompanije."Grad Beograd, tačnije zamenik gradonačelnika rekao je da se pregovori sa Deltom oko Sava centra nastavljaju. Prema našoj proceni su pri kraju", rekao je on na konferenciji za medije.Kako kaže, to bi trebalo da bude javno privatno partnerstvo, gde bi se kompaniji Delta dalo 49 odsto procenata, odnosno da vodi projekat. "Nadamo se da ćemo moći da vas obradujemo dobrim vestima u naredna dva meseca", rekao je Vasić. Predstavnici kompanije najavili su da je u planu i gradnja pasarele između Sava centra, Kraun plaze i buduće nove zgrade Delta holdinga, odnosno hotela Interkontinental. Svi ti projekti, rekli su novinarima, čekaju na dozvole od Grada.Izvor: B92      

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: balkangreenenergynews.com

Link: https://balkangreenenergynews.com/rs/incijativa-ne-davimo-beograd-ponisteno-resenje-o-sadrzaju-studije-za-spalionicu-otpada/

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Incijativa Ne Davimo Beograd: Poništeno rešenje o sadržaju studije za spalionicu otpada

Srbija 22.01.2019. | Komentari: 0Autor: Svetlana Jovanović Foto: Beo Čista Energija Vlada Srbije je, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd, donela odluku o poništavanju rešenja Ministarstva zaštite životne sredine kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice otpada u Vinči i naložila ponavljanje postupka, saopštila je inicijativa."O ozbiljnim nedostacima, netačno prezentovanim činjenicama i manjkavostima u zakonskom procesu vezanom za pripremu izgradnje spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd i organizacije Bankwatch i A-11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava nedavno su obavestile i Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Evropsku investicionu banku (EIB) i Svetsku banku (IFC)", navodi se u saopštenju.Ove organizacije uputile su 92 stranice komentara na dokumentaciju koju je podnela kompanija Beo Čista Energija d.o.o. kako bi prikupila finansiranje u visini od 330 miliona evra koliko je procenjeno da je potrebno za izgradnju postrojenja planiranih Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu (JPP), potpisanog 2017. godine.Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva, navodi se u saopštenju."Naime, Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada", dodaje se.Problemi iz perspektive BankwatchNa svojoj internet prezentaciji, CEE Bankwatch Network, jedna od najvećih mreža organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine u centralnoj i istočnoj Evropi, navodi da je jedan od glavnih problema u vezi sa projektom činjenica da se 68% otpada u Beogradu može sprečiti, reciklirati ili kompostirati, a da se projektom predviđa njegovo spaljivanje.Ako Beograd ne počne ubrzano da proizvodi mnogo više otpada, moguće je da će biti neophodno promeniti zakon i omogućiti uvoz otpada ili sprečiti rad neformalnih sakupljača otpada, izvor egzistencije 12.000 građana, ne bi li se ispunile ugovorne obaveze o količinama otpada koje treba da se dostavljaju privatnom partneru, kompaniji Beo Čista Energija, navodi Bankwatch.Još jedan problem je činjenica da Srbija neće moći da dostigne cilj recikliranja otpada, koji EU postavlja na 50% do 2020. godine, ako njen glavni grad bude spaljivao 66% otpada, navodi Bankwatch.Uz to, organizacija upozorava i da će građani morati da plaćaju taksu za upravljanje otpadom, fid-in tarifu za električnu energiju koje bi proizvodilo postrojenje u Vinči, kao i kompenzaciju investitoru ako se ne dostigne kapacitet spaljivanja 340.000 tona otpada godišnje za potrebe proizvodnje energije.Ugovor potpisan u septembru 2017.Grad Beograd i Beo Čista Energija, 50/50 zajedničko preduzeće francuske kompanije Suez Grupe i I-Environment Investments, zavisnog društva japanske kompanije Itochu, su JPP oročeno na 25 godina ugovorili u jesen 2017. godine.JPP projekat, za koji je ugovor potpisan krajem septembra 2017. godine, treba da omogući zatvaranje i sanaciju jedne od najvećih aktivnih deponija u Evropi i proizvodnju toplotne i električne energije iz obnovljivih izvora u kogenerativnom postrojenju koje će imati kapacitet preparade 340.000 tona otpada godišnje.          

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)za borbu protiv korupcijeNenadić

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evraBEOGRAD, 22. januara 2019. (Beta) - Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Javne nabavke

Naslov: U Prijepolju uhapšene dve službenice Centra za socijlani rad zbog zloupotrebe položaja

U Prijepolju uhapšene dve službenice Centra za socijlani rad zbog zloupotrebe položajaBEOGRAD, 22. januara 2019. (Beta) - Policija je danas u Prijepolju uhapsila S.H. (1975) i A.T. (1982) zbog zloupotrebe službenog položaja, saopštilo je danas Ministarsto unutrašnjih poslova Srbije.Sumnja se da je S.H. u svojstvu odgovornog lica Centra za socijalni rad u Prijepolju decembra 2017. godine omogućila pravnim i fizičkim licima da u postupku nabavke pribave imovinsku korist od oko 990.000 dinara.Kako je saopšteno, S.H. je Centru za socijalni rad nanela štetu od oko 1.142.000 dinara, uključujući i iznos poreza na dodatu vrednost (PDV).Osumnjičena A.T. koja je takodje zaposlena u Centru za socijalni rad tereti se da je pomogla S.H. u izvršenju tog krivično delo.Osumnjičenima je odredjeno zadržavanje do 48 sati i one će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.Ostale fotografije uz tekst

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: beta.rs

Link: https://beta.rs/vesti/politika-vesti-srbija/105273-cins-nedozvoljena-donacija-sns-u-od-1-3-miliona-evra

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS)... Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/hronika/uhapsene-direktorka-i-sluzbenica-centra-za-socijalni-rad-u-prijepolju/39qrx9r

Autori: V.L.

Teme: Javne nabavke

Naslov: Uhapšene direktorka i službenica centra za socijalni rad u Prijepolju

Direktorka Centra za socijalni rad u Prijepolju S.H. i službenica u ovoj ustanovi A.T. uhapšene su danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.O tome za šta se njih dve terete za sada nema ni nezvaničnih informacija u Prijepolju, tek ovdašnji Centar za socijalni rad u prethodnom periodu spominjan je u kontekstu sporne nabavke novogodišnjih paketića za socijalno ugroženu decu i navodno preplaćenih računa za kupovinu stolarije za prostorije koje koristi Centar, i izradu Akta o proceni rizika i obezbeđenju lica i imovine.Najpre je uhapšena A.T., zadužena na poslovima javnih nabavki, koju su inspektori pronašli na svom radnom mestu. Nedugo zadim pripadnici MUP-ove jedinice za suzbijanje korupcije stavili su lisice na ruke i direktorki S.H. koju su izveli sa sastanka kod načelnice Opštinske oprave Prijepolje. Obe su odmah odvežene za Kraljevo.Pre mesec dana, saznaje "Blic", protiv S.H. je podneta krivična prijava zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti pod sumnjom da je nasrnula na jednu inspektorku koja je vršila pretres prostorija Centra za socijalni rad."Blic" je danas pokušao da čuje komentar opštinskih čelnika Prijepolja o hapšenju dve službenice javne ustanove, ali nam je rečeno da su svi zauzeti sastancima.    

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: blic.rs

Link: https://www.blic.rs/vesti/beograd/most-na-adi-ni-posle-sedam-godina-od-otvaranja-jos-nema-upotrebnu-dozvolu/h6tdw5y

Autori: Blic

Teme: Javne nabavke

Naslov: MOST NA ADI ni posle sedam godina od otvaranja još NEMA UPOTREBNU DOZVOLU

Most na Adi pušten je u saobraćaj 1. januara 2012. godine, ali ni sedam godina kasnije nije dobio upotrebnu dozvolu!Prema ranijim najavama nadležnih, očekivalo se da će to biti u 2017. godini, zatim do prve polovine 2018, a sada se više i ne pominju rokovi. U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda za "Blic" kažu da je do sada sprovedena javna nabavka i da je pribavljen izveštaj komisije za tehnički pregled.- U toku je javna nabavka za izradu elaborata geodetskih radova za izvedeni objekat i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije Mosta na Adi za potrebe izdavanja upotrebne dozvole - navode iz Direkcije.Na pitanje kada je novi rok za dobijanje dozvole, u Direkciji nisu imali jasan odgovor, pa je izvesno da se to najverovatnije neće desiti ni u ovoj godini.- Kada se završi izrada elaborata, on će zajedno sa pozitivnim izveštajem komisije za tehnički pregled biti poslat nadležnom ministarstvu uz zahtev za izdavanje upotrebne dozove - kazali su kratko iz ovog javnog preduzeća.Prema mišljenju stručnjaka sa Saobraćajnog fakulteta, nedostatak ovog papira ne utiče na praktičnu upotrebu mosta, te su u prilog tome navodili i primere drugih objekata koji su po nekoliko decenija u funkciji i to bez upotrebne dozvole.No, ako se uzme u obzir da je predviđeno da most koriste i pešaci i biciklisti, liftovi namenjeni njima, koji su koštali milion evra, još nikoga nisu prevezli. Takođe, jedan od problema je i održavanje mosta pa se zbog izostajanja ovog naizgled ne tako bitnog dokumenta ne zna ko je za šta zadužen.Održavanje osvetljenja ili čišćenje slivnika punog otpada samo su neki od problema kojima Beograđani svedoče poslednjih godina.TRAMVAJIMA OD JUNA PREKO SAVESredinom ove godine, ako bude ispoštovan rok, trebalo bi da bude završeno postavljanje šina na Mostu na Adi, posle čega će biti uvedene i neke nove tramvajske linije koje će spojiti Banovo brdo i Rakovicu s jedne, odnosno Novi Beograd s druge strane.        

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: brif.rs

Link: http://brif.rs/vesti/grad-objavio-neobavezujuci-javni-poziv-za-izgradnju-sest-novih-garaza

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Grad objavio neobavezujući javni poziv za izgradnju šest novih garaža

Foto: pexels.com U cilju poboljšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada.Neobavezujući javni poziv odnosi se na sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, a lokacije za realizaciju Projekta su Ulica Modene, Ulica Branimira Ćosića, ugao ulica Uspenske i Šafarikove, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kod Železničke stanice Novi Sad, i naselje Detelinara, uz Bulevar Evrope.Potencijalni partneri imaju mogućnost da pismom o zainteresovanosti upute ponude kojima će obuhvatiti sve ili samo pojedine lokacije za realizaciju Projekta, po svom izboru. Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zamljište za realizaciju Projekta. Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost Projekta. Nakon analize primljenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajući postupak za izbor partnera za realizaciju Projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije. Analizu primljenih pisama o zainteresovanosti obaviće radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.Pisma o zainteresovanosti se dostavljaju poštom ili neposrednom predajom u dva primerka na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.je do 8. aprila 2019. godine, do 12 časova.Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavljuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera. Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.Neobavezujući javni poziv objavljen je na sajtu Grada Novog Sada i možete ga pronaći na OVOM LINKUIzvor: nsuzivo.rs    

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: cins.rs

Link: https://www.cins.rs/srpski/news/article/nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra

