Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Korisne ali nedovoljno snažne preporuke

Datum kreiranja: četvrtak, 14 jun 2018

mekalisterTransparentnost Srbija (članica globalne mreže Transparency International) ocenjuje da nacrt nove rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, koju je pripremio izvestilac Dejvid Mekalister, sadrži neke korisne ali nedovoljno snažne preporuke, a da se iz dokumenta ne vide razmere problema u Srbiji,

U oblasti demokratije u izveštaju je naglašeno da Skupština i dalje ne ne vrši delotvoran nadzor nad radom Vlade. Veoma je bitno da se u izveštaju pominje, mada na uvijen način, novi običaj parlamentarne većine da podnošenjem besmislenih amandmana uskraćuje mogućnost rasprave o opozicionim amandmanima. Naglašeno je da „treba izbegavati aktivnosti koje ograničavaju mogućnost skupštine da delotvorno raspravlja o zakonima“. Budući da ova praksa nije rezultat kršenja propisa, već zloupotrebe prava, teško da je i EP mogao da da išta više od preporuke da se sa tom nedemokratskom praksom prestane.

EP ponavlja „zabrinutost zbog odsustva napretka" u vezi sa slobodom izražavanja i medijima, traži punu primenu medijskih propisa i jačanje nezavisnosti REM, pozdravlja napore za izradu medijske strategije u transparentnom i inkluzivnom tom procesu. U vezi sa ovim valja primetiti da je reč o jedinoj meri gde su ranije kritike iz Brisela imale nekog efekta, i da bi to trebalo da bude putokaz i za dalje postupanje organa EU. Naime, jedino nedvosmislene izjave o tome da u nekoj oblasti napretka nema ili da se nazaduje mogu biti dovoljno ozbiljno shvaćene od strane vlasti u Srbiji, što je rezultiralo relativno sitnim ustupkom, obnovom rada na novoj medijskoj strategiji. Kada je reč o ulozi REM, čini se da bi prioritet moralo da bude da ova institucija zaista krene da obavlja poslove iz svoje nadležnosti, a naročito one koji su u vezi sa monitoringom rada medija u vezi sa izbornom kampanjom.

Pozdravljeni su napori za reformisanje javne uprave kroz donošenje novih zakona, ali je naglašeno da politički uticaj na postavljenja na položaje ostaje „razlog za zabrinutost“. TS smatra da je dugogodišnje v.d. stanje u vrhovima državne uprave u Srbiji pojava koja zaslužuje mnogo oštriju ocenu od „razloga za zabrinutost“, budući da je reč o jasnoj nameri Vlade da ne primenjuje zakon, i da to traje duže od decenije.

EP pozdravlja predstavljanje nacrta izmena Ustava Venecijanskoj komisiji, značaj prihvatanja preporuka te komisije i održavanja sveobuhvatne javne rasprave pre nego što predlozi budu upućeni Skupštini. Ovo su korisne preporuke, mada bi bilo korisno da su istaknute neke slabosti dosadašnje javne rasprave, a pre svega nepostojanje obrazloženja za predloge izmena Ustava koje je formulisalo Ministarstvo pravde.

Vlasti su pozvane da u punom obimu primene preporuke OSCE/ODIHR. Na osnovu ovog bi se moglo pomisliti da su te preporuke delimično ispunjene. Međutim, stvarnost je drugačija – ni jedan od krupnih problema koji su identifikovani u izveštajima iz 2016. i 2017. nije rešen, uključujući i one koji se odnose na finansiranje izborne kampanje i aktivnosti nosilaca javnih funkcija tokom kampanje, kao ni u odnosu na medijsko predstavljanje.

Ceo osvrt TS na nacrt izveštaja dostupan je na sajtu TS, na stranici "Inicijative i analize": http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Osvrt_na_nacrt_rezolucije_EP_o_Srbiji_za_2018.pdf