Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks transparentnosti preduzeća u državnom vlasništvu PETRA 2019
  • Funkcionerska kampanja
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Nameštena nabavka rekonstrukcije Pančevačkog mosta

Iako su svi mediji objavili vest o hapšenju državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja, zbog navodnog učešća u nameštanju javne nabavke za rekonstrukciju pančavačkog mosta, nije bilo analize uslova koji su do takve korupcije mogli dovesti. U konretnom slučaju, nabavka radova nije sprovedena putem otvorenog tendera, već u tzv. pregovaračkom postupku. Taj postupak je vođen zbog hitnosti do koje nije došlo usled krivice naručioca. Konkretno, ako su validne vanredne kontrole stanja mostova pokazale da je potrebna hitna rekonstrukcija može se postaviti opravdano pitanje zbog čega do sličnih nalaza nisu dovele redovne kontrole i da li su redovne kontrole bile izvedne po pravilima...

Zakon o posebnim postupcima podriva sistem javnih nabavki

TS je uputila dopis svim poslaničkim grupama sa pozivom da se poseban zakon za infrastrukturne projekte povuče iz procedure ili da se iz njega brišu odredbe suprotne Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o javno-privatnom partnerstvu: Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, čiji se predlog nalazi pred narodnim poslanicima, još jedan je u nizu akata koji možda imaju za cilj, a svakako imaju za posledicu podrivanje sistema javnih nabavki. Iako je na predlog iste Vlade, pre manje od mesec dana, usvojen novi Zakon o javnim nabavkama, u cilju...

Korupcija u određivanju obaveza paušalaca

Ocena predsednice Vlade Srbije da je modernizovanim sistemom za oporezivanje paušalaca „zatvoren veliki prostor za korupciju, s obzirom na to da u tom procesu više niko nema arbitrarna i diskreciona prava u određivanju poreza“ je uglavnom tačna. U sistemu za određivanje poreskih obaveza jeste postojala velika doza arbitrernosti poreskih službenika i to u dva segmenta. Prvi je razvrstavanje velikog broja zanimanja u grupe za oporezivanje, zato što je samo mali broj „pretežnih delatnosti“ preduzetnika bio izričito naveden u propisima, a ostale su pripisivane „srodnim delatnostima“ bez jasnih kriterijuma, dok je sada ova oblast znatno detaljnije uređena. Takođe, ukinuta je mogućnost da...

Dokumenti o rekonstrukciji Trga Republike

Poverenik za informacije od javnog interesa i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Gradu Beogradu da odgovori na zahtev Transparentnosti Srbija u vezi sa radovima na Trgu Republike. TS je još 13. septembra od Gradske uprave - Sekretarijata za stambene i komunalne poslove  zatražila da dostavi dokumenta u vezi sa rekonstrukcijom Trga, koja je obavljena na osnovu ugovora koji je Grad Beograd zaključio sa konzorcijumom koji predvodi Strabag doo. Zatraženi su dokument naručioca kojim je utvrđeno da li su radovi na rekonstrukciji Trga Republike izvedeni u svemu prema ugovornim obavezama i u čemu se sastoji eventualno odstupanje od ugovornih obaveza (npr. izveštaj...

Vlada ne poštuje pravila koja je sama donela

Percepcija o korupciji u jednom društvu se veoma sporo menja i kada zaista ima bitnih pomaka. Međutim, ovde je problem to što iza najave borbe protiv korupcije i opravdanih kritika ponašanja prethodnika nije usledila suštinska promena ponašanja. Jednostavan i svima znan primer mogu da budu ona čuvena 24 izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije iz perioda do 2012, za koje je čak Evropski parlament tražio da se ispitaju. I onda imate situaciju da je Vlada i posle te godine nastavila sa praksom ignorisanja novih izveštaja tog istog Saveta - kaže za Blic programski direktor TS Nemanja Nenadić. U izveštaju o Indeksu percepcije...

Srbija u donjoj polovini svetske liste na Indeksu percepcije korupcije Transparency International

Transparentnost Srbija (članica međunarodne organizacije Transparency International) predstavila je  danas Indeks percepcije korupcije (CPI) 2019. CPI je najpoznatije globalno rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. Srbija se i dalje smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok jer ima 39 od idealnih 100 poena. Sa tim skorom Srbija sada zauzima mesto u donjoj polovini svetske liste -  jer je 91. od 180 zemalja. Iako borba protiv korupcije i dalje slovi kao jedan od prioriteta, skor Srbije je potpuno isti kao i u CPI 2018, a bitnijih promena nije bilo duže od decenije. Po oceni Transparentnosti, stagancija Srbije u istraživanjima...

Šta je iza predloga da Vučić bira sudije i tužioce

Kampanja protiv pravosuđa koju su prethodnih dana pokrenuli predsednik države i ministar unutrašnjih poslova, iz početka je izgledala kao uobičajeni populizam i skretanje pažnje sa drugih pitanja. Međutim, nakon izjave državnog sekretara u Ministarstvu pravde da bi bilo dobro da predsednik Srbije bira sudije i tužioce čini se kao da je reč o dalekosežnijem planu. Cilj akcije bi mogao biti pokušaj da se Ustav Srbije promeni tako što bi sudije i tužioci izgubili deo nezavisnosti koji uživaju u sadašnjim normama, umesto da se menja u pravcu koji bi bi otklonio politički uticaj na izbor, napredovanje i razrešenje sudija i tužilaca. To bi...

Ne dam v.d. stanje

Ah, kakvo iznenađenje. MMF je upozorio da predugo traje v.d. stanje u javnim preduzećima (JP) i da je potrebno da ona dobiju profesionalnu upravu, kako bi bila transformisana. Mediji koji su osam godina ćutali ili retko progovarali o partijskom čerupanju javnog sektora, ustreptali su i zapitali se – ljudi moji, pa šta se to dešava. Mnogi bi mogli da im odgovore – pa rekli smo vam, upozoravali smo. Na primer, Fiskalni savet je još 2014. zaključio da „državna i javna preduzeća prete da potope javne finansije Srbije“ i da je „partijsko upravljanje državnim preduzećima dobrim delom uzrok većine sadašnjih problema“ u JP. Profesor...

Vesti