Autori: cins.rs

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija vrednost od oko 1,3 miliona evra prevazilazi zakonom dozvoljeni limit. Prostor je donirao Velibor Jovanović, odbornik SNS iz Kruševca, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete Pet lokala ukupne površine 590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci (SNS) u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, kaže da ne vidi nijedan razlog zašto SNS nije kupio navedenu nekretninu. "Sam SNS raspolaže velikim sredstvima iz budžeta i Zakon (o finansiranju političkih aktivnosti) je 2014. godine izmenjen tako da tim sredstvima mogu da se kupuju nekretnine", objasnio je Nenadić. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. Od kupovine do poklona prošlo je svega nešto više od godinu dana. Ugovor o poklonu SNS-u iz 2017. godine (PDF)     Ugovor o poklonu SNS-u iz 2017. godine (Text) Jovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je na koje načine politički subjekti mogu primati priloge, odnosno donacije. Prilog može biti novac pojedinca ili firme, ali i poklon i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji se razlikuju od tržišnih. Svaki prilog stranka je dužna da prijavi Agenciji, a ukoliko je on na godišnjem nivou veći od jedne prosečne zarade, mora biti objavljen i na sajtu stranke. Međutim, Zakon propisuje i granice - koliku donaciju stranka sme da uzme. Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. U slučaju da je donator firma ili kakvo drugo pravno lice, ovaj limit se podiže na dvesta prosečnih zarada. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. To se, međutim, nije desilo. Zgrada Starog Merkatora na Novom Beogradu, foto: CINS Nenadić kaže da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić. Jovanović se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na telefonske pozive novinara Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), a na pitanja nije odgovorio ni SNS. Donacija u Kruševcu Stupar, Vetfarm i veza sa SNS-om Prostorije na Novom Beogradu bile su u žiži javnosti i tokom kampanje za predsedničke i parlamentarne izbore 2012. godine, pre nego što su prešle u posed SNS-a. Pred izbore, Dušan Stupar, jedan od vlasnika Vetfarma, uhapšen je zbog navodnih malverzacija u Azotari Pančevo, zbog čega je istraga u toku. Mediji su tada preneli izjavu Aleksandra Martinovića, nekadašnjeg člana Srpske radikalne stranke, a danas poslanika SNS-a, da je uhapšen jedan od finansijera SNS-a koji im je besplatno ustupio prostorije na Novom Beogradu. Prostorije kao vezu između naprednjaka i Stupara je spominjao i Boris Tadić, u tom trenutku predsednik Srbije, u jednom od TV duela sa Tomislavom Nikolićem, suparnikom na predstojećim izborima. Stupar je nedavno za CINS ponovo negirao ove navode rekavši da je reč o budalaštinama kao i da su ove prostorije, kada je on bio vlasnik, vredele milion i po evra. Prostorije u Beogradu nisu prve koje je Jovanović poklonio SNS-u. On je u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru. Iako se nalazi u finansijskom izveštaju SNS-a, ovaj poklon nije prikazan kao prilog nego kao druga vrsta prihoda. U slučaju prostorija u Kruševcu, Nenadić smatra da prvo treba utvrditi kolika je vrednost priloga svakog od članova konzorcijuma pa tek onda procenjivati da li je došlo do kršenja zakona. Božo Drašković, nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila ili joj je promaklo da primeti da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi za onda kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. Na pitanje novinara CINS-a da li je i kada pokrenula postupke u ova dva slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije nije odgovorila do objave teksta. Tekst je nastao u okviru projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji je podržala Evropska unija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/transparentnost-je-temeljac-u-izgradnji-demokratije/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Javne nabavke

Naslov: Transparentnost je temeljac u izgradnji demokratije

Protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije proteklih nedelja su još jedan pokazatelj da građani žele da žive u demokratskoj državi, u kojoj su pred zakonom svi ravnopravni.I ma koliko ove fraze ponekad zvučale istrošeno, treba ih ponavljati i treba glasno reći da je izgradnja istinske demokratije put kojim treba ići. Jedan od kamena temeljaca te izgradnje je maksimalna transparentnost javnog sektora. Najbolji indikator da li je jedna vlast ili politička partija zaista okrenuta demokratskim vrednostima jeste njihova posvećenost ovom principu. Transparentnost rada državnih institucija nije samo jedan od principa dobre javne uprave koji doprinosi sprečavanju korupcije. Reč je takođe o principu u čijem odsustvu pojedini funkcioneri zloupotrebljavaju svoje funkcije, a vlast postepeno postaje predatorska i autoritarna. Jer što je veći broj funkcionera i što su više ogrezli u korupciji, utoliko su odlučniji da sačuvaju svoje pozicije, ne prezajući od najbrutalnijih metoda u obračunu sa političkim neistomišljenicima i kritičarima, što u krajnjem slučaju može voditi potpunoj totalitarizaciji države i političkom nasilju. U takvim okolnostima smena vlasti nije više pitanje uobičajene demokratske procedure, već pre igra na sve ili ništa, praćena političkom nestabilnošću i turbulencijama koje građanima mogu naneti samo štetu. S druge strane današnja tehnologija pruža mogućnost stalnog nadgledanja rada vlasti odnosno države odnosno i njenih institucija. Zahvaljujući savremenim informacionim tehnologijama, moguće je rad državnih i organa lokalne samouprave učiniti potpuno transparentnim. Reformski zahvat kojim bi se uspostavio ovakav sistem bio bi veliki korak ka vraćanju poverenja građana u institucije države. Zbog toga bi svaka partija ili pokret koji sebe smatraju demokratskim trebalo da zastupaju i promovišu ideju o maksimalnoj odnosno potpunoj transparentnosti javnog sektora (od ovoga bi bile izuzete samo specifične oblasti poput bezbednosti i sl.). A potpuna transparentnost javnog sektora bi značila da su na internetu svakom građaninu javno dostupni: javni budžeti (kao i informacije o načinu njihovog kreiranja, usvajanja i trošenja), prostorni planovi (uz obavezne procedure uključivanja građana i javnosti tokom njihovog kreiranja, usvajanja i sprovođenja), baze podataka o javnoj imovini, kao i ugovori koji se sklapaju pri javnim nabavkama i informacije o njihovom izvršavanju (uključujući i dostupnost teksta ugovora pre potpisivanja). Osim ovoga bi trebalo da budu dostupne i informacije o tenderima, što podrazumeva i elektronsko sprovođenje tendera sa jasnim obrazloženjima ukoliko se tenderskim uslovima smanjuje konkurencija, uz mogućnost da na istom mestu svoja stanovišta iznesu i oni kojima je onemogućeno učešće na tenderu. Konačno, potpuna transparentnost bi značila i dostupnost informacija o broju radnih mesta u javnom sektoru i platama (naročito funkcionera i postavljenih lica). Ukratko, radilo bi se o sistemu u kome bi organizacije javnog sektora mogao da kontroliše praktično svaki građanin. Razloga za ovo opredeljenje leži u iskustvenom saznanju da formalni kontrolni mehanizmi javne uprave i godišnji izveštaji ne daju zadovoljavajuće rezultate. Osim toga, građani i javnost imaju pravo uvida u svaki ugovor koji neko želi da sklopi (ili je već sklopio) u njihovo ime. Svako ko tvrdi da ovakav sistem nije moguć, bilo zbog toga što je preskup, suviše složen ili pak idealistički i utopistički, nema dobre namere, ili ne razume vreme i ambijent u kome živi.  Postojeća digitalna tehnologija, infrastruktura i informatička obrazovanost naših građana stvaraju osnovu da opisani sistem transparentne vlasti relativno brzo postane realnost (ukoliko, naravno, politička elita to želi). Takođe, ni argumenti o nedostatku novca za nabavku hardverske i softverske opreme za uspostavljanje potpune transparentnosti javnog sektora ne stoje, jer bi ulazni troškovi bili nemerljivo mali u poređenju sa novcem (poreskih obveznika) koji bi se uštedeo zahvaljujući ovakvom sistemu. Ovaj zahvat u javnom sektoru bi umnogome doprineo izgradnji slobodnog tržišta, demokratske kulture i odgovornosti u našem društvu. Bio bi to i veliki i pozitivan psihološki podsticaj za čitavo društvo da ponovo počne da veruje u institucije i zajednicu. Konačno, sve što radimo danas kao društvo zahvaljujući principu transparentnosti i bazama podataka bi bilo arhivirano i raspoloživo narednim generacijama. * Autor je docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu licni stav, protesti, transparentnost Povezani tekstovi Šekularac je bio Arkanova žrtva 21. januara 2019. Lični stavovi Živković: Vreme je da se protesti preliju na celu Srbiju 04. januara 2019. Politika Kako je Kardelj postao Sveti Sava 11. januara 2019. Lični stavovi

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/drustvo/cins-nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Foto: FoNet/Nenad Đorđević Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. CINS, donacije, snsBeograd Povezani tekstovi Večeras prvi niški protest "1 od 5 miliona" 11. januara 2019. Politika Protest Jedan od pet miliona večeras i u Kraljevu 19. januara 2019. Politika Novi Sad se pridružuje protestima "1 od 5 miliona" 11. januara 2019. Politika

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: dnevnik.rs

Link: https://www.dnevnik.rs/vojvodina/vecina-gostiju-bane-kaniza-boravi-o-svom-trosku-22-01-2019

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Većina gostiju Banje Kanjiža boravi o svom trošku

KANJIŽA: Popunjenost kapaciteta u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Banja Kanjiža" koja raspolaže sa 300 postelja, lane je bila oko 70 posto, što je na nivou prethodne godine.Direktorka ove renomirane ustanove dr Slobodanka Drndarski ukazuje da na popunjenost kapaciteta utiče što se dvokrevetne i trokrevetne sobe izdaju kao jednokrevetne, jer gosti sve više traže smeštaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.- Veliko je učešće korisnika koji u našu ustanovu dolaze sa uputima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji popunjavaju oko polovine kapaciteta, ali većina je gostiju koji na lečenje ili boravak dolaze o svom trošku. Treba imati u vidu da je kod nas tokom prošle godine boravilo na oporavku i oko 900 penzionera sa najnižim primanjima o trošku Fonda PIO - kaže direktorka Drndarski.Ovde su zadovoljni činjenicom da su pred kraj godine kapaciteti u novembru i decembru bili popunjeniji nego ranije, a i ukupno gledajući druga polovina godine se pokazala znatno boljom.- To je možda i rezultat pražnjenja kapaciteta u letnjim mesecima kada se pokušava intenzivnije baviti sportsko rekreativnim turizmom, odnosno da se popularišu sportske manifestacije koje se organizuju u Kanjiži, pa to delom uzme svoj danak. Međutim, taj segment je nešto što je perspektiva kojom ustanova i cela opština treba da se bave - dodaje Drndarski.Podrškom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo nabavljeni mobilni liftovi za kade i bazen, kao i najsavrmenija oprema za terapije i dijagnostiku Ova ustanova je u svetu banjskog turizma poznata po kvalitetnim uslugama, a direktorka Drndarski naglašava da su činjeni napori da se zdravstvene usluge podignu na još viši nivo. Pretprošle godine je ulagano u adaptaciju bazenskog bloka, pa je taj prostor učinjen pristupačnim invalidima, korisnicima sa posebnim potrebama. Taj trend nastavljen je i lane. To je omogućilo da u ustanovi borave grupe studenata i sportista sa posebnim potrebama, a i da Kanjiža bude domaćin međunarodnog takmičenja invalida u kolicima u stonom tenisu.Od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, banja je lane dobila podršku od 1,2 miliona dinara, koja je iskorišćena za kupovinu mobilnog lifta za kade i mobilnog lifta za bezen, čime su usluge postale još pristupačnije korisnicima sa posebnim potrebama.- Trudimo se da podižemo nivo zdravstvene zaštite i usluga na viši nivo nego do sada, da unapredimo kurativu, pa smo sproveli javnu nabavku za novu opremu, za obezbeđenje uslova za pružanje takozvanih vanstandardnih usluga, koje se ne pružaju na račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Želja nam je da u terapijske svrhe primenimo još savremenije aparate koji su sada na tržištu, koji prenose visokofrekventnu magnetnu energiju i koristi je u svrhu lečenja kako akutnih tako i hroničnih stanja. Tu je i horizontalna terapija koja koristi srednjefrekventne struje u svrhu lečenja metaboličkih poremećaja osteoporoze, spastičnih stanja i drugih oboljenja - objašnjava Drndarski. Stalno otvoreni konkursiProblem i u "Banji Kanjiža" je nepopunjenost pojedinih radnih mesta za koje su stalno otvoreni konkursi, bilo da je reč o medicinskom i ugostiteljskom osoblju. Konobari i kuvari su deficitarni, a osoblje na tehničkom održavanju mašinske i elektro struke gotovo nedostupno u okolini. Niko se ne javlja na oglas, pošto je veliki broj ljudi otišao u inostranstvo.- Što se zdravstvenog osoblja tiče uspevamo da popunimo radna mesta, ali za ugostiteljsko i tehničko osoblje zaista imamo problema. Snalazimo se kako znamo i umemo u uslužnim delatnostima gde se proces rada obavlja i subotom, nedeljom i praznicima, onim danima kada drugi odmaraju, a mogućnost adekvatnog vrednovanja njihovog rada je prilično ograničena. I pored poteškoća, svi se trudimo da naši gosti imaju što kvalitetnije usluge - ukazuje dr Slobodanka Drndarski. U Kanjiži nameravaju da se više bave i dijagnostikom. Već godinama se obavlja merenje gustine koštane mase ili ostiodenzitometrija, a nova dijagnostička metoda za koju imaju obučeni kadar je elektromioneurografija, pa je nabavljen elektromioneurograf.- Ova nova tehnologija u dijagnostici kod nas, koja je poznata u svetu i veoma je tražena za sada ne postoji na području Severnobanatskog okruga, pa svi osiguranici idu za Suboticu ili Novi Sad, tako da će biti mogućnosti da se obavi u "Banji Kanjiža" - saznajemo od direktorke Drndarski.Tekst i foto: M. Mitrović          

