Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Čija je aplikacija "Izabrani doktor"

Datum kreiranja: subota, 16 jun 2018

aplikacija izabrani doktorMinistarstvu zdravlja potrebno je više od pola meseca da utvrdi kako je nabavljena aplikacija „Izabrani doktor“ i kakva je veza Ministarstva sa tom aplikacijom. Početak rada aplikacije obeležen je promocijom od strane Ministarstva zdravlja i nepoštovanjem pravila o zaštiti podataka o ličnosti, koje je utvrdio Poverenik.

Pošto iz objavljenih informacija nije jasno kakva je veza Ministarstva sa ovim portalom, zahtevom za pristup informacijama smo zatražili sledeće informacije:

  1. Da li je Ministarstvo zdravlja bilo naručilac aplikacije „Izabrani doktor“ https://izabranidoktor.mojdoktor.gov.rs/ i u kojem postupku je ta aplikacija nabavljena, ukoliko je Ministarstvo zdravlja bilo njen naručilac, odnosno gde se mogu preuzeti podaci o toj javnoj nabavci
  1. Informaciju o povezanosti Ministarstva zdravlja sa aplikacijom po drugom osnovu, ukoliko Ministarstvo nije bilo naručilac, (npr. ukoliko ugovor o donaciji ukoliko je aplikacija dobijena kao donacija, kopija odgovarajućeg akta ukoliko je Ministarstvo odobrilo korišćenje aplikacije, ali nije bilo njen naručilac i drugo).

Ministarstvu smo takođe ukazali da na sajtu, ni kroz pretragu po ključnim rečima, ni u informatoru o radu , kao ni na Portalu javnih nabavki nismo pronašli podatke koji bi se odnosili na ovu aplikaciju, dok se na sajtu firme https://sorsix.com/ koja vodi aplikaciju „Izabrani doktor“, navodi da je njen partner Ministarstvo zdravlja.

U saopštenju Ministarstva povodom početka rada aplikacije ne navodi se pravni osnov funkcionisanja. Imajući to u vidu, ukazali smo Ministarstvu da smatramo neophodnim da pored odgovora na ovaj zahtev objavi tražene informacije i na sajtu.  

Međutim, u odgovoru Ministarstva od 12. juna 2018, obavešteni smo da ćemo dobiti odgovor „što pre“, a najkasnije u roku od 40 dana. Ova zakonska mogućnost predviđena je za situacije u kojima je neophodno odvojiti više vremena za prikupljanje informacija, na primer, u slučajevima kada se traže informacije iz velikog broja dokumenata, podaci koji su arhivirani, koji se nalaze u izmeštenim organizacionim jedinicama, kada je potrebno zaštititi veliki broj podataka i slično. U suprotnom, organ vlasti se ne poziva na ovu mogućnost, nego dostavlja tražene informacije odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

Stoga, Ministarstvo zdravlja poručuje da im je potrebno više od 15 dana da bi pribavili i dostavili osnovne informacije – da li je Ministarstvo naručilo aplikaciju „izabrani doktor“ i ako nije, kakvu drugu vezu ima sa tom aplikacijom.