Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2018.
  • Komentari TS na Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
  • When law doesn’t rule - State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Prioriteti u borbi protiv korupcije u Srbiji 2019
  • Poziv na javnu raspravu o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška
  • Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Pod lupom

Prev Next

Zakon za sprečavanje korupcije, ali pomalo

Dok se Skupština koristi kao poligon bezobzirne političke promocije, buđenjem sećanja na žrtve svirepih zločina i besa prema njihovim krvnicima, u vezi sa izmenama Krivičnog zakonika o kojima se nije raspravljalo u forumima koji su za to kvalifikovani, gotovo neprimetno prolaze zakoni čiji će efekti biti mnogo češće i mnogo brže vidljivi od doživotnog zatvora. Na istoj sednici će narodni poslanici pritiskom na taster odobriti osam zajmova, od kojih dva „o istom trošku“ donose i izvođača radova, kako Železnice i Putevi Srbije ne bi morali da se muče oko raspisivanja tendera za tih 1,6 milijardi dolara. Predlog Zakona o sprečavanju korupcije verovatno nije baš tako loš...

Čemu služi Zakon o javnim nabavkama

Transparentnost Srbija (članica Transparency International) ukazuje da osam sporazuma o zajmovima, koje Skupština Srbije razmatra na aktuelnoj sednici, listom isključuju primenu domaćeg Zakona o javnim nabavkama. Praksa direktnog ugovaranja najvrednijih javnih radova kroz međudržavne sporazume nameće pitanje smislenosti sistema u kojem ista ta država propisuje stroga pravila za nadmetanje u javnim nabavkama, čije kršenje tretira kao krivično delo ili ozbiljan prekršaj. Aktuelni Zakon o javnim nabavkama narodni poslanici su usvojili 2012, sa ciljem da se suzbije korupcija, uz primenu pravila koja bi trebalo da obezbede slobodno nadmetanje među ponuđačima, javnost i nadzor za sve nabavke čija vrednost prelazi 4.000 evra. Sada...

Zakon o sprečavanju korupcije ne rešava bitne probleme

Transparentnost Srbija (deo Transparency International) uputila je danas svim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini predloge za poboljšanje u čak 65 od ukupno 114 članova Zakona o sprečavanju korupcije. Transparentnost smatra da, između ostalog, rešenja nisu zadovoljavajuća u pogledu sprečavanja zloupotrebe javnih funkcionera za političku promociju („funkcionerska kampanja“), uslova za izbor direktora i načina izbora članova Odbora/Veća Agencije, kumulacije funkcija, rešavanja sukoba interesa, prijavljivanja imovine i kažnjavanja davanja lažnih podataka o imovini i prihodima javnog funkcionera. Posebno skrećemo pažnju na to da je predlog pogoršan u odnosu na prethodne nacrte tako što su, bez obrazloženja, iz kruga javnih funkcionera isključeni oni koji svoje...

Zašto je neophodna javna rasprava o izmenama Krivičnog zakonika?

Koliko god da je dobro to što je Ministarstvo pravde odlučilo da razmotri  jednu peticiju koju je potpisao veliki broj građana i da formuliše izmene Krivičnog zakonika, ta činjenica ne predstavlja ni valjan pravni razlog, ni suštinsko opravdanje da se o predlogu normi ne organizuje javna rasprava. Ministarka pravde je upravo postojanjem peticije objasnila direktno kršenje obaveze Ministarstva iz Zakona o državnoj upravi, da o ovim bitnim izmenama organizuje javnu raspravu. Takva zakonska obaveza postoji uvek kada se bitno menja uređivanje neke oblasti i kada je reč o izmenama koje zanimaju javnost, a u ovom slučaju je ispunjen svaki od ta...

Zloupotreba javne funkcije

Posle 15 meseci od izborne kampanje za lokalne izbore u Beogradu, u okviru kojeg smo skrenuli pažnju Agenciji za borbu protiv korupcije na nekoliko najozbiljnijih povreda člana 29, koji zabranjuje političarima da javnu funkciju koriste za promociju stranačkih interesa, obavešteni smo da je u jednom takvom slučaju Agencija utvrdila povredu zakona. Naime, prema mišljenju Agencije, povredu je načinila ministarka i potrpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović, tako što je 5. februara 2018, tokom posete selu Skela, kada je obilazila radove na obnovi deonice regionalnog puta, rekla da ona „ne daje prazna obećanja i da se lažna obećanja u vreme izbore ne mogu čuti...

Netransparentnost i selektivnost Poreske uprave

Pravna analiza CINS-ovih priča Transparentnost – Srbija radi pravne analize, uočava moguće korupcijske rizike i daje preporuke kako da se oni otklone. Sada se time bavimo u vezi sa četiri istraživačke novinarske priče koje je nedavno objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Netransparentnost i selektivnost Poreske uprave Prikaz CINS-ove priče U priči koju je CINS objavio 14.3.2019. ukazuje se na primere nejednakog postupanja Poreske uprave pri kontroli osnivača medija u Nišu i okolini, koji se mogu povezati sa uređivačkom politikom medija ili bliskošću vlasnika medija republičkim i lokalnim vlastima. Najviše pažnje posvećeno je portalu Južne vesti, koji je bio podvrngut kontrolama u više navrata i...

Prekršaji bez kazne

Pravna analiza CINS-ovih priča Transparentnost – Srbija radi pravne analize, uočava moguće korupcijske rizike i daje preporuke kako da se oni otklone. Sada se time bavimo u vezi sa četiri istraživačke novinarske priče koje je nedavno objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Prekršaji bez kazne Ukratko o novinarskoj priči U priči CINS-a od 27. marta 2019. govori se o pojavi da televizije, uključujući i one koje imaju nacionalnu pokrivenost, emituju program koji može škoditi maloletnicima bez propisanih oznaka. Prema navodima iz ovog teksta, softver REM je zabeležio za tri godine najmanje 1000 prekršaja televizija u označavanju za koji uzrast je predviđen neki TV...

Nalazi nadzora službe REM i njihovo (ne)korišćenje

Pravna analiza CINS-ovih priča Transparentnost – Srbija radi pravne analize, uočava moguće korupcijske rizike i daje preporuke kako da se oni otklone. Sada se time bavimo u vezi sa četiri istraživačke novinarske priče koje je nedavno objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Nalazi nadzora službe REM i njihovo (ne)korišćenje Ukratko o novinarskoj priči U priči CINS koja je objavljena 9. aprila 2019. godine, , govori se o nalazima iz izveštaja Sužbe Regulatornog tela za elektronske medije. Prema tim informacijama, Služba za nadzor je uočila da su TV Pink i Studio B tokom izborne kampanje 2018. kršile pravila. Međutim, prema ovim informacijama, Savet REM...

Vesti