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: ekapija.com

Link: https://www.ekapija.com/news/2376844/raspisan-tender-za-izgradnju-pristupnih-saobracajnica-ka-novom-groblju-u-batajnici

Autori:

Teme: Javne nabavke

Naslov: Raspisan tender za izgradnju pristupnih saobraćajnica ka novom groblju u Batajnici

Direkcija za građevinsko zemljište Beograda raspisala je javnu nabavku za formiranje građevinskih parcela za pristupne saobraćajnice novom groblju u Batajnici. Ovo je prvi korak ka izgradnji ulica kojima će žitelji ovog dela prestonice lakše stizati do grobova svojih najmilijih.Izabrani ponuđač moraće da izradi projekat geodetskog obeležavanja i snimanja građevinskih parcela na terenu, zatim da izradi elaborat i da ga dopuni u skladu sa zamerkama Republičkog geodetskog zavoda. Potrebno je da pobednik tendera snimi ograde i objekte koji ulaze u sastav obeležene građevinske parcele, ali i da objekte kojih nema na terenu obriše iz katastra. Na kraju, potrebno je je da izradi manual radi spajanja katastarskih parcela u građevinsku parcelu.Ukupan rok za realizaciju usluge je 90 dana, a dobavljač će biti uveden u posao najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ovog ugovora. Izgradnjom novog mesta za sahranjivanje i pristupnih saobračajnica konačno će se rešiti problem večnog počivališta u Batajnici.Više o ovom tenderu možete videti OVDE.Da podsetimo, Direkcija je nedavno raspisala tender za izgradnju groblja koje će se prostirati na parceli po vršine oko 115.000 m2, a rok za izgradnju je 240 dana od potpisivanja ugovora.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: energyobserver.com

Link: http://www.energyobserver.com/sr/post/14160

Autori: Sijka Pistolova

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SRBIJA / NEDOZVOLJENA DONACIJA SNS -U OD 1,3 MILIONA EVRA

Energyobserver.com je sajt sa informacijamo o energetici, sa posebnim akcentom na energetsku situaciju u jugoistočnoj Evropi. Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija vrednost od oko 1,3 miliona evra prevazilazi zakonom dozvoljeni limit. Prostor je donirao Velibor Jovanović, odbornik SNS iz Kruševca, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete Pet lokala ukupne površine 590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci (SNS) u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, kaže da ne vidi nijedan razlog zašto SNS nije kupio navedenu nekretninu. "Sam SNS raspolaže velikim sredstvima iz budžeta i Zakon (o finansiranju političkih aktivnosti) je 2014. godine izmenjen tako da tim sredstvima mogu da se kupuju nekretnine", objasnio je Nenadić. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. Od kupovine do poklona prošlo je svega nešto više od godinu dana. Jovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je na koje načine politički subjekti mogu primati priloge, odnosno donacije. Prilog može biti novac pojedinca ili firme, ali i poklon i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji se razlikuju od tržišnih. Svaki prilog stranka je dužna da prijavi Agenciji, a ukoliko je on na godišnjem nivou veći od jedne prosečne zarade, mora biti objavljen i na sajtu stranke. Međutim, Zakon propisuje i granice - koliku donaciju stranka sme da uzme. Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. U slučaju da je donator firma ili kakvo drugo pravno lice, ovaj limit se podiže na dvesta prosečnih zarada. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. To se, međutim, nije desilo.Nenadić kaže da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić. Jovanović se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na telefonske pozive novinara Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), a na pitanja nije odgovorio ni SNS. Donacija u Kruševcu Stupar, Vetfarm i veza sa SNS-om Prostorije na Novom Beogradu bile su u žiži javnosti i tokom kampanje za predsedničke i parlamentarne izbore 2012. godine, pre nego što su prešle u posed SNS-a. Pred izbore, Dušan Stupar, jedan od vlasnika Vetfarma, uhapšen je zbog navodnih malverzacija u Azotari Pančevo, zbog čega je istraga u toku. Mediji su tada preneli izjavu Aleksandra Martinovića, nekadašnjeg člana Srpske radikalne stranke, a danas poslanika SNS-a, da je uhapšen jedan od finansijera SNS-a koji im je besplatno ustupio prostorije na Novom Beogradu. Prostorije kao vezu između naprednjaka i Stupara je spominjao i Boris Tadić, u tom trenutku predsednik Srbije, u jednom od TV duela sa Tomislavom Nikolićem, suparnikom na predstojećim izborima. Stupar je nedavno za CINS ponovo negirao ove navode rekavši da je reč o budalaštinama kao i da su ove prostorije, kada je on bio vlasnik, vredele milion i po evra.Prostorije u Beogradu nisu prve koje je Jovanović poklonio SNS-u. On je u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru. Iako se nalazi u finansijskom izveštaju SNS-a, ovaj poklon nije prikazan kao prilog nego kao druga vrsta prihoda. U slučaju prostorija u Kruševcu, Nenadić smatra da prvo treba utvrditi kolika je vrednost priloga svakog od članova konzorcijuma pa tek onda procenjivati da li je došlo do kršenja zakona. Božo Drašković, nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila ili joj je promaklo da primeti da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi za onda kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. Na pitanje novinara CINS-a da li je i kada pokrenula postupke u ova dva slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije nije odgovorila do objave teksta. Tekst je nastao u okviru projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji je podržala Evropska unija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. 22.01.2019 · SNS / POKLON  

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: glaszapadnesrbije.rs

Link: http://www.glaszapadnesrbije.rs/840843/u-toku-privodjenje-i-hapsenje-u-prijepolju/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: U toku privođenje i hapšenje u Prijepolju

Prijpolje - Kako Glasu zapadne Srbije javljaju čitaoci, jake policijske snage sa četiri automobila, koncentrisale su u samoj blizini22.01.2019 11:04 | 0 komentar(a)u Prijepolju, a očevici tvrde da su navodno primetili, kako policajci odvode izvesnu osobu.Prema našim nezvaničnim saznanjima radi se o službeniku A.T. zaduženom za javne nabavke koji nije hteo da se odazove na poziv za informativni razgovor. Policija, prema takođe našim nezvaničnim saznanjima, traga za još jednim odgovornim licem.Uhapšeno još jedno lice u zgradi opštineNaši čitaoci koji su se zatekli u zgradi opštine javljaju da je u zgradu ušlo 12 policajaca koji su navodno tražili još jedno odgovorno lice S. H. Nakon kratkog vremena osoba S. H. izvedena je u pratnji službenih lica.Opširnije kasnije....      

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: ikragujevac.com

Link: https://www.ikragujevac.com/vesti/58174-kragujevac-nastavlja-sa-energetskom-sanacijom-skola.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Kragujevac nastavlja sa energetskom sanacijom škola

Grad Kragujevac u 2019. godini nastavlja sa realizacijom programa energetske sanacije škola. U toku je postupak raspisivanja javne nabavke za energetsku sanaciju u Osnovnoj školi "Prota Stevan Popović" u selu Čumić.Ranije je završen postupak javne nabavke za mernoregulacionu opremu za 11 škola.Takođe dobijena su sredstva od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti Sportskog centra Mladost i Park.Grad Kragujevac je proteklih godina sproveo niz projekata iz oblasti energetske efikasnosti, od edukacija i mera za racionalno korišćenje električne energije do energetske sanacije školskih objekata.Tako su dobijena sredstva od Ministarstva rudarstva i energetike iz budžeta, u vrednosti od 11 miliona dinara za energetsku sanaciju Osnovne škole "Prota Stevan Popović" u selu Čumić.U toku je javna nabavka, biće zamenjen sistem grejanja, stolarija, urađena izolacija zgrade, unutrašnja led rasveta i prelazak sa grejanja na struju na grejanje na pelet. Na taj način postići će se ušteda od milion dinara godišnje.Ugrađeni su i termostatski ventili za Prvu tehničku školu, gde je ugrađeno oko 300 ventila u vrednosti od 800 hiljada dinara. Očekuje se da će se ova investicija isplatiti u narednoj grejnoj sezoni.Grad će kako kažu u Odeljenju za energetsku efikasnost nastaviti sa ulaganjem u modernizaciju sistema daljinskog grejanja u školama radi uštede toplotne energije i merama za smanjenje i potrošnje električne energije u javnim objektima.Učešće su uzeli i u projektu "Električni, elektronski i zeleni gradski transportni sistemi". Izvor: RTK I              

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: istinomer.rs

Link: https://vesti.istinomer.rs/vesti/2019/01/22/bivsi-direktor-ems-a-nikola-petrovic-i-supruga-vlasnici-dve-vile-vredne-cetiri-miliona-evra/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: "Bivši direktor EMS-a Nikola Petrović i supruga vlasnici dve vile vredne četiri miliona evra"

Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK). Kako se navodi, bračni par je te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se u tekstu. Papiri pokazuju, kako se naglašava, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih 22.01.2019. Bivši direktor Elektromreže Srbije (EMS) i kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nikola Petrović izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, koja prema proceniteljima, zajedno sa zemljištem, vrede ukupno više od četri miliona evra, pokazuje istraživanje Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK). Kako se navodi, bračni par je te nekretnine stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović otišao sa funkcije direktora državnog preduzeća EMS. "Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK", navodi se u tekstu. Papiri pokazuju, kako se naglašava, da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. KRIK piše da je Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura kupio plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću, koji je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, po navodima KRIK-a, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS, a nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. "Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Petrović je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat", navodi KRIK.  

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: juznevesti.com

Link: https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Niski-aerodrom-Od-preuzimanja-drzave-ulaganja-256-miliona-dinara.sr.html

Autori: https://www.juznevesti.com

Teme: Javne nabavke

Naslov: Niški aerodrom: Od preuzimanja države ulaganja 256 miliona dinara

Od avgusta meseca kada je Aerodrom "Konstantin Veliki" prešao u ruke Republike, za finansiranje opreme, projekata i redovnog poslovanja država je izdvojila 256 miliona dinara, navode iz niške vazdušne luke. Vozilo za odleđivanje i oprema za zimsku zaštitu piste stižu krajem februara u Niš. Iako u javnosti, a naročito u onoj koja se protivila predaji niškog aerodroma, postoji uverenje da država ne ulaže ništa, iz rukovodstva niške vazdušne luke iznose drugačije podatke. Kupovina zimske opreme za pistu, kako kažu, ide preko računa Aerodroma Srbije, gde je uplaćeno 70 miliona dinara. Sproveden je postupak javne nabavke i izabrani ponuđači, a planirana oprema će biti isporućena Aerodromu "Konstantin Veliki" i puštena u rad početkom februara 2019. - kažu iz aerodroma. Inače, preduzeće Aerodromi Srbije osnovano je februara 2016, a u poslednjem objavljenom i javno dostupnom finansijskom izveštaju na sajtu APR, u 2017. godini prijavili su gubitak od 4.500 dinara. Da bi se poboljšala bezbednost, prema uputstvima Direktorata civilnog vazduhoplovstva, JP Aerodrom Niš dobio je, kako navode, ukupno 110 miliona dinara. Najveća stavka opreme je kompleksno vozilo za čišćenje snega i prvi put se kupuje za aerodrom u Nišu nova oprema za čišćenje snega (teški kamion sa raonikom i prikolicom na kojoj su četka i duvač vazduha za kvalitetno čišćenje snega u jednom prolazu - oprema koja predstavlja standard za aerodrome zbog efikasnosti i kvaliteta čišćenja poletno-sletne staze) - objašnjavaju iz ovog preduzeća. Ipak, ako prihodi aerodroma budu zadovoljavajući, ovaj novac umesto za zimsku opremu, biće iskorišćen za nabavku i ugradnju prilaznih sredstava, kako bi se poboljšali uslovi za sletanje pri magli. Time bi se, kako objašnjavaju, smanjio broj slučajeva preusmeravanja aviona na druge aerodrome, kada je smanjena vidljivost u Nišu. Pored pomenutog, iz ove sume će se finansirati radovi na izgradnji propisane ograde oko aerodroma sa patrolnim putem i investiciono održavanje poletno-sletne staze (zalivanje namenskom bitumenskom smesom inicijalnih oštećenja što omogućava produženje veka upotrebe). Takođe obnovićemo amortizovanu opremu i zaštitna odela za spasilačko-vatrogasnu službu - navode iz aerodroma. Opozicioni poslanik Milan Lapčević tvrdio je u Skupštini Srbije da niškog aerodroma nema u republičkom budžetu za ovu godinu, međutim, sa Aerodroma tvrde drugačije. Vlada Srbije treba da odobri Program poslovanja niškog aerodroma, a u njemu je predviđeno kako će niška vazdušna luka potrošiti dodatnih 76 miliona dinara, predviđenih upravo, kako kažu, iz budžeta Republike Srbije za redovno poslovanje aerodroma u 2019. Ukupna vrednost svih pomenutih subvencija je 256 miliona dinara - napominju iz Aerodroma. Podsetimo, niški aerodrom je juna prošle godine prešao u vlasništvo Republike i pored negodovanja jednog dela Nišlija i brojnih protesta protiv poklanjanja aerodroma. Krajem septembra Wizz air je saopštio da ukida let za Malme sa niškog aerodroma, što je dovelo do bure u javnosti, na koju su iz Ministarstva saobraćaja reagovali saopštenjem da je to odluka avio-kompanije, te da će Vlada uložiti 180 miliona dinara u "Konstanin Veliki" do kraja 2018. godine.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/politika/cins-nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra/

Autori: @krstarica

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

Foto: BetaPodeliSrpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.(Beta)                

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: krusevacpress.com

Link: http://krusevacpress.com/sumnjiva-donacija-odbornik-iz-krusevca-poklonio-sns-prostor-vredan-13-miliona-evra/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SUMNJIVA DONACIJA: Odbornik iz Kruševca poklonio SNS prostor vredan 1,3 miliona evra!

