Milos Jovanovic


Nije stigao odgovor na upitnik. Na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije objavljen preliminarni izveštaj. Podaci traženi na sajtu, društvenim mrežama i u medijima

1. Planiranje rashoda kampanje.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je i gde objavljen preliminarni plan troškova kampanje, koliki je ukupni iznos planiranih troškova i kakva je planirana struktura (oglašavanje, javni događaji, aktivisti, ostalo), te da li se pregled troškova izborne kampanje objavljuje tokom njenog trajanja?

Nisu nađeni podaci

1

2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je javno objavljen spisak profila na društvenim mrežama koji zvanično učestvuju u kampanji i čiji se postovi promovišu u okviru finansiranja kampanje i da li je objavljen iznos troškova kampanje na internetu i planirani iznos oglašavanja na društvenim mrežama (ili njegov udeo u odnosu na ukupan trošak internet oglašavanja).

Na sajtovima koalicije i članica koalicije koja je predložila kandidata postoje linkovi ka stranačkim profilima na kojima se promoviše i kandidat.

3

3. Transparentni računi.

Tražili smo odgovore na pitanja gde se mogu pronaći podaci o stanju i promenama stanja (uplate/isplate) na posebnom računu koji se koristi za finansiranje izborne kampanje, kao i podaci o ugovorenim a neplaćenim troškovima za potrebe kampanje.

Dostupan je preliminarni izveštaj na sajtu Agencije iz koga se vide pojedini troškovi. Izveštaj nije objavljen na sajtu stranke ili koalicije.

2

4. Struktura planiranih prihoda.

Tražili smo odgovore na pitanja da li je poznat i objavljen preliminarni plan prihoda za finansiranje izborne kampanje i koliki je deo budžeta kampanje planiran iz raznih izvora (stalni račun stranke, prilozi, krediti, uplate iz budžeta). Takođe i informaciju da li se i gde objavljuju podaci o prikupljenim sredstvima za tekuću izbornu kampanju.

Dostupan je preliminarni izveštaj na sajtu Agencije iz koga se vide pojedini troškovi. Izveštaj nije objavljen na sajtu stranke ili koalicije.

5. Spisak predizbornih događaja.

Tražili smo da li se objavljuju najave (datumi) predizbornih aktivnosti i javnih događaja.

Nisu nađeni podaci

1

6. Ovlašćeno lice, izborni tim i volonteri u kampanji.

Tražili smo da li je objavljeno ime ovlašćenog lica (odnosno ovlašćenih lica - za finansijsko poslovanje i za podnošenje izborne liste), imena članova izbornog tima koja ukazuju na uloge pojedinih članova u kampanji i medijske agencije sa kojom stranka/koalicija/GG sarađuje.

"Direktor kampanje Srpske koalicije NADA je Uroš Janković. U tom svojstvu je dao izjavu https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3468601-koliko-ce-novca-dobiti-politicke-stranke-iz-budzeta-za-predizbornu-kampanju Lider Demokratske stranke Srbije i kandidat za predsednika koalicije NADA Miloš Jovanović izjavio da sve rade sami. "