Mediji o korupciji


Datum : 9.6.2011
Novina : Danas
Strana : 4
Autor : D. D.
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izveštaj

ŠABIĆ: POVEĆAVA SE BROJ ŽALBI GRAĐANA
Beograd - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenjuje kao veoma zabrinjavajući veliki i stalan porast broja zahteva za zaštitu prava koji mu upućuju građani, novinari, mediji i drugi. On je juče saopštio da je u 2009. broj registrovanih predmeta u oblasti slobode pristupa informacijama iznosio 1.865, dok je prošle godine zabeleženo 2.898, odnosno za oko 55 odsto više. „U prvih pet meseci ove godine registrovano je više od 1.700 predmeta što znači da bi ih, ako se takav priliv nastavi, u 2011. moglo biti i više od 4.000“, ističe Šabić. U saopštenju se podseća da poverenik već godinama u odsustvu adekvatnog prostora radi sa brojem saradnika ispod potrebnog i planiranog, a da Vlada ne pokazuje nameru da taj problem reši.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Kurir
Strana : 7
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izveštaj

IMAMO OZBILJNE PROBLEME
BEOGRAD - Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je da je veliki broj predmeta upućenih toj službi potvrda ozbiljnih problema u ostvarenju prava građana i da trenutno ima skoro 2.000 predmeta u radu, dok mesečno pristiže oko 400 novih zahteva. Ako priliv bude nastavljen, do kraja godine biće predato više od 4.000 zahteva.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Pregled
Strana : 2
Autor : PRENETO
Tema : Pristup informacijama o finansiranju političkih partija
Agencija : TANJUG
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

IZBORNO JEMSTVO TRN U OKU
Više od 100 amandmana na zakon o finansiranju stranaka
Beograd Na zakonski predlog o finansiranju političkih aktivnosti, dan uoči početka rasprave u pojedinostima o tom aktu, poslanici republičkog parlamenta podneli su više od 100 amandmana. Predsednik Zakonodavnog odbora Skupštine Srbije Vlatko Ratković rekao je Tanjugu da su parlamentarci do sada podneli 133 amandmana na predložena rešenja u oblasti finansiranja političkih aktivnosti. Amandmane su podneli poslanici skoro svih stranaka, a najviše primedbi uputili su na odredbu koja se odnosi na podnošenje izbornog jemstva, koje su stranke dužne da polože nakon proglašenja izborne liste. Demokratska stranka je amandmanom predložila da je politički subjekat, ukoliko namerava da koristi sredstva iz javnih izvora, dužan da položi jemstvo u visini od tri odsto ukupno predviđenih sredstava za finansiranje izborne kampanje. Iz te stranke stigao je i predlog, koji je podnela poslanika Gordana Čomić, a koji predviđa da izborno jemstvo bude u visini od 20 odsto, što je predložio i predstavnik Albanaca u Skupštini Srbije Riza Halimi. Položeno jemstvo, kako je predložila DS, vraća se subjektu ukoliko na izborima osvoji jedan odsto i više važećih glasova, odnosno 0,2 odsto i više kada su u pitanju stranke nacionalnih manjina. Poslanici SPS protiv su predloženog rešenja da Agencija za borbu protiv korupcije može uputiti zahtev Državnoj revizorskoj instituciji za obavljanje revizije izveštaja političkih stranaka, pa su predložili brisanje tog rešenja, što je stav i DSS. LDP je podnela amandman kojim se predviđa da je zabranjeno vršenje bilo kakvog pritiska, pretnji, diskriminacije ili bilo kog drugog oblika neposrednog ili posrednog stavljanja u nepovoljniji položaj fizičkog ili pravnog lica koje daje prilog političkom subjektu. Radikali su predložili da se sredstva iz budžeta političkim subjektima dodeljuju srrazmerno broju osvojenih mandata, a ne srazmerno broju glasova, što je jedan od amandmana i SNS. Tanjug
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Politika
Strana : A8
Autor : A. P.
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

