Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

„Razvojni, realni, uravnoteženi“ budžet – koga nema?

Datum kreiranja: sreda, 21 novembar 2018

vlada dokumentiPredlog budžet Srbije za 2019. godinu pohvaljen je u gotovo svim medijima iako ga niko nije video, jer još nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije.  

Mediji su, naime, kao jednu od glavnih vesti objavili da je Vlada 20. novembra usvojila predlog budžeta za 2019, a većinom su prenete i samohvale Ministarstva finansija i Vlade u pogledu kvaliteta tog budžeta – da je „razvojni, realni, uravnoteženi“, da je „usmeren na poboljšanje kvaliteta života građana“, „ulaganje u kapitalne projekte“, i „na podsticanje daljeg rasta privrede“. 

Međutim, ni u trenutku kada se vest o usvajanju budžeta pojavila u medijima, ni 15 sati kasnije, u momentu pisanja ovog teksta, predlog zakona o budžetu za 2019. godinu nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije, tako da je tačnost ocena o kvalitetu budžeta, pa čak i tačnost osnovnih podataka nemoguće proveriti. Da podsetimo, prva elektronska sednica Vlade održana je još u doba Mirka Cvetkovića, pre gotovo deceniju. Na tim sednicama se odavno ne razmatraju odštampani nacrti zakona koje bi nakon sednice trebalo redigovati ako je bilo nekih promena i skenirati radi objavljivanja. Sve što je usvojeno na sednici Vlade, može biti objavljeno gotovo istog časa i na njenoj veb prezentaciji.

Dok se kašnjenja u objavljivanju usvojenih dokumenata mere satima ili danima, kašnjenja u usvajanju se mere mesecima. Tako je za usvajanje Fiskalne strategije, dokumenta koji sadrži podatke bitne za izradu budžeta i planove za naredne tri godine, Vlada imala kao rok 15. jun, ali nije poznato da li je izrađen čak i nacrt ovog dokumenta.

Ministarstvo finansija imalo je rok do 15. oktobra da dostavi Vladi nacrt zakona o budžetu, kako bi Vlada imala 15 dana da taj dokument razmotri. Na sajtu Ministarstva finansija nacrt najvažnijeg zakona nije objavljen, tako da javnosti nije bio dostupan za dostavljanje komentara i predloga, a nepoznato je da li je bio dostupan i članovima Vlade.

Sama Vlada je imala rok da predlog Zakona o budžetu dostavi Skupštini do 1. novembra, i taj rok je prekršen peti put za redom. Ove godine rok je probijen za 20 dana, što je nešto bolje nego ranijih godina. Narodni poslanici će tako imati 25, umesto 45 dana da razmotre nekoliko hiljada stranica teksta budžeta, obrazloženja i pratećih zakona, ukoliko se bude čekalo do krajnjeg datuma propisanog Zakonom o budžetskom sistemu. Naravno, ukoliko vreme za raspravu bude utrošeno obrazlaganjem besmislenih amandmana, u skladu sa praksom koju su poslanici vladajuće većine započeli upravo u vezi sa donošenjem budžeta, pre godinu dana, od toga neće biti koristi. 

Transparentnost – Srbija podseća da je kašnjenje u donošenju ključnih budžetskih dokumenata glavni razlog za loš plasman Srbije na međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta. Prema poslednjem objavljenom Open budget indexu, iz januara 2018, Srbija je zauzela 62. mesto od 115 zemalja,  sa sveta 43 od 100 mogućih poena.