Kruševljanin Velibor Jovanović poklonio je Srpskoj naprednoj stranci na Novom Beogradu prostor čija je vrednost procenjena na 1,3 miliona evra, piše CINS.Velibor Jovanović, odbornik SNS iz Kruševca, je godinu dana ranije kupio ovaj prostor za oko 250.000 evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzetePet lokala ukupne površine 590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci (SNS) u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200.000 dinara, piše CINS.Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, kaže da ne vidi nijedan razlog zašto SNS nije kupio navedenu nekretninu."Sam SNS raspolaže velikim sredstvima iz budžeta i Zakon (o finansiranju političkih aktivnosti) je 2014. godine izmenjen tako da tim sredstvima mogu da se kupuju nekretnine", objasnio je Nenadić.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250.000 evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. Od kupovine do poklona prošlo je svega nešto više od godinu dana.Jovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik.Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je na koje načine politički subjekti mogu primati priloge, odnosno donacije. Prilog može biti novac pojedinca ili firme, ali i poklon i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji se razlikuju od tržišnih. Svaki prilog stranka je dužna da prijavi Agenciji, a ukoliko je on na godišnjem nivou veći od jedne prosečne zarade, mora biti objavljen i na sajtu stranke.Međutim, Zakon propisuje i granice - koliku donaciju stranka sme da uzme.Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920.000 dinara. U slučaju da je donator firma ili kakvo drugo pravno lice, ovaj limit se podiže na dvesta prosečnih zarada. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. To se, međutim, nije desilo.Nenadić kaže da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić.Jovanović se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na telefonske pozive novinara Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), a na pitanja nije odgovorio ni SNS.Prostorije u Beogradu nisu prve koje je Jovanović poklonio SNS-u. On je u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru.Iako se nalazi u finansijskom izveštaju SNS-a, ovaj poklon nije prikazan kao prilog nego kao druga vrsta prihoda.U slučaju prostorija u Kruševcu, Nenadić smatra da prvo treba utvrditi kolika je vrednost priloga svakog od članova konzorcijuma pa tek onda procenjivati da li je došlo do kršenja zakona.Božo Drašković, nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila ili joj je promaklo da primeti da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi za onda kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.Na pitanje novinara CINS-a da li je i kada pokrenula postupke u ova dva slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije nije odgovorila do objave teksta.Izvor: CINS                    

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3193383/ministar-sarcevic-presekao-spor-imenovan-novi-direktor-ekonomske-skole-u-novom-pazaru

Autori: @KurirVesti

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: MINISTAR ŠARČEVIĆ PRESEKAO SPOR: Imenovan novi direktor Ekonomske škole u Novom Pazaru

Ministar Mladen Šarčević imenovao je danas novog direktora Ekonomsko trgovinske škole u Novom Pazaru. Novi direktor Ekonomsko trgovinske škole je Ivan Veljković, profesor informatike u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru.Veljković je na fukciju ...Ministar Mladen Šarčević imenovao je danas novog direktora Ekonomsko trgovinske škole u Novom Pazaru. Novi direktor Ekonomsko trgovinske škole je Ivan Veljković, profesor informatike u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru.Veljković je na fukciju direktora zamenio profesora fizičke kulture Seada Ljajića, čiju je smenu ministar Šarčević najavio prošle godine. Kako se nezvanično saznaje od izvora iz kolektiva škole, bivši direktor je vršio pritisak na zaposlene kako bi on bio jedini kandidat za direktora iz reda zaposlenih, pa su se tako, pored njega, na konkursu koji je objavljen prošle godine prijavili Veljković iz Ugostiteljske škole i Redžović iz osnovne škole "Desanka Maksimović". Postoje indicije da je tajno glasanje obavljano u prostorijama koje su pokrivene video nadzorom, pa je tako bivši direktor prekršio zakon o tajnosti glasanja.Na takvom glasanju, on je dobio "podršku" od 114 radnika te obrazovne ustanove, dok je za Veljkovića glasalo osam a za Redžovića šest. Međutim, ministar Šarčević doneo je odluku, nakon tri preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, da ne potpiše saglasnost sada već bivšem direktoru Ekonomske škole. Sead Ljajić je inače i jedini funkcioner protiv koga je Agencija dva puta donosila preporuku za razrešenje sa javne funkcije. Prvi put to se dogodilo u oktobru 2016, jer je zaposlio sina i ćerku predsednika školskog odbora, a drugi ove godine u septembru, jer je, kako se navodi u Rešenju Agencije zaposlio svoju rođaku, podseća indeksonline.rs. Agencija je 29. decembra podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru protiv Ljajića zbog sumnje da je kao javni funkcioner izvršio krivično delo propisano članom 72. Zakona o Agenciji Za "funkcionera koji ne prijavi imovinu ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini" propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Institut odloženog krivičnog gonjenja primenen je u slučaju Seada Ljajića, direktora Ekonomsko - trgovinske škole iz Novog Pazara. Protiv njega je Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu odbacilo krivičnu prijavu, koju je podnela Agencija zbog neprijavljivanje imovine ili davanja lažnih podataka o imovini. Kako je Insajderu rečeno u nadležnom tužilaštvu, Ljajić je bio u obavezi da uplati svega 50.000 dinara "u humanitarne svrhe na ime Vlade Srbije". (Kurir.rs / indeksonline.rs)                         

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: novaekonomija.rs

Link: https://novaekonomija.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/cins-sns-dobila-nedozvoljenu-donaciju-od-13-miliona-evra

Autori:

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila nedozvoljenu donaciju od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm.Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: novaekonomija.rs

Link: https://novaekonomija.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/cins-sns-dobila-nedozvoljenu-donaciju-od-13-miliona-evra

Autori:

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)Nenadićza borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila nedozvoljenu donaciju od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: novimagazin.rs

Link: http://www.novimagazin.rs/vesti/cins-nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: novosti.rs

Link: http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:772992-Mis-sme-da-rice-cak-i-u-Djukanovicevoj-Crnoj-Gori

Autori: @Novostionline

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Miš sme da riče, čak i u Đukanovićevoj Crnoj Gori

DRUGI PIŠU ...KADA je Crna Gora započela sa EU pregovore o pridruživanju, pre više od šest godina, kladionice su mogle da počnu da nude kvote vezano za to koji će od zvaničnika vladajuće partije i njenih saveznika na kraju biti žrtvovan pod izgovorom da je vladi u stvari stalo do borbe protiv korupcije - i ko bi se, među žrtvovanima, usudio da javno iznese ono što zna. U ovim žrtvovanjima nema nikakve logike. Neki od onih koji su učestvovali u najbolje dokumentovanim zloupotrebama u Crnoj Gori napredovali su i zauzeli najviše pozicije u administraciji. Hajde da se prisetimo afere "Snimak", na primer, i njenog najvažnijeg učesnika, Zorana Jelića. On je od zaposlenog u Zavodu za zapošljavanje i člana Parlamenta napredovao do člana Senata Državne revizorske institucije. PROČITAJTE JOŠ: Sama ta afera i dalje je predmet diskusije, iako je sada to više anegdota, dok je fraza "jedan zaposleni, četiri glasa", od tada postala mantra za bestidne izborne nepravilnosti u Crnoj Gori. Uprkos redovnom podsećanju od strane EU, "audio" slučaj nikada nije dobio svoj adekvatan legalni epilog. Vladajuća partija, uprkos svim trenutno aktuelnim aferama, kao i svim prethodnim, arogantno i dalje ostaje na vlasti.Opozicija, civilni sektor i mnogi građani, sa nezadovoljstvom, ali i bez mnogo nade, i dalje apeluju da se učesnici u ovim skandalima pozovu na odgovornost pred zakonom. Još jedna afera koja trenutno potresa političku scenu Crne Gore pozdravljena je istim stavom. U centru ove afere nalazi se video snimak iz 2017. god, na kojem predsedavajući "Atlas grupe", kompanije sa sedištem u Crnoj Gori Duško Knežević - za kojim je Specijalno državno tužilaštvo od tada izdalo poternicu - predaje koverat sa skoro 100.000 evra tadašnjem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stijepoviću, u svrhu izborne kampanje. Činjenica da je ovaj video snimak sam njegov akter izneo u javnost ne predstavlja, naravno, pravi doprinos vladavini zakona u razotkrivanju nepravilnosti u CrnojGori. To je samo pokušaj jednog tajkuna i bivšeg bliskog saradnika dugogodišnjeg "snagatora" Mila Đukanovića, da se spase odmazde i zatvora. U skladu sa očekivanim, vladajuća partija Mila Đukanovića, Demokratska partija socijalista (DPS), insistirala je na stavu da je tadašnji gradonačelnik bio samo u redovnoj poseti svom starom školskom drugu, Kneževiću. DPS je tvrdila da je novac koji je dao Stijepoviću, kao što se vidi na snimku, bio samo jedna standardna transakcija. Knežević je vlasnik jedne banke u Crnoj Gori i DPS je tvrdila da je tadašnji gradonačlnik samo pretvarao u evre 100.000 dolara sopstvenog novca. Ta partija je odbacila optužbe da je to "prljavi" novac za izbornu kampanju. Državno tužilaštvo je u međuvremenu objavilo da će "primeniti zakon koji je jednak za sve", deo opozicije u Parlamentu je pokrenuo kontrolno saslušanje; deo opozicije izvan Parlamenta se pismom obratio međunarodnoj zajednici; Brisel je, kao i obično, zatražio istragu. Knežević, koji je sada van zemlje i navodno boravi u Velikoj Britaniji, u međuvremenu preti da će na svom "Instagram" profilu izneti nove dokaze. Lično, ja ne očekujem puno od ovih aktivnosti i zahteva. Pa ipak, ova afera naučila nas je jednoj stvari: u Crnoj Gori, u roku od samo nekoliko meseci, jedna osoba može se transformisati od zakonitog vlasnika banke u kriminalnog vođu koji je nezakonito stekao milione dolara. PROČITAJTE JOŠ: U suštini, neregistrovane pojedinačne donacije političkim partijama predstavljaju realnost u Crnoj Gori i ovaj slučaj, sada iznet u javnost, predstavlja samo jedan primer takvih nezakonitih aktivnosti. Sudeći po ranijim aktivnostima Agencije za borbu protiv korupcije, ovde se ne očekuje nikakav veliki pomak. DPS je i dalje na vlasti zahvaljujući mrežama zasnovanim na nepotizmu i interesu, izgrađenim za više od 30 godina nenarušene vladavine. I sve ovo je spakovano pod paravanom reformi do kojih dolazi u okviru vladavine zakona, a čiji je cilj prosperitetna Crna Gora. Krug ljudi koje Đukanović smatra lojalnim postaje sve uži. U poslednjih nekoliko godina, on se prvo sukobio sa političarima unutar same partije. Sada su neki drugi došli na red, uključujući i neke lokalne moćne tajkune. Ne postoji ni jedan član DPS koji se ne plaši "bosa", baš kao što se kaže i na snimku. (Na pomenutom video snimku, dok stavlja 100.000 evra u džep, bivši gradonačelnik iskreno kaže: "Uvek sam nervozan kada treba da govorim pred Milom") Iznenađuje, čini se, to što hiljade evra može da stane u samo jedan koverat. Knežević je bio umešan u brojne skandale vezano za korupciju u Crnoj Gori i mnogi strahuju šta je to što bi on mogao da pusti u javnost. Pored toga, za razliku od prethodnih DPS lojalista, od kojih se očekivalo da sami sebe unište, on je prvi koji je prešao u napad. Svakako, ova afera se još može rešiti i sporazumom između dve strane - gde bi prva strana nastavila u istom stilu - a drugi bi se složili da ostanu izvan Crne Gore. U okviru takvog scenarija, Evropska Unija će bez sumnje "insistirati" na epilogu, ponavljajući ponovo iste rečenice u svojim godišnjim izveštajima. Pa ipak, postoji mogućnost da dođe i do drugačijeg razvoja situacije. Prvi put, optuženi ne čeka nepomično svoju sudbinu, koju mu je "veliki bos" namenio. Da li bi ovo moglo da povede Crnu Goru u drugom smeru?

