Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Nema rušenja - nema ni asistencije policije

Datum kreiranja: utorak, 20 novembar 2018

insajder kopIzgleda da odsustvo policijske asistencije za rušenje restorana na Kopaoniku nije jedini, pa možda ni najveći problem kada je reč o uklanjanju bespravnih objekata. Transparentnost Srbija je pokušala da utvrdi da li je policija u ranijim prilikama pružala asistenciju inspektorima Ministarstva građevine (MGSI), odnosno, da li su u ranijim slučajevima inspektori MGSI pokušavali uklanjanje bespravnih objekata pre nego što zatraže pomoć od policije.

Podsećamo, u slučaju nerušenja bespravnog objekta na vrhu Kopaonika, saopšteno je da MGSI ne želi da postupa bez policijske podrške, a da MUP neće da pruži asistenciju pre nego što se pokuša izvršenje bez njih. Ministarstva se pozivaju na različite odredbe propisa o tom pitanju.

Kako bismo utvrdili kakva je bila praksa pre ovog slučaja, tražili smo od MGSI kopiju zahteva koji je podnet policijskoj stanici u Brusu rad pružanja pomoći pri rušenju. Tražili smo i podatke u koliko je slučajeva tokom 2017. i 2018. godine, ili u ranijem periodu za koje imaju podatke, Ministarstvo zahtevalo od MUP pomoć radi uklanjanja objekta odnosno njegovog dela, u koliko slučajeva je MUP odbio da pruži pomoć zbog toga što nije postojao dokaz o pokušaju da se objekat ukloni bez pomoći policije, a u koliko slučajeva je MUP pružio ovu pomoć.

Prvi odgovor koji smo dobili bio je delimičan - saznali smo da su 2015. godine sprovedena rešenja republičkih građevinskih inspektora na četiri lokacije u nacionalnim parkovima odnosno parkovima prirode, uz asistenciju policije.

Na dodatni zahtev, upućen jer je većina pitanja iz prvog ostalo bez odgoovra, dobili smo podatak o delovodnom broju dopisa upućenom policijskoj stanici u Brusu, ali i informaciju koja nas je onemogućila da proverimo da li je slučaj na Kopaoniku usamljeni primer ili jedan u nizu, zbog sistemskog problema - neusaglašenosti propisa nakon što je izmenjen Zakon o policiji.

Naime, iz odgovora MGSI nije bilo moguće utvrditi kakva je bila ranija praksa – zato što od januara 2017. do avgusta 2018. uopšte nije bilo uklanjanja objekata po nalozima inspektora MGSI, ni uz asistenciju policije ni bez nje.