ŠABIĆ: SVE VIŠE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je juče da je „indikativan i veoma zabrinjavajući veliki i konstantan porast broja zahteva za zaštitu prava koji mu upućuju građani, novinari, mediji i drugi”. Šabić je ocenio da takav porast sasvim izvesno potvrđuje postojanje ozbiljnih problema u ostvarivanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana. „Poverenik već godinama u odsustvu adekvatnog prostora radi sa brojem saradnika koji je daleko ispod potrebnog i planiranog, a vlada, osim verbalno, ne pokazuje ozbiljnu nameru da taj problem reši”, navodi Rodoljub Šabić.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Politika
Strana : A9
Autor : M. DERIKONJIĆ
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

DRŽAVA ĆE ŠTITITI POŠTENE SLUŽBENIKE
Svaki službenik koji bude odbio da izvrši protivzakoniti nalog šefa imaće ubuduće posebnu zaštitu, a u sve državne organe biće uveden jedinstveni informacioni sistem. Takođe, u cilju sprečavanja korupcije u Srbiji, razmatra se i mogućnost da se organima koji su zbog prirode posla izloženi korupciji smanje diskreciona ovlašćenja. – Navedene mere samo su neke od mera koje su predviđene novim planom za borbu protiv korupcije koji je izradila ministarka pravde Snežana Malović koja je nedavno imenovana za koordinatora državnih organa za borbu protiv korupcije. Kako bi što pre počela primena ovih mera, ona je pre nekoliko dana sazvala sastanak kojem je prisustvovalo više od 20 predstavnika različitih državnih organa, čiji zajednički rad treba da doprinese smanjenju korupcije – otkriva „Politikin” sagovornik upoznat sa novim planom za borbu protiv korupcije. Prema njegovim rečima, u cilju što uspešnije borbe, planira se i izmena određenih zakonskih akata kako bi procedure u pružanju javnih usluga bile jasno definisane, a javne nabavke zaista – javne. – Planirano je uvođenje pouzdanih mehanizama za dostavljanje pritužbi građana, ali i obaveze državnih organa da na njih odgovore u određenom vremenskom roku. Takođe se razmatra mogućnost stalne unutrašnje i spoljne kontrole rada svih državnih organa, ali i poboljšanje materijalnog položaja i uslova za rad policijskim, carinskim i poreskim službenicima – navodi naš sagovornik. Novi plan za borbu protiv korupcije, predviđa i uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema državnih organa, kojim bi, kako saznajemo, bili obuhvaćeni organi Poreske uprave, Uprava za trezor i javna plaćanja, MUP, tužilaštvo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Uprava carine… Uvođenjem ovakvog sistema obezbedila bi se sistemska razmena informacija koja omogućava da nadležni organi brzo reaguju ukoliko uoče neke zakonske nepravilnosti. – Red će biti, između ostalog, uveden i u urbanizam, a to će se postići definisanjem precizne i javne procedure za izdavanje građevinskih dozvola, a kada je reč o Ministarstvu ekonomije to bi značilo uvođenje jasnih kriterijuma za dobijanje subvencija društvenih preduzeća – objašnjava naš sagovornik. Podsetimo, kada je izabrana za koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije, Malovićeva je za „Politiku” rekla da je za suzbijanje korupcije pre svega, neophodno otkloniti uslove koji su omogućili da ona uzme maha.q
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Press
Strana : 8
Autor : PRENETO
Tema : Javne nabavke
Agencija : BETA
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

PROTIVGRADNE RAKETE PO HITNOM POSTUPKU
Nabavka
BEOGRAD - Načelnik Sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da će zbog nedovoljnog broja protivgradnih raketa hitno biti sprovedena nabavka 3.000 raketa, za šta je Vlada Srbije obezbedila 100 miliona dinara. Beta
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Večernje Novosti
Strana : 3
Autor : S. S. ROVČANIN
Tema : Pristup informacijama o finansiranju političkih partija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

