Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

O antikorupcijskim zakonima na Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Transparentnost Srbija poziva narodne poslanike da na sednici koja počinje danas, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, suštinski poboljšaju četiri antikorupcijska zakona, tako da se zaista suzbije mogućnost zloupotrebe javnih resursa i javne funkcije.

Vlada je predložila izmene nekoliko članova u Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno Zakonu o sprečavanju korupcije (koji će od biti u primeni od septembra 2020), Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o javnim preduzećima. Ovi propisi se, prema obrazloženju Vlade Republike Srbije, menjaju kako bi se ispunile preporuke Misije OEBS/KDILjP (OSCE/ODIHR), date nakon poslednjih predsedničkih i parlamentarnih izbora, 2017. i 2016.

Transparentnost Srbija ocenjuje da su Vladini predlozi nedovoljni da ispune preporuke međunarodnih organizacija. Štaviše, te izmene u sadašnjem tekstu neće rešiti ni probleme koje je sama Vlada prepoznala u antikorupcijskoj strategiji iz 2013 i u Akcionom planu za poglavlje 23 evropskih integracija.

Iako je Vlada prihvatila dva naša predloga – da se problemi u izbornom zakonodavstvu rešavaju izmenama zakona i da se o tim izmenama organizuje javna rasprava – većina predloga sa javne rasprave je odbijena bez valjanog ili ikakvog obrazloženja.

Kada je reč o Zakonu o javnim preduzećima, predlog zakona sadrži odredbu prema kojoj bi direktor bio razrešen ukoliko zloupotrebi svoju funkciju ili resurse za stranačku promociju ili vršenje političkog pritiska na zaposlene. Ističemo da ni do sada nije bilo pravne prepreke da se takvi direktori smenjuju i krivično gone, ali to nije činjeno. Transparentnost smatra da bi norme trebalo precizirati tako da se zabrane i drugi, manje očigledni vidovi uticaja rukovodilaca javnog preduzeća na poslovne parntere i korisnike njihovih usluga, kao i da bi trebalo povećati javnost podataka o korišćenju resursa tih preduzeća tokom kampanje (službena vozila, oglašavanja i sponzorstva i drugo).

Kad je reč o pravilima koja važe za javne funkcionere (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno Zakon o sprečavanju korupcije), Transparentnost ukazuje da bi trebalo iskoristiti izmene zakona da se uredi „funkcionerska kampanja“, tako što bi se ograničile mogućnosti da se kroz navodno redovne aktivnosti javnih funkcionera obezbeđuje njihova dodatna promocija u medijima pred izbore.

U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ocenjujemo korisnim to što će Agencija biti dužna da utvrdi da li je bilo kršenja pravila u kratkom roku po prijemu prijave. Međutim, takve rokove bi trebalo propisati i za postupanje Agencije u kontroli izveštaja o finansiranju kampanje, ali i za pokretanje postupka za kažnjavanje odgovornih lica.