Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Srbija ponovo na GRECO listi zemalja čiji je izveštaj „globalno nezadovoljavajući“

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), koju je osnovao Savet Evrope, ponovo je označila izveštaj Srbije kao „globalno nezadovoljavajući“. Takva ista ocena je bila data i pre tri godine, zbog propuštanja da se u roku kako prvom (do kraja 2016), tako i naknadnom (do 30.11.2018) primene preporuke ove međunarodne organizacije u vezi sa sprečavanjem korupcije kod narodnih poslanika, sudija i tužilaca.

Pređašnje objavljivanje ovakve ocene GRECO bilo je podsticaj da se, makar i sa zakašnjenjem, donese zakon o lobiranju. Ostaje da se vidi hoće li ovogodišnji nalazi uticati na vlasti u Srbiji da konačno učine nešto u vezi sa preostalim pitanjima, kao što su poštovanje pravila o javnim raspravama u pripremi zakona, organizacija javnih slušanja u Skupštini, rešavanje sukoba interesa kod narodnih poslanika i stvaranje uslova za veću nezavisnost sudija i tužilaštava od političkih uticaja.

Iz objavljene liste odluka sa 86 plenarne sednice GRECO, koja je održana između 26. i 29. oktobra 2020, može se pročitati da je nivo poštovanja preporuka u Srbiji bio „globalno nezadovoljavajući“. Ova ocena je data povodom izveštaja koji su predstavnici Srbije u GRECO bili dužni da podnesu do kraja 2019. Kada je učinak razmatran prethodni put, u aprilu 2019, GRECO je zaključio da je deset preporuka delimično ostvareno, a da tri nisu uopšte. Za sada je nepoznato da li je GRECO dao Srbiji najlošiju ocenu zbog nezadovoljstva brzinom usvajanja ustavnih promena u oblasti pravosuđa i Zakona o sprečavanju korupcije (koji je počeo da se primenjuje od 1.9.2020) ili je zauzeo stav da te odredbe nisu dovoljne da obezbede ostvarivanje preporuka. S druge strane, i pre nego što odluka GRECO bude objavljena, očito je da u praksi nije bilo nikakvog napretka kada je reč o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, povećanja javnosti zakonodavnog postupka inačina na koji se planiraju i sprovode ustavne reforme u oblasti pravosuđa.

GRECO je pozvao šefa delegacije Srbije da ponovo izvesti o učinjenom do 31. oktobra 2021. Takođe, vlasti u Srbiji su pozvane da odobre objavljivanje izveštaja o razmatranju preporuka GRECO. Transparentnost Srbija poziva Vladu da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka GRECO, ali i da objavi šta će sve učiniti radi rešavanja ne samo onih pitanja koja se tiču izmena propisa, već i njihove primene u praksi. Na primer, kada je reč o zakonodavnom postupku, od februara 2020. ministarstva nisu oglasila ni jednu javnu raspravu na Vladinom portalu e-uprava, a istraživanje TS pokazuje da rasprave nisu uopšte održane ili da nisu održane po pravilima u velikom broju slučajeva ni tokom prošle godine. Isto tako, ni donošenje Zakona o lobiranju do sada nije ni na koji način povećalo javnost informacija o uticajima na donošenje odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Prema oceni Transparentnosti, sama činjenica da se krajem 2020. i dalje govori o ispunjavanju preporuka za koje je rok istekao još pre četiri godine, jasno ukazuje da borba protiv korupcije nije bila visoko na listi prioriteta Vlade i Skupštine. To je još vidljivije na osnovu velikog broja mera iz Nacionalne antikorupcijske strategije (za period od 2013 do 2018), i Akcionog plana za poglavlje 23 za pregovore Srbije i EU (iz 2016), koje nisu ispunjene čak ni formalno.