Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Ponovljeno uzbunjivanje sudije Mraović

Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018

krik sudije vssIako je konferencija "Uzbunjivači i novinari protiv korupcije" u organizaciji Pištaljke okupila brojne stručnjake iz inostranstva, kao i najviše predstavnike vlasti među govornicima (uključujući i predsednika Vučića i predsednika VKS Milojevića), ubedljivo najsnažniji utisak prvog dana, na one koji su ostali do kraja radnog dana, ostavilo je izlaganje Biljane Mraović, sudije iz Šapca.

U pitanju je sudija koja je 2009. pretrpela štetu zbog ukazivanja na korupciju ondašnjeg predsednika suda. Usled toga što je njen identitet otkriven osobi na čije nezakonite radnje je ukazivala, protiv nje je bila podneta privatna krivična tužba, dok je sa telefona registrovanog na kabinet predsednika Republike dobijala pretnje. Počinilac nije kažnjen za ove pretnje, dok je zbog kršenja pravila o pristupu informacijama prekršajno kažnjeno ovlašćeno lice u predsedništvu. Takođe, u pravosudnoj reformi od 1.1.2010, ona nije bila izabrana za sudiju. Sa ovim slučajem bi moglo biti u vezi i to što je u pravosudnoj reformi značajnu ulogu imao uticajni političar iz Šapca, Dušan Petrović, u to doba predsednik nadležnog skupštinskog odbora.

Gotovo deceniju kasnije, sudija Mraović je postupala u predmetu u kojem su optuženi gradski čelnici Šapca, jednog od retkih gradova u Srbiji gde se na vlasti i dalje nalaze predstavnici istih političkih struktura koje su vladale do 2012. na republičkom niovu i u većini opština (partija formalno nije ista, jer je u međuvremenu došlo do podela u Demokratskoj stranci i izdvajanja grupe oko D. Petrovića u "Zajedno za Srbiju"). Za nekog ko bi postupao pristrasno i tražio mogućnost da se osveti, ovo bi bila idealna prilika.

Međutim, sudija Mraović je postupila onako kako je smatrala da je po zakonu ispravno. Pošto nije prihvatila argumentaciju tužilaštva u pogledu postojanja krivičnog dela, ona je donela oslobađajuću presudu. Po prvostepenoj presudi, nema dokaza da je gradonačelnik Zelenović kriv za nenamensko trošenje sredstava iz budžeta grada Šapca. Prethodno, u izveštaju Državne revizorske institucije je utvrđeno da je Grad Šabac potrošio 590 miliona dinara nenamenski. Tužilaštvo je Zelenovića optužilo za nenamensko trošenje 34 miliona dinara. Međutim, objektivna činjenica da su neka sredstva utrošena nenamenski suprotno budžetskim pravilima dovoljna je za postojanje prekršaja, dok je za krivično delo neophodno dokazati i postojanje umišljaja kod odgovornog lica. Detalji presude nisu objavljeni, ali se pretpostavlja da je upravo nedokazanost umišljaja bio osnov za oslobađajuću prvostepenu presudu.

Posle saopštavanja ove odluke sudija Mraović je doživela salve napada od lokalnog odbora SNS, kao i tabloida, uz insinuacije da je presudu prodala za zapošljavanje ćerke u predškolskoj ustanovi (gde je angažovana na određeno vreme, nakon volontiranja), a potom je u gradskom parku napadnuta i vređana od strane jednog građanina, koji je poverovao u takve optužbe.

Nezadovoljstvo sudskim odlukama je normalna stvar, ali je pravi put za otklanjanje eventualnih grešaka suda žalba višoj pravosudnoj instanci. U ovom slučaju, javno tužilaštvo je organ koji je vodio postupak, i koji će imati priliku da pokuša da u žalbi ukaže na eventualne propuste sudije. S druge strane, vršenje pritisaka na sudije od strane političara je stvar zbog koje bi morao da reaguje Visoki savet sudstva.

Na osnovu svog Poslovnika, koji je menjan 2016. u kontekstu EU integracija upravo zato što je utvrđeno da je politički pritisak na pravosuđe ozbiljan problem, u ovakvim slučajevima predsednik VSS saziva sednicu bez odlaganja, a VSS svoje zaključke objavljuje na sajtu, kroz saopštenje za medije ili konferenciju za štampu. Za sada nije objavljena ni jedna reakcija VSS u vezi sa ovim slučajem, iako je u međuvremenu dobio poziv i od Društva sudija Srbije da to učini.

 

foto: https://www.krik.rs/drustvo-sudija-srbije-zahteva-da-vss-reaguje-na-pretnje-sudijama/