Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Mediji o korupciji


Datum : 4.8.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 13
Autor : PRENETO
Tema : Dostupnost informacija
Agencija : TANJUG
Najava : NE Žanr : Izveštaj

PROPUSTI U IZBORU SUDIJA
ZAŠTITNIK GRAĐANA JUČE UTVRDIO
Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je juče da je Visoki savet sudstva (VSS), u postupku izbora sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti sprovedenom tokom 2009. godine, načinio propuste u radu prema kandidatima za izbor na sudsku funkciju. U saopštenju se navodi da se propusti sastoje u uskraćivanju mogućnosti kandidatima, koji su prethodno vršili sudijsku funkciju, da se u toku postupka pred VSS izjasne o okolnostima koje opovrgavaju propisima utvrđenu oborivu pretpostavku da ispunjavaju kriterijume i merila za izbor. Propust se sastoji i u uskrać ivanju sadržajnog i konkretnog obrazloženja neizabranim kandidatima o razlozima zbog kojih nisu izabrani, kao i u nepotpunom sprovođ enju konačnih akata nadlež nog organa - Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Janković je ocenio da se propust sastoji i u odsustvu dovoljno delotvornih i osmišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima na čijem područ iju žive pripadnici nacionalnih manjina. Radi otklanjanja utvrđenih propusta i sprečavanja da se oni u daljem radu ponove Zaštitnik je VSS-u uputio preporuke. U njima se navodi da VSS treba da otkloni uočene propuste iz domena dobre uprave na način saglasan pravnom poretku i u skladu sa odlukama drugih nadležnih organa, posebno imajući u vidu odluke i stavove Ustavnog suda. U budućem radu, VSS će se dosledno pridržavati načela dobre uprave, a posebno onih koja garantuju transparentnost rada i obrazloženost i utemeljenost odluka organa javne vlasti, te načela koja učesnicima u postupku omogućavaju što delotvorniju zaštitu njihovih prava i legitimnih interesa, posebno u pogledu obaveštenosti o činjenicama koje služe kao osnova za odlučivanje i moguć nosti da se one ospore u toku postupka, navodi se u preporuci. U preporuci se očekuje i da će VSS unapređivanjem organizacije rada pratećih službi, i po potrebi na drugi način, obezbediti potpunije sprovođenje rešenja Poverenika. Ombudsman je u preporuci precizirao da u postupcima koje vodi, VSS treba delotvorno da primenjuje pozitivnopravne garancije zaštite i ostvarivanja pojedinačnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i po potrebi, razvije i primenjuje sopstvene postupke i procedure koje obezbeđuju ostvarivanje ustavnih garancija manjinskih prava u praksi. (Tanjug)
Antrfile :
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Press
Strana : 2
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

RODOLJUB ŠABIĆ POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
„Potpuna je neistina da je ministar Čiplić, kako tvrdi, meni objašnjavao proceduru upisa u biračke spiskove nacionalnih manjina“
Rodoljub Šabić poverenik za informacije od javnog značaja
Antrfile :
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Večernje Novosti
Strana : 6
Autor : T. SPALEVIĆ
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

