Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Mediji o korupciji


Datum : 5.8.2010
Novina : Politika
Strana : A1
Autor : MIROSLAVA DERIKONJIĆ
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

DAVINIĆ: PUŠKE PO NIŽOJ CENI – POLITIČKA ODLUKA
Hoće li istraga protiv nekadašnjeg ministra odbrane Prvoslava Davinića, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj kada je potpisao dokument u vezi sa izvozom oružja po cenama nižim od tržišne, biti sprovedena odlučiće Krivično vanraspravno veće Višeg suda u Beogradu. Ono bi, naime, kako saznajemo, u narednom periodu trebalo da odluči o žalbama koje su na rešenje o sprovođenju istrage podnela sedmorica osumnjičenih. Dok čeka odluku suda, nekadašnji ministar odbrane u razgovoru za „Politiku” tvrdi da se za ovaj slučaj „zna odavno”, još od vremena postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora i da je, ukoliko su postojale sumnje u bilo kakve nezakonite radnje, postupak trebalo pokrenuti odmah, a ne posle pet godina kada je do ključnih svedoka iz Crne Gore, među kojima su Svetozar Marović i Filip Vujanović, teško doći.
Sa prve strane U konkretnom slučaju radi se o viškovima lakog naoružanja, odnosno puškama određenog tipa koje smo imali u naoružanju vojske, a koje su, određene strane firme želele da kupe. Preduzeće „Mag etrol” je na javnom tenderu ponudilo najviše novca. Pomenuto preduzeće je, međutim, pre potpisivanja ugovora, odustalo od posla. Posle odustajanja „Mag etrola”, državno preduzeće „Jugoimport mont” podnelo je zahtev da mu se odobri kupovina tog naoružanja, ali po nešto nižim cenama s obzirom na to da je pomenuto naoružanje trebalo da se proda američkoj firmi koja nije htela da plati više, a koja je te puške trebalo da isporuči policiji Iraka – objašnjava nekadašnji ministar odbrane. O „sklapanju posla” se, prema rečima našeg sagovornika, odlučivalo u martu 2005. godine, a ugovor je potpisan u julu. „Jugoimport mont” je, prema rečima Davinića, tražio da se odobri posao s obzirom na to da je američka firma najavljivala poslove koji bi bili izuzetno profitabilni za srpsku i crnogorsku vojsku. Razgovori vođeni između pomenutog preduzeća, Vlade Crne Gore, Saveta ministara Državne zajednice i Ministarstva odbrane, rezultirali su, prema rečima Davinića, sastavljanjem konkretnog predloga koji je dostavljen Vrhovnom savetu odbrane. – Predlog koji su sačinile stručne službe podneo sam VSO uz objašnjenje da su cene niže za 28 odsto od onih koje smo postigli na javnom tenderu i zbog čega je to tako. Posle rasprave, VSO donosi zaključak po kojem se ta prodaja odobrava. Na osnovu njega sam službama dao nalog da se zaključi ugovor i taj posao se odobrava. I tu se stvar završava – navodi Davinić. Posle raspada Državne zajednice, objašnjava bivši ministar odbrane, Ministarstvo pravde je, preko javnog pravobranioca, podnelo tužbu Trgovinskom sudu u Beogradu kojom traži poništenje ugovora o prodaji naoružanja jer je ona, navodno, odrađena po nižim cenama, odnosno da je Srbija pretrpela štetu. Posle rasprave, ovaj sud donosi odluku po kojoj je ugovor valjan s obzirom na to da je sačinjen na osnovu potrebne dokumentacije i odbija zahtev MO. – Na ovakvu odluku, pravobranilac ulaže žalbu Višem trgovinskom sudu koji potvrđuje presudu Trgovinskog suda uz tvrdnju da je taj posao legitimno zaključen. Posle svega ovoga, pravobranilac podnosi zahtev za reviziju presude. Vrhovni sud Srbije, posle godinu dana, potvrđuje odluke Trgovinskog i Višeg trgovinskog suda s obzirom na to da je VSO odluku doneo iz političkih razloga, da je svesno odobrio manju cenu jer su za to postojali određeni razlozi i da je ministar odbrane postupao u skladu sa zakonskim ovlašćenjima koja ima u pogledu raspolaganja vojnim nepokretnostima – navodi na kraju Davinić i pita koja je namera tužioca u ovom slučaju: da li da pokaže da VSO nije imao pravo da odlučuje o pitanjima ove vrste i da je njegovo tumačenje zakona jače od stavova Vrhovnog suda Srbije ili da vodi još jedan proces iz političkih razloga.
Antrfile : Afera „Satelit” 30. septembra pred sudom
Davinić kaže da se sa advokatima priprema za suđenje povodom afere „Satelit”. – Ono što sam primetio jeste da oznaka tajnosti nije skinuta sa dokumentacije u vezi sa arbitražnim postupkom koja bi mogla da objasni da li je ovaj ugovor valjan. Takođe, nije skinuta oznaka tajnosti sa prepiske između našeg tadašnjeg ambasadora u Izraelu i Ministarstva spoljnih poslova, a tu ima mnogo dokumenata koji ukazuju ko je sve iza javne scene mešetario u ovom postupku – kaže Davinić.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Politika
Strana : A7
Autor : B. MALIŠ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

