Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Vršioci dužnosti direktora

Datum kreiranja: sreda, 26 septembar 2018

direktoriVest prema kojoj je Skupština grada imenovala nekoliko vršilaca dužnosti direktora gradskih javnih preduzeća i ustanova i razrešila neke druge vršioce dužnosti ne bi bila ni po čemu neobična da na istoj sednici gradski odbornici nisu takođe izvršili neka imenovanja direktora u punom četvorogodišnjem mandatu. Naime, sama činjenica da su neki direktori imenovani u punom kapacitetu govori o tome da je za ta mesta morao biti sproveden konkurs i da su na njemu izabrani kandidati koji su po mišljenju komisije najbolji. Logično se otvara pitanje, zbog čega je takav konkurs organizovan za JKP Gradske pojace, Pogrebne usluge, Gradsko stambeno, Parking servis, Zelenilo Beograd, Beograd put i Javno osvetljenje, a ne i za Beogradske elektrane, Infostan tehnologije, GSP, Beogradvode, Gradski centar za fizičku kulturu i Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju? U informaciji sa sednice Skupštine Grada se uopšte ne pominje da li su za ova mesta takođe organizovani javni konkursi, pa nisu uspeli ili su gradske vlasti procenile da ta mesta i dalje treba držati u „v.d. stanju“. 

Pored toga, kako su mediji izvestili (ali ne i Grad), za dva direktorska mesta na konkursu „nije bilo podobnih kandidata“ 

Reč je o preduzećima Sava Centar i Ada Ciganlija. Ako je suditi po uslovima konkursa, nije bilo nikoga ko se prijavio a da ispunjava sledeće uslove:

1. da je punoletan i poslovno sposoban;
2. da je državljanin Republike Srbije;
3. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
4. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 3;
5. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
6. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
7. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
8. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
9. da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
10. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to:
- obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
- obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
- obavezno lečenje narkomana;
- obavezno lečenje alkoholičara;
- zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Ostaje nedorečeno da li u Srbiji zaista nema ni jednog nezaposlenog stručnjaka ovog profila, čak ni među zaposlenima u ova dva javna preduzeća, ili niko od njih nije mislio da ima šanse da bude imenovan za direktora pre nego što obezbedi političku podršku, pa se na konkurs nije ni javio.