Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

Povučen nezakoniti uslov za kandidovanje poverenika

Datum kreiranja: ponedeljak, 17 jun 2019
insajder uslovSkupštinski odbor povukao je nezakoniti uslov za izbor poverenika za informacije od javnog značaja.
 
Mirko Krlić, predsednik Odbora za kulturu i informisanje, kaže za Insajder da je izbrisan uslov da kandidat u trenutku predlaganja za funkciju poverenika nije zaposlen u drugom državnom organu.
 
“Na insistiranje više nevladnih organizacija, odlučili smo da povučemo taj uslov, kako bi svako ko ispunjava zakonom propisane uslove mogao da bude kandidat za poverenika. Međutim, onaj ko bude izabran na tu funkciju neće moći da radi u drugom državnom organu”, navodi Krlić.
 
Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje u petak je pokrenuo proceduru za izbor novog poverenika, kada je poslat poziv svim poslaničkim grupama u srpskom parlamentu da dostave svoje predloge za novog poverenika. Međutim, jedan od uslova je bio da kandidati u trenutku predlaganja za funkciju poverenika nije zaposlen u drugom državnom organu.
 
Zbog tog uslova osam NVO, među kojima i TS, zatražile su da se taj uslov izbriše i ukazale da, osim što taj uslov nije predviđen zakonom, on je “eliminišući faktor” za sve kandidate koji trenutno rade u državnim institucijama, uključujući i Službu poverenika.
 
Krlić kaže da je sada sporni uslov izbrisan, kao i da će Odbor biti tolerantan kada je reč o rokovima za dostavljanje imena kandidata. On podseća da je rok petak, ali da “ako nešto od dokumentacije ne stigne, taj rok će biti produžen”.
 
“Dakle u petak bi trebalo da stignu imena kandidata. Nakon toga zaseda Odbor, izabere jednog kandidata, a potom o njemu odlučuju poslanici na plenumu”, navodi Krlić.
uslov za kandidata
Po Zakonu i predviđenim procedurama, poverenik se bira tako što skupštinski Odbor za informisanje šalje poziv svim poslaničkim grupama da predlože svoje kandidate. Odbor sužava izbor na dva kandidata, a konačnu odluku donose poslanici na sednici Skupštine.
 
Po Zakonu, za poverenika se bira „lice sa priznatim ugledom i stručnošću u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, koje ispunjava uslove za rad u državnim organima“. Mora da ima završen Pravni fakultet i najmanje 10 godina radnog iskustva.
 
Za poverenika ne može biti izabrana osoba koja već obavlja funkciju ili je zaposlena u drugom državnom organu, a po Zakonu, na ovu poziciju ne sme da bude imenovan ni član političke stranke.
 
Inače, organizacije civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice uputile su otvoreno pismo Odboru za informisanje Skupštine Srbije još 23. novembra, u kojem su zatražile da proces izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude potpuno otvoren, transparentan, kao i da bude poštovan zakon prilikom izbora.
 
Ovaj zahtev, prema tvrdnjama organizacija, Odbor nije ni razmatrao.
 
Nekoliko meseci kasnije, sredinom marta ove godine, civilni sektor pozvao je Odbor za kulturu i informisanje da započne izbor novog poverenika jer je prethodnom istekao mandat pre tri meseca, što je, kako su ocenili, izraz nepoštovanja prema toj instituciji i građanima.
 
Oni su naveli da bi proces izbora trebalo da počne bez odlaganja, jer je to u interesu građana, institucije, države i sveobuhvatno vladavine prava.
 
Saopštenje su potpisali Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, SHARE fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Fondacija za otvoreno društvo Srbija i CRTA.