Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Izmena definicije „javnih funkcionera“ – uz kršenje procedure i bez sagledavanja posledica

Transparentnost Srbija pozdravlja to što su nakon naših upozorenja,[1] predlagači spornog autentičnog tumačenja otklonili neke od najštetnijih posledica za primenu Zakona o sprečavanju korupciji, tako da sa spiska javnih funkcionera neće biti brisane sudije Ustavnog suda, sudije i zamenici javnih tužilaca. Međutim, ostaje činjenica da će izmenjena definicija „javnog funkcionera“ dovesti do prestanka zabrana, obaveza i ograničenja za mnoga lica koja su do sada važila. Narodna skupština te posledice nije ni razmatrala, niti je od Agencije za sprečavanje korupcije pribavila podatke o tome ko se sve više neće smatrati javnim funkcionerom na osnovu izmena u Zakonu. Ipak, i bez detaljne analize je sasvim jasno da će autentično tumačenje dovesti do nekih apsurdnih posledica. Tipičan primer za to je novonastala situacija u obrazovnom sistemu, gde će status javnog funkcionera izgubiti brojni direktori škola, a zadržati članovi školskih odbora.

Razlozi za donošenje autentičnog tumačenja su prvi put jasno saopšteni tek na jučerašnjoj sednici Narodne skupštine. Tako je predlagač ovog akta, Aleksandar Martinović, izneo je stav da status javnog funkcionera ne bi trebalo da imaju članovi Saveta fakulteta koji dolaze iz reda zaposlenih. Međutim, pošto u vezi sa ovim licima nije bilo nikakvih dilema da li jesu ili nisu funkcioneri po odredbama Zakona, jedini ispravni pristup bio je da se predloži izmena zakona kojom bi upravo ta lica bila izuzeta. Naime, autentično tumačenje se donosi kada neka odredba zakona nije jasna, a ne kada zakonodavac smatra da je pravna pitanja potrebno urediti na drugačiji način. Usled donošenja autentičnog tumačenja (a ne izmena Zakona) ne samo da je krug izuzetih funkcionera daleko širi, nego će izmene važiti od 1.9.2020, a ne od momenta usvajanja. Tako će izuzeti funkcioneri, koji su prekršili Zakon u protekla 4,5 meseca, ostati nekažnjeni za krivična dela (davanje lažnih podataka o imovini) i prekršaje.

Pored svega navedenog ostaje pitanje da li je u potpunosti poštovana procedura za donošenje autentičnog tumačenja. Naime, Skupština je započela raspravu o predlogu autentičnog tumačenja koji je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo utvrdio 28.1.2021. Predsednica Odbora je dostavila tekst „ispravke“ sa datumom od 10.2.2021, kojom su unete značajne dopune u originalni tekst. Međutim, toga dana ovaj Odbor uopšte nije zasedao.

 

[1] https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/saoptenja/11879-prestanak-zabrana-ogranicenja-i-obaveza-za-nekoliko-hiljada-javnih-funkcionera-na-mala-vrata