Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2017

Transparentost Srbija sprovela je tokom 2017. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje 15 gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 86 indikatora. Konačne ocene, odnosno indeksi, su teoretski mogle da budu u rasponu od 0 do 100. Indekse (LTI) za 2017. možete da vidite postavljanjem kursora iznad opštine/grada, koja je obojena na mapi, dok se klikom otvara stranica sa svim indikatorima. Podsećamo da je TS sprovela istovetno istraživanje i 2015. godine, kada su ocenjene i rangirane sve opštine i gradovi u Srbiji. Klikom na mesta koja ovog puta nisu ocenjivana i rangirana otvara se stranica LTI 2015.
U odnosu na 2015. godinu sedam opština i gradova su popravile indekse, pet su ostvarile lošiji rezultat, dok kod tri nije bilo promene.

 

rang opština/grad LTI  - 
1 Pančevo 67
2 Raška 62
3 Vranje 62
4 Leskovac 61
5 Kraljevo 57
6 Paraćin 56
7 Novi Sad 48
8 Niš 48
9 Bujanovac 47
10 Tutin 47
11 Kragujevac 43
12 Novi Pazar 39
13 Beograd 34
14 Jagodina 26
15 Preševo 11