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: nspm.rs

Link: http://www.nspm.rs/hronika/cins-odbornik-sns-iz-krusevca-velibor-jovanovic-prostorije-gradskog-odbora-sns-u-beogradu-cija-je-vrednost-oko-13-miliona-evra-kupio-za-250-hiljada-evra-i-poklonio-ih-sns.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: Odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović prostorije Gradskog odbora SNS u Beogradu, čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, kupio za 250 hiljada evra i...

 Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).Hronika CINS: Odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović prostorije Gradskog odbora SNS u Beogradu, čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, kupio za 250 hiljada evra i poklonio ih SNSutorak, 22. januar 2019.  Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. (Beta)  

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: nspm.rs

Link: http://www.nspm.rs/hronika/krik-kum-aleksandra-vucica-nikola-petrovic-i-njegova-supruga-postali-vlasnici-dve-nove-vile-vredne-cetiri-miliona-evra.html

Autori: Redakcija

Teme: Korupcijaza borbu protiv korupcije

Naslov: KRIK: Kum Aleksandra Vučića Nikola Petrović i njegova supruga postali vlasnici dve nove vile vredne četiri miliona evra

Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu - častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, kojaHronika utorak, 22. januar 2019. Po odlasku sa državne funkcije, Nikola Petrović i njegova supruga značajno su uvećali imovinu - častili su se vilama u elitnim beogradskim naseljima i kupili više firmi. Jednu vilu su izgradili na Dedinju, a drugu, koja je nekada pripadala DIPOS-u, kupili na Košutnjaku. Nije poznato koliko je tačno Petroviće koštala ova imovina, ali prema tvrdnji procenitelja luksuzne vile zajedno sa zemljištem vrede više od 4 miliona evra. Dokumenta pokazuju neobičan način kojim su Petrovići došli do njih - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili drugi ljudi, pa ih brzo preprodali Petrovićima. Nikola Petrović je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića i bivši direktor "Elektromreže Srbije". Na Dedinju, najelitnijem kraju u Beogradu, nedaleko od "Kuće cveća" i Partizanovog stadiona, prošle godine nikla je luksuzna vila od hiljadu kvadrata. Ispred nje sazidana je i kućica za obezbeđenje. Samo 10-ak minuta vožnje odatle, u diplomatskom naselju na Košutnjaku, nalazi se manja vila izgrađena osamdesetih godina za potrebe diplomatskih predstavnika, koja je donedavno bila u vlasništvu države. Ono što povezuje ova dva luksuzna zdanja jeste da su u vlasništvu bračnog para Petrović. Nikola Petrović, kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izgradio je vilu na Dedinju, dok je njegova supruga Maja Petrović kupila nekadašnje državno zdanje na Košutnjaku, pokazuju zvanična dokumenta koja su sakupili novinari KRIK-a. Bračni par ih je stekao u poslednje dve godine, nakon što je Nikola Petrović sišao sa funkcije direktora državnog preduzeća "Elektromreža Srbije". Kuće i parcela na kojoj se jedna od njih nalazi, prema procenama agencije za prodaju nekretnina koju je angažovao KRIK, vrede više od četiri miliona evra. Nije poznato koliko ih je bračni par Petrović platio, jer su ti podaci skriveni u dokumentima do kojih je došao KRIK. Papiri, međutim, pokazuju da su Petrovići do nekretnina došli na neobičan način - u oba slučaja, nekretnine su najpre kupili i kratko posedovali drugi ljudi, pa ih preprodali Petrovićima. Naime, Petrovićev poslovni partner u biznisu sa mini-hidroelektranama Dragan Klisura, kupio je plac na Dedinju da bi ga nekoliko meseci kasnije prodao Petroviću. Petrović je na tom zemljištu nedavno izgradio luksuznu vilu. Kada je u pitanju vila na Košutnjaku, porodica Petrović ju je tri i po godine iznajmljivala od državne firme DIPOS. Nakon što je DIPOS najavio njenu prodaju krajem 2016, Petrović je za list "Politika" negirao da će da je kupi. U januaru 2017, ovu luksuznu nekretninu kupio je Mladen Vuković, vlasnik marketinške agencije "Plus media", a manje od mesec dana kasnije prodao je Petrovićevoj supruzi. Nije poznato kojim novcem su Petrovići finansirali kupovinu i izgradnju vile. Nikola Petrović prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da poseduje ušteđevinu, ali njen iznos nije poznat. Odbio je da razgovara sa novinarima KRIK-a. "Odakle vama ideja da ja imam obavezu da vama bilo šta govorim? (…) Znači, više me ne zovite, jer ću vas prijaviti za uznemiravanje!", rekao je Petrović u kratkom telefonskom razgovoru. Petrović je kao direktor javnog preduzeća za prenos električne energije "Elektromreža Srbije" imao mesečnu platu u proseku od 1.700 evra. Gotovo celu platu morao je da daje za iznajmljivanje DIPOS-ove vile jer je kirija bila 1.600 evra mesečno. Početkom 2017. od Klisure je za oko 220.000 evra kupio firmu "Eko Vlasina". Posredstvom nje, postao je suvlasnik i kompanija "Mini hidro investments" i "MHE Jabukovik". Posao je razvio i van Srbije - suvlasnik je i banjalučke firme "New Resources". Njegova supruga vlasnica je konsultantske agencije "HR Profiler" koja sarađuje sa državom, a njihovo dvoje dece pohađaju elitnu Francusku školu u Beogradu, u kojoj godišnja školarina za jedno dete iznosi oko 5.000 evra. Stan u "Crvenkapi" Supružnici Petrović bili su vlasnici i stana od 146 kvadrata u YU biznis centru na Novom Beogradu - u zgradi poznatoj kao "Crvenkapa". Komšija im je bio Aleksandar Vučić. Nikola i Maja Petrović su, prema dostupnim podacima, prodali ovaj stan. Odmah nakon odlaska sa javne funkcije početkom 2017, Petrović je počeo da ulaže novac u nekretnine u Beogradu, ali i obnovio poslove koje je imao pre odlaska u državno preduzeće - gradnju mini-hidroelektrana i proizvodnju električne energije. Osim dve vile, bračni par odranije poseduje i manji stan od 31 kvadrata. Nikola Petrović (foto: EMS) Kako se gradila vila na Dedinju Plac na Dedinju od oko 22 ara na kojem je Petrović nedavno izgradio luksuznu vilu, bio je u vlasništvu Radeta Bogdanovića, nekadašnjeg fudbalera koji se bavi trgovinom nekretninama. U septembru 2016. Bogdanović je sklopio predugovor o prodaji placa Draganu Klisuri, Petrovićevom poslovnom saradniku, za 775.000 evra, piše u dokumentima čije kopije poseduje KRIK. Bogdanović je, kako se ugovorom obavezao, nastavio da pribavlja građevinske dozvole iako više nije vlasnik parcele. Građevinsku dozvolu je dobio u maju 2017. godine. Sledećeg meseca započeta je izgradnja vile koja je trebalo da košta više od milion evra, kako piše u građevinskoj dozvoli. Dva dana nakon što su radovi počeli, Nikola Petrović preuzima plac od Klisure. Nije poznato koliko novca je isplatio Klisuri. Novinarima KRIK-a Klisura je rekao da se ne seća iznosa. "Ja sad ne znam koliko je to bilo para, evo, da me ubijete. Koliko sam onim ljudima tamo dao - toliko sam valjda prodao i njemu. Da li mi je on odmah dao pare ili nije dao pare, nemam pojma i mislim da je to skroz nebitno. Ja sam privatnik, podigao sam pare od profita firme. Mogao sam da mu dam to i za džabe", kaže Klisura i dodaje da je sve urađeno legalno. "Imam poreklo para, može da se vidi odakle su moje pare došle. A znam da sam rekao advokatu (koji je sastavio dokumentaciju o prodaji zemlje): 'E, šefe, nemoj samo da mi napraviš tu faul', jer ja znam da vi ispitujete Nikolu, da ne bude sad tu neki problem. Mi smo tu platili porez", dodaje Klisura. Tvrdi i da je zemlju kupio da bi sebi sagradio vilu, ali je od toga odmah odustao. "Ja sam tu hteo da pravim kuću, onda mi se nije svidelo brdo." Klisura kaže da se Bogdanović bavio dozvolom za gradnju i nakon što mu je prodao plac jer je imao najviše slobodnog vremena. Kaže i da je on Bogdanovića upoznao sa Petrovićem. "Njega je sigurno Nikola pitao: 'Hajde, izvadi dozvolu'. On se bavi time, kupuje placeve, on živi tu, on ne radi drugi posao. On je jedan lik koji je pošten, kome mogu da dam milion evra i ne treba da mi potpiše - znam da će da mi vrati", objašnjava Klisura. Petrović je zvanično postao investitor tek u avgustu 2018. kada je, više od godinu dana nakon što je preuzeo plac, građevinsku dozvolu sa Bogdanovićevog prebacio na svoje ime. Za ovaj posao angažovao je beogradskog advokata Nemanju Vasiljevića sa kojim je i ranije sarađivao - njegova bivša kancelarija "Vasiljević-Bogdanović" mu je pripremila tužbu protiv sajta "Peščanik", a sadašnja "Vasiljević legal" je u Agenciji za privredne registe podnosila dokumenta za Petrovićeve firme. Klijenti "Vasiljević legal" su i kompanija Stanka Subotića, ali i srpski ogranak firme "Vansi", koncesionara beogradskog aerodroma. Bogdanović je u razgovoru sa novinarima KRIK-a izneo informacije suprotne onima koje pokazuju papiri. Rekao je da je građevinsku dozvolu tražio da bi kuću gradio za sebe - iako dokumenta pokazuju da je u to vreme već započeo prodaju placa Klisuri. Tvrdio je i da ne zna da je Petrović kupio njegov plac i da je to saznao od novinara KRIK-a. On je, međutim, sa Klisurom i Petrovićem sklopio aneks ugovora o prebacivanju vlasništva. Kod notara je, kaže Bogdanović, potpisao dokument, ali Petrovića tamo nije sreo. "U životu Petrovića nisam video." Petrović je pre mesec dana dobio i upotrebnu dozvolu za vilu koja ima 1.325 kvadrata. Kako piše u dokumentu, vila ima podrum, suteren, prizemlje i prvi sprat. Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, ova vila na tržištu vredi oko 2,5 miliona evra, a parcela  1,5 miliona evra. Kupovina DIPOS-ove vile Kada je bio direktor "Elektromreža Srbije" (EMS), Petrović se 2013. godine obratio DIPOS-u sa željom da od njih iznajmi vilu u elitnom naselju na Košutnjaku. DIPOS mu je dostavio ponudu - vilu može da zakupi od avgusta 2013. do kraja 2022. godine uz mesečnu rentu od 1.600 evra (sto evra manje od njegove tadašnje plate). Pred kraj 2016. Vlada je odlučila da proda deo državne imovine, stoga je DIPOS oglasio prodaju oko stotinu državnih nekretnina - vila, stanova i lokala koji su do tada iznajmljivani. Petrović je tada za list "Politika" negirao da će da kupi vilu koju je iznajmljivao. Jedini koji je poslao ponudu bio je Mladen Vuković, državljanin Bosne i Hercegovine i vlasnik marketinške agencije "Plus media" u Beogradu, posredstvom koje je razvio posao u regionu. Vuković je postao vlasnik vile na Košutnjaku. Samo mesec dana kasnije, u februaru 2017, Petrovićeva supruga Maja kupila je vilu od Vukovića, pokazuju zvanična dokumenta koja je prikupio KRIK. Zajedno sa njom, kupila je i garažu. Koliko je tačno Petroviće koštala vila nije poznato, pošto je u odgovoru novinarima KRIK-a Prvi osnovni sud u Beogradu te podatke zatamnio. Petrovići se nisu zvanično uknjižili kao vlasnici. Skoro dve godine od kupovine, ova luksuzna nekretnina se i dalje vodi na Mladena Vukovića, pokazuju trenutni podaci katastra. Prema proceni agencije za trgovinu nekretninama koju je angažovao KRIK, danas ova vila sa garažom na tržištu vredi 375.000 evra - malo iznad cene po kojoj ju je država prodala. Vuković nije želeo da razgovara sa novinarima KRIK-a. Kum Na čelo EMS-a Petrović je došao nakon izbora 2012. godine i dolaska na vlast Srpske napredne stranke (SNS) koju danas predvodi njegov kum Aleksandar Vučić. Upravljao je tim javnim preduzećem do kraja 2016. i kratko vreme bio savetnik direktora koji ga je na toj poziciji zamenio. Aleksandar Vučić i Nikola Petrović (foto: EMS) Nakon odlaska iz javnog preduzeća, Petrović se vratio starom biznisu. Postao je suvlasnik i direktor nekoliko kompanija koje se bave gradnjom mini-hidroelektrana i proizvodnjom struje. Država ovaj biznis pomaže subvencijama za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, za šta podršku dobija od Evropske unije. Građani koji žive nadomak reka gde se grade pojedine mini-hidroelektrane, međutim, mesecima protestuju tvrdeći da one služe samo interesu bahatih investitora, a pod parolom obnovljivih izvora energije. Protiv gradnje su jer smatraju da mini-hidroelektrane narušavaju ekosistem, dovode do pojave klizišta, urušavanja puteva, menjanja rečnih tokova i isušivanja reka. Najviše novca koji je država tokom 2017. godine izdvojila za kupovinu struje od privatnih vlasnika mini-hidroelektrana, otišlo je upravo na račune kompanija koje su povezane sa Petrovićem, kako je ranije pisao CINS. Ove kompanije dobile su gotovo 2,9 miliona evra. Maja Petrović (foto: printskrin jutjub) Supruga Nikole Petrovića Maja takođe je pokrenula privatni posao, a dobijala je i novac iz budžeta. U aprilu 2015. kupila je konsultantsku agenciju i preimenovala je u "HR Profiler". Agenciju je platila 15.000 evra, prema ugovoru, a firma se bavi analizom ljudskih resursa drugih kompanija, kao i savetovanjem pojedinaca. Među klijentima su joj i Ministarstvo odbrane i javno preduzeće "Pošta Srbije", navodi se na sajtu kompanije. Petrovićeva supruga bila je angažovana i kao savetnica za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane gde je, kako je ranije izjavila, došla zajedno sa tadašnjim ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem. Nikola Petrović široj javnosti poznat je upravo kao Vučićev kum. "Moj odnos s Vučićem je prijateljski i kumovski. Član sam SNS, ali nisam funkcioner stranke", rekao je Petrović u ranijem intervjuu za "Nedeljnik". "Verovali ili ne, Aleksandra sam upoznao ispred zgrade igrajući basket. Naravno, mislim da je ubedljivo najbolji i najenergičniji premijer koga je Srbija ikad imala." (Dragana Pećo i Pavle Petrović) (KRIK)  

