Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Prijatno iznenađenje iz Skupštine

Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017

acasNa sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 13. juna 2017, razmatrani su i podržani predlozi kandidata za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. U pitanju su predlog koji je podnela Državna revizorska institucija (dr Jelena Stanković docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu), Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije (Ivan Kovačević) i predlog koji su zajedno podneli Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, (Vida Petrović Škero).

Prema raspoloživim infomracijama, još ranije su podržani i čekaju na izbor u Skupštini kandidati novinarskih udruženja i (bivšeg) predsednika Nikolića. Ako Skupština izabere ove kandidate, Agencija će imati Odbor koji može da donosi odluke, između ostalog i o izboru direktora, što sada ne može (ima samo 2 od 9 članova). To bi možda ubrzalo i donošenje novog Zakona o Agenciji, koji je "na čekanju" od jesenas, kada je Ministarstvo pravde objavilo nacrt (koji nije u potpunosti usaglašen sa članovima drugih radne grupe).

Zašto ispunjavanje ove zakonske obaveze predstavlja prijatno iznenađenje? Pre svega, zbog toga što zajednički predlog Zaštitnika građana i Poverenika za informacije već duže od dve godine nije mogao da prođe! U međuvremenu su stizali predlozi drugih predlagača, koji su ekspresno nalazili svoj put do glasanja (npr. predlog Administrativnog odbora iz decembra 2016.) 

Odbor ima priliku da učini nešto jednako važno za primenu antikorupcijskih zakona - da što pre razmotri izveštaje nezavisnih državnih organa za 2016. godinu, da na osnovu tih izveštaja izradi detaljne zaključke za rešavanje problema i da prati ispunjavanje obaveza.