SPORENJA ZBOG BIRAČKIH SPISKOVA MANJINA
Zbog neopreznog uputstva o postupku upisa u poseban birački spisak nacionalnih manjina došlo je do velikog broja zloupotreba, tvrdi poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnosti, Rodoljub Šabić. Naime, odredbama „Instrukcije o postupku upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine”, koju je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić doneo početkom novembra prošle godine, omogućeno je da treće lice, bez posebnog ovlašćenja, može upisati građanina, glasača, u poseban birački spisak (PBS). – Tako se odstupilo od zakonskog rešenja po kome je upis u PBS lično pravo koje čovek sam ostvaruje podnošenjem zahteva nadležnom organu, neposredno ili poštom. Ovakva instrukcija, omogućila je brojne zloupotrebe, a u praksi se potvrdilo da je do njih i došlo – kaže Šabić za „Politiku”. To znači da je svako, ko je raspolagao podacima o građanima, mogao je „u njihovo ime” popuniti zahtev za upis u birački spisak, potpisivati ih i podnositi isti. – Manje opasne su bile zloupotrebe zbog neinformisanosti ili polupismenosti nekih ljudi čiji je potpis dobijan tako što im je obrazac za upis predočen kao zahtev za legalizaciju kuće ili slično. Najgora varijanta je bila ona u kojoj su počinjena krivična dela neovlašćene obrade podataka i falsifikovanja. To znači da su „aktivisti” sami popunjavali obrasce za upis i falsifikovali potpise navodnih podnosilaca – objašnjava Šabić. Iako su uočene zloupotrebe, osvojeni mandati ne mogu se dovoditi u pitanje. Kako objašnjava poverenik, samo hipotetički bi veliki broj nezakonitih upisa u birački spisak mogao dovesti u pitanje legitimitet izbora. – Zakonom je bilo predviđeno da pravo na neposredne izbore za nacionalne savete imaju samo nacionalne manjine u čiji se birački spisak upiše više od „pedeset odsto ukupnog broja pripadnika nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva, umanjenog za dvadeset odsto”. Ipak, nadam se da je to samo hipotetička mogućnost – pojašnjava Šabić i kaže da je još u decembru prošle godine uputio pismo Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u kome je upozorio na evidentne probleme. – Nisam dobio nikakav odgovor i bio sam neprijatno iznenađen kasnijom izjavom ministra Čiplića kako je „u nekoliko navrata povereniku objašnjena procedura” – tvrdi naš sagovornik. dodajući da će biti potrebno da, u okviru svojih ovlašćenja, mere preduzmu MUP i tužilaštvo, jer postoje osnovane sumnje da je počinjen značajan broj krivičnih dela. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, međutim, tvrde da im nije poznato na kojim činjenicama poverenik zasniva svoje tvrdnje, kao i da ne znaju da li je i koliko krivičnih prijava podneto zbog falsifikovanja isprava. Ne zna se da je ijedan postupak okončan presudom kojom bi bilo utvrđeno da je počinjeno krivično delo. – Ne može se govoriti o falsifikatu dok o tome ne postoji sudska presuda. Ukoliko se dokaže da su u poseban birački spisak obavljani upisi na osnovu falsifikovanih isprava, oni će biti brisani, a počinioci će snositi zakonske posledice. Upis u PBS se obavlja po pravilima upravnog postupka u jedinicama lokalne samouprave – navode u ovom ministarstvu, dodajući da su opštinske i gradske uprave donele blizu 500.000 rešenja, a da je podneto manje od sto žalbi po raznim osnovama. Upisom u poseban birački spisak pripadnik manjine ostvaruje pravo učešća na neposrednim izborima za članove saveta svoje nacionalne manjine, a ne obavezu. – Ukoliko je neko, po bilo kom osnovu, upisan mimo svoje volje, na sopstveni zahtev može biti izbrisan iz PBS-a – objašnjavaju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, tvrdeći da je ispred ove institucije državna sekretarka razgovarala i vodila prepisku sa poverenikom Šabićem.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Press
Strana : 5
Autor : S. VOJINOVIĆ - B. BOJIĆ
Tema : Dostupnost informacija, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

VLAST KRŠI USTAV JER SE PLAŠI DA NE PADNE
BEOGRAD - Posle ocene Ustavnog suda da su neke odredbe Zakona o informisanju neustavne, pred ovim sudom uskoro će biti pokrenuta i ocena ustavnosti još četiri zakona - o elektronskim komunikacijama, BIA, vojnim službama bezbednosti i Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije! Prema oceni stručnjaka, jedini razlog usvajanja sve većeg broja neustavnih zakona su lični i politički interesi vladajuće koalicije, ali i njihov strah od gubitka vlasti.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je pokrenuo pitanje ustavnosti Zakona o informisanju, priprema predloge za ocenu ustavnosti zakona o elektronskim komunikacijama, BIA i vojnim službama bezbednosti. - Poverenik Rodoljub Šabić i ja smo javno ukazali na činjenicu da se Zakonom o elektronskim komunikacijama, u kombinaciji sa zakonima o radu službi, širom otvaraju vrata do privatnosti građana i sa tih vrata uklanja sud kao Ustavom predviđeni čuvar - objašnjava Janković, koji nije hteo da komentariše zašto skupštinska većina usvaja sve veći broj (ne)ustavnih zakona: - Ne smem da dajem političke izjave već da štitim prava građana. A vi sami izvucite zaključak iz ovoga što sam rekao. Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da će od Ustavnog suda zatražiti ocenu ustavnosti dela Zakona o borbi protiv korupcije koji se odnosi na sukob duplih funkcija. - Siguran sam da će svi ovi zakoni koji se pominju kao neustavni, ukoliko se bude poštovao Ustav, biti „oboreni“. Ova vlast je zarad svojih interesa, pre svega ličnih pa i političkih, ali i zbog straha od rušenja, u stanju je da pogazi sve, pa čak i Ustav! Njihovoj bezobzirnosti i nezasitosti nema kraja - kaže Čupić. Direktor „Transparentnosti“ Nemanja Nenadić kaže da krivicu snose i sekretarijat Vlade i skupštinski Zakonodavni odbor. - Kada Vlada predloži ili Skupština usvoji neustavan zakon, a pri tom su na vreme upozoreni, kao u slučaju izmena Zakona o informisanju i Zakona o podršci građevinskoj industriji, to je ruganje načelu pravne države. Naravno, ne mora svako da poznaje pravo, ali Vlada ima sekretarijat, a Skupština odbor za zakonodavstvo, koji treba na vreme da upozore predlagača na neustavnost ili makar dilemu o ustavnosti, ali oni to ne čine - kaže Nenadić.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Blic
Strana : 2
Autor : M. MALEŠ
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

