Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana
  • Istraživanje o sprovođenju Zakona o javnim preduzećima – politizacija ili profesionalizacija
  • Dopis skupštinskom odboru o ispumpavanju vode sa kopa Tamnava

News