Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Odbor za pravosuđe predložio Skupštini da prekrši Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: petak, 08 jun 2018

pescanik odborNa sednici od 8. juna 2018, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je Narodnoj skupštini uputio na razmatranje predloge za izbor dva od tri nedostajuća člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Reč je o mestima koja su upražnjena duže vreme (u jednom slučaju već nekoliko godina), i pored toga što su ovlašćeni predlagači (Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja za jednog kandidata, Advokatska komora Srbije i udruženja novinara u Republici Srbiji) odavno dostavili predloge.

Iz izveštaja sa sedice Odbora za pravosuđe nije vidljivo zbog čega Skupštini nije upućen predlog Advokatske komore, dok je data podrška izboru zajedničkog kandidata novinarskih udruženja (Živojin Rakočević), čiji izbor Skupština ranije nije prihvatila.

Postupanje Odbora u vezi sa kandidatom kojeg „putem zajedničkog dogovora“ predlažu Poverenik za informacije i Zaštitnik građana nije zakonito. Skupštinski odbor navodi da je „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predložio Narodnoj skupštini da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere kandidat Vida Petrović Škero, dok je Zaštitnik građana predložio Narodnoj skupštini da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere kandidat Janko Lazarević.“ To su prisutni članovi jednoglasno prihvatili i uputili predlog Narodnoj skupštini na razmatranje.

Na osnovu člana 9. st. 1. t. 6, Zakona o Agenciji članove Odbora Agencije bira Narodna skupština na predlog 6) Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, putem zajedničkog dogovora. Zakon ne zabranjuje Povereniku i Zaštitniku da dostave listu sa dva ili više kandidata. Međutim, ukoliko među njima nema dogovora, ni jedna nominacija nije validna i Skupština se o tim predlozima uopšte ne može izjašnjavati.

Može se pretpostaviti da je institucija Zaštitnika građana povukla saglasnost sa ranijeg dogovora, s obzirom na to da se pojavio predlog novog kandidata, što nesporno ima pravo da učini. U saopštenju Poverenika za informacije se može pročitati da je u dva telefonska razgovora novi zaštitnik građana (Pašalić) predlagao povereniku (Šabić) da podnesu predlog novog kandidata, bez navođenja njegovog imena, a da je poverenik ukazao da prvo mora da se okonča postupak u vezi sa prethodnim predlogom te da ne postoji novi zajednički predlog ove dve institucije. 

Tekst programskog direktora TS o ovoj temi sa portala internet "Peščanik", možete pročitati na https://pescanik.net/parlamentarni-prilog-vladavini-prava/