Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Kopija Višeg javnog tužilaštva

Datum kreiranja: utorak, 25 septembar 2018

udzbeniciKada nadležni organ donese odluku, ona bi trebalo da sadrži obrazloženje. Transparentnost Srbija interesovala se kako je i zbog čega Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu postupalo po krivičnoj prijavi podnetoj u slučaju koji je postao aktuelan prvih dana septembra, kada su se mediji raspisali o astronomskim cenama udžbenika za osnovne i srednje škole. A koren priče je u slučaju o kome je pisao Birn – o pritiscima izdavača da se iz novog zakona izbace odredbe koje su ograničavale cene udžbenika, a koje nisu zaživele ni do tada, iako su postojale u starom zakonu, jer je vlada tri godine odlagala donošenje podzakonskog akta.

U tekstu koji je objavio Birn, ondašnji ministar prosvete Srđan Verbić izneo je ozbiljne optužbe na račun premijera, šefa njegovog kabineta i ministra trgovine. Verbić je u februaru 2016. pismeno obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije da je tokom izrade Zakona bio „izložen pritiscima, pretnjama i pokušajima zastrašivanja od strane određenih izdavačkih kuća, kao i drugih lica koja su bila povezana sa tim izdavačima“. Agencija je, navodi Birn, Verbićevu prijavu prosledila Višem javnom tužilaštvu, koje je u julu 2016. utvrdilo da u ovom slučaju izdavačke kuće nisu počinile krivično delo i donelo odluku da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka.

TS je od VJT zatražila kopiju odluke u okviru koje je zaključeno da izdavačke kuće nisu počinile krivično delo tokom izrade Zakona o udžbenicima, sa obrazloženjem iz kojeg se može videti na osnovu čega je VJT došlo do zaključka da nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i dokazima koje je u vezi sa tim pribavilo. Tražena je takođe kopija krivične prijave, odnosno informacije koja je dostavljena VJT u vezi sa pritiscima prilikom donošenja Zakona o udžbenicima.

Više javno tužilaštvo je ubrzo pokazalo da poštuje zakon. Bar Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ili da ga bar delimično poštuje. Naime, odgovorilo je, za razliku od Vlade Srbije koja je u stanju da godinama stameno odoleva zahtevima, urgencijama i tužbama.

VJT je na zahtev kojim se traži kopija odluke kojom je zaključeno da nije počinjeno krivično delo odgovorilo da je donelo odluku kojom je zaključeno da nije počinjeno krivično deloForma je, bar u smislu poštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ispunjena. Toliko da TS mora da podnese žalbu i da se nada da će nakon višemesečnog postupka dobiti navedenu odluku i krivičnu prijavu. A da li je poštovan Zakonik o krivičnom postupku, ko je saslušan u predistražnom postupku, od koga su uzete izjave, kakvi su dokazi prikupljeni u tom ekspeditivnom i efikasnom postupku, saznaćemo kad VJT dostavi odluku sa obrazloženjem. Ako VJT bude ignorisala rešenje Poverenika po žalbi TS, tu je Vlada koja će osigurati sprovođenje rešenja. 

Delovi ovog teksta objavljeni su u tekstu "Pustite nadležne organe da rade svoj posao" na portalu" Peščanik