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: okradio.rs

Link: https://www.okradio.rs/m/vesti/lokalne/113-miliona-za-projekat-o-resanaciji-aleksandrovackog-jezera_72322.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: 11,3 MILIONA za projekat o resanaciji Aleksandrovačkog jezera

Izvor: OK Radio - Lokalne vesti - Utorak 22.01.2019 - 13:35 Grad Vranje dodelio je ugovor Institutu za nuklearne nauke "Vinča", "Hidrogeoeko inženjeringu" iz Beograda i "Geo lideru" iz Bujanovca, za zajedničku ponudu izrade projektne dokumentacije za resanaciju Aleksandrovačkog jezera. Komisija za javne nabavke odlučila je da je zajednička ponuda ova tri preduzeća najprihvatljivija. Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV - a iznosila je 9,5 miliona dinara. Kriterijum za odabir ponuđača je najniža ponuđena cena. Ponuđena ukupna cena sa PDV - om ponuđača kome je dodeljen ugovor je oko 11,37 miliona dinara. Kako se navodi u rešenju o dodeli ugovora koje je potpisao Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave Vranja, rok za završetak radova je 13 meseci od dana uvođenja ponuđača u posao. Aleksandrovačko jezero toliko je bakteriološki i hemijski zagađeno da bi se eventualnim ispuštanjem vode u Južnu Moravu izazvala ekološka katastrofa nesagledivih razmera, upozorili su stručnjaci. Oko čitave akumulacije su table sa upozorenjima o zabranama. Ne smeju se vodom navodnjavati njive jer su stručne službe Zavoda za javno zdravlje u Vranju još pre nekoliko godina ustanovile da je voda zaražena opasnom bakterijom ešerihija koli, koja naseljava creva čoveka i životinja, može izazvati opasne infekcije gastro i urogenitalnog trakta, sepsu, meningitis, zapaljenje pluća itd. Komentari Komentari Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni.Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija. Ostavite komentar:

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: ozonpress.net

Link: http://ozonpress.net/politika/nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra - Ozonpress :: internet portal

Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija vrednost od oko 1,3 miliona evra prevazilazi zakonom dozvoljeni limit. Prostor je donirao Velibor Jovanović, odbornik SNS iz Kruševca, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete Pišu: Vladimir Kostić, Milica Šarić, CINS Pet lokala ukupne površine 590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci (SNS) u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara. Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, kaže da ne vidi nijedan razlog zašto SNS nije kupio navedenu nekretninu. "Sam SNS raspolaže velikim sredstvima iz budžeta i Zakon (o finansiranju političkih aktivnosti) je 2014. godine izmenjen tako da tim sredstvima mogu da se kupuju nekretnine", objasnio je Nenadić. Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. Od kupovine do poklona prošlo je svega nešto više od godinu dana. Jovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je na koje načine politički subjekti mogu primati priloge, odnosno donacije. Prilog može biti novac pojedinca ili firme, ali i poklon i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji se razlikuju od tržišnih. Svaki prilog stranka je dužna da prijavi Agenciji, a ukoliko je on na godišnjem nivou veći od jedne prosečne zarade, mora biti objavljen i na sajtu stranke. Međutim, Zakon propisuje i granice - koliku donaciju stranka sme da uzme. Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. U slučaju da je donator firma ili kakvo drugo pravno lice, ovaj limit se podiže na dvesta prosečnih zarada. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. To se, međutim, nije desilo. Nenadić kaže da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić. Jovanović se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na telefonske pozive novinara Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), a na pitanja nije odgovorio ni SNS. Donacija u Kruševcu Stupar, Vetfarm i veza sa SNS-om Prostorije na Novom Beogradu bile su u žiži javnosti i tokom kampanje za predsedničke i parlamentarne izbore 2012. godine, pre nego što su prešle u posed SNS-a. Pred izbore, Dušan Stupar, jedan od vlasnika Vetfarma, uhapšen je zbog navodnih malverzacija u Azotari Pančevo, zbog čega je istraga u toku. Mediji su tada preneli izjavu Aleksandra Martinovića, nekadašnjeg člana Srpske radikalne stranke, a danas poslanika SNS-a, da je uhapšen jedan od finansijera SNS-a koji im je besplatno ustupio prostorije na Novom Beogradu. Prostorije kao vezu između naprednjaka i Stupara je spominjao i Boris Tadić, u tom trenutku predsednik Srbije, u jednom od TV duela sa Tomislavom Nikolićem, suparnikom na predstojećim izborima. Stupar je nedavno za CINS ponovo negirao ove navode rekavši da je reč o budalaštinama kao i da su ove prostorije, kada je on bio vlasnik, vredele milion i po evra. Prostorije u Beogradu nisu prve koje je Jovanović poklonio SNS-u. On je u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru. Iako se nalazi u finansijskom izveštaju SNS-a, ovaj poklon nije prikazan kao prilog nego kao druga vrsta prihoda. U slučaju prostorija u Kruševcu, Nenadić smatra da prvo treba utvrditi kolika je vrednost priloga svakog od članova konzorcijuma pa tek onda procenjivati da li je došlo do kršenja zakona. Božo Drašković, nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila ili joj je promaklo da primeti da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi za onda kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. Na pitanje novinara CINS-a da li je i kada pokrenula postupke u ova dva slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije nije odgovorila do objave teksta. 645 ukupnih pregleda 645 dnevna pregleda Pišu: Vladimir Kostić, Milica Šarić, CINS Pet lokala ukupne površine 590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci (SNS) u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Prostorije koje je SNS dobio na poklon, foto: CINSIako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija, kaže da ne vidi nijedan razlog zašto SNS nije kupio navedenu nekretninu."Sam SNS raspolaže velikim sredstvima iz budžeta i Zakon (o finansiranju političkih aktivnosti) je 2014. godine izmenjen tako da tim sredstvima mogu da se kupuju nekretnine", objasnio je Nenadić.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. Od kupovine do poklona prošlo je svega nešto više od godinu dana.Zgrada Starog Merkatora na Novom Beogradu, foto: CINSJovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik.Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je na koje načine politički subjekti mogu primati priloge, odnosno donacije. Prilog može biti novac pojedinca ili firme, ali i poklon i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji se razlikuju od tržišnih. Svaki prilog stranka je dužna da prijavi Agenciji, a ukoliko je on na godišnjem nivou veći od jedne prosečne zarade, mora biti objavljen i na sajtu stranke. Međutim, Zakon propisuje i granice - koliku donaciju stranka sme da uzme.Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. U slučaju da je donator firma ili kakvo drugo pravno lice, ovaj limit se podiže na dvesta prosečnih zarada. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. To se, međutim, nije desilo.Nenadić kaže da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić.Jovanović se tokom jučerašnjeg dana nije javljao na telefonske pozive novinara Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), a na pitanja nije odgovorio ni SNS. Donacija u KruševcuStupar, Vetfarm i veza sa SNS-omProstorije na Novom Beogradu bile su u žiži javnosti i tokom kampanje za predsedničke i parlamentarne izbore 2012. godine, pre nego što su prešle u posed SNS-a. Pred izbore, Dušan Stupar, jedan od vlasnika Vetfarma, uhapšen je zbog navodnih malverzacija u Azotari Pančevo, zbog čega je istraga u toku.Mediji su tada preneli izjavu Aleksandra Martinovića, nekadašnjeg člana Srpske radikalne stranke, a danas poslanika SNS-a, da je uhapšen jedan od finansijera SNS-a koji im je besplatno ustupio prostorije na Novom Beogradu. Prostorije kao vezu između naprednjaka i Stupara je spominjao i Boris Tadić, u tom trenutku predsednik Srbije, u jednom od TV duela sa Tomislavom Nikolićem, suparnikom na predstojećim izborima.Stupar je nedavno za CINS ponovo negirao ove navode rekavši da je reč o budalaštinama kao i da su ove prostorije, kada je on bio vlasnik, vredele milion i po evra.Prostorije u Beogradu nisu prve koje je Jovanović poklonio SNS-u. On je u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru.Iako se nalazi u finansijskom izveštaju SNS-a, ovaj poklon nije prikazan kao prilog nego kao druga vrsta prihoda.U slučaju prostorija u Kruševcu, Nenadić smatra da prvo treba utvrditi kolika je vrednost priloga svakog od članova konzorcijuma pa tek onda procenjivati da li je došlo do kršenja zakona.Božo Drašković, nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila ili joj je promaklo da primeti da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi za onda kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.Na pitanje novinara CINS-a da li je i kada pokrenula postupke u ova dva slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije nije odgovorila do objave teksta.                        

