Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Kupovina glasova

Datum kreiranja: sreda, 07 novembar 2018

n1 kupovina gasovaKupovina glasova i zloupotrebe javnih sredstava su krivična dela i kada su u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. Ono što je zajedinčko za ova krivična dela i slične događaje koji se odnose na izbore za državne i lokalne organe jeste faktička nekažnjivost.

Najočigledniji primer podmićivanja birača, koje je pri tom vršeno javnim sredstvima, se izgleda dogodio u Novoj Crnji. Prema navodima iz medija u ovoj opštini su pojedini Romi od predstavnika lokalne samouprave dobijali bonove za socijalno ugrožene u vrednosti od 3000 da bi glasali za jednu listu. Krivičnu prijavu je podneo jedan od učesnika tih izbora sa protivničke liste, koji je inače, sličan slučaj prijavio i nakon izbora 2016, kada je, kako kaže, prijavio i predsednika opštine Nova Crnja Peru Milankova i sebe, jer je "lično kupovao glasove za predsednika opštine Nova Crnja". "Tada je predsednik opštine zamolio mene kako bi on pomogao Romima, ali na taj način što moram da mu pomognem da on bude predsednik. Kupio sam za njega 131 glas za šta mi je on, to jest njegova ćerka dala 200 hiljada dinara i 700 evra", ispričao je za N1 Anton Jovanović. Nije poznat ishod tog postupka, a osumnjičeni predsednik opštine je i dalje na tom mestu.

S druge strane, kada je reč o kupovini glasova na lokalnim izborima, jedini znani slučaj vođenja krivičnog postupka neslavno je okončan - zastarevanjem. To je omogućilo da se osumnjičeni akter za ova krivična dela iz 2012. u javnosti čak predstavi kao žrtva progona. 

Podsećamo da kada je reč o izborima za državne i lokalne organe vlasti, postoji moguća odgovornost i za dostavljanje lažnih podataka o finansiranju kampanje. Međutim, i tu je krivična odgovornost u stvarnosti nikakva ili toliko mala da se ne vode posebne statistike. S druge strane, kada je reč o izborima za manjinske nacionalne savete ne postoji čak ni dužnost vođenja evidencija o izvorima finansiranja i strukturi troškova kampanje, a kamoli dužnost da se sačine, provere i objave izveštaji. U stvarnosti, vode se ozbiljne kampanje, a učesnici su u mnogim slučajevima isti kao kod "običnih" izbora - političke partije.