“KORUPCIJU” MERE SUDIJE
Inicijativa o ustavnosti Zakona o pomoći građevinarima
Opozicija: Zakon ostavlja prostor za malverzacije
ZAKON o pomoći građevinskoj industriji u uslovima ekonomske krize, koji je nedavno tesnom većinom izglasan u parlamentu, verovatno će se naći pred Ustavnim sudom. Naime, prema mišljenju pojedinih opozicionih partija, ali i Saveta za borbu protiv korupcije ovaj leks specijalis otvara prostor za zloupotrebe i nije u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama. U Privrednoj komori Srbije, međutim, ne misle tako. Prema rečima Gorana Dugandžije, predsednika Grupacije za visokogradnju PKS, upravo Zakonom o pomoći građevinskoj industriji država počinje da uređuje tržište u Srbiji. - Jedino je tržište Srbije decenijama bilo otvoreno, bez ikakvih pravila i uslova ko može da gradi - tvrdi Dugandžija. - To nije odlika tržišta, to je haos! Da bi se gradilo u Africi, Rusiji, bilo gde, moraju da se ispoštuju lokalna pravila nastupa na tržištu i to najmanje kroz registraciju firme u toj zemlji, gde vam najčešće nameću i lokalnog partnera. Naš leks specijalis upravo to i traži, da je firma registrovana u Srbiji i da ovde plaća porez. Građevinska sezona odmiče, a ovoga puta bez naših neimara. Građevinska industrija je u kolapsu. Pad aktivnosti premašio je 70 odsto, firme otpuštaju majstore i nemaju posla. Gotovo da nema građevinske firme koja nema probleme sa likvidnošću.
Antrfile : DAMPING
ZAKON o pomoći građevinskoj industriji uvodi kategoriju minimalne ekonomske cene građenja, što sprečava damping iz kog izrastaju sve te pošasti makroekonomije u kojoj grca srpska privreda, rad na crno i siva ekonomija, nelojalna konkurencija i finansijska nedisciplina. Zato je upravo ovim Zakonom stvorena pretpostavka da bude znatno manje korupcije, koju imaju i u Švajcarskoj i Skandinaviji i nje će uvek biti, samo je pitanje mere.
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Blic
Strana : 2
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

GUBITNIK
Svetozar Čiplić - ministar za ljudska i manjinska prava Rodoljub Šabić ga kritikuje zbog falsifikovanih upisa u posebne biračke spiskove za izbore nacionalnih saveta
Antrfile :
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Blic
Strana : 11
Autor : DRAGICA PUŠONJIĆ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

