Aleksandar Vucic
1,3


Nije stigao odgovor na upitnik. Podaci su traženi na sajtu i FB nalogu stranke i u medijima. TS se ograđuje zbog eventualnih propusta prouzrokovanih prevodima sa mađarskog, koji bi bili izbegnuti u slučaju da je stranka odgovorila na upitnik

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se izveštaj o troškovima kampanje objavljuje kontinuirano.

Nisu nađeni podaci
1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen planirani odnos potrošnje u internetskim kampanjama na društvenim mrežama u odnosu na druge internet medije (oglašavanje putem banera, plaćeni članci, oglašavanje na Googleu).

"Na sajtu SVM je poseban baner ""Izbori"" i linkovi ka profilima na društvenim mrežama. "
3

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja  gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci

1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja  da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prihodima za kampanju.

Nisu nađeni podaci. Poslednji prilog iz 2021. godine.
1

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Nisu nađeni podaci
1

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Nije stigao odgovor na upitnik. Podaci traženi na sajtu stranke, FB stranici i u medijima. TS je preko internet algoritama prevodila sadržaje, ali ostavlja mogućnost da u obzir nisu uzeti neki podaci ili informacije koje su objavljene samo na mađarskom.

Nisu nađeni podaci
1


2SPS JS
2,3