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: poslovnojutro.com

Link: http://www.poslovnojutro.com/details&id=118669

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji

"""Ministarstvo kulture i informisanja u 2019. godini Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti: 1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i7. bibliotečko-informaciona delatnost. Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 21. januara do 21. februara 2019. godine. PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti. OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji. Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima: 1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:• Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;• Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;• Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara - objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);• Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;• Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:• 2.500.000,00 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;• 400.000,00 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;• 200.000,00 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja. 2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:• Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);• Obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;• Publikovanje rezultata istraživanja. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:• 700.000,00 za projekte arheoloških iskopavanja;• 300.000,00 za sve ostale projekte. 3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:- Istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;- Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija;- Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;- Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike, inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije. Minimalni iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:- 400.000,00 za projekte koji se odnose na prezentaciju muzejskog nasleđa; stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela.- 200.000,00 za projekte konzervacije i restauracije; istraživanje i publikovanja muzejskog nasleđa; podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa. 4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:• Istraživanje i zaštita arhivske građe;• Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;• Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;• Unapređenje arhivske delatnosti. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara. 5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem:• Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;• Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;• Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 200.000,00 dinara. 6. Otkrivanje,prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:• Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;• Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;• Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara. 7. Bibliotečko-informaciona delatnost:• Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,• Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;• Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;• Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj delatnosti. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara. OPŠTI USLOVI KONKURSA:Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke. O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 105/16 i 112/17) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi). Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa odluče o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju, odnosno sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata. Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA: Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 105/16 i 112/17) glase, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:(1) stručni kapaciteti,(2) neophodni resursi;4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice. VAŽNE NAPOMENE:1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose Predlog rešenja o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava. 2. U oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem, sredstava se dodeljuju u skladu sa procedurama Ministarstva.Nakon donošenja Rešenja o dodeli sredstava i zaključenja ugovora sa korisnicima sredstava, za projekte izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova, podnosiocima prijava - korisnicima, sredstva će biti preneta nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki. 3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.4. Ministarstvo će priznavati iznos dnevnice za službena putovanja u neoporezivom iznosu na osnovu člana 18. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispr, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 7/2012 - dr.zakon, 93/12, 114/12-US, 8/13 - dr.zakon, 47/13, 48/13 - ispr, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon 112/15, i 113/17, 7/2018 i 95/2018). Neće se razmatrati:1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;2. dobitnici sredstava na Konkursima Ministarstva kulture i informisanja raspisanim u 2018. godini, za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku. Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone: za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa 011 3398-936za oblast arheološkog nasleđa 011 3398-027za oblast muzejskog nasleđa 011 3398-025za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa 011 3398-936za oblast arhivske građe 011 3398-936za oblast bibliotečko-informacione delatnosti 011 3398-027za oblast stare i retke bibliotečke građe 011 3398-027 Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.                                                              

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: poslovnojutro.com

Link: http://www.poslovnojutro.com/details&id=118712

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Sava centar ipak Miškoviću?

"""Pregovori kompanije Delta holding i Grada Beograda o preuzimanju Sava centra su pri kraju, rekao je Živorad Vasić potpredsednik te kompanije. "Grad Beograd, tačnije zamenik gradonačelnika, rekao je da se pregovori sa Deltom oko Sava centra nastavljaju. Prema našoj proceni su pri kraju", rekao je on na konferenciji za medije. Kako kaže, to bi trebalo da bude javno-privatno partnerstvo, gde bi se kompaniji Delta dalo 49 odsto procenata, odnosno da vodi projekat, a Grad Beograd imao bi 51 odsto. "Nadamo se da ćemo moći da vas obradujemo dobrim vestima u naredna dva meseca", rekao je Vasić i dodao da je u renoviranje Sava centra, kako bi postao kongresni prostor, neophodno da se uloži oko 30 miliona evra. Predstavnici kompanije najavili su da je u planu i gradnja pasarele između Sava centra, Kraun plaze i buduće nove zgrade Delta holdinga, odnosno hotela Interkontinental. Svi ti projekti, rekli su novinarima, čekaju na dozvole od Grada.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: pravda.rs

Link: https://www.pravda.rs/2019/1/22/cins-sns-dobila-na-poklon-prostorije-vrednosti-13-miliona-evra-po-zakonu-treba-da-im-budu-oduzete-sns-cuti/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila na poklon prostorije vrednosti 1,3 miliona evra! Po Zakonu treba da im budu oduzete! SNS ćuti...

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). SNS (Foto: Jutjub) Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra, piše CINS.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Kako se dalji navodi u tekstu CINS-a, ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra, piše CINS. "Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara", piše u tekstu.Dodaje se da je ove prostorije stranka i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.CINS navodi da se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. Vučić kaže da nije ponosan zbog kritika. Pročitajte OVDE kakvih.Izvor: N1Molimo Vas da donacijom podržite rad portala "Pravda" kao i TV produkciju.Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova: Bonus video Živković: SNS vođa može da bude "ponosan" samo na stan koji je dobio 99. god!PAŽNJA: Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: raskrikavanje.rs

Link: https://www.raskrikavanje.rs/page.php?id=358

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SNS dobio na poklon prostorije vredne više od 1,3 miliona evra

590 metara kvadratnih na trećem spratu zgrade u ulici Palmira Toljatija na Novom Beogradu, u tzv. Starom Merkatoru, pripale su Srpskoj naprednoj stranci u decembru 2017. godine. Velibor Jovanović, odbornik SNS-a, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i vladajuće partije, sklopili su Ugovor o poklonu uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra. Dakle, dokumentacija pokazuje da je farmaceutska kompanija u stečaju "Vetfarm" prostorije u Palmira Toljatija prodala Jovanoviću po pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u finansijkom izveštaju SNS-a. Zašto je Vetfarm prodao prostorije po tako niskoj ceni, nije poznato. Velibor Jovanović je takođe u februaru 2016. godine predvodio konzorcijum od 20 građana koji je kupio prostorije koje je koristila Agrobanka u Kruševcu. Samo dva meseca kasnije, ugovorom ih je poklonio stranci. Reč je o 396 metara kvadratnih poslovnog prostora u Balkanskoj ulici u Kruševcu, vrednog nešto više od 13 miliona dinara i namenjenih tamošnjem Gradskom odboru. Kako piše CINS, Velibor Jovanović je odbornik SNS-a u Skupštini Grada Kruševca, direktor kruševačke filijale Auto-moto saveza i vlasnik više preduzeća, između ostalog i privatizovane Radio televizije Trstenik. On je takođe direktor u dve firme koje se nalaze u vlasništvu Vladana Gašića, sina Bratislava Gašića, direktora Bezbednosno-informativne agencije. Reč je o firmi BNZ-HIGIJENIC u kojoj je Vladan suvlasnik i firmi SACO u kojoj je jedini vlasnik. Premašen limit donacije Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisao je granicu koliku donaciju stranka sme da uzme. Kada fizičko lice, poput Jovanovića, donira stranku, vrednost donacije za redovan rad na godišnjem nivou ne sme biti iznad dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Nemanja Nenadić, iz organizacije Transparentnost Srbija kazao je za CINS da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "Ne vidim drugo rešenje, u slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete.

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/Vesti/a453872/CINS-SNS-dobila-na-poklon-prostorije.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila na poklon prostorije čija je vrednost 1,3 miliona evra

Izvor: N1 Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra, piše CINS. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Kako se dalji navodi u tekstu CINS-a, ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu. Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra, piše CINS. "Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara", piše u tekstu. Dodaje se da je ove prostorije stranka i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci. Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a. CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara. Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. CINS navodi da se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno. "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit. "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković. Tagovi:

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/Vesti/a454026/Poklon-SNS-iznad-zakonskog-limita.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeMinić

Naslov: Poklon SNS-u prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, Agencija ne reaguje

Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija vrednost od oko 1,3 miliona evra prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Iz Srpske napredne stranke se o ovoj temi nisu oglašavali, ali ni iz Agencije za borbu protiv korupcije, koja je nadležna za slične slučajeve. Kada funkcioner dobije poklon, mora da ga prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, a ukoliko vrednost tog poklona prelazi zakonom određenu visinu, on mora biti vraćen. To precizira zakon koga bi trebalo da se pridržavaju svi političari, ali i političke stranke.Za SNS, međutim, kao da važe druga pravila. Prema dokumentaciji do koje je došao CINS odbornik te stranke iz Kruševca Velibor Jovanović, poklonio je poslovni prostor od skoro 600 kvadratnih metara, stranci čiji je član, objašnjava novinarka CINS-a Milica Šarić. Izvor: N1 "SNS sme da prima poklone, i prostorije kao poklon, bilo koja vrsta donacije, usluga, nevažno da li je neko dobro, usluga ili novac, oni smeju to da rade, problem je u tome što je ova donacija bila preko svake mere", ističe Šarić.Iako se u Ugovoru ne navodi vrednost poklona, iz finansijskog izveštaja stranke proizilazi da ona iznosi 156 miliona dinara, odnosno oko 1,3 miliona evra.Zakon o finansiranju političkih aktivnosti dozvoljava mogućnost davanja poklona stranci, ali do određene granice."Maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou, koje jedno fizičko lice može dati političkim subjektima za redovan rad, iznosi najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, a pravno lice - najviše 200 prosečnih mesečnih zarada", stoji u Zakonu.Prema računici CINS-a, u tom trenutku, ta suma nije smela da pređe 920 hiljada dinara. Međutim, to nije sve. U toj organizaciji došli su i do podataka da je Jovanović bio na čelu konzorcijuma koje je godinu dana ranije SNS-u poklonio 396 metara kvadrata poslovnog prostora u Kruševcu, koje vrede oko 13 miliona dinara."Čini nam se da je to neki obrazac. Iz nekog razloga SNS konstantno uzima na tuđe ime, ili to makar tako deluje, prostorije za sebe, a onda ih dobija na poklon. Zašto SNS ne kupuje sam te prostorije, pošto Zakonom iz 2014. godine imaju na to pravo", pita se Milica Šarić.U CINS-u navode da je Srpska napredna stranka trebalo da vrati poklon, čim je utvrdila da njena vrednost premašuje zakonsku granicu, ali i da je Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim ovlašćenjima, odmah morala da reaguje. Izvor: N1 Zlatko Minić iz organizacije Transparentost Srbija kaže da ne bi bilo prvi put da Agencija ne reaguje na vreme i podseća da su nekoliko jasnih slučajeva kršenja zakona iz te agencije negirali, prihvatajući kako kažu, "smušena obrazloženja državnih funkcioenra i organa"."Neefikasnost zaista ne bi bila opravdanje i bila bi jedna dodatna cigla izvađena iz temelja pravne države i čini mi se da nam jedino ostaje insistiranje da svi moraju da rade svoj posao da bismo sačuvali ili ponovo izgradili pravnu državu, i da bismo pokazali da ne postoje alternativni način da se stvari u Srbiji dovedu na svoje mesto", ističe Minić.U CINS-u kažu da sa tom Agencijom, na čijem čelu je bivši član naprednjaka i nekadašnji stranački donator Dragan Sikimić, nisu uspeli da ostvare kontakt, kao ni sa Jovanovićem, za koga su spremili posebna pitanja."Zašto je to uradio. Zar neko toliko voli partiju da mu pokloni 1,3 miliona vredne prostorije. I to samo u Beogradu", ukazuje Milica Šarić.TV N1 zatražila je informacije o spornim poklonima koje je dobijala Srpska napredna stranka od Agencije za borbu protiv korupcije, iz koje su potvrdili da su pitanja dobili, bez naznaka kada bi mogli da uslede i odgovori, dok se iz Srpske napredne stranke nisu oglašavali. Tagovi:

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/Biznis/a453972/Delta-najavila-izgradnju-novih-hotela-i-trznih-centara-u-Beogradu-i-regionu.html

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Delta najavila izgradnju novih hotela i tržnih centara u Beogradu i regionu

