Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Izjava ministarke Kuburović - dvostruki „demanti“ bez demantija

Datum kreiranja: subota, 01 septembar 2018

kuburovic betaMinistarka pravde, Nela Kuburović je u izjavi agenciji Beta, koju su preneli pojedini mediji, „demantovala ocene nevladine organizacije Transparentnost Srbija“ o nacrtu Zakona o sprečavanju korupcije. Izjava ministarke predstavlja, međutim, dvostruki „demani bez demantija“. Naime, ona je ustvrdila da je zakon „rađen u potpunosti u skladu sa preporukama Greka, tela Saveta Evrope koje se bavi borbom protiv korupcije“. Ne ulazeći ovom prilikom u istinitost ove tvrdnje, ističemo da se TS u saopštenju i u komentarima na nacrt zakona uopšte nije osvrtala na pitanje primene GRECO preporuka, tako da iz medijske objave proizlazi da ministarka demantuje nešto o čemu nismo ni pričali.

Ministarka je takođe iznela stav da su „nacrtom zakona ojačanja ovlašćenja Agencije“ i „proširene nadležnosti u odnosu na one koje ima sada“. Kao primer za to je navela ovlašćenja koja bi Agencija trebalo da dobije na osnovu aktuelnog predloga Zakona o lobiranju. I ovom prilikom, demanti se ne odnosi na ono što je TS saopštila. Naime, mi smo vršili poređenja, kao što se jasno može videti, između nacrta novog zakona koji uređuje rad Agencije, a koji je Ministarstvo pravde objavilo jula 2018, sa prethodnim nacrtom tog zakona koji je objavilo isto to ministarstvo, oktobra 2016. i ukazali na nespornu činjenicu da su ovlašćenja koja bi po novom nacrtu Agencija imala bila manja od onog što je bilo predviđeno prethodnim nacrtom.

Te promene na gore su naročito vidljive kada se porede ovlašćenja koja Agencija ima u kontroli izveštaja o imovini i prihodima funkcionera. S druge strane, nismo poredili, kao što bi se moglo zaključiti iz ministarkine izjave, kvalitet aktuelnog zakona iz 2008. sa nacrtom iz 2018, gde bi se zaista mogla primetiti određena poboljšanja i preciziranja. Proširenje nadležnosti Agencije u vezi sa lobiranjem je posledica predlaganja drugog zakona, i stoga ne može biti valjani argument za poređenje kvaliteta nacrta zakona koji uređuje rad Agencije iz 2016. sa aktuelnim.

Ova izjava resorne ministarke zabrinjava zbog toga što ona dalju sudbinu nacrta zakona vezuje isključivo za stavove „Brisela i Evropske komisije“, a ne i za razmatranje predloga i komentara koji su dobijeni tokom javne rasprave. Podsećamo da je Transparentnost Srbija uputila predloge za izmenu i dopunu preko 30 članova ovog nacrta zakona.