Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Međunarodni dan borbe protiv korupcije: Bez napretka, pandemijska kriza dodatno oslabila antikorupcijske mehanizme

Srbija obeležava još jedan 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, bez napretka u ključnim oblastima. Štaviše kriza izazvana pandemijom, i u Srbiji je dovela do dodatnog ograničavanja pristupa informacijama i kršenja pravila o javnim nabavkama.

Protekla, 2020. godina, bila je još jedna u nizu u kojoj nisu zabeležene konačne osude za korupciju na visokom nivou. Još veći problem je činjenica da su brojni slučajevi sumnje na korupciju koji su izneti u javnosti ostali neispitani. Statistički podaci o gonjenju korupcije koje iznose zvaničnici, prikazuju se na način koji ne omogućava sagledavanje stvarnih efekata.

Primena novog Zakona o javnim nabavkama, usvojenog uz pozivanje na standarde EU, već je ozbiljno narušena time što se najveći javni radovi izvode na osnovu pravila iz posebnog zakona o izgradnji linijske infrastrukture.

Na početak primene Zakona o sprečavanju korupcije, čekalo se od maja 2019. do septembra 2020, ali ni do danas nisu stvoreni svi uslovi.

Ni posle pet godina i dva puta produženih rokova, nisu ispunjene preporuke antikorupcijskog mehanizma Saveta Evrope GRECO iz evaluacije koja se odnosi na sprečavanje korupcije u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce.

Većina javnih preduzeća i organa državne uprava se i dalje nalaze u nezakonitom v.d. stanju, usled čega ne samo da nije uvedeno profesionalno upravljanje, već je dovedena u pitanje i elementarna zakonitost donetih odluka i zaključenih ugovora.

Konačno, promene propisa pred izbore nisu rešile ranije uočene probleme u vezi sa finansiranjem kampanje i promotivnim aktivnostima javnih funkcionera, što se pokazalo i tokom poslednjih izbora.

Podsećamo, Međunarodni dan borbe protiv korupcije ustanovila je Generalna skupština UN jer je 9. decembra 2003. godine počelo potpisivanje Konvencije UN protiv korupcije.

Transparentnost - Srbija

Beograd, 8. decembra 2020.