Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Inicijative i analize

 

Inicijative i analize sortirane po godinama:

 


2020                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh  

 

 

Zahtevi za slobodan pristup informacijama, odgovori, žalbe, urgencije, tužbe

 

 

 2019                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

Dijalog o izborima 2020

 Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama - nacrt iz decembra 2018

 

Zahtevi za slobodan pristup informacijama, odgovori, žalbe, urgencije, tužbe

 

 

2018                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

Javno privatno partnerstvo - koncesija za aerodrom "Nikola Tesla" - dokumenti 2017/2018

Aerodrom "Nikola Tesla" - ugovor o koncesiji

Izbori 2018

 

 Zahtevi za slobodan pristup informacijama, odgovori, žalbe, urgencije, tužbe 

Zahtevi i odgovori u vezi sa javno privatnim partnerstvom - koncesijom za aerodrom "Nikola Tesla" - dokumenti 2017/2018

2017                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

 

2016                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

2015                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

2014                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

2013                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

2012                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

2011                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

 

2010                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

2009                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

2008                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

2007                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

2006                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

 

2005                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 2004                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 

 

2003                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh

 

 


2002                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh


2001                                                                                                                                          link: spisak publikacija vrh


- TS had numerous e-mail and telephone contacts with representatives of Novi Pazar and Raška - advising them what measures can be taken in order to raise transparency and LTI.

There was no request for individual assistance nor reply on assistance offer from following LSGs: Sremska Mitrovica, Žabalj, Sombor, Niš, Dimitrovgrad and Sjenica. Vrnjačka Banja replied they are unable to deal with this matter at the moment because they are undergoing audit by SAI.  It should be noted that Sombor and Sremska Mitrovica replied to verification invitation and raised their LTI in comparison to LTI 2019 and to preliminary findings on LTI 2020 evaluation.

TS prepared the complete list of all indicators with explanations of methodology for each indicator and delivered it to those municipalities which didn't reply neither to offer for assistance nor to verification note. Those explanations are practical guide explaining what is considered acceptable for scoring "1" on each indicator.

Finally, as for result of this project, preliminary findings of LTI 2020 evaluation, scoring and ranking show that all LSGs included in the project made progress. Detailed information will be published after final report on LTI 2020 are presented to USAID and after publication is allowed by USAID.

 

Poštovana, U vezi sa Vašeg zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojim ste tražili da Vam se dostavi kopija rezultata studije “Definisanje uslova za saobraćaj vozova sa dizel vučom I saobraćaj vozova za prevoz opasnih materija kroz tunel Vračar I ostale objekte na području Beogradskog železničkog čvora”, obaveštavamo Vas da je predmetna Studija u medjuvremenu završena. Glavni rezultati studije su: 1. Regulatorni okvir za prevoz opasne robe železnicom u Srbiji je u najvećoj meri usaglašen sa propisima u EU. Nijedan propis eksplicitno ne zabranjuje prevoz opasne robe kroz tunele na području gradova a ograničenja je moguće uvesti samo na sonovu izvršne analize i procene rizika. Naveden je primer mera koje se primenjuju na prevoz opasne robe kroz tunele na području Beča. 2. Studija je razmatrala 208 različitih scenarija događaja sa štetnim posledicama. Najveći broj događaja po verovatnoći nastanka čine iskliznuća i obični požari bez učešća opasnih materija. Incidenti sa opasnom robom povezani su sa godišnjom frekvencijom od 0,0333, što je ekvivalentno jednom događaju u 30 godina. Incidenti s opasnom robom predstavljaju oko 17% ukupne učestalosti analiziranih incidenata po verovatnoći nastanka u tunelu Vračar.  3. Rizici povezani sa prevozom opasne robe kroz tunel Vračar su manji nego što su bili dok je ova roba prevožena prethodnom trasom preko Donjeg Grada (Varijanta A u studiji) zbog kraće dužine, daleko boljeg stanja infrastrukture i manjih očekivanih posledica u slučaju incidenta. 4. Studija je razmatrala standardnu varijantu (neograničen prevoz opasnih materija, bez ikavih mera kontrole rizika) i 6 varijanti sa različitim merama kontrole rizika (operativne i tehničke). Zaključak studije je da bi prevoz opasnih materija bez ikakvih mer kontrole rizika doveo do povećanja nivoa rizika u odnosu na dostignuti nivo što ne bi bilo u skladu sa zakonskim uslovima. Primena operativnih mera I i II (ograničenje sabraćaja vozova sa opasnom robom na period kada nema putničkog saobraćaja i kada je stanica Vukov Spomenik zatvorena i uvođenje pravila da se u slučaju požara na jednom vozu drugom vozu ne dozvoljava ulazak ili zadržavanje u tunelu) ovaj rizik se spušta na zakonski prihvatljiv nivo i ove dve mere predstavljaju bezbednosni i regulatorni minimum za saobraćaj vozova sa opasnom robom kroz tunel Vračar. Ove operativne mere se već primenjeju u saobraćaju vozova sa opasnim materijama kroz tunel Vračar a meru II treba proširiti i na druge kategorije vozova. Studija je ocenila i dodatne mere kontrole rizika koje bi dodatno (preko zakonskog minimuma) mogle da povećaju nivo bezbednosti kao što je uvođenje mernih stanica. Preostali veći rizici su povezani sa slučajevima požara na vozovima sa prevozom putnika. Iako ovo pitanje nije bilo u okviru projektnog zadatka studija je dala preporuke i za mere koje bi dovele do njihovog smanjenja. 5. Izvršena je analiza sistema ventilacije u tunelu i date su preporuke za dizel-vuču kroz tunel i neophodna merenja koja je potrebno sprovoditiS postovanjem,Sanja Maras