Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Presuda zbog formiranja lokalnog antikorupcijskog tela

Datum kreiranja: četvrtak, 08 novembar 2018

beta lafPresuda koju je doneo viši sud u Požarevcu značajna je i zbog procesa formiranja lokalnih antikorupcijskih tela u gradovima u kojima se tek sada (sa zakašnjenjem) radi na lokalnim antikorupcijskim planovima (LAP) i kojima taj posao tek predstoji. Transparentnost Srbija trenutno pruža podršku gradu Novom Pazaru u izradi LAP-a, a krajem godine predstoji izbor tela koje će pratiti sprovođenje plana. Reč je o projektu koji finansira Agencija za borbu protiv korupcije.

Prenosimo vest Novinske agencije Beta:

Viši sud u Požarevcu poništio je rešenje gradske skupštine o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), što je prva presuda kojom je kao  nelegalna proglašena odluka za formiranje nekog lokalnog tela za borbu protiv korupcije.

"Prvi put u ovoj zemlji se donosi ovakva presuda", rekao je agenciji Beta Ljubomir Jacić, koji je tužio Gradsku skupštinu Požarevca. Jacić, koji je i sam bio kandidat za izbor u LAF, rekao je da sama komisija gradske skupštine nije poštovala kritrijume koje je odredila te on očekuje da procedura za formiranje tog tela krene ispočetka.

On je rekao da je podneo tužbu zbog načina rada i izbora kandidata, kao i da je dugo čekao da mu se dostavi rešenje o formiranju LAF, doneto još krajem prošle godine, kako bi to učinio.

LAF se formira za praćenje i primenu Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca. Obaveza da se takva tela formiraju u lokalnim zajednicma proističe iz zahteva poglavlja 23 (Pravosudje i osnovna prava) iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da će presuda požarevačkog Višeg suda imati dalekosežne posledice, jer će postati primer sudske prakse koju je moguće koristiti u slučajavima kada se prekrši procedura izbora lokalnih antikorupcijskih tela u bilo kojoj lokalnoj samoupravi što, po rezultatima monitoringa ovog biroa, nije slučaj samo u Požarevcu.

"Iz konteksta evropskih integracija, ova presuda pomaže ispunjavanju mere pod brojem 2.2.10.37 u Akcionom planu za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU čiji je rok za realizaciju bio je 30.6.2017. godine, a prema kojoj sve lokalne samouprave imaju obavezu da izrade lokalne antikorupcijske planove i formiraju lokalna nezavisna antikorupcijska tela", navedeno je u saopštenju.

BIRODI je pozvao Požarevac da u participativnom i transparentom procesu izvrši izbor nove Komisije za izbor lokalnog antikorupcijskog tela na način da će u Komisiju biti imenovani predstavnici izabrani od strane relevantnih nevladinih organizacija, novinarskih udruženja, sindikata, udruženja, privrednika i strukovnih udruženjam, a ne nametnuti od strane grada.

Taj biro je naveo da će takvim postupanjem Požarevac pokazati da je prethodni izbor članova i Komisije za izbor članova lokalnog antikorupcijskog tela i članova lokalnog antikorupcijskog tela bio plod neadekvatnog iskustva i znanja o procesu, a ne namere da se ovaj proces dezavuiše  ili zloupotrebi.

Pozvali su i Agenciju za borbu protiv korupcije da pokrene postupak za dopunu Modela lokalnih antikorupcijskih planova.

"Presuda Višeg suda u Požarevcu ukazuje na potrebu za dopunom i preciziranjem procedure izbora Komisije za izbor članova lokalnih antikorupcijskih tela, ali i izbor članova u lokalnim antikorupcijskim telima. Nova procedura treba da garantuje autonomni izbor predstavnika svih zainteresovanih strana u Komisiju za izbor lokalnog antikorupcijskog tela, a ne diskrecioni izbor od lokalne samouprave što je slučaj ne samo u Požarevcu", piše u saopštenju.

BIRODI je iskazao zahvalnost profesoru Ljubomiru Jaciću na angažmanu, jer je na najbolji način pokazao koja je uloga gradjana sa integritetom u borbi protiv korupcije. "Uvereni smo da će njegovo postupanje biti inspiracija i drugim gradjanima u borbi za integritet borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije", naveli su iz Biroa za društvena istraživanja.