Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Zašto nema konkurencije

Datum kreiranja: utorak, 02 oktobar 2018

vesic garazeVest da je samo jedna firma - kineska kompanija „Šandong”, dala ponudu na poziv Grada Beograda za partnerstvo u izgradnji četiri podzemne garaže jeste loša. Ne zbog toga što je reč o toj firmi, već zato što svaka situacija u kojoj se na otvorenom nadmetanju za dobijanje posla sa državom javi samo jedan ponuđač ukazuje na to da naručilac posla nešto nije uradio kako treba – da su uslovi postavljeni suviše oštro, da potencijalni kandidati nisu bili adekvatno informisani, da kandidati nisu uvereni u to da će nadmetanje biti zaista otvoreno i pošteno zbog prethodnih iskustava ili zbog saznanja o uobičajenom načinu poslovanja i slično.

U tom pogledu, loš signal potencijalnim partnerima za javno privatna – partnerstva i javne nabavke svakako predstavlja to što je nekoliko poslova koji su među najvećima ugovoreno kroz direktne pogodbe, a bez nadmetanja. Osnov za to je pronađen u međudržavnim sporazumima, zbog čega uopšte nisu bili primenjeni domaći zakoni, a među njima pre svega Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Na taj način je, podsećamo, dogovoren privatni partner za projekat „Beograd na vodi“, za transformaciju „JAT“ u „Air Serbia“, za izgradnju novog bloka termoelektrane u Kostolcu, za pojedine deonice autoputa, a nedavno i za modernizaciju pruge prema Budimpešti. Takav vid poslovanja države, koje se pri tom promoviše kao vrhunski nacionalni interes verovatno utiče i na odnos nekih drugih potencijalnih investitora i poslovnih partnera države, tako da se ustežu da podnesu ponude ako nemaju naznake da bi mogli biti izabrani.

Transparentnost – Srbija je dala predloge za unapređenje propisa o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama (http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS-Analiza-rizika-od-korupcije-u-propisima-o-javno--privatnom-partnerstvu-2018.pdf) u kojima smo između ostalog predložili: proširenje kruga informacija koje se objavljuju o postupku javne nabavke koji prethodi zaključenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu; zabranu da budu označene kao tajne odredbe ugovora ili delovi drugih dokumenata u kojima se propisuju ili obrazlažu obaveze javnog partnera; obaveza praćenja sprovođenja ugovora o JPP i prikupljanja informacija od zainteresovanih lica.