VLADU BAŠ BRIGA ŠTO KRŠI ZAKONE
Vladajuća koalicija gleda samo svoje interese
JANKOVIĆ: Vlada ne razmatra moje inicijative. ČUPIĆ: Pravi test kada na dnevni red dođe kontrola finansiranja stranaka
M. Maleš
Službe slobodno prate ko s kim razgovara bez odluke suda, funkcioneri slobodno sede u dve ili više fotelja, nameštaju se izbori saveta nacionalnih manjina, falsifikuju birački spiskova, prekršen je Ustav pri izboru sudija. Sve su to ozbiljne primedbe na rad vlasti koju su uputila nezavisna tela, a čije preporuke Vlada ignoriše vođena činjenicom „mi smo vas osnovali, mi ćemo i da vas ukinemo”.
Nezavisna regulatorna tela koje je Vlada Srbije izabrala onemogućena su da obavljaju svoj najznačajniji posao - kontrolu vlasti jer se ta ista vlast bezbroj puta do sada oglušila o njihove sugestije. Time su ove institucije ne samo omalovažene, nego se postavlja ozbiljno pitanje da li su samo pro forme formirane kako bi vlast zadovoljila uslove EU, a pred domaćom javnosti se prikazala kao demokratska i transparentna. Sijaset je primera kada je vlast kršila zakone, a regulatorna tela bezuspešno na to ukazivala. Poznato je, na primer, da je zaštitnik građana Saša Janković nedavno ukazivao na kršenje zakona prilikom izbora Nacionalnog saveta Bošnjaka, za šta je vlast nametnula da je potrebno dve trećine glasova, iako to nije bilo pravilo koje je moralo da se poštuje. Drugi primer desio se prošlog meseca prilikom donošenja zakona o elektronskim komunikacijama, kada je Janković amandmanski pokušao da spreči da bezbednosne službe mogu da prate ko s kim, koliko i kada kontaktira telefonom ili internetom. Vladajuća koalicije nije dozvolila ni skupštinskom odboru da raspravlja o ovom predlogu. Janković kaže za „Blic” da je Vlada Srbije jedan od šest organa koje su Ustavom izuzete od nadležnosti zaštitnika građana, ali i to da je Vlada obavezna da razmatra njegove inicijative. On ističe da je u aprilu ove godine podneo inicijativu za izmene Zakona o kulturi jer je ocenio da pojedine odredbe ovog zakona ugrožavaju prava u ustanovama kulture. Janković navodi i to da je 18. marta, nakon opsežnog istraživanja o načinu sprovođenja ustavne obaveze staranja o ravnopravnoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama, uputio Vladi inicijativu za izmene Zakona o državnim službenicima. - Vlada do sada nije razmatrala tu inicijativu ili me nisu obavestili. Da bi mogao davati mišljenje na predloge zakona kojima se utiče na ostvarivanje prava građana, što je zakonsko pravo zaštitnika građana, tražio sam od Vlade da me obaveštava o dnevnom redu svojih sednica i dostavlja mi nacrte zakona. Iz Vlade je stigao odgovor da njen poslovnik ne predviđa da se materijali šalju zaštitniku građana i da to oni neće činiti - kaže zaštitnik građana. Vladajuća koalicija nije prihvatila ni mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije da republički i pokrajinski poslanici ne mogu da obavljaju više funkcija. Vlada Srbije se tu perfidno ogradila tako što je odbila amandman Vladana Batića i prebacila vruć krompir u parlament koji ga je skoro jednoglasno usvojio, sa tri glasa protiv. Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić podseća da je ranije jedan službenik Ministarstva pravde poslao tumačenje da lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ima pravo na funkcije gradonačelnika Jagodine i poslanika. - Da je to tumačenje poslao ministar ili državni sekretar, bilo bi drugačije, imalo bi težinu. Ovako, to je poslao jedan načelnik u Ministarstvu i mi ne možemo da taj potez pripišemo Vladi - kaže Čupić. Međutim, činjenica je da je posle tog pisma Marković glasao za deklaraciju o Srebrenici. On dodaje da je Agencija prošle godine formirana i da će se uskoro, kada na dnevni red dođe kontrola finansiranja političkih stranaka, videti da li će Agencija imati problema sa Vladom. Državna revizorska agencija takođe više puta je pokušala da procesuira slučajeve funkcionera koji su nenamenski trošili državni novac. Iako su za to propisane prekršajne kazne, nijedna mera do sada nije izrečena.
Antrfile : Lista nedopustivih prestupa
- Zakon o elektronskim omogućava da MUP i BIA prate komunikacijama komunikaciju građana bez odluke suda - Zakon o informisanju drastične kazne - pale na Ustavnom sudu - Zakon o Agenciji za obesmišljen dozvolom da borbu protiv korupcije funkcioneri imaju dve funkcije - Zakon o zabrani pri izboru nacionalnih saveta selektivna diskriminacije primena pravila o konstituisanju - Zakon o nacionalnim dobar deo biračkih spiskova manjinama manjina falsifikovan - Zakon o izboru ne žele da ograniče blanko narodnih poslanika ostavke iako bi to mogli da urade - U postupku izbora sudija kršeni Ustav i zakon
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Press
Strana : 8
Autor : PRENETO
Tema : Javne nabavke
Agencija : TANJUG
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

TENDER „ŽELEZNICA“ ZA 25 NOVIH VOZOVA
BEOGRAD - Javno preduzeće „Železnice Srbije“ pozvalo je juče zainteresovane kompanije da podnesu ponude za nabavku do 25 višedelnih elektromotornih vozova za regionalni putnički saobraćaj. Kompanije iz svih zemalja mogu da učestvuju na tenderu za nabavku vozova, koja će biti finansirana iz zajma Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako bi se obezbedilo da sve ponude budu u skladu sa istim standardima, biće usvojen dvostepeni tenderski postupak. U prvoj fazi ponuđači će do 30. septembra podnositi samo tzv. tehničku ponudu, bez napomena u vezi sa cenama. (TANJUG)
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Blic
Strana : 17
Autor : V. P.
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

POLICAJCU NUDIO MITO
PREŠEVO
Istražni sudija Osnovnog suda u Vranju odredio je pritvor do osam dana Ejlemu K. (26) iz Turske zbog sumnje da je policajcu na graničnom prelazu Preševo ponudio novac, kako bi što pre putničkim vozilom "pežo", kojim je upravljao Mehmet T. iz Turske, prešao granicu.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Kurir
Strana : 6
Autor : NN
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

KUPUJU NOVE VOZOVE
“Železnice Srbije”
BEOGRAD - Javno preduzeće “Železnice Srbije” pozvalo je juče zainteresovane kompanije da podnesu ponude za nabavku do 25 višedelnih elektromotornih vozova za regionalni putnički saobraćaj, prenosi Tanjug. Kompanije iz svih zemalja mogu da učestvuju na tenderu za nabavku vozova, koja će biti finansirana iz sredstava zajma Evropske banke za obnovu i razvoj.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 3
Autor : S. NIKOLIĆ
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Intervju
Ocena : Neutralna

