Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Otvaranje podataka o reviziji

Datum kreiranja: subota, 20 oktobar 2018

Slika pres konferencija 1000 izvestaj 250Na predstavljanju hiljaditog revizorskog izveštaja predsednik DRI i generalni državni revizor, Duško Pejović, najavio je promene u radu te institucije, od kojih su neke zasnovane na predlozima koje je proteklih godina davala Transparentnost – Srbija. Кada je reč o predmetu revizorskih pregleda, on je ohrabrio „sve zainteresovane strane da nam se jave po pitanju predloga tema, jer je stručna kontrola javnih finansija naš posao, a pravo da znamo kako se troši javni novac je pravo svih građana“. http://www.dri.rs/…/Drzavna-revizorska-institucija-predstav…

Ovakvo ohrabrenje bi, po mišljenju TS trebalo propratiti i upućivanjem povratne informacije o tome šta je urađeno građanima i organizacijama koje su ukazale DRI na problem.

U svom govoru, generalni državni revzor se osvrnuo direktno i na nedavni predlog Transparentnosti – Srbije za otvaranje podataka u posedu DRI kako bi oni bili lakši za korišćenje zainteresovanoj javnosti – svima onima koji žele da sami vrše poređenja po godinama i među subjektima revizije, da analiziraju objavljene podatke i da sami izvuku zaključke o poslovanju javnog sektora i delotvornosti revizije.

http://transparentnost.org.rs/…/Inicijativa_DRI_otvoreni_po…

„Кako bismo išli u korak sa vremenom, otvorićemo podatke iz izveštaja Institucije, naravno sa izuzetkom tajnih i privatnih podataka, u mašinski čitljive forme. Otvaranje podataka je veoma bitno, jer se na taj način značajno utiče na transparentnost, efikasnost i ekonomičnost.“ Reagujući na ovu najavu, Nemanja Nenadić, koji je prisustvovao ovom predstavljanju pozvao je i druge državne organe da otvore podatke koji se odnose na javne finansije, a zakonodavce da takvu obavezu predvide u propisima. „Trenutno je najaktuelniji Zakon o javnim nabavkama, čiji nacrt predviđa javnost mnogih važnih informacija, ali bi trebalo već sada precizirati da se one obavezno objavljuju u otvorenom formatu“ – rekao je on.

http://www.mc.rs/mc-web-televizija.1498.html

Još jedna važna promena u radu DRI, koja je u vezi sa inicijativama Transparentnosti, tiče se objavljivanja odazivnih izveštaja na vebsajtu DRI. DRI je u vezi sa tim najavila izradu formulara koji bi subjektima revizije olakšala izradu ovih izveštaja, jer su oni to do sada činili „na različite načine, često nekompletno, pa je DRI morala da traži dodatne dokaze“. Državni revizor je obećao da će odazivni izveštaji na revizorske izveštaje iz 2018. biti objavljivani na sajtu DRI. Podsećamo da je Transparentnost inicirala objavljivanje odazivnih izveštaja jer građani trenutno imaju na raspolaganju samo informaciju o tome koje probleme je DRI uočila i šta je preporučila u vezi sa time, ali ne i šta su revidirani subjekti uradili potom.

http://transparentnost.org.rs/…/Inicijativa_-_DRI_-_objavlj…