Novi Pazar pravilnikom reguliše obavezu objavljivanja informacija i dokumenata na sajtu

Datum kreiranja: sreda, 26 maj 2021

Gradsko veće grada Novog Pazara je na sednici održanoj 29. aprila 2021. godine donelo Pravilnik o obezbeđivanju javnosti rada organa grada, unosu podataka, ažuriranju, održavanju i korišćenju veb prezentacije.

Pravilnik je nastao kao rezultat saradnje nekoliko odabranih lokalnih samouprava (Kragujevac, Novi Pazar i Vrnjačka Banja)  i Transparentnost Srbija u okviru USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast (GAI).

Njegovim usvajanjem zaokružen je pravni okvir prema kome veb prezentacija predstavlja osnovni vid obezbeđivanja javnosti rada organa i osnovno elektronsko sredstvo informisanja i dvosmerne komunikacije organa sa korisnicima usluga. Prema Pravilniku, svi organi su dužni da obezbede objavljivanje i redovno ažuriranje (najmanje jednom mesečno) informacija na Veb prezentaciji. Da njegovo usvajanje ne bi ostalo samo još jedno ‘’slovo na papiru’’ Pravilnikom je tačno I precizno propisano ko se sve smatra odgovornim licem za unos, potpunost i tačnost podataka, ažuriranje i održavanje veb prezentacije. Najznačajnije unapređenje predstavlja propisivanje obaveze objavljivanja podataka o pristupu informacijama od javnog značaja, o javnim raspravama I drugim vidovima javnih konsultacija, u vezi sa primenom mera u borbi protiv korupcije, uzbunjivanja I prijava nepravilnosti, o radu javnih preduzeća i kvalitetu njihovih usluga, koji se odnose na izbore i dr.

Pogledajte Pravilnik.