FACA SAM, PA NEK ME I POLIVAJU BALONIMA VODE
I N T E R V J U: MILIVOJ VREBALOV, PREDSEDNIK OPŠTINE NOVI BEČEJ I LIBERAL
Prvog dana fešte Velikogospojinski dani u Novom Bečeju, 26. avgusta, meštani će svog predsednika opštine Milivoja Vrebalova moći da gađaju balonima napunjenim vodom, ali će ih ta, sada tradicionalna akcija koju on doživljava isključivo kao šalu, ove godine koštati 200-300 dinara, namenjenih u humanitarne svrhe. Više od takvog suočavanja s građanima Vrebalov se boji onih koji, kaže, gađaju “iza leđa”, ne cene njegov rad, ali mu to ne govore u lice.
– Uglavnom me balonima gađaju korektni i pošteni ljudi, koji pogledaju u oči, pa kažu: “E sad, Mišo, to i to si uradio loše, a sada da te pogodim”. Eto, to je jedinstvena prilika i za opoziciju – kaže u intervjuu za “Dnevnik” Vrebalov, koji je i član Predsedništva Liberalno-demokratske partije.
Kad smo kod opozicije, radikali i naprednjaci ocenjuju da će biti prevremenih izbora. Šta kaže, isto tako opozicioni, LDP? – Cilj svake opozicije je da izbori dođu što pre da bi postala vlast. Što se tiče Republike, mi jesmo opozicija, ali sve ono što je proevropski, zbilja napredno, LDP je to uvek podržavala. LDP je vrsta lakmusa koja vlastine dozvoljava da se opusti. Kreativno kritikujemo sve što ne valja, a ono što valja podržavamo. Mislim da ipak neće biti prevremenih izbora. Slušam o tome još od 2008, kada su izbori završeni. Neke stvari koje su se desile prethodnih nedelja možda su bile povod da radikali i SNS zagovaraju izbore, ali budimo strpljivi, pa ćemo sačekati i to.
Predsednik LDP-a kaže da se Vlada ne ponaša ozbiljno u smislu evropskih integracija i da je to politika šminkanja Evrope? – Svi smo svedoci toga. Nije pridruživanje Evropi ako ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić obilazi sve moguće države, nije ni samo vođenje računa o Kosovu. Vlada bi trebalo odlučnije da krene ka Evropi. Gledam to i s ekonomske strane, kao predsednik opštine. Još nisu otvoreni ni svi pretpristupni fondovi EU, a gde su tek oni koji bi se otvorili kad bismo ušli u EU. Vlada nekako mlako ide ka Evropi. Odaje utisak i ostavlja gorak ukus da bismo sve i svašta. Moramo se oprediliti šta su nam priroteti. Što se tiče Kosova, moramo razmišljati i o ovom narodu u Srbiji, a ne samo da nam prva tema bude Kosovo i da nam puna usta budu kako ćemo spasti Kosovo, koje, nažalost, svi smo svedoci, baš ne ide u tom smeru.
Politika LDP-a je da se u Evropu može brže ulaskom u NATO? – Vidite koje su sve države ušle u NATO, ne treba biti posebno pametan. Podsetiću na karikaturu iz devedesetih godina prošlog veka – stado belih ovaca koje ide prema pašnjaku i jednu crnu koja ide kontra. Ne bih želeo da Srbija bude ta crna ovca, i da zarad neke velike nacionalne politike i nekih prošlih dana taj kurs, gde svi idu ka boljem, okrećemo na drugu stranu. Ako je pridruživanje Evropi u neku ruku uslovljeno i ide neuporedivo brže preko NATO-a, zašto ne i NATO?
Zvaničnici NATO-a i EU tvrde da to nije uslov? – Da, nije uslov da se odreknemo Kosova pa da uđemo u Evropu, pa nije uslov NATO... Ali nekako provejava – mada niko ne kaže da je to uslov – da bi možda bilo poželjno, neuporedivo lakše.
Sem za takvu novu politiku, LDP se zalaže i za novu ekonomiju. Šta ona nudi u vašoj opštini? Je li to turizam, na kojem insistirate? – Moramo uraditi mnogo toga na pozitivnom imidžu opštine i napraviti uslove za otvaranje novih radnih mesta, da oni koji hoće da investiraju, to neuporedivo lakše urade u našoj opštini nego u nekoj drugoj. Turizam potenciramo upravo iz tog razloga, jer tu za kraće vreme dolazite do para. Drago mi je što su moji sugrađani to prepoznali. Pozitivnom imidžu doprineli su i Velikogospojinski dani, jer kad kroz opštinu prodefiluje 100.000 ljudi za relativno kratak period, ti ljudi pričaju o toj opštini i onda sigurno ima onih koji bi želeli tu da investiraju.
Ide li to teško, jer proseč na plata u Novom Bečeju je 25.000 dinara, što je znatno ispod vojvođanskog proseka od oko 33.000? – Jeste, ako pogledamo koliko firmi je ugašeno. Fabrika opreme i pribora imala je 450 zaposlenih, „Polet“ – sada „Nekse grupa“, koja je pre privatizacije imala 720, sad ima 370, „Potisje“ je zapošljavalo 330, privatizovano je i ne znam da li sad ima 50 radnika... Velika je jagma za radnim mestima, kao i drugde. Doduše, pojavljuju se neki privatnici, kao italijanska firma koja je otvorila fabriku intimnog rublja za žene i zapošljava oko 400 ljudi, „Žitoprerada“ s 50, lepo je krenula, proizvodi štrudle s voćem, koktel-peciva, čokoladne praline, i očekuju rad u tri smene, pa će možda tu raditi 100 ljudi. Prisutan je Drakulić s „Ist pointom“, Miodrag Kostić sa svojom firmom...
Ujedno ste predsednik opštine i poslanik, a Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje žalbu Ustavnom sudu jer su takve duple fukcije neustavne? – Da je Agencija htela to da reši na korektan način, to bi lako uradila. Lako bi se rešilo kad bi se reklo: Plata ti je kao predsednika opštine tolika, a za, recimo, neki odbor tolika, a ti, ako hoćeš, budi na 150 funkcija. Ja kao predsednik opštine imam oko 86.000 dinara i poslanički dodatak od oko 40.000. Koja ličnost bi bila najkompetentnija da predstavlja svoju opštinu u Pokrajinskoj skupštini ako ne predsednik opštine? Ko najbolje lobira za svoju opštinu, ako ne njen predsednik? Na kraju, imam pitanje za gospodina Čupića: da li je sukob interesa da budete profesor na fakultetu i direktor Agencije?
Profesorska delatnost se dozvoljava? – Slažem se, ali mene su birali građani, ne partija. Ja sam stavio svoje ime i prezime, kao i Goran Ješić i Milenko Filipović u svojim opštinama, i ljudi su prepoznali da su to “face” koje mogu uraditi nešto za svoju opštinu, kao što i rade.
Objašava se da je tu u pitanju gomilanje funkcija, odnosno moći, a da je s tim u vezi mogućnost korupcije, odnosno sukoba interesa, dakle jedno široko tumačenje tog pojma? – Ne treba tu mi da izmišljamo toplu vodu, treba kopirati kako to Evropa radi. Ako vas narod bira, onda verovatno narod ima poverenje u vas da niste neki čovek koji bi se lako okrenuo korupciji, da niste neki prevrtljivac.
Antrfile : Koja ličnost bi bila najkompetentnija
da predstavlja svoju opštinu u Pokrajinskoj skupštini ako ne predsednik opštine? Ko najbolje lobira za svoju opštinu, ako ne njen predsednik? Većinski sistem je o-kej Smatrate li da je potrebno uvesti većinski izborni sistem u celini u Pokrajini, kao i na republičkom i lokalnom nivou? – Iskreno, mislim da bi to bio pravi potez. Ako su to ljudi koji su izabrani od naroda, znači da narod veruje u njih. To bi bilo o-kej.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Dnevnik
Strana : 3
Autor : B. D. SAVIĆ
Tema : Aktivnosti i komentari, Transparentnost Srbija, Vladimir Goati
Najava : NE Žanr : Intervju
Ocena : Neutralna