PREKRŠEN USTAV U IZBORU SUDIJA
Odluka zaštitnika prava građana
Dragica Pušonjić
Visoki savet sudstva stavio je van zakona 870 sudija i tužilaca tako što ih proizvoljnim odlučivanjem nije izabrao na pravosudnu funkciju, suština je odluke koju je juče doneo Saša Janković, zaštitnik građana. Najviše pravosudno telo ima dva meseca da otkloni kršenje Ustava i zakona, na koje, inače, ukazuje i Evropska unija. Ako to ne učine, ombudsman može od parlamenta da traži razrešenje članova Visokog saveta sudstva.
Janković je pronašao pet propusta Visokog saveta sudstva u reizboru nosilaca pravosudnih funkcija, povodom kojih je dao četiri preporuke. Na pitanje kakva je pravna snaga njegove odluke, Janković u izjavi za „Blic“ kaže da je ona konačna, ne može biti pobijana, a ima moralno i politički obavezujuću snagu. Ombudsman naglašava da nije ocenjivao da li je neki sudija trebalo da bude izabran ili ne, već je suština u tome da je u postupku reizbora bilo propusta kojih bi svaki državni organ trebalo da se kloni. - Prvi propust je to što Savet nije omogućio kandidatima da se izjasne o činjenicama koje govore protiv njih, a zbog kojih nisu izabrani, iako je, za one koji su ranije bili sudije, postojala pretpostavka da ispunjavaju sve uslove. Drugi propust je što nijednom sudiji nije konkretno obrazloženo zašto nije izabran. Treće, Savet je protumačio Ustav Srbije tako da neizabrani nemaju pravo žalbe Ustavnom sudu - dodaje Janković. Osim toga, Savet nije postupio po svim zahtevima Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja. Najzad nije „jasno i razumljivo vođeno računa“ o ustavnoj obavezi zastupljenosti nacionalnih manjina. Za makedonsku, koja se obratila ombudsmanu, jer nije izabran nijedan sudija te nacionalosti, Savet nije ni odgovorio ombudsmanu zašto je to tako. U preporukama Janković je naveo kako da se otklone navedeni propusti i, uz ostalo, zatražio da Savet „posebno ima u vidu odluke i stavove Ustavnog suda“ koji je utvrdio da neizabrane sudije i tužioci ipak imaju pravo žalbe na odluku Saveta kojom nisu izabrani. U obrazloženju Janković navodi da je primio više od 100 pritužbi neizabranih sudija i jednu od Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine. Svi oni su se žalili zbog povrede zakonskog načela dobre uprave, Ustavom garantovanih manjinskih prava, prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava da pod jednakim uslovima budu izabrani na javnu funkciju. Zato je Janković od Visokog saveta sudstva zatražio i dobio odgovor na šest pitanja proisteklih iz pomenutih pritužbi, krećući se u okviru svojih ovlašćenja, da ne prejudicira odluke Ustavnog suda koji je jedini nadležan da utvrdi da li je bilo povrede ustavnih i zakonskih normi. - Zaštitnik građana je razmatrao argument Visokog saveta sudstva da su sudije koje nisu izabrane vršile „sudijsku dužnost“, a ne „sudijsku funkciju“, pa im je zato uskratio pravo na žalbu i pravo na obrazloženje. To je neprihvatljivo tumačenje zakona jer između „sudijske dužnosti“ i „sudijske funkcije“ ne postoji bitna razlika zbog koje bi neizabranim vršiocima „sudijske dužnosti“ bilo uskraćeno pravo na žalbu i obrazloženje čime se stavljaju van zakona - navedeno je u odluci ombudsmana, u kojoj se ističe da je ovaj stav „brana arbitrarnosti i proizvoljnosti“ od „uskraćivanja osnovnih prava koja predstavljaju tekovinu pravne civilizacije“. U obrazloženju odluke Janković navodi da je „neizbežan zaključak da Visoki savet sudstva, kod srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina, nije imao dovoljno osmišljene mere kako prema makedonskoj, tako ni prema drugim nacionalnim manjinama“.
Antrfile : Drastično kršenje prava
- Dobro je da u ovoj državi postoje organi kao poverenik Šabić i ombudsman koji shvataju kako treba da postupa savremena evropska država. I odluka ombudsmana jasno pokazuje da je reizbor nevaljan jer su se tela koja su ga sprovela toliko drastično ogrešila o prava sudija i tužilaca da su izgubili kredibilitet. Svi treba da podnesu ostavke - kaže Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije kojem je ombudsman takođe dostavio svoju odluku.
Napisali 120 obrazloženja
U Ministarstvu pravde nezvanično kažu da je ombudsman ispitivao zakonitost i pravilnost rada Visokog saveta sudstva „zbog principa dobre uprave“ i „bez upuštanja u celishodnost odluka“. Dodaju da Savet „već postupa po tim nalozima jer su sadržani i u stavovima Ustavnog suda“ i da je Savet već dostavio oko 120 pojedinačnih obrazloženih odluka onima koji nisu izabrani i Ustavnom sudu.
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Politika
Strana : A9
Autor : PRENETO
Tema : Dostupnost informacija
Agencija : BETA
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

OMBUDSMAN UTVRDIO PROPUSTE VISOKOG SAVETA SUDSTVA
Zaštitnik građana Saša Janković je juče saopštio da je utvrdio da je Visoki savet sudstva načinio propuste u postupku izbora sudija 2009. godine. Janković je, povodom pritužbi više od 100 neizabranih sudija, utvrdio da se propusti sastoje u uskraćivanju mogućnosti kandidatima koji su prethodno vršili sudijsku funkciju, da se u toku postupka pred Visokim savetom izjasne o okolnostima koje opovrgavaju propisima utvrđenu oborivu pretpostavku da ispunjavaju kriterijume i merila za izbor. Ombudsman je dodao da su uskraćeni sadržajno i konkretno obrazloženje neizabranim kandidatima o razlozima zbog kojih nisu izabrani, i pouka o pravnom leku kandidatima koji nisu izabrani. Janković je naveo da su nepotpuno sprovedeni konačni akti nadležnog organa – poverenika za pristup informacijama od javnog značaja Rodoljuba Šabića. Zaštitnik građana je kao propust istakao i odsustvo dovoljno delotvornih i smišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima na čijem području žive te manjine. Ombudsman je Visokom savetu sudstva uputio preporuku u kojoj se navodi da bi uočeni propusti trebalo da budu otklonjeni saglasno pravnom poretku i u skladu s odlukama drugih nadležnih organa, posebno imajući u vidu odluke i stavove Ustavnog suda. „U budućem radu, Visoki savet sudstva će se dosledno pridržavati načela dobre uprave, a posebno onih koje garantuju javnost rada i obrazloženost i utemeljenost odluka organa javne vlasti, te načela koja učesnicima u postupku omogućavaju što delotvorniju zaštitu njihovih prava i legitimnih interesa. Beta
Antrfile :
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Danas
Strana : 10
Autor : Z. RADOVANOVIĆ
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

