Transparentnost Srbija

Pod lupom

Privatizacija i dalje pod rizikom korupcije

Privatizacija i dalje pod rizikom korupcije

Aktuelni predlog Zakona o privatizaciji ne otklanja u dovoljnoj meri rizike za nastanak korupcije u toj oblasti i pored toga što proklamuje transparentnost i onemogućavanje korupcije među temeljnim načelima i donosi neka dobra rešenja. Osim pitanja "neposrednih pogodbi", koje su izbačene iz zakona, ali će se sprovoditi direktno na osnovu međudržavnih ugovora, postoje i drugi nedostaci. Tako, predlog zakona sadrži model „strateškog partnerstva“, kod kojeg će postojati konkurencija i javnost („metod javnog prikupljanja ponuda“), ali je problem u tome što kriterijumi za odabir ovog modela i za kvalifikacije investitora nisu ...

Amandmani na predlog zakona o elektronskim medijima

Amandmani na predlog zakona o elektronskim medijima

TS je dostavila narodnim poslanicima i amandmane na predlog Zakona o elektronskim medijima. Između ostalog, predložili smo: dopunu član 10, kako bi se utvrdilo da su kandidate za člana Saveta Regulatora (sadašnja RRA) predložila ovlašćena udruženja dopunu člana 12, kako bi se predupredio sukob interesa članova Saveta Regulatora u slučaju njihove interesne povezanosti sa pružaocima medijskih usluga dopunu člana 16, kako bi se omogućilo razrešavanje nesavesnih članova Saveta i na inicijativu onih koji su ih predložili za članove tog tela dopunu člana 22, kako bi se precizirale dužnosti Regulatora u vezi sa izbornim kampanjama ...

Amandmani na predlog zakona o javnom informisanju i medijima

Amandmani na predlog zakona o javnom informisanju i medijima

TS je dostavila danas predlog amandmana na Zakon o javnom informisanju i medijima svim poslaničkim grupama. Amandmani se između ostalog odnose: na član 15, kroz definisanje mogućnosti da se kao programi od javnog interesa finansiraju i oni koji će podstaći interesovanje građana za javnost rada organa vlasti, raspolaganja sredstvima u javnoj svojini, kvalitet usluga koje građani dobijaju itd. na član 25, u cilju objavljivanja predloga konkursne komisije za dodelu sredstava kojim se finansiraju mediji na član 26, radi objavljivanja izveštaja o utrošku sredstava koje su mediji dobili iz budžeta na član 28,...

Privatizacija direktnom pogodbom

Privatizacija direktnom pogodbom

"Metod privatizacije direktnom nagodbom izbačen je iz Predloga zakona pošto on spada u instrumente međudržavnih dogovora pa će biti regulisan nezavisno od ovog zakona. To je bilo mišljenje stručne i profesionalne javnosti ali i međunarodnih organizacija", rekao je Vujović za Tanjug. Šta bi ova izjava mogla da znači? Da će se preduzeća ipak prodavati kroz direktne pogodbe, ali samo firmama iz zemalja sa kojima su zaključeni međudržavni ugovori! Tako se nastavlja praksa stvaranja paralelnog pravnog režima u kojem se s jedne strane propisuju stroga pravila nadmetanja, transparentnosti i procedure o javnim...

Još jednom: tajne transakcije na osnovu međudržavnog sporazuma

Još jednom: tajne transakcije na osnovu međudržavnog sporazuma

BIRN donosi tekst o neuspelim nabavkama strujomera za potrebe raznih preduzeća koja posluju u okviru EPS-a, kao i informacije da bi ubuduće nabavku strujomera mogla da vrši kompanija iz UA Emirata, a sve na osnovu memoranduma kojim je ugovorena tajnost svih transakcija. Po tome ovaj slučaj nalikuje ugovorima o vlasničkoj transformaciji bivšeg "JAT", o čemu smo ranije pisali. Osim toga, tekst govori o raznim problemima zbog kojih do sada nisu realizovane nabavke strujomera tokom čitavog niza godina. Razlozi za nerealizovanje nabavki ni do danas nisu u potpunosti razjašnjeni niti je...

Vesti