U JEKU SEZONA LOVA NA GLASOVE JER SU IZBORI IZA ĆOŠKA
POLITIČKI ANALITIČAR VLADIMIR GOATI O STRANAČKOM LOVU NA UDRUŽENjA GRAĐANA
Politički analitičar i direktor „Transparentnosti Srbija“ Vladimir Goati ocenio je da borba stranaka za naklonost grupa građana, civilnih organizacija nije neuobičajena pojava na političkoj sceni, ali da je trenutno naglašenija jer se „naziru izbori“. Goati je za „Dnevnik“ kazao i da će ova izborna kampanja verovatno trajati nešto duže nego inače, pošto je stepenica do vlasti veoma visoka i za vladajuće i za opozicione stranke. – Stranke, pre svega, žele da zauzmu vlast, te je za njih ključno da privuku što veći broj građana – kaže on. – I to je osnovni razlog što sve veći broj stranaka inače teži da privuče što veći broj grupa građana i drugih civilnih udruženja, a trenutno su te aktivnosti možda samo naglaš enije jer se postepeno, negde iza ćoška, naziru izbori. Uostalom, već se stiglo do polovine mandata, tako da se otvara sezona lova na glasova, koja će verovatno trajati nešto duže nego što je to bilo do sada. Dakle, umesto tri meseca, taj period će biti znatno duži jer je i stepenica do vlasti veoma, veoma visoka i za stranke vlasti i za opoziciju. Naime, gotovo sve vladajuće stranke od preuzimanja aktuelnog mandata u većoj ili manjoj meri pokušavaju da privuku što veći broj novih partnera. G17 plus je, čini se, bio najaktivniji u toj potrazi, koja se nastavila i nakon formiranja Unije regiona Srbije, tako su se – nakon stranaka Veroljuba Stevanović a iz Kragujevca, Maje Gojković iz Novog Sada i još nekih regionalnih partija – u njihovim redovima obreli i članovi udruženja ratnih veterana iz Kuršumije „Gvozdeni puk“. Ali, ni Demokratska stranka, kao najveći partner iz aktuelne vladajuće koalicije, nije lišena ambicija za osvajanjem vanpartijskog tržišta. „Usisivač“ DS-a najizdašniji je bio u Vojvodini, gde su dresove demokrata obukla mnoga civilna udruženja ili grupe građana, pre svega one koje su participirale u organima lokalnih samouprava. Goati ukazuje na to da je do intenziviranja procesa udruživanja na političkoj sceni došlo i zbog toga što je u međuvremenu stupio na snagu novi zakon o partijama, nakon čega je broj politič kih partija drastično smanjen, s 570 na svega šezdesetak, među kojima je veliki broj stranaka manjinskih nacionalnih zajednica. On napominje i da je za novu registraciju političke stranke bilo potrebno sakupiti 10.000 glasova, te da su stranke koje pokušavaju da privuku neke manje aktere ili grupe građana vođene računicom po kojoj bi se udruživanjem moglo doći do nekoliko desetina hiljada glasova koji bi inače bili izgubljeni. – Ukoliko oni pojedinačno mogu skupiti deset hiljada, koliko je potrebno za registraciju, onda njih sedam-osam ili više možda mogu osvojiti i 50.000 glasova. Dakle, to je izvor mogućih glasova koje strankama mogu doneti te grupe građana i neki politički neobeleženi aktivisti, a koji bi mogao biti značajan da bi se osvojio taj visoki cenzus od pet odsto – navodi Goati. Komentarišući, ideološku šarolikost takvih stranačkih i civilnih udruženja, Goati napominje da su partijsku scenu već odredile velike stranke, odnosno „veliki igrači kao što su Demokratska stranka i Srpska napredna stranka“. – Između DS-a i SNS-a je programska distanca postala znatno manja kada su naprednjaci za 180 stepeni promenili svoj stav prema Evropi. To je ono pitanje koje je predstavljalo osnovni izborni rascep u Srbiji do sad. SNS je, međutim, shvatio da su građani u tom pogledu neumoljivi jer je njih 65 odsto proevropski orijentisano, dok je 15 odsto neodlučnih. I onaj ko misli da uzme vlast, mora da ide na tu noseću grupaciju od gotovo tri četvrtine birač a. Zato je i politički život u Srbiji postao manje antagonistič ki i manje polarizovan, i sve više ide ka umerenom višepartizmu – ocenio je Goati. Naš sagovornik uveren je u to da pitanje evropskih integracija više neće biti osnov za polarizaciju biračkog tela. Dodaje, međutim, da će polarizacije sigurno biti, ali po drugim pitanjima: – Na sledećim izborima sasvim sigurno rascep neći biti oko toga da li u EU ili ne, jer se većina racionalnih stranaka opredelila za Evropu. S druge strane, ostale su, kao beznadežno manjinske partije, samo DSS i SRS. I ne bih se kladio da će te dve stranke na narednim izborima preskočiti izborni prag – kaže Goati.
Antrfile : Linije rascepa
Goati procenjuje da će se naredni izborni rascep kretati oko ekonomskih pitanja, odnosno oko toga da li je Vlada učinila sve da posledice ekonomske krize budu što je moguće manje, to jest da li je učinila sve da aktivira domać e resusre, ali i da li je učinila sve u borbi protiv korupcije. – To će biti osnovne linije rascepa između stranaka koje predstavljaju ogromnu većinu u biračkom telu Srbije – smatra Goati.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Večernje Novosti
Strana : 3
Autor : M. BABOVIĆ
Tema : Pristup informacijama o finansiranju političkih partija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

STRANKE ĆE OTVORITI KASE
NOVI ZAKON O FINANSIRANjU PARTIJA U NARODNOJ SKUPŠTINI VEĆ POČETKOM NOVEMBRA
Prilozi iz privatnih izvora bez limita. Za laž ukidanje novca iz budžeta
NOVI zakon o finansiranju političkih partija biće dostavljen Skupštini već početkom novembra. To je juče za "Novosti" najavio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. On kaže da je nacrt ovog propisa dostavljen strankama i da bi uskoro mogla da bude započeta javna rasprava. - Do polovine septembra biće nam dostavljeno i mišljenje Saveta Evrope, kome je nacrt prosleđen na ekspertizu. Posle toga, zakon će biti spreman za skupštinsku proceduru - pojasnio je Homen. Suština novog propisa je da će stranke od naredne godine moći bez limita, iz privatnih izvora, da prikupljaju i troše novac za redovan rad i izborne kampanje. Partijama koje sakriju donatore ili lažiraju finansijske izveštaje preti uskraćivanje novca iz državne kase od deset odsto do potpunog "zavrtanja slavine". A, da bi se sprečio uticaj tajkuna ili interesnih grupa, pojedinačne donacije biće ograničene. Sve uplate, uključujući i članarine, moraće da budu vršene preko računa, a visina priloga i imena donatora biće dostupni preko Interneta. Stranke kojima bude potvrđena izborna lista dobijaće jednake svote iz budžeta, bez obzira na njihovu veličinu, a pare za redovno finansiranje i dalje će dobijati samo one koje uđu u parlament. Partijski prvaci uglavnom "u rukavicama" govore o novom propisu. - Posle detaljnog uvida u tekst, poslaćemo primedbe. Spremni smo da učestvujemo u javnoj raspravi - kratko nam je rekla Suzana Grubješić, potpredsednica G 17 plus. Socijalisti još nisu upoznati ni sa skicom propisa. - Pogledaćemo nacrt zakona u elektronskoj formi i tada uputiti primedbe i predloge, ako ih bude - čuli smo od Milana Jovanovića, iz SPS. Član Predsedništva SNS Vladimir Cvijan kaže da će njegova stranka vrlo rado učestvovati u javnoj raspravi i predočiti svoje predloge. - Suštinski, izmene zakona ne znače mnogo, jer je osnovno pitanje da li postoji volja da se one i primene - smatra Cvijan. Potpredsednik DSS Miroslav Petković čudi se što ta partija još nije dobila tekst: - Ono što sam video iz medija ne uliva veliku nadu, ali ne želim da budem maliciozan i kritikujem zakon dok i zvanično ne dobijemo tekst. Nacrt predviđa da Agencija za borbu protiv korupcije kontroliše finansiranja partija. Stranke će i dalje imati obavezu da podnose detaljne finansijske izveštaje, koji će biti proveravani i kod banaka i marketinških agencija angažovanih u kampanjama.
Antrfile : BLANKO OSTAVKE NA LEDU
I DOK oko finansiranja partija ima kakve-takve saglasnosti, očigledno je da nema sloge za ukidanje blanko ostavki poslanika. Naši izvori iz Vlade tvrde da izrada novog zakona o izboru narodnih poslanika nije ni na vidiku i da je veliko pitanje da li će se sadašnji skupštinski saziv uopšte i baviti time. Uz to, zakoni o lokalnim izborima i o državnoj izbornoj komisiji na čekanju su duže od godinu dana.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Politika
Strana : A10
Autor : PRENETO
Tema : Javne nabavke
Agencija : BETA
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

RASPISAN OGLAS ZA NABAVKU 25 ELEKTROMOTORNIH VOZOVA
Javno preduzeće Železnica Srbije raspisalo je oglas za nabavku do 25 višedelnih elektromotornih vozova za regionalni putnički saobraćaj. Kako se navodi u saopštenju, novac za nabavku vozova obezbeđen je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 100 miliona evra. Tender će biti otvoren do 30. septembra ove godine, navela je Železnica Srbije. Prema uslovima oglasa usklađenim sa EBRD, neophodno je da su ponuđači u prethodnih pet godina prosečno godišnje isporučivali robu u vrednosti od najmanje 80 miliona evra i da su proizvodili najmanje po 20 elektromotornih vozova, kao i da obezbede garanciju od milion evra. Direktor za prevoz u Železnici Srbije Dragan Grujić kazao je da je to druga velika nabavka novih vozova za srpsku železnicu u 2010. godini, pošto je u aprilu potpisan ugovor sa ruskom kompanijom „Metrovagonmaš” o kupovini 12 novih dizel motornih vozova. Ta nabavka finansirana je iz kredita međunarodne železničke banke Eurofime, sa 34 miliona švajcarskih franaka, kazao je on. Grujić je naglasio da srpska železnice tri decenije nije kupovala nove vagone i vozove. Beta
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Danas
Strana : 2
Autor : SNEŽANA ČONGRADIN
Tema : Transparentnost Srbija, Vladimir Goati
Najava : NE Žanr : Intervju
Ocena : Neutralna

IZBORNE METE DS I SNS POTPUNO RAZLIČITE
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija o rasporedu političkih snaga nakon delimičnog približavanja dve najveće stranke
Nikolić samo smiruje Zapad - Mala verovatnoća za koaliciju DS i SNS - DSS će lebdeti oko cenzusa još neko vreme - Socijalisti su samo nužna dopuna i godinama će ostati na tome
razgovor
- Znam vrlo uticajne diplomate koje ne mogu da prihvate da se Tomislav Nikolić toliko promenio kako se u javnosti predstavlja. Međutim, Nikolić je napravio nekoliko velikih koraka, poput odlaska u Brisel, uoči sednice srpskog parlamenta o mišljenju MSP i dalje korake koje je potrebno preduzeti u diplomatskim aktivnostima. Nikolićeva poseta EU imala je za cilj isticanje da se njegova stranka uistinu promenila. Lideru naprednjaka je jasno da promena politike stranke nije samo kada oni to ističu u nastupima, nego kada to birači primete. To je bila suštinska misija Nikolićeve posete zapadu, kaže u intervjuu za Danas Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija. - Da li je od Nikolića traženo da podrži vladin predlog o nastavku kosovske politike? - Podrška tom predlogu samo je jedan znak lojalnosti i spremnosti Nikolića da podrži sadašnju koaliciju i da se ne koristi konjuktivnom prednošću koju ima u smislu podgrevanja napetosti u društvu. On je mogao da umiri nesigurnu međunarodnu zajednicu i Zapad, koja ima predstavu o starim radikalima sa subverzivnim namerama. Nikolić je evropskim zvaničnicima preventivno objasnio da neće tu situaciju destabilizovati. Tako je i bilo. - Kako komentarišete navode lidera LDP da je čelnik naprednjaka u Briselu nudio da će priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ukoliko mu zvaničnici EU pomognu da dođe na vlast? - Nikolić se nalazio u srpskoj vladi kada je potpisan Kumanovski sporazum. Tvrdnje LDP su u domenu spekulacija, ali ne bih ni odbacio ni komentarisao tu mogućnost kao izvesnu. - Funkcioneri SNS povremeno izjavljuju da bi bili partner DS. Mislite li da je to moguće? - Te dve stranke jesu postale bliže, ali gotovo da ne postoji nikakva verovatnoća da je moguća nekakva koalicija DS i SNS. Jeste moguća, ali je krajnje neverovatna. Kada se prave koalicije, nikada, osim u vanrednim situacijama, poput rata, ne ulaze u vladu dve najjače stranke, već jedni ili drugi, s nekim od malih stranaka, takozvanih kometa, prave koaliciju. Retkost je u Evropi da postoji koalicija dve jake stranke. To se ne radi iz jednog razloga - jer je plen koji se deli ograničen. Zbog toga se sve čini da ga deli što manji broj ljudi. - Aleksandar Vučić je izjavio da neće u koaliciju sa DSS zbog izrazitog antievropskog stava te stranke. - DSS je programski najbliža radikalima. Ali, tu nije reč samo da li DSS hoće sa naprednjacima, već da bi koalicijom sa DSS, SNS narušio kredibilitet i ono što pokušava da postane - evropska stranka. DSS će lebdeti oko cenzusa još neko vreme. Zauzimaće usamljeničku poziciju, eventualno blisku SRS. Mada, nisam siguran, jer političari imaju uvek nekog „keca u rukavu“. - Da li Nikolić iskazujući simpatije prema DS uz sve učestalije proevropske stavove rizikuje da izgubi podršku biračkog tela? - Ne, to ne može biti slučaj. Postoji „robot portret“ birača u Srbiji koji kaže da će birači SNS glasati za tu stranku čak i ako se ne slažu sa nekim njenim stavovima, kao što je slučaj i sa demokratama. To je partijska identifikacija. Birači glasaju za istu stranku i kada ne priznaju nešto od njenog programa. Izborna lovišta SNS i DS potpuno su različita i nema nikakvih preklapanja. Za desetak godina u Srbiji će se govoriti o naslednom glasanju, po uzoru na dedu i oca, biraće se jedna od dve jake opcije. - Mislite li da je G17 plus u stanju da napravi izborno iznenađenje i osvane sa mnogo većom podrškom, nego što najavljuju prognoze? - G17 plus se još bori da pređe cenzus. Reč je o stranci čiji lider ima natprosečnu energiju i politički njuh i on će svojim akcijama sve učiniti da ta stranka što bolje prođe na narednim izborima. - Kakva je tu pozicija Socijalističke partije Srbije? - Problem socijalista biće u tome od koga će ta partija zavisiti. Isto tako oni treba da pokažu da li su partija na papiru, ili će prerasti u pravu stranku. Mnogi glasači SPS imaju preko 80 godina. Da li će socijalisti uspeti da prežive i da regrutuju mlade i sa kojim idejama, to je otvoreno pitanje. Socijalisti su, s druge strane, nužna dopuna, i godinama će ostati na tome. - Da li je moguće da SPS, nakon izbora, uđe u koaliciju i sa naprednjacima i demokratama? Osnovno načelo koje vuku političke stranke je vlast. Opredeljenje SPS bilo bi u odgovoru na sledeća pitanja: koja opcija daje vlast, ili ako obe daju - koja daje više. - LDP je konstruktivna opozicija po vašem sudu? - Definicija opozicije nije da u svakom trenutku glasa protiv vlasti. Konstruktivna opozicija jeste LDP. Uveli su taj pojam u srpski parlament. Međutim, i oni su na granici cenzusa, poput drugih manjih stranaka.
Antrfile : Politika je velika alhemija
- Odbornici Gvozdenog puka iz Kuršumlije ušli su kolektivno u lokalni G17 plus. - Izborna meta stranaka preklapa se upravo kada je reč o G17 plus i demokratama. Nije moralno učiniti nešto za neku društvenu grupu, kako bi pridobio njenu podršku, ali to postoji od kada i politika i to je zloupotreba položaja. Kao što stranke instrumentalizuju glasače, događa se i obrnuto. Ako stranka nekome napravi neke velike ustupke, oni će za nju glasati. U tom smislu, politika je igra: dam ti - daš mi. Interesi pojedinih segmenata tu najviše utiču, a politika je alhemija. Događaju se nelogične stvari, koje se ne mogu objasniti.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Politika
Strana : A9
Autor : M. DERIKONJIĆ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