PARTIJAMA DUPLO VIŠE
ZAKON O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI IPAK ĆE NAPUNITI STRANAČKE KASE
Računica pokazuje da će se u partijske budžete sliti 1,2 milijarde dinara
STRANKE na političkoj sceni Srbije, posle usvajanja Zakona o finansiranju partija, ipak će dobijati više novca nego što dobijaju sada. Računica pokazuje da se u njihove kase za redovan rad iz budžeta trenutno sliva oko 550 miliona dinara godišnje. Prema novom propisu, ova suma mogla bi da dostigne i 1,2 milijarde dinara godišnje, odnosno sto miliona mesečno. ”Caka” je u tome što novi zakon kaže da je partijama namenjeno 0,15 procenata, ali je osnovica rashodna strana ”kase” koja je uvek veća od prihoda budžeta. U računici za ovu godinu, predviđeni troškovi države su 844,9 milijardi dinara. Ukoliko bi ta suma ostala ista i pri narednoj raspodeli novca strankama, one bi mogle da računaju na kolač težak oko 1,2 milijarde dinara! Zamenik šefa Odbora za finansije Branka Ljiljak, iz DS, kaže, za ”Novosti”, da se išlo na to da stranke dobiju više novca iz republičkog budžeta kako ne bi imale potrebu da traže dodatne donatore: - Poenta je da ako dobijete više novca iz budžeta, ne morate da tražite pare iz nekih drugih izvora. A i finansiranje iz budžeta je lako proverljivo, tačno će se znati koliko ko dobija i koliko su partije i za šta trošile novac. Sve će se odvijati preko računa. S druge strane, Jorgovanka Tabaković, iz SNS, smatra da stranakama ne treba dati toliki novac i tako ih pretvoriti u preduzeća u kojima se najbolje zarađuje: - Podneli smo amandman kojim tražimo da se umesto 0,15 odsto za stranke izdvaja 0,075 procenata. Tako bismo došli do brojke od 500 miliona godišnje. To je sasvim dovoljno da se normalno radi. Inače, partije su, kada se krojio zakon, tražile više novca. Htele su da se procenat od 0,15 poveća na 0,3. Ali, ovaj zahtev nije prošao, jer je mimo pravila EU. Ipak, izgleda da su pronašli matematiku koja ih vodi do većih prihoda. Svima, osim malim partijama koje nastupaju u koalicijama. Predviđeno je da novac dobija stranka nosilac liste, koja će svojim saborcima ”deliti” sredstva. Manje stranke će, nema sumnje, dobijati mesečno manje od milion dinara, na koliko sada mesečno može da računa partija s jednim poslanikom u parlamentu.
Antrfile : ZA REDOVAN RAD POTREBNO 5 MILIONA EVRA
ZA redovan rad stranke koja ima 150 opštinskih odbora potrebno je oko pet miliona evra godišnje. U tu sumu uračunati su i troškovi zakupa prostora, plaćanje osoblja, Internet, telefoni... - objašnjava Đorđe Vuković, iz CeSida. Prema njegovoj računici, stranke koje osvoje deset odsto glasova na izborima, po novom zakonu o finansiranju godišnje će iz budžeta dobijati oko milion evra.
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Večernje Novosti
Strana : 4
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Vest
Ocena : Neutralna

ŽALBE
POVERENIK za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je kao zabrinjavajući veliki i konstantan porast broja zahteva za zaštitu prava građana, navodeći da je u prvih pet meseci ove godine registrovano više od 1.700 predmeta. Takav porast zahteva, koji mu upućuju građani, novinari, mediji i drugi, ”sasvim izvesno potvrđuje postojanje ozbiljnih problema u ostvarivanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava” - kaže Šabić.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Večernje Novosti
Strana : 5
Autor : S. S. R.
Tema : Javne nabavke
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

