Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

TS predstavila rezultate istraživanja i rangiranja LTI 2019

LTI 2019 KZN mc 01aTransparentnost Srbija predstavila je rezultate istraživanja i rangiranja svih opština i gradova u Srbiji - LTI 2019. Najtransparentniji u Srbiji su Plandište sa indeksom 67 i Novi Pazar i Paraćin sa 66, dok je prosečna ocena cele Srbije 40. 

Najveći izazov povećanju transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji predstavlja nepostojanje nacionalne politike koja bi se bavila tim pitanjem, ocenio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić na predstavljanju rezultata.

On je rekao da su bez takve politike, dobri rezultati najčešće posledica predanosti pojedinaca u lokalnim samoupravama.Nenadić je naglasi oda su rezultati najbolji u oblastima gde postoji izričita zakonska obaveza, kao što je sklučaj sa javnim nabavkama. ALi čak i u takvim slučajevima kada 80% ili 90% JLS ima pozitivne indikatore, nema prostora za zadovoljstvo jer to znači da 10 ili 20% JLS ne ispunjava zakonske obaveze.

Zlatko Minić iz TS je ukazao da je ilustrativan primer sa javnim preduzećima, gde su JLS najlošije ocenjene, iako postoji zakonska obaveza i po zakonu iz 2012. i 2016 da se objavljuju određeni dokumenti. I pored toga, i danas neka JP nemaju čak ni svoje sajtove.

Svi materijali u vezi sa istraživanjem mogu se preuzeti sa sajta TS: http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/lti 

 

Zamenik predsednika Opštine Plandište Goran Donevski kazao je da je ta opština, u odnosu na prethodno istraživanje, na kojem je zabeležila indeks 49, sada ocenjena sa 67. On je dodao da je zahvaljujući rezultatima istraživanja TS sada jasno u kojim oblastima treba napredovati.

Predsednik Opštine Paraćin Saša Paunović kazao je da ta opština već godinama beleži dobre rezultate u sferi transparentnosti i istakao da je zasluga na zaposlenima koji su radili svoj posao, a ne na političarima.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac istakao je da je od istraživanja 2015. do danas indeks transparentnosti znatno povećan zahvaljujući, prema njegovim rečima, želji lokalnog rukovodstva da građani imaju veće poverenje u lokalne institucije.

Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID-a, ukazala je da će kontinuirano praćenje pomoći da se dobije uvid i u rezultate programa podrške lokalnim samoupravama koje ta agencija sprovodi.

Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je da će neki od rezultata ovog istraživanja biti od značaja i u radu te institucije.

LTI 2019 KZN mc 09a