MALOVIĆ: SVAKOM SUDIJI – POJEDINAČNO OBJAŠNJENJE
Odgovarajući na optužbe zaštitnika građana Saše Jankovića da je Visoki savet sudstva načinio propuste u postupku izbora sudije u decembru prošle godine, ministarka pravde Snežana Malović kaže da je ombudsman ispitivao zakonitost i pravilnost rada ovog tela iz razloga „principa dobre uprave” i da se nije upuštao u celishodnost donetih odluka. Ministarka, u izjavi za „Politiku”, navodi da je VSS i Ustavnom sudu i sudijama koje nisu izabrane u postupku opšteg izbora dostavio više od 120 pojedinačno obrazloženih odluka. – Svaki sudija koji nije izabran u procesu opšteg izbora će, u postupku pred Ustavnim sudom, dobiti pojedinačno obrazloženje na osnovu koga će Ustavni sud moći da sagleda sve činjenice kojima se Visoki savet sudstva rukovodio u svakom pojedinačnom slučaju. Na taj način će rad Visokog saveta sudstva proći kontrolu najviše sudske instance. Postupak pred Ustavnim sudom je u toku i nema sumnje da će svaka odluka te sudske instance biti poštovana – rekla je Malovićeva za „Politiku”. Svaki sudija će, naglasila je ona, dobiti pojedinačno obrazloženje zbog čega nije izabran, što je uostalom i pravni stav Ustavnog suda, ali i preporuka ombudsmana i po tome se već postupa. – Kada je reč o Jankovićevoj primedbi u vezi sa odsustvom delotvornih i smišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina na područjima gde oni žive, napomenula bih da je VSS u tim sredinama vodio posebno računa o njihovoj zastupljenosti u pravosudnim organima, čak i ako nije postojao sistemski mehanizam koji je to predviđao. U potpunosti su ispoštovane zakonske odredbe i birani su oni kandidati, pripadnici nacionalnih manjina, koji su ispunjavali uslove za izbor – rekla je Malovićeva i dodala da će VSS preporuke ombudsmana, pažljivo analizirati i implementirati u svoj rad. Nasuprot ministarki, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, ukazuje da odluka zaštitnika građana, kao i više odluka poverenika Rodoljuba Šabića, dokazuju da u Srbiji postoje državni organi koji, zaista, funkcionišu kao organi savremene evropske države. – Nažalost, njihova rešenja dokaz su i da su organi koji su sprovodili (re)izbor, postupali kao srednjovekovne despotije. Oni su poslali opasnu poruku i pravosuđu i građanima: „Radimo šta hoćemo, pravila poštujemo kada nam odgovaraju. Kada smo ovako uradili sa 1000 sudija i tužilaca, šta tek možemo da uradimo sa svakim pojedincem“. Nepovoljne ocene o reizboru dale su i oba međunarodna strukovna udruženja sudija i tužilaca, ali i mnoge evropske institucije – rekla je Boljevićeva.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Politika
Strana : A9
Autor : PRENETO
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Agencija : BETA
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

PRITVOR ZBOG NUĐENJA MITA POLICAJCU
Vranje – Istražni sudija Osnovnog suda u Vranju odredio je pritvor do osam dana turskom državljaninu zbog sumnje da je pokušao da podmiti policajca na graničnom prelazu Preševo, navedeno je u jučerašnjem saopštenju vranjske policije. Pritvor je određen Ejlemu K.(26). Dodaje se da je osumnjičeni policajcu ponudio novac kako bi ga pustio da brzo pređe granicu. Beta
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Večernje Novosti
Strana : 14
Autor : NN
Tema : Slučajevi korupcije i borbe protiv korupcije
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

TURSKO MITO
EJLEM K. ZAVRŠIO U SRPSKOM PRITVORU
PREŠEVO - Policija u Preševu privela je istražnom sudiji Osnovnog suda u Vranju turskog državljanina Ejlema K. (26) zbog sumnje da je davao mito. Na graničnom prelazu Preševo Ejlem K. je prekjuče policajcu ponudio novac da bi u što kraćem vremenu prešao preko graničnog prelaza sa vozilom "pežo" nemačke registaracije. Istražni sudija je osumnjičenom odredio pritvor do osam dana.
Antrfile :
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Pravda
Strana : 4
Autor : P.JEREMIĆ
Tema : Dostupnost informacija
Najava : DA Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

