Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Business Integrity Country Agenda (BICA)

Transparentnost – Srbija u saradnji sa Transparency International i uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sprovodi istraživački projekat „Business Integrity Country Agenda (BICA)“

Glavna aktivnost u okviru ovog projekta jeste istraživanje, zasnovano na metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International koja između ostalog, obuhvata analizu zakonskih rešenja i aktuelnu praksu njihove primene širokog spektra oblasti relevantnih za uspešnu borbu protiv korupcije u poslovnom okruženju jednog društva. BICA istarživanje polazi od tri ključne grupe koje imaju veliki uticaj na integritet i odgovornost u poslovanju biznis sektora:

- javni sektor: Regulatorno okruženje u kojem kompanije posluju je pod uticajem faktora kao što su zakoni i propisi, finansijski i revizorski zahtevi i dr.

- poslovni sektor: Način na koji kompanije same doprinose poslovanju sa integritetom, kao što je poštovanje etičkog kodeksa, transparentnost u radu i sl.

- civilno društvo: Na sredinu u kojoj kompanije posluju utiču i aktivnosti na praćenju poslovnog ponašanja, različiti vidovi saradnje sa kompanijama, pružanje podrške i dr.

Svaka od ovih grupa ocenjuje se kroz izabrane ključne tematske oblasti i unapred osmišljene indikatore koji se uzimaju u obzir pri proceni ispunjenosti standarda za uspešnu borbu protiv korupcijeu biznis sektoru. Nalazi istraživanja treba da pruže podatke za formulisanje izmena propisa i/ili promenu prakse kako bi se borba protiv korupcije u ovoj oblasti unapredila.

Osim istraživanja planirane su i brojne druge aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje biznis sektora (okrugli stolovi i radionice, pomoć u formulisanju internih procedura i dr.) i promovisanje nalaza istraživanja i preporuka.

Projekat se sprovodi od 2019- 2021.

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #