Transparentnost Srbija

Pod lupom

Šta preporučuje EU?

Šta preporučuje EU?

Na sajtu Ministarstva pravde objavljeni su rezultati "skrininga" za pregovore o pristupanju EU za poglavlje 23 (na engleskom). Među brojnim preporukama EU izdvajamo nekoliko mera koje su i do sada mogle da budu realizovane a od izuzetnog su značaja: • Finansiranje političkih stranaka (delotovorne sankcije za sve dokazane slučajeve kršenja zakona i nepodnošenja izveštaja): Ensure an effective implementation of the legislation on the control of political party financing and the financing of electoral campaigns, in particular by issuing effective sanctions in cases of failures to report and proven irregularities; •...

Kolika je zaista Vlada?

Kolika je zaista Vlada?

I pored obećanja da će maksimalno smanjiti ministarske timove, Vlada Srbije je do sada ograničila samo angažovanje posebnih savetnika na maksimalno tri, dok za broj državnih sekretara nije uveden nikakav limit - pišu "Večernje novosti“. Odličan komentar na ovu vest dao je jedan čitalac sa sajta B92, pa ga u celosti prenosimo: Pitanje velikog broja državnih sekretara zapravo nije pitanje brojnosti kabineta ministra, već pokazatelj da ministar nema dovoljno stručnih ljudi (koji ispunjavaju zakonom propisane uslove) da bi mogli biti postavljeni na dužnost pomoćnika ili makar ne može naći takve među lojalnima sebi i stranci. Svako ko...

Koordinator

Koordinator

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za primenu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. nije dovoljno precizna u pogledu ovlašćenja ovog tela, otvara prostor za tumačenja u pravcu proširenja nadležnosti Vlade na druge grane vlasti i nezavisne državne organe i može stvoriti konfuziju kod obveznika Strategije kod izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana. Ova odluka, sa jedne strane, ne daje odgovore na pitanja da li je u dosadašnjem sprovođenju Strategije i Akcionog plana unutar izvršne vlasti bilo problema koji se nisu mogli drugačije rešiti...

Nepotrebna predstava sa poukom na kraju

Nepotrebna predstava sa poukom na kraju

Bez obzira na nepotrebnu predstavu, šestomesečna najavljivanja i odlaganja, važno je da je pritisak javnosti rezultirao objavljivanjem ugovora sa Etihadom (http://goo.gl/2E6fSd) i Ravafedom (http://goo.gl/cocAyl). Još važnije je da se uspostavi princip da svi dokumenti moraju da budu javni i da to treba da bude redovna praksa. A najvažnije je da predstavnici države pri zaključivanju ugovora ne smeju da pristaju na odredbe po kojima će se od građana sakrivati obaveze koje su prihvatili u ime građana i na račun građana. Koliko je, inače, cela predstava bila nepotrebna pokazuju i same odredbe o...

Jasna poruka

Jasna poruka

Iz gradske inspekcije poručuju "da je ovo prva gradska vlast koja je rešila da popiše sva aktivna gradilišta" i da je "time konačno podvučena crta i poslata jasna poruka da od sada više nema bespravne gradnje u srpskoj prestonici" (http://goo.gl/48lUMH). Jasna poruka da nema divlje gradnje šalje se kada se konačno podvuče crta sa legalizacijom. Jasna poruka se šalje i kada se primene sankcije. Zakon o planiranju i izgradnji, usvojen pre 16 meseci, predviđa zatvorske kazne i za investitora objekta koji se gradi bez odobrenja i za izvođača radova i za osobu...

Vesti