Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Znate za slučaj da se novac građana zloupotrebljava? Prijavite nam da istražimo.
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2021
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • CPI 2021
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji
  • Izborni sajt TS - monitoring izbornih procesa

Pod lupom

Prev Next

Propisi postoje ali se ne primenjuju

Participacija građana je na najnižem mogućem nivou u Srbiji, jer su građani konstatno odgurivani od tog osnovnog principa demokratije – a to je učešće građana u donošenju odluka, ukazala je Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija za emisiju Direktno. “U lokalnim samoupravama oni uopšte ne učestvuju na javnim raspravama, kada pitamo zašto, broj jedan odgovor je: kao da će mene neko da sluša, šta će to da promeni… Ili se plaše od lokalnih moćnika, pa ne žele da prave probleme”, ističe Đorđević. Vlastima odgovara da građanima transparentnost ne bude važna i da ne uključuju u procese, ukazuje Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za...

Informacija je moć

Izuzetno je važno da Skupština Srbije bude otvorena za građane, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović na okruglom stolu „Informacija je moć - jačanje uloge parlamenta u unapređenju transparentnosti rada organa vlasti", organizovanom povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna. Ono što nije u tom smeru, kako navodi Marinović, je to što Skupština Srbije spada u sedam najvećih organa vlasti na čije postupanje ili nepostupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ne postoji žalba Povereniku, već samo tužba Upravnom sudu.   „Bilo bi bolje da postoji žalba Povereniku, ako ništa, zbog toga što bi Poverenik brže...

Koalicija izražava zabrinutost zbog sve veće netransparentnosti institucija

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana pristupa informacijama i Dana prava javnosti da zna 28. septembra, Koalicija za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja konstatuje da su organi vlasti u Srbiji sve netransparentniji u svom radu. Pravo na pristup informacijama od javnog značaja jedno je od osnovnih prava zajemčenih i Ustavom Republike Srbije. Prošlogodišnje izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nisu doprinele rešavanju dva ključna problema u ostvarivanju prava, na šta je Koalicija više puta ukazivala. Naime, visok broj neizvršenih rešenja Poverenika pokazatelj je neodgovornog odnosa prema građanima i njihovim pravima, ali i zakonima koji uređuju transparentnost rada organa vlasti. Značajan...

Fiskalna transparentnost u Srbiji – izveštaj Stejt deparmenta i detaljnija istraživanja

Ministarstvo finansija je saopštilo, a mediji preneli da je “Srbija na spisku zemalja čija je transparentnost u vođenju i upravljanju javnim finansijama ocenjena pozitivno, odnosno prepoznaje se kao zemlja čiji građani znaju kako se troši javni novac”, prema ocenama iz  ovogodišnjeg Izveštaja o fiskalnoj transparentnosti Stejt departmenta. Ministar Mali je ocenio da su u pitanju “odlične vesti” i da je “izveštaj rezultat svih do sada sprovedenih reformi u javnim finansijama”, pa je zaključio “da su za Srbiju od izuzetne važnosti ovakve povratne informacije kojima se potvrđuje da u svetu ne ostaje neprimećen naš napor i istinska posvećenost reformama koje privodimo...

Preporuke Agenciji za kontrolu izveštaja o troškovima kampanje

Transparentnost Srbija je dostavila Agenciji za sprečavanje korupcije analizu svih objavljenih izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke i parlamentarne izbore, kao i preporuke Agenciji za vršenje kontrole, zauzimanje načelnih stavova i unapređenje obrasca za izveštavanje. Agenciji smo predložili da kontrolu vrši ne samo tako što će porediti izveštaje pojedinačnih stranaka sa drugim izvorima informacija, već i tako što će vršiti poređenje podataka za istu vrstu troškova u izveštajima različitih stranaka. Samo na taj način se može ustanoviti da li su troškovi prikazani realno, ili su iz nekih izveštaja izostavljeni kako bi se prikrio nezakoniti izvor finansiranja, a u izveštajima drugih partija...

Preminula Vesna Crnogorac

  Vesna Crnogorac, doktor informaciono – komunikacionih nauka, umrla je u 62. godini života 21. avgusta u Nišu.   Završila je doktorske studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti) te odbranila disertaciju na temu prava javnosti na pristup informacijama. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu, radila kao direktor Narodne biblioteke u Gadžinom Hanu i sekretar Bibliotekarskog društva Srbije u Beogradu. Bila je članica Lokalnog antokoruocijskog foruma Niš od novembra 2013. godine do maja 2016. godine. Od novembra 2015. do maja 2016. godine bila zamenica koordinatora LAF-a.   Jedan od osnivača i upravnik Centra za integritet Niš (udruženje građana, osnovano 2017.) Crnogorac...

ODIHR u završnom izveštaju o izborima u Srbiji – ozbiljni problemi u vezi sa zloupotrebom javnih resursa i finansiranjem kampanje i preporuke za njihovo rešavanje

Transparentnost Srbija ukazuje da su u završnom izveštaju posmatračke misije ODIHR o aprilskim izborima, potvrđeni nalazi i upozorenja koje je TS dala tokom poslednjeg postupka izmene izbornog zakonodavstva  i monitoringa izborne kampanje. Završni izveštaj, koji je za sada objavljen samo na engleskom jeziku na sajtu ODIHR, sadrži sveobuhvatne nalaze o proteklim izborima, kao i devet prioritetnih i 17 ostalih preporuka koje Srbija treba da ispuni kako bi sledeći izbori bili održani pod uslovima koji odgovaraju demokratskim standardima. ODIHR ocenjuje da su i pored poštovanja osnovnih prava, „kombinovani uticaj neuravnoteženog pristupa medijima, pritisaka na zaposlene u javnom sektoru da podrže vladajuće partije...

Tajni kandidati za v.d. direktora javnih preduzeća

Izjava beogradskog gradonačelnika Aleksandra Šapića o tome da imena kandidata za vršioce dužnosti direktora “namerno nisu bila saopštena unapred”, već su dostavljena odbornicima tek na samoj sednici, kako bi se oni ““zaštitili“ od medija koji bi ih „ocrnili“ pre nego i stupe na funkciju”, već na prvi pogled je suprotna logici. Reč je o vršiocima dužnosti javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač grad Beograd, pa stoga za sve što se tiče njihovog rada važi pretpostavka da podaci treba da budu dostupni. Taj isti princip bi trebalo da važi i za gradsko veće i gradsku skupštinu.pod lupom Za objavljivanje imena i kvalifikacija...

Vesti