Branka Stamenkovic
1,8


Nije stigao odgovor na upitnik. Podaci traženi na sajtu, društvenim mrežama i u medijima

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se pregled troškova izborne kampanje objavljuje tokom njenog trajanja?

Nisu nađeni podaci

1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen iznos troškova kampanje na internetu i planirani iznos oglašavanja na društvenim mrežama (ili njegov udeo u odnosu na ukupan trošak internet oglašavanja).

Na sajtu stranke postoje linkovi ka profilima na kojima se promoviše i kandidat.

3

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Nisu nađeni podaci

1

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prikupljenim sredstvima za tekuću izbornu kampanju.

Nisu nađeni podaci

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Na sajtu i na društvenim mrežama postoje najave aktivnosti i vesti o aktivnostima.

4

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

Nisu nađeni podaci

1