Primena Zakona o javnim preduzećima

Transparentnost Srbija JPTransparentnost Srbija predstavila je istraživanje o sprovođenju Zakona o javnim preduzećima. Na konferenciji za novinare u Medija centru 5. novembra 2014. godine govorili su prof. dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost Srbija, Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog Odbora za privredu, Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija i Zlatko Minić, saradnik organizacije Transparentnost Srbija.

(Beta/Fonet) Istraživanje Transparentnosti Srbija koje pokazuje da mnoge odredbe tog zakona nisu primenjene i da su postojeći nedostaci doveli do štetnih rešenja.

"Stekli smo utisak da se nije postigla volja da se sprovede departizacija, odnosno profesionalizacija javnih preduzeća za 22 meseca od kada je usvojen Zakon o javnim preduzećima", izjavio je saradnik TS Zlatko Minić na konferenciji za novinare.

On je istakao da je za depolitizaciju i profesionalizaciju javnih preduzeća potrebno i da se, pored jasnih konkursa za izbor direktora, obezbedi da nadzorni odbori budu stručni i stimulisani da rade svoj posao.

Istraživanje TS o primeni Zakona o javnim preduzećima, koji je donet krajem 2012, a sproveden na uzorku od 25 republičkih, pokrajinskih i lokalnih preduzeća, pokazuje da taj zakon predstavlja jedan od najkrupnijih primera izneverenih obećanja i očekivanja.

Prema rečima programskog dirketora TS Nemanje Nenadića, Zakon o javnim preduzćima je doneo bitna unapređenja, ali ima i rešenja koja sprečavaju njegovo sprovođenje.

Kako je naveo, iako Zakon propisuje da konkursi za direktore budu raspisani u svim javnim preduzećima najkasnije do 30. juna 2013. godine, Vlada Srbije je odlučila da ne raspiše izbore u pet od 13 posmatranih republičkih javnih preduzeća. Konkursi su u roku raspisani samo u dva slučaja, a više od godinu dana kasnije završen je samo  jedan - u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije.

Kao probleme Nenadić je naveo i da rad javnih preduzeća i dalje nije transparentan, kao i da se planovi poslovanja ne usvajaju na vreme.

Predsednik organizacije Transparentnosti Srbija Vladimir Goati je ocenio da je veoma teško menjati sistem koji godinama postoji kao produžena ruka vlasti i istakao da se oduzimanje tih stečenih prava izbegava na hiljade načina. Aksiom je da je država loš preduzetnik, naglasio je on, uz ocenu da de smanjivanje državnog sektora smanjiti i zloupotrebe u javnim preduzedima. On je dodao da u menadžmentu nisu sporni čak ni direktori, članovi stranke, ved nestučni ljudi, kojih je mnogo u tom "mamutskom sistemu".

Predsednica skupštinskog Odbora za privredu Aleksandra Tomić je predočila da je veliki broj od 50 državnih javnih preduzeda, kao i lokalnih, kojih ima 650, prekršio rokove za raspisivanje konkursa, ali smatra da je to bilo očekivano pri donošenju Zakona. Očito je da nisu uradili svoj posao, jer niko nije verovao da postoji rešenost vlade i parlamenta da se zaoštri izbor u javnim preduzedima, izjavila je ona. Došli smo u situaciju da formiranjem nove vlade i nove skupštinske većine javni sektor više nije "prćija ministaratva" i ne pripadaju ministarstvima, navela je ona.

S druge strane, do 2012. nije se znao broj zaposlenih u javnim preduzedima, a sada je to precizno definisamo i u državnoj upravi i u javnim preduzedima, rekla je ona, dodavši da se, ipak, i danas dešava da neki direktori zapošljavaju, a da nadležni ne znaju koliki je taj broj.

Materijal:

Izveštaj: Efekti novog Zakona o javnim preduzecima-politizacija ili profesionalizacija