JEDVA U SREDINI
KOLIKO BRZO SRBIJA ISPUNjAVA EVROPSKE ZADATKE
U POLEMIKAMA o putu Srbije ka Evropi prvo mesto zauzimaju političke teme, ali ima oblasti na kojima Brisel podjednako insistira. Pod lupom su javne nabavke, pranje novca, konkurencija, državna pomoć, zaštita potrošača i prava intelektualne svojine. Naša zemlja još nije uskladila pravila igre na ovim poljima sa EU. Zakoni se ne primenjuju dovoljno, sudski procesi ne rešavaju brzo, a država nema kontrolu nad ”prljavim igračima”. Čak oko 40 procenata javnih nabavki sprovede se ”iza zatvorenih vrata” - mimo konkursa ili pregovorima bez javnog poziva. Upravi za sprečavanje pranja novca nedostaju kapaciteti da otkrije sumnjive slučajeve i transakcije novca. Najveći problem predstavljaju menjačnice i nekretnine. - Bitno je da se naša zemlja pripremi za učešće na zajedničkom tržištu EU. Na skali od četiri do jedan (najveća ocena), primena pravila EU iz ovih oblasti zaslužuje 2,5 - kaže za ”Novosti” Nikola Jovanović, koji je jedan od autora istraživanja ”Centra za novu politiku”. Država ima veliki uticaj i na konkurentnost na tržištu. I u izveštajima EU navodi se da treba pojačati kontrolu gde i kome ide državna pomoć. Istaknuto je da bi trebalo otvoriti posebna sudska odeljenja koja bi se bavila pitanjima intelektualne svojine.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Večernje Novosti
Strana : 34
Autor : NN
Tema : Pristup informacijama o finansiranju političkih partija
Najava : NE Žanr : Rubrika – tema
Ocena : Neutralna

OTVARAJU SE PARTIJSKE KASE
8. jun
Poslanici razmatrali Zakon o finansiranju političkih partija koji je jedan od uslova za dalji put ka Evropskoj uniji. Uvodi se obaveza objavljivanja imena donatora i iznosa. - Kada će se smanjiti nivo korupcije i kada će neko već jednom odgovarati zato što se ništa nije uradilo do sada? Marijana - Kako je moguće da stranke koje su na vlasti baš slučajno dobijaju novac od preduzeća koja se bave delatnošću koja je u okviru njihovih ministarstava? Marko - Da li je moguće da stranke pokušavaju da izigraju Venecijansku komisiju time što će im osnovica biti rashodi, a ne prihodi u budžetu? Milena - Kako je moguće da će se stranke finansirati iz deficita? Nikola
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Blic
Strana : 4
Autor : Ž. J.
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Komentar
Ocena : Neutralna

VLAST KRŠI PRAVA GRAĐANA
RODOLJUB ŠABIĆ poverenik za informacije
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je juče da je indikativan i veoma zabrinjavajući veliki i konstantni porast broja zahteva za zaštitu prava koji mu upućuju građani, novinari i drugi. Ovaj porast izvesno potvrđuje postojanje ozbiljnih problema u ostvarivanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana. U 2009. godini broj registrovanih predmeta kod poverenika u oblasti slobode pristupa informacijama bio je 1.865. Godinu dana kasnije, u 2010, taj broj je bio 2.898, dakle za oko 55 odsto veći. A samo u prvih pet meseci 2011. godine registrovano je preko 1.700 predmeta, što znači da bi ih, ako se takav priliv nastavi, u 2011. moglo biti i preko 4.000 i da će i u ovoj godini procenat uvećanja biti izuzetno visok - kaže Šabić. On dodaje da je osim problema koje ima kancelarija poverenika jer nisu zadovoljeni uslovi rada, a što Vlada godinama ne rešava, veći problem činjenica da povećan broj žalbi svedoči o ozbiljnim problemima u komunikaciji između organa vlasti i građana. Šabić u izjavi za “Blic” ocenjuje kao neverovatan podatak da je Savet za borbu protiv korupcije podneo povereniku prošle godine čak 57 žalbi, a tokom ove 14 kako bi došao do željenih informacija. Ako telo Vlade Srbije, osnovano upravo radi borbe protiv korupcije, ima ovakve probleme u pristupu informacijama, šta mogu da očekuju građani, novinari ili mediji? - pita Šabić. Naš sagovornik kao podjednako neshvatljivo ocenjuje i to da građani i mediji moraju da traže pomoć poverenika čak i da bi došli do informacija koje ne samo po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nego i po posebnim zakonima ili zaključcima same Vlade treba da budu dostupne najširoj javnosti preko interneta. Takav je slučaj, na primer, s planovima javnih nabavki, brojem zaposlenih i izdacima za njih, aktima o sistematizaciji i slično, a koji bi morali da budu dostupni svima na internetu - poručuje Šabić.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Dnevnik
Strana : 2
Autor : NN
Tema : Pristup informacijama o finansiranju političkih partija
Najava : NE Žanr : Izveštaj
Ocena : Neutralna