Vaša poruka je uspešno poslata.Hvala.Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa.Ne sme biti više od 25 MB.Vaše ime *Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTERSrbijaAutor:Link je kopiran Link je kopiranIzvor: Delta HoldingKompanija Delta holding najavila je da će u martu otvoriti tržne centre u Banjaluci i Varni, a očekuju da će do kraja godine početi i izgradnju velikog tržnog centra na Autokomandi u Beogradu. Do kraja godine biće otvoren i hotel Indigo u Knez Mihalovoj, a u planu je i izgradnja hotela Interkontinental na Novom Beogradu i Holidej In u Ljubljani.Delta je danas najavila kupovinu lokacije za izgradnju hotela Holidej In u Ljubljani, budući da Interkontinental, koji je u septembru 2017. godine otvorila u glavnom gradu Slovenije, "odlično" posluje."Završavamo tri velika projekta, otvaramo Delta Planet u Banjaluci 21. marta, Delta Planet u Varni 28. marta i hotel Indigo u Beogradu krajem godine. Time oslobađamo resurse za dalji razvoj našeg ril estejt porftolija u Srbiji i regionu. Spremni smo da počnemo izgradnju tri značajna projekta u Srbiji čim se za to stvore uslovi. Ti projekti su Delta Planet Autokomanda, nova poslovna zgrada Delta Holdinga i Delta centar u okviru kojeg će se nalaziti Interkontinental Beograd" izjavila je Zorana Ždrale Burlić, generalnadirektorka Deltaril estejta.Precizirala je i da procedura oko dobijanja dozvola za projekte u Beogradu još nije završena, i da u Delti očekuju da bi izgradnja tržnog centra na Autokomandi mogla da počne u drugoj polovini godine.Istakla je da je projekat gradnje tržnog centra u Nišu "zamrznut zbog zahteva lokalne vlasti da se plate gradske takse".Na pitanje novinara da li su završeni razgovori o javno-privatnom partnerstvu Delte i grada Beograda u "Sava centru" potpredsednik Delta holdinga Živorad Vasić rekao je da veruje da su pregovori na kraju."Delta holding bi, ako se postigne konačan dogovor, u "Sava centru" imala udeo od 49 odsto, a Grad Beograd 51 odsto", rekao je Vasić.U renoviranje "Sava centra" kako bi postao kongresni prostor neophodno je, kako je rekao, uložiti oko 30 miliona evra.Vasić je dodao da se konačna odluka očekuje za oko dva meseca.Komisija za sprovodjenje postupka za izbor partnera za rekonstrukciju i upravljanje objektima JP "Sava centar" sredinom prošle godine donela je odluku da se ponuda Delta holdinga, kao jedinog ponudjača, odbije kao nepotpuna, ali i dozvolila da se nastave direktni pregovori "što zakoni dopuštaju".Agrar ostvario najveći udeo u prihodu DelteU 2018. godini Delta Holding ostvario je ukupni prihod od 58,27 milijardi dinara, a ostvareni EBITDA je 4,8 milijardi dinara. U budžet Republike Srbije uplaćeno 10,2 milijardi dinara. Najveći udeo u prihodu Delta Holdinga ostvario je Delta Agrar sa 44 odsto, a zatim Delta Distribucija sa 34 odsto.Delta Agrar beleži rekordne prinose ratarskih kultura i to 7,3tone po hektaru pšenice, 12,4tone po hektaru kukuruza i 4,4 tone po hektaru soje. Kada je reč o rezultatima u stočarstvu, 18,2 živorođena praseta po leglu bolji je rezultat od najboljih farmi u Danskoj, ističu u Delti.U novembru prošle godine, Delta je započela najveći i najznačajniji društveno odgovorni projekat, Naše selo. Cilj projekta je da se na primeru dva sela u okolini Zaječara, Dubočane i Mala Jasikova, pokaže da je moguće srpsko selo dovesti do nivoa savremenog evropskog sela uz ekonomska osnaživanje stanovnika i unapređenje društvenog i kulturnog života.Delta Fondacija je tokom prošle godine kroz 226 humanitarnih akcija i projekata uložila 710.544 evra, a pomoć je dobilo skoro 50.000 ljudi.Tagovi:Da li će Priština ukinuti takse na robu iz Srbije i BiH?33.77%Da li će Priština ukinuti takse na robu iz Srbije i BiH?Da                              

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rs.seebiz.eu

Link: http://rs.seebiz.eu/nedozvoljena-donacija-sns-u-od-13-miliona-evra/ar-188288/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: SEEbiz.eu / RS / Nedozvoljena donacija SNS-u od 1,3 miliona evra

BEOGRAD - Srpska napredna stranka dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit. Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra.Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS.Ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra.Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara.Ove prostorije stranka je i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju.Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno."U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS, kome se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja.Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit."Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.            

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rtv.rs

Link: http://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/nazire-li-se-kraj-problemima-drzavne-apoteke-u-zrenjaninu_985422.html

Autori: Redakcija

Teme: Javno privatno partnerstvo

Naslov: Nazire li se kraj problemima državne apoteke u Zrenjaninu?

ZRENJANIN - I dalje traju problemi sa državnom apotekom u Zrenjaninu.Međutim, izgleda da im se nazire kraj. Da li se on zove javno-privatno partnerstvo?  

----------------------------------------------------------

Datum: 23.01.2019

Medij: rtvnp.rs

Link: https://rtvnp.rs/2019/01/23/ministar-sarcevic-presekao-spor-imenovan-novi-direktor-ekonomske-skole-u-novom-pazaru/46105

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: MINISTAR ŠARČEVIĆ PRESEKAO SPOR: Imenovan novi direktor Ekonomske škole u Novom Pazaru

Ministar Mladen Šarčević imenovao je danas novog direktora Ekonomsko trgovinske škole u Novom Pazaru.Novi direktor Ekonomsko trgovinske škole je Ivan Veljković, profesor informatike u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Novom Pazaru.Veljković je na fukciju direktora zamenio profesora fizičke kulture Seada Ljajića, čiju je smenu ministar Šarčević najavio prošle godine. FOTO: BETA/MILAN OBRADOVIĆ Kako se nezvanično saznaje od izvora iz kolektiva škole, bivši direktor je vršio pritisak na zaposlene kako bi on bio jedini kandidat za direktora iz reda zaposlenih, pa su se tako, pored njega, na konkursu koji je objavljen prošle godine prijavili Veljković iz Ugostiteljske škole i Redžović iz osnovne škole "Desanka Maksimović".Postoje indicije da je tajno glasanje obavljano u prostorijama koje su pokrivene video nadzorom, pa je tako bivši direktor prekršio zakon o tajnosti glasanja.Na takvom glasanju, on je dobio "podršku" od 114 radnika te obrazovne ustanove, dok je za Veljkovića glasalo osam a za Redžovića šest.Međutim, ministar Šarčević doneo je odluku, nakon tri preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, da ne potpiše saglasnost sada već bivšem direktoru Ekonomske škole.Sead Ljajić je inače i jedini funkcioner protiv koga je Agencija dva puta donosila preporuku za razrešenje sa javne funkcije. Prvi put to se dogodilo u oktobru 2016, jer je zaposlio sina i ćerku predsednika školskog odbora, a drugi ove godine u septembru, jer je, kako se navodi u Rešenju Agencije zaposlio svoju rođaku, podseća indeksonline.rs.Agencija je 29. decembra podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru protiv Ljajića zbog sumnje da je kao javni funkcioner izvršio krivično delo propisano članom 72. Zakona o AgencijiZa "funkcionera koji ne prijavi imovinu ili daje lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini" propisana je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. FOTO: ALEKSANDAR JOVANOVIĆ Institut odloženog krivičnog gonjenja primenen je u slučaju Seada Ljajića, direktora Ekonomsko - trgovinske škole iz Novog Pazara. Protiv njega je Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu odbacilo krivičnu prijavu, koju je podnela Agencija zbog neprijavljivanje imovine ili davanja lažnih podataka o imovini.Kako je Insajderu rečeno u nadležnom tužilaštvu, Ljajić je bio u obavezi da uplati svega 50.000 dinara "u humanitarne svrhe na ime Vlade Srbije".(Kurir.rs / indeksonline.rs)

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: rtvnp.rs

Link: https://rtvnp.rs/2019/01/22/u-toku-privodenje-i-hapsenje-u-prijepolju/46047

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: U toku privođenje i hapšenje u Prijepolju

Prijpolje - Kako Glasu zapadne Srbije javljaju čitaoci, jake policijske snage sa četiri automobila, koncentrisale su u samoj blizini Centra za socijalni radu Prijepolju, a očevici tvrde da su navodno primetili, kako policajci odvode izvesnu osobu. Prema našim nezvaničnim saznanjima radi se o službeniku A.T. zaduženom za javne nabavke koji nije hteo da se odazove na poziv za informativni razgovor. Policija, prema takođe našim nezvaničnim saznanjima, traga za još jednim odgovornim licem.Uhapšeno još jedno lice u zgradi opštine Naši čitaoci koji su se zatekli u zgradi opštine javljaju da je u zgradu ušlo 12 policajaca koji su navodno tražili još jedno odgovorno lice S. H. Nakon kratkog vremena osoba S. H. izvedena je u pratnji službenih lica. Od kolege Alema Rovčanina iz Prijepolja saznali smo da prijepoljska policija nije postupala u ovom slučaju. Pre par minuta javili su nam se čitaoci iz Nove Varoši koji tvrde da je nekoliko automobila pod rotacijama prošlo kroz tu varošicu pa se pretpostavlja da se radi o specijalnoj jedinicu iz Kraljeva. Opširnije kasnije….Izvor: GLAS ZAPADNE SRBIJE

----------------------------------------------------------

Datum: 22.01.2019

Medij: srbin.info

Link: https://srbin.info/2019/01/22/cins-sns-dobila-na-poklon-prostorije-vrednosti-13-miliona-evra/

Autori: http://srbin.info

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: CINS: SNS dobila na poklon prostorije vrednosti 1,3 miliona evra…

Srpska napredna stranka (SNS) dobila je na poklon prostorije na Novom Beogradu čija je vrednost oko 1,3 miliona evra, što prevazilazi zakonom dozvoljeni limit, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS). Prostor je donirao odbornik SNS iz Kruševca Velibor Jovanović, koji ga je godinu dana ranije kupio za oko 250 hiljada evra, piše CINS. Ukoliko se pokaže da je na ovaj način prekršen zakon, prostorije bi morale da budu oduzete, piše CINS. Kako se dalji navodi u tekstu CINS-a, ugovor o poklonu potpisali su Jovanović i lider SNS-a Aleksandar Vučić, uz obavezu da taj prostor koristi Gradski odbor stranke u Beogradu.   Iako se u Ugovoru ne navodi cena nepokretnosti, odnosno vrednost poklona, u finansijskom izveštaju SNS-a se vidi da je Jovanović 2017. donirao stranci poslovne prostorije u vrednosti od 156 miliona dinara ili oko 1,3 miliona evra, piše CINS.  "Sve poreze i troškove nastale na osnovu ovog ugovora snosi SNS, a samo javni beležnik je naplatio oko 200 hiljada dinara", piše u tekstu. SZS: Bujošević i Stefanović pokazali da su verni gospodaru Vučiću https://t.co/jx1HobkiCd - SRBIN info (@srbininfo) January 22, 2019 Dodaje se da je ove prostorije stranka i ranije koristila tako što je plaćala zakup firmi Vetfarm. Farmaceutska kompanija Vetfarm je otišla u stečaj 2013. godine i od tada se prodajom imovine preduzeća namiruju njegovi poverioci.   Prema podacima sa sajta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, prostorije u Palmira Toljatija su prodate u oktobru 2016. godine Veliboru Jovanoviću po ceni od oko 250 hiljada evra, odnosno pet puta manjoj vrednosti od one koja je predstavljena u izveštaju SNS-a.   CINS ukazuje da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti propisuje da fizičko lice ne može da da stranci donaciju za redovan rad čija vrednost prelazi dvadeset prosečnih mesečnih zarada, što je 2017. godine iznosilo oko 920 hiljada dinara.   Ako donator prekorači ograničenje, stranka je, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dužna da u roku od 15 dana od dana prijema priloga vrati davaocu donaciju. CINS navodi da se Jovanović nije javljao na telefon, niti su iz SNS ogovorili na pitanja. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić ocenio je da davanje prostorija na Novom Beogradu nije bilo dozvoljeno.   "U slučaju da bude poveden prekršajni postupak i SNS i odgovorno lice u SNS-u budu oglašeni krivim zbog nezakonitog poklona, ne vidim drugo rešenje u zakonu osim da se oduzme i to sredstvo pribavljeno izvršenjem prekršaja", rekao je Nenadić za CINS. Nekadašnji član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Božo Drašković, smatra da se postavlja pitanje da li je Agencija primetila, ili joj je promaklo da je prekoračen zakonski limit.   "Plašim se da u ovoj zemlji važe različiti kriterijumi kada si na vlasti i kada nisi na vlasti", rekao je Drašković.                           POMOZITE RAD SRBIN.INFO DINARSKOM UPLATOM - KLIKNITE OVDE! UKOLIKO IMATE ŽELJU DA PODRŽITE RAD PRODUKCIJE "CENTAR" I RAD PORTALA "SRBIN.INFO", DONACIJE MOŽETE UPLATITI PUTEM SLEDEĆIH LINKOVA: 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ PayPal PostNet HVALA I BOG VAS BLAGOSLOVIO! Izvor: n1 Objavio: pravda Oznake: 1, 3 miliona evra, poklon, prostorije, SNS

----------------------------------------------------------