Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Monitoring izbora 2020
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)

Pod lupom

Prev Next

Agencija: Ničić koristio javne resurse i prekršio zakon, ali SNS nije

Agencija za sprečavanje korupcije donela je, po prijavi Transparentnosti Srbija Transparentnosti Srbija, rešenje da je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić prekršio zakon tako što je u kampanji za izbore 21. juna koristio javne resurse za promociju Srpske napredne stranke. Agencija je Ničiću izrekla "meru upozorenja po kojoj je obavezan da se ubuduće u svemu pridržava odredaba Zakona". Ničić je 13. juna na Fejsbuk profilu objavio informaciju i fotografije o čišćenja dela grada, navodeći da je to ''Akcija za primer - zajedno možemo sve – ZA NAŠU DECU''. U toj akciji, nazvanoj po izbornom sloganu liste na kojoj je Srpska napredna stranka, zajedno, istovremeno i ravnopravno...

Kako unaprediti izbor članova VSS

Visoki savet sudstva je organ koji po Ustavu treba da obezbedi i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Jedna od garancija nezavisnosti jeste sastav i način izbora članova ovog tela. Po aktuelnim ustavnim rešenjima natpolovičnu većinu (6 od 11) članova čine sudije koje biraju njihove kolege. Međutim, efekti ove ustavne garancije nezavisnosti uveliko zavise od načina na koji će se taj izbor vršiti. Društo sudija Srbije, poučeno iskustvima iz prakse, uputilo je Visokom savetu sudstva inicijativu radi unapređenja procesa izbora izbornih članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija  Predloženo je, između ostalog, da kandidati za člana VSS treba da pored biografija...

Niški tužilac nije ispitao da li je Drobnjak zloupotrebio položaj u Кukulovcima

Više javno tužilaštvo u Nišu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je bez valjanih argumenata odbacilo krivičnu prijavu organizacije Transparentnost Srbija protiv v.d direktora JP ''Putevi Srbije'' Zorana Drobnjaka, zbog davanja mita u vezi sa glasanjem tokom predizborne posete selu Кukulovce kod Leskovca, kao i krivičnu prijavu organizacije CRTA podnetu u istoj stvari. Slučaj „Kukulovce“ je jedan od najilustrativnijih primera zloupotrebe javnih resursa za potrebe izborne kampanje sa poslednjih izbora – problema koji nije rešen izmenama propisa i pored toga što se navodi među prioritetnim preporukama međunarodnih i domaćih posmatrača. Najbolju ilustraciju pogrešnog razmatranja ove krivične prijave predstavljaju navodi iz Obrazloženja...

Tužbe protiv Vlade zbog skrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama

Transparentnost Srbija podnela je Upravnom sudu dve tužbe protiv Vlade Srbije zbog prikrivanja podataka u vezi sa javnim nabavkama zdravstvene opreme tokom pandemije, odnosno u vezi sa tajnošću tih podataka. Reč je o tužbama (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Tu%C5%BEba_-_Vlada_RS_-_tajnost_podataka_o_broju_respiratora.pdf) zbog neodgovaranja na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. TS je još 13. marta od Vlade tražila (https://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_zahtev_za_Vladu_Srbije_tajnost_podataka_o_respiratorima.pdf) dokumente u vezi sa određivanjem i opozivom tajnosti podataka o broju respiratora. Naime, predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, na konferenciji za štampu 12. marta 2020. izjavila je da se „broj respiratora u Srbiji tretira kao državna tajna“. Kasnije istog dana predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, izneo je javno...

Politička volja da se stvari ne poboljšaju

Prvog septembra počeo je da se primenjuje Zakon o sprečavanju korupcije. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija izjavio je za N1 da novi zakon normativno jeste doneo neka poboljšanja, ali da ima niz stvari koje su lošije nego u nacrtu koji se u međuvremenu pojavio, a daleko lošije u odnosu na ono što su mnogi, pa i Transparetnost Srbija, predlagali da se u zakon unese. Transparentost Srbija je, podsetio je Minić, iznela primedbe na 55 do 60 odsto Zakona o sprečavanju korupcije, i predložila promene tih članova. "To su bili gotovi tekstovi sa obrazloženjima", istakao je Minić i dodao da razume da da...

Prodaja Beograđanke

Prodaja većeg dela poslovnih prostorija u „Palati Beograd“ ustalasala je javnost, pre svega zbog činjenice da je izvršena po sniženoj ceni, od oko 16,5 miliona evra, odnosno, za oko 860 evra po kvadratnom metru. Cena je daleko ispod tržišne za centar prestonice, ali je isto tako povezana i sa obavezom ulaganja od najmanje 8 miliona evra i verovatno je povezana sa merama zaštite koje se odnose na očuvanje izgleda zgrade. Ako je ovo bio štetan posao po Grad (a izrazito koristan za kupca), prvo pitanje koje se nameće jeste zašto je samo jedna firma dala ponudu? U Srbiji nisu retkost diskriminatorni...

Partijska kontrola generator korupcije u Srbiji

Na korupciju u Srbiji utiče visoka zavisnost privrede i građana od javnog sektora, a glavni generator korupcije je partijska kontrola koja prevazilazi političko odlučivanje u skupštini i vladi, već se proteže na ceo javni sektor. I veliki deo privatnog sektora je zavisan od političkih moćnika jer kod nas širenje biznisa u velikoj meri zavisi od političke podrške, objašnjava Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija u razgovoru za sajt UGS Nezavisnost. * Prema kriterijumima Svetske banke i ali istraživanjima drugih relevantnih međunarodnih organizacija Srbija je po izraženoj korupciji i niskom nivou vladavine prava pri samom dnu među evropskim zemljama. Gde su...

Hoće li zakon sprečiti korupciju

Povodom stupanja na snagu novog Zakona o sprečavanju korupcije, prenosimo komentar Nemanje Nenadića, objavljen na portalu Otvorena vrata pravosuđa nakon usvajanja Zakona. Naziv za nadu ili podsmeh? To što su se predlagači zamislili da pravnom aktu nadenu ime „Zakon o sprečavanju korupcije“[1], kod nekih građana izaziva reakciju da vlast radi pravu stvar. Druge, koji u zakonima vide uzročnike korupcije ili koji svakodnevno svedoče o neprimenjivanju propisa, takav naziv nagoni da se ironično osmehnu. Kako god bilo, naziv zakona je optimističan. Kako se preterana nadanja ne bi pretvorila u duboko razočaranje, korisno je da vidimo koji su stvarni dometi ovog akta u odnosu...

Vesti