OKONČANO ZAUZIMANJE KANCELARIJA ZASTAVE IMPEKS
Kragujevac - Poslovodstvo i sindikat Zastave oružja načelno su se dogovorili sa nadležnima u ministarstvima ekonomije i odbrane o rešavanju problema sa poslovnim prostorom te fabrike, pogonom „Sivi dom“ u Kragujevcu i kancelarijama u zgradi Zastave impeks u Beogradu. Prema preksinoćnom dogovoru, Zastava oružje će pogon „Sivi dom“ izdati Zastavi inpro u zakup s tim što će u ugovoru biti definisani površina i mesečni iznos zakupnine, što u prethodnom sporazumu nije bilo precizirano. Dogovoreno je da ulog Zastave inpro u rekonstrukciji „Sivog doma“ bude uračunat u iznos zakupnine. Zastava inpro će „Sivi dom“ koristiti na taj način do kraja naredne godine, nakon čega će Zastava oružje i nadležna ministarstva pregovarati o produžetku zakupa, ali pod pod uslovima koji tada budu važili na tržištu poslovnih nekretnina. U Zastavi oružji tvrde da su se ministarstva ekonomije i odbrane obavezala da u naredne dve godine u toj fabrici izgrade nov proizvodni pogon, površine 4.000 kvadratnih metara, posle čega će Zastava inpro moći besplatno da koristi „Sivi dom“. Pored sporazuma o „Sivom domu“, poslovodstvo i sindikalci Zastave oružja sa nadležnima su postigli dogovor i da ta fabrika ustupi Fijatu poslovni prostor na šestom spratu zgrade Zastave impeks u Beogradu, koji su oružari zaposeli sredinom prošle nedelje kako ne bi izgubili kancelarije u prestonici. Dogovoreno je da se zaposleni u predstavništvu Zastava oružja do 30. juna sledeće godine presele na prvi sprat te zgrade. Sredinom naredne godine, ministarstva ekonomije i odbrane trebalo bi da Zastava oružju obezbede poslovni prostor od 150 kvadrata u užem centru Beograda. Prostorni problemi kragujevačkih oružara u pogonu u Novom Pazaru i Staroj upravnoj zgradi Zastave u centru Kragujevcu biće rešavani naknadno.
Antrfile : Čeka se posao u Indiji
U Zastavi oružju s nestrpljenjem isčekuju ishod tendera Ministarstva odbrane Indije za nabavku 40.000 automatskih pušaka. Na tenderu je, pored kragujevačke, učestvovala i fabrika pešadijskog naoružanja iz Bugarske. Ukoliko dobije ovaj posao, Zastava oružje bi u Indiju izvezla 40.000 automatskih pušaka AB2 , u vrednosti od oko 12 miliona dolara.
============================


Datum : 4.8.2010
Novina : Kurir
Strana : 7
Autor : NN
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