OD KREDITA DO PRODAJE SIMBOLA
Poslanici republičkog parlamenta nastavljaju danas sednicu raspravom o amandmanima na predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Za sada su u ruke parlamentaraca stigli samo predlozi poslanika, više od 130 amandmana, dok Vlada, koja je najavila da će izborno jemstvo svesti samo na vraćanje akontacije – 20 odsto od ukupne sume koju stranka dobija od države, još nije prosledila svoj amandman. Doduše na “liniji” Vladinog obećanja su amandmani potpredsednice Skupštine iz redova DS-a Gordane Čomić, kao i poslanika PDD-a Rize Halimija, koji predviđaju da izborno jemstvo u visini od 20 odsto polaže stranka koja planira da koristi novac iz budžeta. Parlamentarci se ne slažu s tim da se nezakonito dobijene pare automatski uplaćuju u državnu kasu, DS predlaže da se u roku od 15 dana vrate uplatiocu, s tim što SPS precizira da, ukoliko je to nemoguće, novac ide u državnu kasu. SNS je zatražio da se prepolove pare koje političke stranke dobijaju iz budžeta za redovan rad, tako da im, umesto 0,15, pripadne 0,075 odsto, kao i da im redovne prinadležnosti iz državne kase pritiču prema broju poslanika. SRS traži da se partijama novac iz budžeta za finansiranje redovnog rada dodeljuje srazmerno broju osvojenih mandata, a ne po broju glasova birača. Poslanici kluba “Napred, Srbijo!” predlažu da politički subjekti, osim para iz javnih i privatnih izvora, imaju pravo i na sopstvene izvore od promotivnih aktivnosti, zaduživanja kod banaka i drugih finansijskih organizacija. Nasuprot njima, radikali traže da se strankama zabrani da se zadužuju kod banaka i drugih finansijskih organizacija, ali da prihode mogu sticati od izdavačke i promotivne delatnosti sa simbolima svog vizuelnog identiteta.
Antrfile :
============================


Datum : 9.6.2011
Novina : Dnevnik
Strana : 3
Autor : NN
Tema : Dostupnost informacija
Najava : NE Žanr : Izjava
Ocena : Neutralna

ŠABIĆ: OZBILJNI PROBLEMI
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić istakao je da je zabrinut zbog velikog i konstantnog porasta broja zahteva za zaštitu prava koji mu upućuju građani, novinari, mediji i drugi. – U 2009. godini broj predmeta registrovanih kod poverenika u oblasti slobode pristupa informacijama bio je 1.865. Godinu dana kasnije taj broj je bio 2.898, dakle oko 55 posto veći. U prvih pet meseci 2011. godine registrovano je više od 1.700 predmeta, što znači da bi ih moglo biti i više od 4.000. To potvrđuje porast svesti i spremnosti građana da insistiraju na svojim pravima, ali govori i o održavanju ozbiljnih problema u komunikaciji između organa vlasti i građana – istakao je Šabić.
Antrfile :
============================