ISTINA O KRAĐI 200 BEBA
TRAČAK NADE ZA OGORČENE RODITELJE: SKUPŠTINA SRBIJE TREBALO BI DA USVOJI ZAKON O NESTALIM NOVOROĐENČADIMA
Za oko 3.000 beba u Srbiji, prema podacima njihovih roditelja, godinama unazad gubi se svaki trag na relaciji porodilište groblje, čime je stvorena opravdana sumnja da one nisu umrle, već da su predate (prodate?) nekom drugom. Zakon koji bi Skupština Srbije trebalo da usvoji mogao bi da pomogne da se konačno dođe do istine o krađi bar 200 beba, o čijim je nestancima precizne podatke prikupio prethodni skupštinski Anketni odbor. Shvatajući da ogorčeni roditelji neće odustati od dokazivanja istine o sudbini novorođenčadi kojima se gubi trag, Skupština Srbije je, drugi put za poslednjih pet godina, formirala Radnu grupu čiji je zadatak da pripremi novi zakon koji bi regulisao ovu oblast i bar sprečio neke nove misteriozne nestanke beba iz porodilišta. Zaštitnik građana Saša Janković je Skupštini Srbije uputio izveštaj o slučaju „nestalih beba", posle postupka koji je vodio po pritužbi roditelja. Janković je ocenio i da bi donošenje posebnog zakona moglo doprineti utvrđivanju konačne istine u slučajevima krađe beba. Janković je, posle višemesečnog istraživanja, koje je obuhvatilo više ministarstava, organa lokalne samouprave i zdravstvenih i drugih ustanova, utvrdio da mnogo administrativnih procedura u vezi sa bebama, odnosno njihovim telima, nije poštovano ili nije postojalo, iako su bile neophodne. Zaštitnik građana je zaključio i da su se pojedini organi, organizacije i službenici neodgovorno odnosili prema dokumentaciji, da je postojao nehuman, birokratski odnos pojedinih javnih službenika prema članovima porodica, ali da se, zbog svih nedostataka u dokumentaciji i protoka vremena, ne može oceniti da li je neko iskoristio službeničku nemarnost i neodgovornost i neku bebu nezakoniho odvojio od porodice. - Punih devet godina smo u ovoj tužnoj priči i izgleda da je trebalo da Rodoljub Šabić izvrši pritisak da se formira radna grupa, koja će početi s radom 1. septembra i ima rok od tri meseca da pripremi novi zakon iz ove oblasti - kaže za „Pravdu" Rada Pantelić, član Beogradske grupe roditelja, koji godinama bezuspešno tragaju i za svojim nestalim bebama. - Moja i potreba hiljada drugih roditelja jeste da država konačno krađu beba definiše kao društveno opasno delo i da se naši predmeti procesuiraju. Rada Pantelić kaže da se devet godina bori, zajedno sa drugim roditeljima, protiv teza da su svi ti slučajevi zastareli, da nema validne dokumentacije itd: - Pre mnogo godina desio mi se nestanak bebe, tako da sam i ja iz te priče. Zato pitam, zašto niko nije ranije reagovao kako ti slučajevi navodno ne bi zastareli? U pitanju je oko 3.000 slučajeva koji su poznati Skupštini Srbije i njenom Anketnom odboru. MUP-u je dostupno oko 700 dosijea o novorođenčadima kojima se gubi svaki trag. Ti dosijei su bili kod sada pokojnog Srbe Ranđelovića. Posle Anketnog odbora Skupštine Srbije, formirana je Radna grupa MUP-a koja se bavila ovim slučajevima, čiji je koordinator bio pomenuti Ranđelović, a Dejan Svilar šef ekipe. - NJihov zadatak je bio da preispitaju sve slučajeve koje su prijavili roditelji, ali oni su taj posao, izgleda, olako shvatili, pa su ga traljavo i uradili, tako što su samo prepisali predmete iz tužilaštva i na osnovu toga napisali zaključak da nije bilo organizovanog nestanka dece kaže Rada Pantelić. Ona tvrdi da je, posle tog zaključka, počelo obmanjivanje javnosti i ucveljenih roditelja. - Taj izveštaj Radne grupe MUP-a trebalo je da se dostavi Odboru za bezbednost Skupštine Srbije. Prema našim informacijama, tamo nikada nije stigao. Tek posle intervencije Šabića dobili smo izveštaj Srbe Ranđelovića, a izgleda da taj izveštaj niko drugi nije video. Godinu dana su oni radili, a rok je bio tri meseca. Tako je prošla 2007. godina, da bi političke promene sve stopirale u 2008. i tek sada se, zahvaljujući i angažovanju Slavice Đukić-Dejanović, sve pokrenulo s mrtve tačke. Nedavno je formirana Radna grupa Skupštine Srbije, na čijem čelu je Maja Videnović (DS), koja ima rok od tri meseca da pripremi novi zakon. Pitam, šta je do sada čekao Saša Janković, zaštitnik građana, i zašto je kasnio sa predajom izveštaja Skupštini Srbije? Potreban nam je novi zakon, koji bi nam otvorio vrata pravosuđa. Imamo stotine dokumenata koji dokazuju da nije tako kao što nam kažu, odnosno da deca nisu sahranjena. Bebe su nestajale od porodilišta do groblja. U bolnici kažu da je dete preuzela pogrebna služba, na groblju tvrde da to nije tačno, kaže Rada Pantelić.
Antrfile : Kako radi bebi-mafija
- Javljaju nam se oni koji sumnjaju da su njihovi najmiliji oteti od bioloških roditelja. Najviše je roditelja kojima su deca nestala, pa nelegalno usvojena u porodilištima. Dolaze kod nas u potrazi za istinom - rekla je svojevremeno Mira Novokmet iz Beogradske grupe roditelja. Ona je objasnila da već godinama tri hiljade građana pokušava da stane na put bebimafiji, za koju je sigurna da stoji iza nestanka novorođenčadi u porodilištima. Ona pretpostavlja da novorođenčad najpre bivaju proglašena mrtvima, a potom ih kriminalna grupa daje na usvajanje u zemlji ili u inostranstvu.
Samo ujednom sudu 700 slučajeva
Anketni odbor za nestale bebe formiran je u srpskom parlamentu u julu 2005. i rad je završio u februaru 2006, posle 27 sednica. Predsednik Anketnog odbora, mr Živodarka Dacin, farmaceut iz Kikinde i poslanik SPS-a, izjavila je kasnije da njihov izveštaj ima 16 strana i precizne podatke o 200 nestalih beba u Srbiji. - Nisam sigurna da je proteklih decenija nestalo 3.000 novorođenčadi iz naših porodilišta, ali sam sigurna da je tih nestanaka bilo više od 200, koliko je nama prijavljeno. Prema podacima jednog beogradskog suda, samo na njegovou području poslednjih godina bilo je oko 700 slučajeva prijava nestanka ili krađe tek rođene dece - izjavila je Živodarka Dacin.
============================


Datum : 5.8.2010
Novina : Danas
Strana : 10
Autor : PRENETO
Tema : Javne nabavke
Agencija : TANJUG
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

TENDER ZA NABAVKU VOZOVA
Beograd - Javno preduzeće Železnice Srbije pozvalo je juče zainteresovane kompanije da podnesu ponude za nabavku do 25 višedelnih elektromotornih vozova za regionalni putnički saobraćaj. Kompanije iz svih zemalja mogu da učestvuju na tenderu za nabavku vozova, koja će biti finansirana iz sredstava zajma Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako bi se obezbedilo da sve ponude budu u skladu sa istim standardima, biće usvojen dvostepeni tenderski postupak, navedeno je u obaveštenju. U prvoj fazi ponuđači će podnositi samo „tehničku ponudu“, bez napomena u vezi sa cenama, a u drugoj fazi ponudu sa cenama. Tanjug
Antrfile :
============================