Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Završna javna rasprava o LAP-u za opštinu Sjenica

Okrugli sto, koji su opština Sjenica, USAID Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija organizovali 7. maja, označio je kraj javne rasprave o Nacrtu revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sjenica. Tokom javne rasprave, koja je trajala 20 dana, nije dostavljena nijedna primedba na nacrt ovog teksta.

okrugli sto sjenica lap 1Okrugli sto su pozdravnim rečima otvorili su predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujović i predstavnik USAID Projekta za odgovornu vlast Miloš Živković.

Predsednik Radnog tima za reviziju LAP i načelnik Opštinske uprave Eldin Mešić istakao je da LAP predstavlja dokument u kojem se identifikuju nadležnosti, oblasti i procesi i procedure rizični za nastanak korupcije i kojima se predlažu načini za upravljanje ovim rizcima, odnosno njihovo otklanjanje.

Primenom LAP-a i uspostavljenjem mehanizma za praćenje njegovog sprovođenja, opština Sjenica će preduzeti aktivnosti u cilju jačanja svoje otpornosti na nastanak korupcije i nepravilnosti, odnosno jačanja kapaciteta za ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice.

Saradnik TS Jovan Nicić kazao je da je LAP, pored toga što predstavlja preventivni antikorupcijski mehanizam, značajan i za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi Opštine. Sprovođenje mera i aktivnosti iz ovog dokumenta trebalo bi da doprinese unapređenju transparentnosti i efikasnosti opštinskih organa i službi, kao i jačanju poverenja građana u njihov rad.

Prema njegovim rečima, Nacrt revidiranog LAP sadrži 17 oblasti, u okviru kojih je definisano 34 cilja i 98 mera. Sve aktivnosti obuhvaćene ovim merama trebalo bi sprovesti u periodu od sredine 2019. do aprila 2022. godine. U odnosu na postojeći tekst, Nacrt revidiranog LAP opštine Sjenica sadrži 63 dodatne mere sa pratećim aktivnostima.

Nacrtom revidiranog LAP-a, pored ostalog, predviđeno je donošenje više od 50 opštih akata i propisa, uspostavljanje sedam javno dostupnih evidencija i registara podataka, kao i objavljivanje niza dokumenata na internet prezentaciji Opštine.

Nacrt LAP-a uskoro će se naći pred članovima Opštinskog veća, a ukoliko bude usvojen, razmatraće ga Skupština opštine Sjenica. Nakon toga, otpočeće proces izbora članova radnog tela koje će pratiti da li se mere i aktivnosti iz LAP-a sprovode na način i u rokovima koji su predviđeni ovim dokumentom.