Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2021
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji

Pod lupom

Prev Next

Predlozi za unapređenje pristupa informacijama

Postojeći nacrt izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama mora se bitno unaprediti  da bi građani efikasno ostvarili svoja prava, a organi vlasti bili adekvatno kontrolisani. Pored toga, uporedo se moraju  menjati i odredbe drugih propisa, što sada uopšte nije predviđeno –  ukazala  je danas Transparentnost Srbija. Jedan od najvažnijih predloga odnosi se na uvođenje krivične odgovornosti rukovodilaca institucija koji kriju podatke od javnosti nakon što Poverenik donese obavezujuće rešenje da se oni moraju obelodaniti. U Krivičnom zakoniku je već zaprećena kazna zatvora od tri meseca do tri godine protiv osoba koje se ogluše o pravnosnažnu sudsku odluku. Tako bi...

Poziv za uključenje u radnu grupu za izradu LAP-a Veliko Gradište

Opština Veliko Gradište, USAID Projekat za odgovornu vlast  (GAI) i organizacija Transparentnost Srbija upućuju JAVNI POZIV:   1. Uudruženjima građana, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Veliko Gradište. Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kom se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu javnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnosti...

Transparency International: Pandemija povećala korupciju širom EU

Pandemija je povećala korupciju širom Evropske unije, čiji su gradjani povremeno morali da potežu lične veze da bi dobili zdravstvenu negu, a neke vlade su koristile krizu za sopstvenu korist, saopštila je organizacija Transparency International - TI. Istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 40.000 ljudi u 27 članica EU, od oktobra do decembra 2020, pokazalo je da se 29 odsto ljudi oslanjalo na usluge ili prijatelje i porodice sa dobrim vezama da bi pristupili javnom zdravstvenom sektoru. Mito je direktno dalo šest odsto ispitanika. "Zdravstvo je posebno bilo žarište korupcije dok su se vlade borile protiv pandemije kovida-19...

Pismo predsedniku NSRS i predsednici nadležnog Odbora - Povodom promene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe

Podgrupa za pravosuđe Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji uputila je 14. juna 2021. godine predsedniku Narodne skupštine i predsednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pismo povodom predstojećeg rada Odbora na utvrđivanju akta amandmana na Ustav u delu koji se odnosi na pravosuđe. Poštovani gospodine Dačiću, Poštovana gospođo Žarić Kovačević, Narodni poslanici su u ponedeljak, 7. juna 2021. godine, kvalifikovanom većinom usvojili Predlog za promenu Ustava Republike Srbije i time omogućili početak izrade akta o promeni ustava. Ovaj akt, kao što je u Predlogu i navedeno, treba da obezbedi nezavisnost pravosuđa od političkog uticaja, maksimalno ograničavajući uticaj zakonodavne i izvršne vlasti u postupku odabira...

Sve je tajna i sve je sumnjivo kod nabavke vakcina

Među 182 ugovora sklopljenih u svetu o kupovini neke od vakcina protiv kovida, tek 13 je bilo objavljeno (s tim da je za 11 to formalno urađeno dok su dva procurela u javnost), piše dnevn list "Danas".  Od onih koji su ugledali svetlost dana, za samo jedan je to učinjeno u celosti a ostali su se pojavili sa čitavim zatamljenim paragrafima i stranama tako da nije bilo moguće utvrditi najznačajnije informacije. Ovo su neki od nalaza Transparensi internešenela, objavljeni u izveštaju o razvoju i nabavci vakcina protiv kovida pod nazivom „Za čiju korist“ (For whose benefit). Ovakvi zaključci, sagledani spram situacije u...

Zakon o parničnom postupku – kršenje pravila o javnim raspravama i lobiranju

Najavljene promene u Zakonu o parničnom postupku izazvale su veliko uznemirenje među građanima koji su vodili pojedine postupke (naročito protiv banaka), a brojni advokati su protiv njih protestovali. Svega tri dana nakon zdušne odbrane ovog nacrta Ministarstvo se odlučilo za drugačiji pristup – zaključivši sporazum sa Advokatskom komorom Srbije. U Sporazumu koji je objavljen na sajtovima Ministarstva i Komore se predviđa između ostalog da će se iz nacrta brisati ili menjati pojedine odredbe, da nakon javne rasprave nacrt neće biti upućen u dalju proceduru, da će se formirati nova radna grupa u kojoj će AKS dati polovinu članova, da će ta nova radna grupa razmotriti predloge AKS i drugih...

Izmena pravila o finansiranju kampanje bez javne rasprave?

Gotovo neprimetno je prošla vest da je Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju uradila nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti i poslala na mišljenje Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). U vesti se kaže da se najznačajnije izmene odnose se na smanjenje maksimalnog iznosa koji fizička i pravna lica mogu da doniraju strankama, kao i na uvođenje obaveze učesnicima izbora, da pre glasanja podnesu Agenciji za sprečavanje korupcije preliminarni izveštaj o troškovima kampanja. Navodi se i da je u toku i rad na izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona...

Slučaj najobimnije poreske kontrole nekog medija konačno završen, u "Južnim vestima" sve po zakonu

Nakon skoro 3 pune godine i sudskog procesa Poreska uprava je priznala grešku i umesto nezakonito obračunatog milionskog duga zaključila da firma koja je osnivač Južnih vesti ne duguje ni dinar poreza, niti je u svom radu prethodnih godina prekršila ijedan zakon, prenosi ovaj niški portal. Odluka je, kažu u menadžmentu firme, svojevrsna pobeda nad politizacijom Poreske uprave i Ministarstva finansija koji su primenom propisa koji se odnose na javni servis zloupotrebljeni za pritisak na profesionalni medij i zastrašivanje drugih. Posle presude Upravnog suda, postupajući po njoj, Poreska uprava u Nišu sprovela je još jednu kontrolu i konačno promenila prethodno rešenje iz...

Vesti