Aleksandar Vucic
2,3


Ne postoji koalicioni sajt. Informacije tražene na sajtovima i profilima na društvenim mrežama članica koalicije i u medijima. Nije stigao odgovor na dopis.

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nisu nađeni podaci
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

. Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

Na sajtovima članica koalicije postoje linkovi ka stranačkim profilima.
3

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci.
1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Na sajtu SPS nalaze se podaci o prilozima. https://www.sps.org.rs/prilozi/ Direktor SPS-a Đorđe Čabarkapa izjavio je da će koalicija kampanju finansirati iz sopstvenih sredstava i iz budžeta.

3

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Najave na sajtu SPS.
4

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

NIje objavljeno, ali se iz izjava za medije može zaključiti da je to Đorđe Čabarkapa. On je izjavio da nisu angažovali već da se kampanjom bave sami.
2


2SPS JS
2,3