Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Nizak nivo otvorenosti budžeta

Medjunarosni Indeks otvorenosti budžeta (OBI) pokazuje da Srbija ne ispunjava standarde dobre prakse kada je reč o objavljivanju i sveobuhvatnosti budžetskih dokumenata, učešću javnosti u budžetskim procesima i nadzoru koji nad Vladom ostvaruju Skupština i nezavisna tela, objavila je danas Transparentnost Srbija (TS)."Glavni razlog za taj loš rezultat je što Srbija ne poštuje sopstvene zakone", kazao je na konferenciji za novinare programski direktor TS Nemanja Nenadić, koji je podsetio da se OBI radi svake druge godine.

On je objasnio da se pre svega ne poštuje Zakon o budžetskom sistemu koji pored ostalog predvidja kalendar u kome se navodi do kog roka bi budžetski korisnici trebalo da upute svoje predloge finansijskih planova, do kada Ministarstvo finansija treba da izradi memorandum o budžetu, do kada se radi nacrt i predlog budžeta i do kada se on usvaja, kao i kada se usvaja završni račun.

"Ali to ništa ne vredi, jer se rokovi stalno probijaju. Budžet dolazi u Skupštinu kasnije nego što treba, memorandum o budžetu umesto mesecima unapred nalazi se pred poslanicima tek kada se pojavi i sam budžet", kazao je Nenadić.

Kako je naglasio, u Srbiji ni završni račun, koji predstavlja izveštaj o troškovima budžeta nije upućen Skupštini nekoliko godina.

Nenadić je kazao i da ne postoje ni naznake da se nešto radi na povećanju učešća gradjana u kreiranju budžeta.

"To je segment istraživanja gde je Srbija daleko najlošije ocenjena. Imamo samo dva odsto od mogućih poena u tom segmentu", kazao je on.

Dodao je da postoji inicijative na lokalnom nivou da se to promeni, ali na centralnom nivou nema mogućnosti da gradjani doprinesu svojim predlogom odabiru investicija koje će se finansirati iz budžeta.

"Posebno zabrinjava što i tamo gde je Srbija dobro ocenjena, a to je nadzor, postoje dosta negativne tendencije", upozorio je Nenadić.

Kako je naveo, prostora za unapredjenje ima u radu Državne revzorske institucije (DRI) koja bi češće trebalo da radi revizije svrsishodnosti, ali i da ispunjavanje njenih preporuka bude ostvareno u svakom pojedinačnom slučaju.

Nenadić je podsetio i na nerešeni status Saveta DRI, jer je čitavom rukovodstvu te institucije istekao mandat septembra prošle godine.

"Ne radi se ništa da se to reši. Nema predloga za izbor novih članova ili izmene zakona da bi se postojećima predužio mandat", kazao je Nenadić.