PODVALA SA VAKCINAMA
Cepivo protiv svinjskog gripa koje je prodato Srbiji stavljeno u promet iako je na tenderu falio najvažniji dokument - istorijat, saznaje Kurir
ekipa kurira Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
BEOGRAD - U strahu je najbolja zarada! Da je bilo mnogo propusta u nabavci tri miliona vakcina protiv svinjskog gripa, ukupne vrednosti 26 miliona, potvrđuju indirektno i u Agenciji za lekove, koja je vakcinu „focetrija“ pustila u upotrebu na predlog Ministarstva zdravlja, iako nije postojala potpuna dokumentacija. Kurir je saznao da je „Novartisu“ na tenderu falio „modul 1“, najvažniji dokument koji sadrži kompletan istorijat vakcine, od ideje do proizvodnje. U Agenciji su odbili da daju izjave o tenderskoj dokumentaciji, ali su potvrdili da su privremenu dozvolu izdali decembra prošle godine na zahtev firme „De-Ta-P“, i to na predlog Ministarstva zdravlja. Iz Agencije napominju da je privremena dozvola za stavljanje u promet vakcine „focetrija“ izdata za period dok je na snazi Naredba o proglašavanju pojave epidemije zarazne bolesti. U Agenciji kažu da su tražili potpunu dokumentaciju, ali nisu rekli da li su je dobili. Da nisu bila čista posla u ovoj milionskoj nabavci vakcina, potvrđuje i član Radne grupe za pandemiju, epidemiolog dr Branislav Tiodorović. On kaže da ne zna da li je pokrenuta istraga o nameštanju tendera za vakcine, ali da je tačno da su postojali propusti. - Istina je da „Novartis“ nije dostavio kompletnu dokumentaciju i da ju je naknadno dostavljao, ali su, ipak, u odnosu na ostale imali mnogo više. Jedina opcija nam je bila da prihvatimo njih, u suprotnom, vakcine ne bismo ni nabavili. Predstavnici „Novartisa“ su tvrdili da ćemo vakcine dobiti po ekskluzivnoj, najnižoj ceni u odnosu na sve u regionu. Ispostavilo se, međutim, da su to bile samo trgovačke priče - kaže Tiodorović. On tvrdi da je iznenađen informacijom da je „Novartisu“ na tenderu nedostajao „modul 1“. - Nisam mogao da imam uvid u to da li je dokumentacija bila kompletna ili ne jer su epidemiolozi bili zaduženi samo za stručni deo. Za sve pravne i ekonomske poslove odgovorni su pravnici iz Fonda zdravstva.
Antrfile : Dobili kineske vakcine?
Na tenderu za nabavku vakcina, pored „Jugohemije“, javio se i Torlak, i to sa ponudom od 3,8 evra po vakcini. On je odbijen jer „Džeiđang ciđanjan“, kineski proizvođač vakcina, nema dozvolu za prodaju u Evropi. Međutim, „Novartis“ je ubrzo posle toga kupio ovu kinesku kompaniju, pa se tada sumnjalo da je Srbija na kraju dobila kineske vakcine, ali po mnogo višoj ceni. Izvor Kurira kaže da bi upravo taj dokument koji „Novartis“ nije imao na tenderu potvrdio odakle vakcine potiču.
Ministarstvo zdravlja: Tender nije naša stvar
U Ministarstvu zdravlja nisu upoznati sa činjenicom da je SBPOK pokrenuo istragu o nabavci vakcina protiv svinjskog gripa. - Što se tiče svih drugih pitanja, neophodno je da se obrate Republičkom zavodu zdravstvenog osiguranja, koji je sprovodio postupke javnih nabavki vakcina i vlasnik je celokupne dokumentacije o sprovedenim nabavkama - kažu oni. Oni su potvrdili da su uputili predlog Agenciji za lekove da se „Novartisu“ izda dozvola iako nisu imali kompletnu dokumentaciju, ali da je konačnu odluku doneo RZZO. - Mi možemo da predložimo, ali odluka je bila na RZZO i Institutu „Batut“, koji su se bavili nabavkom i distribucijom lekova. Naime, „Batut“ je izračunao koliko je doza leka bilo potrebno, a RZZO je organizovao nabavku - rekla nam je Ivana Lukić, portparol Ministarstva.
Mogući put vakcina
Kineski proizvođač „Džeiđang ciđanjan“ (proizvodi vakcine za 3,8 evra po komadu)
„Novartis“ (kupuje kineskog proizvođača)
Imunološki zavod u Zagrebu (kupuje od „Novartisa“ za 6,5 evra)
„De-Ta-P“ (preuzima od Imunološkog zavoda)
„Jugohemija“ (preuzima od firme „De-Ta-P“)
RZZO (kupuje od „Jugohemije“ za 8,4 evra po komadu)
============================