Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
 • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
 • Prioriteti u borbi protiv korupcije 2016-2020
 • Indeks percepcije korupcije (CPI)
 • Izveštaj o sprovodjenju Strategije za borbu protiv korupcije
 • Beograd na vodi - geneza slučaja
 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2015

Pod lupom

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
Kad mediji "saznaju" da će se poštovati zakon

Kad mediji "saznaju" da će se poštovati zakon

Kada je najava da će možda i sa zakašnjenjem biti poštovan zakon glavna vest na naslovnoj strani najstarijeg dnevnog lista (u polovičnom državnom vlasništvu), onda sa tom zemljom nešto nije u redu. A upravo to se dogodilo u subotu. „Politika“ objavljuje (http://goo.gl/21obNZ), i to ne na osnovu zvaničnih dokumenata, već „saznanja“, da će za koji dan biti raspisan konkurs za direktora policije.   Raspisivanje ovog konkursa je inače bila obaveza i po starom i po novom Zakonu o policiji. Prethodni direktor policije je razrešen na samom kraju prošle godine, a ostalo je do kraja nejasno kada se tačno navršio rok kada...

Šta govore dva uspešno rešena slučaja Poverenika

Šta govore dva uspešno rešena slučaja Poverenika

U vrlo kratkom vremenu su se dogodila dva slučaja gde su nakon oglašavanja poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organi vlasti pozitivno reagovali i uskladili svoje ponašanje sa zakonom. U oba slučaja je reč bilo o nedozvoljenoj obradi podataka o ličnosti, odnosno nameri da se sa takvom obradom počne: http://goo.gl/psl58Y i http://goo.gl/hOvgib  Situacija u kojoj se nakon oglašavanja i upozorenja Poverenika (ili bilo kog nezavisnog organa, udruženja, političara, novinara, građanina ... ), koje dobije medijsku pažnju, problem brzo reši u Srbiji poprima dimenzije velikog uspeha. Naime, postoje mnogi slučajevi u kojima ni javno oglašavanje o nezakonitostima, pa interesovanje javnosti...

Kontrola po zakonu ili "direktor protiv izvođača"

Kontrola po zakonu ili "direktor protiv izvođača"

Izgradnja puteva u Srbiji je oduvek davala mnoštvo povoda za komentare i sumnje u neregularnosti, ali je ipak teško pronaći izjavu sa više nelogičnosti od one koju je dao vršilac dužnosti direktora JP Puteva Srbije, Zoran Drobnjak povodom rekonstrukcije mosta na obilaznici oko Čačka. Kako prenosi Glas zapadne Srbije, "u ovom trenutku stručne službe ispituju kvalitet izvedenih radova, jer se sumnja da nije ugrađena preporučena marka cementa“. "Most radimo da traje 40 godina i neću dok sam na ovom mestu dozvoliti nijedan propust. Javnost je apsolutno u pravu kada kritikuje izvođača. On je nametnut na tenderu i ja sam i tada bio...

Predsednik Vlade i javni servis

Predsednik Vlade i javni servis

Vrlo je nezahvalno komentarisati govor u šiframa. Međutim, kada takav govor održi najmoćniji čovek u državi, u njemu se traži poruka. Na žalost, novinari koji su prisustvovali konferenciji za štampu su još jednom propustili priliku da makar zahtevaju pojašnjenje tamo gde je ono bilo neophodno i umesto toga su zapljusnuli građane još jednim talasom poruka koje, čak i kada su jasne, nisu obrazložene. Predsednik Vlade je na konferenciji za štampu od 22. avgusta 2016, očigledno iskazao nezadovoljstvo javnim servisom. Ostalo je nejasno čime je u stvari bio nezadovoljan, u kojem svojstvu i da li je za tako nešto imao osnova. Prema...

Donacije beogradskoj komunalnoj policiji – rupe u propisu i propust gradonačelnika da ih zatvori

Donacije beogradskoj komunalnoj policiji – rupe u propisu i propust gradonačelnika da ih zatvori

Novi primer donacija koje primaju organi vlasti od privatnih firmi koje podležu njihovoj kontroli, nakon slučaja „Jura – Inspekcija rada“, otkriven je u beogradskoj komunalnoj policiji. Kako izveštava, „Insajder“, Komunalna policija je primala donacije od više firmi, a informaciju o poklonjenih 50 tablet računara od kompanije „Moj kiosk“, u prvi mah nije ni dostavila novinarima, „iz zaboravnosti“, što naravno, podstiče sumnju da spisak ni sada nije potpun. I ovde, kao u slučaju „Jura“, postoji opasnost da poklon utiče na nepristrasan rad javnih službi. Naime, u tekstu se kaže da je „u nadležnosti Komunalne policije je, između ostalog, da kontroliše trafike na teritoriji...

Sakrivene pozicije

Sakrivene pozicije

Iako ima logike da pregovaračke pozicije ne budu u potpunosti otvorene, jer bi u suprotnom druga strana u pregovorima mogla da sazna nešto što bi moglo da ugrozi postizanje ciljeva koji su od javnog interesa Srbije, to pravilo sigurno nije univerzalno primenjivo na ceo proces evrointegracija. Iz zaključka Vlade na osnovu kojeg će pregovaračke pozicije Srbije nositi oznaku "Službeno" proizlazi da će spisak svih koraka koje naša država smatra da treba da preduzme na putu ka članstvu u EU, biti nedostupan javnosti do zvaničnog otvaranja pojedinih poglavlja. Primera radi, bili bi opravdano da se od EU (pa posledično i od svih drugih)...

Netransparentne kandidature

Netransparentne kandidature

Netransparentnost biografija je problem sa kojim se često susrećemo, i to ne samo prilikom predlaganja kandidata i izbora za funkcije ili za članstvo u raznim telima, već i u situacijama kada zakoni propisuju da radne biografije moraju da budu dostupne (kao što je slučaj sa direktorima i članovima nadzornih odbora javnih preduzeća).  Neretko se ova obaveza formalno ispunjava objavljivanjem osnovnih, uopštenih biografskih podatka, u formi koja se ne može nazvati radnom biografjom. A suština je da se na osnovu objavljenih podataka proceni da li kandidat ispunjava uslove za određeno mesto. Komitet pravnika za ljudska prava u saopštenju izdatom u ime 13...

Osvrt na „novi osnov poverljivosti“ u Uredbi o kancelarijskom poslovanju

Osvrt na „novi osnov poverljivosti“ u Uredbi o kancelarijskom poslovanju

Skrivanje informacija ili nesnalaženje? U svakom slučaju, odsustvo logike Velika prašina koja je podignuta reakcijama Vladinog Saveta za borbu protiv korupcije  i Poverenika za informacije povodom izmena Uredbe o kancelarijskom poslovanju, naizgled se slegla saopštenjem Vlade, koja uverava da cilj ovih izmena nije skrivanje informacija koje poseduje Vlada i da nije narušen sistem uspostavljen Zakonom o tajnosti podataka. To saopštenje je, međutim, samo izvor novih problema, a nikako razrešenje već otvorenih. Kako mediji javljaju, izmenama Uredbe, koje su donete tri dana nakon izbora, uvedena je mogućnost da Vlada na bilo koji dokument stavi oznaku „Službeno“ i na taj način ga sakrije od javnosti...

Vesti